Orzecznictwo w sprawach podatkowych - Forum Prawne

 

Orzecznictwo w sprawach podatkowych

http://sip.mf.gov.pl/sip/...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo finansowe i podatkowe


Zamknięty temat
 
14-04-2008, 08:15  
Janusz.C.M.
Administrator
 
Janusz.C.M. na Forum Prawnym
 
Posty: 36.617
Domyślnie Orzecznictwo w sprawach podatkowych

http://sip.mf.gov.pl/sip/
Janusz.C.M. jest off-line  
19-12-2011, 08:17  
Janusz.C.M.
Administrator
 
Janusz.C.M. na Forum Prawnym
 
Posty: 36.617
Domyślnie RE: Orzecznictwo w sprawach podatkowych

Ulga na dzieci.
Ulga na dziecko: rodzic, który po rozwodzie nie ma kontaktu z dzieckiem nie odliczy ulgi | rp.pl
Janusz.C.M. jest off-line  
31-12-2011, 07:46  
Janusz.C.M.
Administrator
 
Janusz.C.M. na Forum Prawnym
 
Posty: 36.617
Domyślnie RE: Orzecznictwo w sprawach podatkowych

okulary
Interpretacja MF z 16.3.2011 r. PIT od okularów i soczewek | rp.pl
Janusz.C.M. jest off-line  
06-02-2012, 15:19  
Janusz.C.M.
Administrator
 
Janusz.C.M. na Forum Prawnym
 
Posty: 36.617
Domyślnie RE: Orzecznictwo w sprawach podatkowych

Spadkobiercy a prawo do ulg

Pytanie podatnika: Mąż Wnioskodawczyni w okresie od 08.07.1987 r. do dnia śmierci, tj. 11.07.2011 r. prowadził działalność gospodarczą, w ramach której prowadził naukę zawodu i uzyskał ulgę podatkową z tytułu wyszkolenia uczniów. Z dniem 1 września 2011 r. Wnioskodawczyni zarejestrowała działalność gospodarczą kontynuując firmę męża w tej samej branży i przedmiocie działalności. Czy wnioskodawczyni nabyła prawo do ulgi podatkowej z tytułu wyszkolenia uczniów (nabytej przez jej męża)?
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 09.12.2011 r. (data wpływu 15.12.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie nabycia prawa do niewykorzystanej przez spadkodawcę ulgi z tytułu szkolenia uczniów - jest prawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 15.12.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie nabycia prawa do niewykorzystanej przez spadkodawcę ulgi z tytułu szkolenia uczniów.
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:
Mąż Wnioskodawczyni w okresie od 08.07.1987 r. do dnia śmierci, tj. 11.07.2011 r. prowadził działalność gospodarczą, w ramach której prowadził naukę zawodu i uzyskał ulgę podatkową z tytułu wyszkolenia uczniów. W dniu 20 września 2011 r. Wnioskodawczyni uzyskała prawomocny wyrok sądowy stwierdzający nabycie spadku po jej mężu przez Wnioskodawczynię oraz dzieci Wnioskodawczyni i jej męża:
- załącznik nr 1 - decyzja Urzędu Skarbowego w sprawie przyznania ulgi podatkowej (kserokopia),
- załącznik nr 2 - wyrok sądowy o nabyciu spadku (kserokopia).
Z dniem 01 września 2011 r. Wnioskodawczyni zarejestrowała działalność gospodarczą kontynuując firmę męża w tej samej branży i przedmiocie działalności.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
Wnioskodawczyni prosi o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie nabycia praw do ulgi podatkowej z tytułu wyszkolenia uczniów (nabytej przez jej męża).
Zdaniem Wnioskodawczyni, jako spadkobiercy podjęli decyzję o przyjęciu spadku, a więc również praw i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa podatkowego. Wnioskodawczyni wskazała, iż według jej rozumienia przepisów prawa podatkowego ulga podatkowa jest prawem majątkowym, które spadkobiercy przejmują w ramach spadku.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
Stosownie do treści art. 97 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) spadkobierca przejmuje przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Art. 97 § 2 ww. ustawy stanowi natomiast podstawę przejęcia przez spadkobierców przysługujących spadkodawcy praw o charakterze niemajątkowym związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na ich rachunek. Spadkobiercy podatnika przejmują także prawa i obowiązki wynikające z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego (art. 97 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa). W zakresie sukcesji spadkobierców, o której mowa w art. 97 ustawy Ordynacja podatkowa, istotnym jest to, że warunkiem przejęcia praw i obowiązków przez spadkobiercę podatnika jest ich istnienie u spadkodawcy.
Stosownie do art. 27c ust. 1 i 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r. - podatnicy uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogli korzystać z ulgi polegającej na obniżeniu podatku dochodowego z tytułu szkolenia uczniów, zwanej dalej ulgą uczniowską. Ulga uczniowska przysługiwała osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, w tym również w formie spółki prawa cywilnego lub osobowej spółki handlowej, z wyjątkiem spółki partnerskiej, uprawnionym na mocy odrębnych przepisów do szkolenia uczniów i zatrudniającym w ramach prowadzonej działalności pracowników w celu przygotowania zawodowego. Ulga ta przysługiwała także w przypadku, gdy uprawnionym do szkolenia uczniów był przynajmniej jeden ze wspólników lub pracownik osoby (spółki) prowadzącej działalność gospodarczą. Wskazać należy, że warunkiem niezbędnym do przejęcia przez spadkobiercę podatnika prawa do przedmiotowej ulgi jest nabycie przez spadkodawcę przed śmiercią prawa do ulgi uczniowskiej związanego z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, że spadkodawca nabył prawo do ulgi uczniowskiej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Natomiast Wnioskodawczyni (spadkobierca) po uzyskaniu prawomocnego wyroku Sądu stwierdzającego nabycie spadku, z dniem 01 września 2011 r. rozpoczęła działalność gospodarczą, kontynuując firmę męża w tej samej branży i przedmiocie działalności.
W związku z powyższym, spadkobiercy podatnika kontynuującego, po jego śmierci, prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek, przysługuje - na podstawie art. 97 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa - prawo do odliczenia ulgi z tytułu szkolenia uczniów, o której mowa w art. 27c ustawy o podatku dochodowym od niektórych przychodów osianych przez osoby fizyczne.
Krańcowo należy dodać, iż dokumenty dołączone do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji, gdyż tutejszy organ w toku wydawania interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego nie ma stosownego umocowania w przepisach prawa, umożliwiającego weryfikację przedstawionego we wniosku stanu faktycznego.
Ponadto organ podatkowy wskazuje, że jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnić się od stanu faktycznego, który wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.
Jednocześnie należy zaznaczyć, iż interpretacja nie ma mocy wiążącej dla pozostałych spadkobierców, bowiem interpretacja wywiera skutek wyłącznie w stosunku do tego podmiotu, do którego jest skierowana w omawianym przypadku tj. do Wnioskodawcy.
Mając powyższe na uwadze informuje się, że uzyskanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej przepisów ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez pozostałych spadkobierców możliwe jest poprzez złożenie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej wraz z wypełnieniem wszystkich warunków określonych w art. 14b i art. 14f ustawy Ordynacja podatkowa przez poszczególne osoby fizyczne.
Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
Interpretacja indywidualna z dnia 23.01.2012 r., sygn. IPPB1/415-1099/11-2/EC - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
Janusz.C.M. jest off-line  
28-06-2012, 09:31  
Ag_Maz
Moderator w spoczynku
 
Ag_Maz na Forum Prawnym
 
Posty: 33.942
Domyślnie Orzecznictwo w sprawach podatkowych

Darowizna nie zawsze musi być przekazana bezpośrednio na konto obdarowanego, aby móc skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F932557EC7
Ag_Maz jest off-line  
21-08-2013, 17:52  
Janusz.C.M.
Administrator
 
Janusz.C.M. na Forum Prawnym
 
Posty: 36.617
Domyślnie RE: Orzecznictwo w sprawach podatkowych

Wyrok TK: Podatek od nieujawnionych przychodów. Wznowienie postępowania i odzyskanie podatku
Janusz.C.M. jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ błędy w zeznaniach podatkowych (odpowiedzi: 3) czy jest ustalony jakiś okres po którym "zatarciu" ulegają np. nieświadome błędy w wypełnionych zeznaniach rocznych?
§ Odsetki od zaległości podatkowych (odpowiedzi: 6) Witam i proszę o pomoc w wyjaśnieniu n/opisanej sprawy. W sieci np. na money.pl, GOFIN.pl istnieją kalkulatory odsetek od zaległości podatkowych i...
§ zwrot odliczeń podatkowych z US (odpowiedzi: 1) jak długo trzeba czekać na zwrot rozliczenia z Urzędu Skarbowego od dnia wysłania PIT-u?
§ Orzecznictwo w sprawach...kwartalniki (odpowiedzi: 1) czy ktoś czytał któryś z kwaralników - Orzecznictwo w sprawach mieszkaniowych, pracowniczych, służby zdrowia, zamówień publicznych? czy warto...
§ Orzecznictwo w Sprawach Pracowniczych kwartal (odpowiedzi: 4) czy ktoś wie gdzie można nabyć to czasopismo. natrafiłem na nie w wersji elektronicznej na stronie egazety.pl, ale mam problemy z pobraniem
§ Orzecznictwo w sprawach mieszkaniowych ???? (odpowiedzi: 1) znalazłem to czasopismo na stronie http://www.egazety.pl , ale nie wiem czy warto kupić. ktoś czytał?


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:50.