darowizna od rodziców vs. urząd skarbowy - Forum Prawne

 

darowizna od rodziców vs. urząd skarbowy

Witam serdecznie, W ubiegłym roku otrzymałam od rodziców 3 darowizny pieniężne (dwie w lipcu'11, jedna w listopadzie'11) - przelewy na konto (powyżej 10 tys. zł/każda). Nie zgłosiłam dotąd tych darowizn do urzędu skarbowego, chcę to ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo finansowe i podatkowe

Prawo finansowe i podatkowe - aktualne tematy:

  • § Stypendium socjalne - praca wa...
    Dzień dobry, W te wakacje pracowałem przez 3 miesiące na umowę zlecenie, właśnie skończyła mi się umowa i...
  • § kupno auta na fakturę VAT
    Witam! Przeglądałem podobne wątki, ale mam wrażenie, że moje pytanie trochę odbiega od tego, co już się na...
  • § Darowizna od rodziców
    Witam wszystkich, bardzo proszę o pomoc. Mój problem wygląda następująco: dostałem od rodziców sporą sumę...

Odpowiedz
 
29-01-2012, 12:35  
Nattalie
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie darowizna od rodziców vs. urząd skarbowy

Witam serdecznie,

W ubiegłym roku otrzymałam od rodziców 3 darowizny pieniężne (dwie w lipcu'11, jedna w listopadzie'11) - przelewy na konto (powyżej 10 tys. zł/każda). Nie zgłosiłam dotąd tych darowizn do urzędu skarbowego, chcę to uczynić teraz.
Chciałabym wiedzieć w jakim okresie taka darowizna powinna zostać zgłoszona do US?
Obawiam się, że mogłam przekroczyć ten okres - czy w związku z tym poniosę jakieś konsekwencje podatkowe?

Proszę o poradę.
Nattalie jest off-line  
01-02-2012, 09:09  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 16.849
Domyślnie RE: darowizna od rodziców vs. urząd skarbowy

utrata prawa do zwolnienia z podatku od darowizny

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6614013462

Cytat:
Stosownie do art. 4a ust. 1 u.p.s.d. (w brzmieniu obowiązującym w 2007r.) zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz

2) udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym. Przytoczone przepisy statuują zwolnienie podatkowe przysługujące z mocy prawa, jednakże wyłącznie przy spełnieniu określonych w nich warunków. Podstawowym warunkiem dla skorzystania ze zwolnienia, także w przypadku darowizny, jest zgłoszenie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2 u.p.s.d.

Termin miesięczny ma charakter terminu prawa materialnego, co powoduje, że nie może on być przywrócony. Sąd w składzie orzekającym w pełni podziela stanowisko sformułowane w wyroku z dnia 13 maja 2009r., sygn. akt III SA/Wa 205/09, gdzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że "Dokonując oceny z jakim terminem mamy do czynienia, należy brać pod uwagę nie tylko sformułowanie właściwego przepisu, jego umieszczenie (w ustawie normującej prawo materialne, czy w ustawie procesowej), ile skutek jaki wiąże się z upływem terminu. Jeżeli polega on na wygaśnięciu prawa podmiotowego lub niemożności jego realizacji, termin ma charakter prawnomaterialny, jeżeli natomiast zakreśla granice czasowe dla dokonania określonej czynności w postępowaniu - jest terminem prawa procesowego. Prawidłowe jest więc stanowisko organów podatkowych w kwestii zakwalifikowania terminu określonego w art. 4a ust. 1 u.p.s.d. jako terminu prawa materialnego" (podobnie; wyrok WSA z dnia 11 marca 2010r., sygn. akt I SA/Łd 1022/09, wyrok WSA z dnia 19 lutego 2010r., sygn. akt I SA/Kr 1822/09).
od razu w podaniu proszę zawrzeć czynny żal, gdyż w przeciwnym razie

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/23F5FA0E87

Cytat:
W konsekwencji organy podatkowe prawidłowo zastosowały przepis art. 15 ust. 4 u.p.s.d. Z przepisu tego wynika bowiem, iż nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy podlega opodatkowaniu według stawki 20 %, jeżeli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego na okoliczność dokonania tej darowizny, a należny podatek od tego nabycia nie został zapłacony.
voyteg jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ w jakiśposób Urząd Skarbowy rozlicza darowizny od rodziców? (odpowiedzi: 4) Witam! Czy jest jakaś górna granica kwoty jaką rodzic może przekazać dziecku w formie darowizny? w jaki sposób zarówno osoba obdarowana, jak i...
§ Darowizna a Urząd Skarbowy ? (odpowiedzi: 2) Witam żona dostała jako darowiznę dom w zabudowie szeregowej od ojca i matki wiem że jest zwolniona z podatku ale trzeba zgłosić tę darowizne w US...
§ Darowizna a Urząd Skarbowy (odpowiedzi: 8) Czy darowiznę w kwocie do 9.000 zł w grupie pierwszej należy zawsze zgłosić w US? Tylko wtedy skorzystamy z ulgi?
§ Darowizna od rodziców a urząd skarbowy (odpowiedzi: 18) Witam, Rodzice przepisali mi działkę, na której mają zamiar rozpocząć budowę domu jeszcze w tym roku. Wiem, że muszę wykazać w urzędzie skarbowym...
§ darowizna od babci a urząd skarbowy (odpowiedzi: 2) Witam. Otrzymałam od babki darowiznę w formie mieszkania (został spisany u notariusza akt). Mam pytanie czy do Urzędu Skarbowego muszę coś zgłaszać...
§ darowizna a urząd skarbowy? (odpowiedzi: 1) Witam. W kancelarii notarialnej podpisałem z babcią akt dotyczący darowania mi przez nią mieszkania. Ustaliliśmy jednak że na razie nie będę się...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:20.