Rozliczenie podatku pit - Forum Prawne

 

Rozliczenie podatku pit

Witam Gdy nie jesteśmy małżeństwem, ale ja mam duże zarobki a matka dziecka ma najniższą krajową to chce odliczyć ulgę na dziecko na siebie.W takim wypadku ja bym wziął 1112,04 zł. Gdyby matka odliczyła na ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo finansowe i podatkowe


Odpowiedz
 
23-02-2012, 16:20  
kwas6110
Użytkownik
 
Posty: 33
Domyślnie Rozliczenie podatku pit

Witam
Gdy nie jesteśmy małżeństwem, ale ja mam duże zarobki a matka dziecka ma najniższą krajową to chce odliczyć ulgę na dziecko na siebie.W takim wypadku ja bym wziął 1112,04 zł. Gdyby matka odliczyła na siebie ulgę to wzięła by tylko ok 660 zł czyli gdy ja odpiszę ulgę to bardziej się opłaca.
Ale czy matka może w PIT 37 wpisać że jest "Samotnie wychowująca osobą" gdy ja odliczę ulgę na dziecko na siebie. Bo wtedy ja bym wziął 1112,04 zł a ona 634 zł z internetem więc całkiem nieźle, ale czy to nie jest nie zgodne z prawem.
Nie mam alimentów bo żyjemy razem z tym że nie jesteśmy małżeństwem więc stąd moje pytanie o "Samotnie wychowująca osobą" .
Z góry dzięki
kwas6110 jest off-line  
23-02-2012, 16:24  
majka51
Stały bywalec
 
Posty: 1.826
Domyślnie RE: Rozliczenie podatku pit

Nie moze rozliczyć się jak osoba samotna, bo sam piszesz że nie jest samotna.
majka51 jest off-line  
23-02-2012, 16:33  
kwas6110
Użytkownik
 
Posty: 33
Domyślnie RE: Rozliczenie podatku pit

Tak ale przecież nie jest to udokumentowane chyba ze fakt iż ja będę miał ulgę na dziecko wskazuje z punktu widzenia Urzędu skarbowego ze nie jest samotnie wychowującą osobą.
W zaszłym roku odliczyła sobie dziecko za pół roku jako samotna matka i przeszło. Stad moje pytanie.
kwas6110 jest off-line  
23-02-2012, 16:36  
majka51
Stały bywalec
 
Posty: 1.826
Domyślnie RE: Rozliczenie podatku pit

odsyłam do &9 regulaminu niniejszego forum.
majka51 jest off-line  
23-02-2012, 16:44  
kwas6110
Użytkownik
 
Posty: 33
Domyślnie RE: Rozliczenie podatku pit

Ja nie pytam jak złamać prawo tylko czy US nie będzie kazał robić korekty albo nie nałoży kary gdy tak zrobimy.
Nie chce łamać przepisów bo zamiast zarobić jakieś 600 zł mogę stracić więcej na jakaś kare wiec dlatego pytam.
kwas6110 jest off-line  
23-02-2012, 17:12  
kwas6110
Użytkownik
 
Posty: 33
Domyślnie RE: Rozliczenie podatku pit

Już odpowiedz znam znalazłem w google!

Definicja w ustawie o PIT
Art. 6 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst j. Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270 z późn. zm.) zawiera definicję osoby, która może rozliczyć się z dzieckiem. Innymi słowy jest to definicja na potrzeby ustawy podatkowej.
Definicja:
Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą w stosunku, do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
Definicja, jak widać nie wskazuje, że dana osoba musi samotnie wychowywać dziecko w rozumieniu potocznym – ważne jest wypełnienie przesłanek ustawowych.
Stanowisko Fiskusa
Fiskus stoi jednak na zupełnie innym stanowisku – poza wypełnieniem przesłanek ustawowych konieczne jest wg organów podatkowych – wypełnienie również przesłanek faktycznych „samotnego” wychowywania dzieci. Oznacza to, że nie tylko trzeba być np. kawalerem – ale nie można faktycznie prowadzić wspólnie z partnerem (konkubiną) – gospodarstwa domowego.

Urzędy w całej Polsce podpierają się w tym zakresie interpretacją Izby Skarbowej w Poznaniu z 30.04.2008 r. (sygn. ILPB2/415-86/08-2), w której stwierdzono:
"Nie można bowiem uznać Go [osoby wychowującej dzieci w związku nieformalnym – przyp. red.] za osobę samotnie wychowującą dziecko, ponieważ ich wychowaniem zajmuje się wspólnie z matką dzieci (we wspólnie prowadzonym gospodarstwie domowym). Ponadto, z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Tym samym oboje rodzice wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad dzieckiem i wspólnie je wychowują.”


Matka nie może rozliczyć się w ten sposób. I o to mi chodziło Proszę Pani a nie o łamanie prawa. Ale dzięki za zainteresowanie.
kwas6110 jest off-line  
23-02-2012, 17:22  
majka51
Stały bywalec
 
Posty: 1.826
Domyślnie RE: Rozliczenie podatku pit

I to właśnie napisałam. Polecam się na przyszłość.
majka51 jest off-line  
23-02-2012, 18:05  
kwas6110
Użytkownik
 
Posty: 33
Domyślnie RE: Rozliczenie podatku pit

Ale żeby trochę podratować moją męską dumę do tak na prawdę i ja i matka jesteśmy osobami samotnie wychowującymi dziecko z punktu widzenia prawa tak jak mówi o tym artykuł poniżej. Przynajmniej ja to tak rozumiem.
Wojewódzkie Sądy Administracyjne stoją, na stanowisku maksymalnego związania organów fiskusa przepisami prawa- w zakresie w jakim ograniczają ich kompetencje. Wynika to z jedynej z podstawowych zasad prawa podatkowego – w której przepisów nie można wykładać rozszerzająco (jeśli będzie to na niekorzyść podatników). Inną z zasad jest to, że organy państwowe nie mogą wymagać od obywatela więcej niż wskazuje ustawa.
Odnośnie przepisów dotyczących wspólnego rozliczania dziecka z rodzicem samotnie je wychowującym, warto zwrócić uwagę m.in. na orzeczenie WSA w Warszawie (Sygn. akt III SA/Wa 1133/07 ) z dnia 18.09.2007r.
WSA stwierdził m.in.:
Przepisy te bowiem w sposób wyraźny i jasny określają (art. 6 ust. 5 u.p.d.f.), kogo należy traktować jako osobę samotnie wychowującą dzieci. Ustawowa definicja osoby samotnie wychowującej dzieci zawarta w art. 6 ust. 5 u.p.d.f. nie odwołuje się w żadnym zakresie do tego, czy drugi rodzic żyje oraz gdzie mieszka. Nie odnosi się również do tego (z wyjątkiem małżeństw), czy tylko jedno z rodziców posiada władzę rodzicielską, czy też taką władzą dysponują obydwoje. W przypadku konkubinatu istotne jest zatem jedynie to, czy dana osoba jest jedną z osób wymienionych w art. 6 ust. 5 u.p.d.f.
Podkreślenia wymaga fakt, iż w sytuacji, gdy dane pojęcie zostało zdefiniowane w ustawie, niedopuszczalne jest posługiwanie się przez organy podatkowe inną jego definicją, bądź też interpretowanie tej definicji w taki sposób, aby wywieść z niej dodatkowe warunki, które muszą zostać przez podatnika spełnione. Tak natomiast w niniejszej sprawie uczyniono stwierdzając, iż wspólne zamieszkiwanie z matką dzieci wyklucza możliwość uznania Skarżącego za osobę samotnie wychowującą dzieci. Taki wniosek nie wynika jednak z literalnego brzmienia definicji tej osoby zawartej w art. 6 ust. 5 u.p.d.f.


Ale nie jest to warte stresu i sadzenia się. Mimo iż wynika z artykułu że nie do końca jest to bezprawne.
Pozdrawiam
kwas6110 jest off-line  
23-02-2012, 19:01  
majka51
Stały bywalec
 
Posty: 1.826
Domyślnie RE: Rozliczenie podatku pit

A co na to Ministerstwo Finansów?

"Czy może skorzystać z preferencyjnego rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca
dziecko rodzic, który żyje w konkubinacie z drugim rodzicem dziecka?
Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna
prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką,
rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych
przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w
związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa
karę pozbawienia wolności (art. 6 ust. 5 ustawy).
Przepis art. 6 ust. 5 ustawy wymienia enumeratywnie osoby, którym przysługuje status osób
samotnie wychowujących dzieci, odwołując się zarówno do stanu cywilno-prawnego osoby
wychowującej dzieci, jak również do tego, że osoba ta musi faktycznie wychowywać dzieci
samotnie, tj. bez wsparcia drugiego z rodziców.
Spełnienie tylko jednej przesłanki, tj. statusu cywilnego rodzica (opiekuna prawnego), o
którym mowa w art. 6 ust. 5 ustawy, w sytuacji, gdy nie wiąże się z okolicznością samotnego
wychowywania dziecka, nie daje prawa do korzystania z omawianego sposobu
opodatkowania dochodów.
Jeżeli podatnik żyje w konkubinacie z drugim rodzicem dziecka, to nie może skorzystać z
preferencyjnego rozliczenia. Nie można go bowiem uznać za osobę samotnie wychowującą
dziecko, gdyż wychowaniem zajmują się wspólnie."


Pewnie że nie warte stresu, a wstyd się sądzić o coś takiego (mówię to jako matka żyjąca w konkubinacie).
majka51 jest off-line  
24-02-2012, 07:07  
majka51
Stały bywalec
 
Posty: 1.826
Domyślnie RE: Rozliczenie podatku pit

WYdawało mi się, że ten problem został już rozwiązany, i jednak miałam rację. Zapoznaj się z:
Naczelny Sąd Administracyjny wyrok z 30 czerwca 2009 r. (II FSK 279/0
WSA w Warszawie wyrok z dnia 25 lutego 2009 r. (III SA/Wa 2498/0
NSA wyrok z dnia 7 marca 2001 roku sygn. akt I SA/Gd 1799/98
majka51 jest off-line  
29-02-2012, 15:48  
nativee
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie Rozliczenie podatku pit

Witam.
Chciałem się dowiedzieć czy jeśli pracuję od 8 czerwca w firmie produkcyjnej (umowa o pracę) to koszty uzyskania przychodu, a tym samym przychód powinien zostać naliczony za 6 miesięcy czy 7? Wyczytałem, że nie ważne czy przepracuje się tylko jeden dzień czy cały miesiąc koszty uzyskania przychodu należą się.
Pani księgowa z zakładu poinformowała mnie, że należność kosztów uzyskania przychodów jest naliczana 10 dnia kolejnego miesiąca i stąd naliczone koszty zostały mi za 6 miesięcy, a nie za 7. Za grudzień wliczane są do nowego roku. Czy jest to poprawne? Bo mi się wydaje, że nie, ponieważ dajmy na to jakbym miał umowę do końca stycznia i by mi nie przedłużyli to wtedy koszty uzyskania przychodu otrzymałbym za dwa miesiące skoro w 2012 przepracowałbym tylko miesiąc?
Proszę o odpowiedź.
nativee jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Rozliczenie podatku (odpowiedzi: 2) Witam, proszę o pomoc w rozliczeniu podatku. Mam 2 Pity-11 od dwóch różnych pracodawców. U jednego pracowałam od kwietnia 2015 do września 2015 a u...
§ Rozliczenie podatku . (odpowiedzi: 2) Witam, czy Zakład Karny rozlicza podatek dochodowy od osadzonego,który pracuje w ZK ?
§ Rozliczenie podatku (odpowiedzi: 1) Witam. W 2012-2013 r. pracowałam legalnie w Danii i nie rozliczyłam się z podatku.W tym roku muszę się rozliczyć za rok 2013.Słyszałam że za...
§ Rozliczenie podatku (odpowiedzi: 1) Jeśli podpisana została umowa o dzieło na okres 01.12.2013 - 31.12.2013 , sporządzony został rachunek do tej umowy w dniu 31.12.2013, lecz zapłatę -...
§ Rozliczenie podatku (odpowiedzi: 2) Na jakim formularzu mam rozliczyć dochody gdy posiadam pit11 z zakładu pracy (praca na umowę), pit11 z Urzędu Pracy i pit 8C (jednorazowe stypendium...
§ rozliczenie z podatku (odpowiedzi: 4) Dojeżdżam około 60 km dziennie do pracy od pon do piątku (30 w jedną i 30 km w drugą stronę). Pracodawca wystawił mi PIT 11. Czy mogę w jakiś sposób...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:58.