Zaliczki na podatek dochodowy przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych- przykład. - Forum Prawne

 

Zaliczki na podatek dochodowy przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych- przykład.

Na mocy art. 44. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy, jeśli nie złożyli przed naczelnikiem właściwego urzędu skarbowego stosownego oświadczenia co do formy opodatkowania, zobowiązani są do odprowadzania bez wezwania zaliczek na podatek ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo finansowe i podatkowe


Zamknięty temat
 
11-07-2012, 12:32  
Ag_Maz
Moderator w spoczynku
 
Ag_Maz na Forum Prawnym
 
Posty: 33.943
Domyślnie Zaliczki na podatek dochodowy przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych- przykład.

Na mocy art. 44. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy, jeśli nie złożyli przed naczelnikiem właściwego urzędu skarbowego stosownego oświadczenia co do formy opodatkowania, zobowiązani są do odprowadzania bez wezwania zaliczek na podatek dochodowy.

1. Wzór obliczania zaliczek
Co do zasady, przyjmujemy do obliczania zaliczek następujący wzór:
a) Przychody (narastająco) - koszty (narastająco) = dochód (narastająco).
b) Dochód (narastająco) - (zapłacone!) składki na ubezpieczenia społeczne (narastająco)= podstawa opodatkowania (PO).
c) PO (zaokrąglona do pełnych zł) *18% - 556,02 = podatek.
d) Podatek - (zapłacone!) składki na ubezpieczenia zdrowotne (narastająco) - (zapłacone!) zaliczki (narastająco) = zaliczka (zaokrąglona do pełnych złotych)

Zaliczki na podatek dochodowy wpłacamy w miesiącu następnym po przekroczeniu kwoty dochodu powodującej obowiązek zapłaty podatku. Obecnie jest to 3091 zł.
Skąd wzięło się 3091 zł?
To proste: 3091 * 18% - 556,02 = 556,38 - 556,02= ,36. Po zaokrągleniu do pełnych złotówek mamy 0.


2. Informacje dodatkowe
Należy jednak pamiętać, że składki na ubezpieczenia zdrowotne nie możemy odliczyć w całości.
Składka na ubezpieczenia zdrowotne wynosi 9% postawy naliczenia składki. My jednak możemy odliczyć tylko 7,75% tej podstawy.

W 2012 r. odliczyć możemy 219,19 zł z 254,55 zł miesięcznie.
Istotnym jest też to, że składki, zarówno na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, odliczamy od dochodu i podatku w miesiącu, w którym dokonaliśmy ich zapłaty.
Czyli, na przykład, jeśli wpłacamy składkę za styczeń w lutym, to ujmujemy ją obliczeniach za luty.

3. Terminy wpłacania zaliczek:

Wszystkie zaliczki na podatek dochodowy, za wyjątkiem grudniowej, wpłacaliśmy do ubiegłego roku do 20 dnia miesiąca następującego po obowiązku zapłacenia podatku. Czyli za styczeń, płacimy do 20 lutego (oczywiście, jeśli już w styczniu przekroczyliśmy dochód 3091 zł).
Od 2012 r. nastąpiła zmiana, co do sposobu zapłaty zaliczki za miesiąc grudzień dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osiągających dochody z najmu. Dotychczas należało w grudniu zapłacić zaliczkę w kwocie równej podwojonej zaliczce za miesiąc listopad. Obecnie zaliczkę za grudzień wpłacamy do 20 stycznia.
Jeśli chodzi zaś o osoby wymienione w art. 44 ust. 1a) updof (m.in. uzyskujące dochody z zagranicy, artystów, osoby duchowne), zaliczkę za grudzień płacą one wraz ze złożeniem zeznania podatkowego.

4. A co jeśli wybraliśmy kwartalną formę wpłacania zaliczek?
W takim przypadku, zasady są analogiczne. Zaliczki na podatek dochodowy wpłacamy począwszy od kwartału, w którym przekroczyliśmy kwotę zobowiązującą do zapłaty podatku. Z tym, że należne zaliczki opłacamy 4 razy w roku.

5. Przykład:
Przyjmijmy jednoosobową działalność gospodarczą, w której zarówno przychody, jak i koszty są stałe. Podatnik nie korzysta z preferencyjnego ZUS.

Przychody = 5 000 zł miesięcznie.
Koszty = 2 000 zł miesięcznie.

Składki ZUS :
W styczniu zostały zapłacone składki za grudzień poprzedniego: 597,37 (społeczne) + 243, 39 (zdrowotne- odliczamy 209,5
W lutym zapłacono składki za styczeń: 627,07 (społeczne) + 254,55 (zdrowotne -odliczamy 219,19)
W marcu i kwietniu zapłacono składki za luty i marzec: 669,38 (społeczne) + 254,55 (zdrowotne -odliczamy 219,19)
Od maja zapłacono składki: 674,88 (społeczne) + 254,55 (zdrowotne -odliczamy 219,19).

Styczeń:
5 000 - 2 000 = 3000
3 000 - 597,37 = 2 402, 63
2 403 * 18% - 556,02= -123, 66.
Nie odliczamy składki za ub. zdrowotne, ponieważ podatek wyniósł 0.

Luty:
5 000 + 5 000 - 2 000 - 2 000 = 6 000
6 000 - 597,37 - 627,07 = 4775,56
4776 * 18% - 556,02 = 303, 66
303,66 - 209,58 - 219,19 = - 125,11
Ponieważ po odjęciu składek zdrowotnych otrzymaliśmy kwotę mniejszą od 0, zaliczek nie wpłacamy.

Marzec:
5 000 + 5 000 + 5 000 - 2 000 - 2 000 - 2 000 = 9 000
9 000 - 597,37 - 627,07 - 669,38 = 7 106,18
7 106 * 18% - 556,02 = 723,06
723,06 - 209,58 - 219,19 - 219,19= 75,1 → po zaokrągleniu do pełnych zł → 75 zł
Wpłacamy zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 75 zł.

Kwiecień:
5 000*4 - 2 000*4 = 12 000
12 000 - 597,37 -627,07 - 669,38 -669,38= 9 436,8
9 437 * 18% -556,02= 1 142,64
1 142,64 - 209,58- 219,19*3= 275,49 → po zaokrągleniu do pełnych zł → 275 zł
Odejmujemy wpłacone dotychczas zaliczki: 275 - 75 = 200.
Wpłacamy zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 200 zł.

Maj:
5 000*5 - 2 000*5 = 15 000
15 000 - 597,37 - 627,07 - 669,38*2 - 674,88= 11 761,92
11 762*18% - 556,02= 1 561,14
1 561,14 - 209,58-219,19*4= 474,80 → po zaokrągleniu do pełnych zł → 475 zł
Odejmujemy wpłacone dotychczas zaliczki: 475 - 75- 200 = 200.
Wpłacamy zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 200 zł.

Czerwiec:
5 000*6 - 2 000*6 = 18 000
18 000 - 597,37 - 627,07 - 669,38*2 - 674,88*2= 14 087,04
14087*18% - 556,02= 1 979,64
1 979,64 - 209,58-219,19*5= 674,13 → po zaokrągleniu do pełnych zł → 674 zł
Odejmujemy wpłacone dotychczas zaliczki: 674 - 75- 200-200 = 199.
Wpłacamy zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 199 zł.

Lipiec:
5 000*7 - 2 000*7 = 21 000
21 000 - 597,37 - 627,07 - 669,38*2 - 674,88*3= 16 412,16
16 412*18% - 556,02= 2398,14
2398,14 - 209,58-219,19*6= 873,42 → po zaokrągleniu do pełnych zł → 873 zł
Odejmujemy wpłacone dotychczas zaliczki: 873- 75- 200-200-199 = 199.
Wpłacamy zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 199 zł.

Sierpień:
5 000*8 - 2 000*8 = 24 000
24 000 - 597,37 - 627,07 - 669,38*2 - 674,88*4= 18737,28
18 737*18% - 556,02= 2816,64
2816,64 - 209,58-219,19*7= 1072,73 → po zaokrągleniu do pełnych zł → 1 073 zł
Odejmujemy wpłacone dotychczas zaliczki: 1073 - 75- 200-200-199-199 = 200.
Wpłacamy zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 200 zł.

Wrzesień:
5 000*9 - 2 000*9 = 27 000
27 000 - 597,37 - 627,07 - 669,38*2 - 674,88*5= 21062,40
21 062*18% - 556,02= 3235,14
3235,14 - 209,58-219,19*8= 1272,04 → po zaokrągleniu do pełnych zł → 1 272 zł
Odejmujemy wpłacone dotychczas zaliczki: 1272 - 75- 200-200-199-200 = 199.
Wpłacamy zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 199 zł.

Październik:
5 000*10 - 2 000*10 = 30 000
30 000 - 597,37 - 627,07 - 669,38*2 - 674,88*6= 23 387,52
23 388*18% - 556,02= 3 653,82
3 653,82 - 209,58-219,19*9= 1 471,53 → po zaokrągleniu do pełnych zł → 1472 zł
Odejmujemy wpłacone dotychczas zaliczki: 1 471 - 75- 200-200-199-200-199 = 200.
Wpłacamy zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 200 zł.

Listopad:
5 000*11 - 2 000*11 = 33 000
33 000 - 597,37 - 627,07 - 669,38*2 - 674,88*7= 25 712,64
25 713*18% - 556,02= 4 072,32
4 072,32 - 209,58-219,19*10= 1 670,84 → po zaokrągleniu do pełnych zł → 1 671 zł
Odejmujemy wpłacone dotychczas zaliczki: 1 671 - 75- 200-200-199-199-200-199-200 = 199.
Wpłacamy zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 199 zł.

Grudzień:
5 000*12 - 2 000*12 = 36 000
36 000 - 597,37 - 627,07 - 669,38*2 - 674,88*8= 28 037,76
28 038*18% - 556,02= 4 490,82
4 490,82 - 209,58-219,19*11=1870,15 → po zaokrągleniu do pełnych zł → 1870 zł
Odejmujemy wpłacone dotychczas zaliczki: 1870 - 75- 200-200-199-199-200-199-200-199 = 199,10.
Wpłacamy zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 199 zł.


Wszelkie uwagi co do treści powyższego poradnika będą mile widziane. Jeśli uważasz, że brakuje jakichś informacji, proszę o kontakt przez PW.
Ag_Maz jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ jak zapłacić podatek od najmu na zasadach ogólnych (odpowiedzi: 6) witam, proszę o podpowiedź jak przez ipko zapłacić podatek od przychodu z najmu na zasadach ogólnych. jaki symbol formularza lub płatności/jaki...
§ Podatek na zasadach ogólnych. (odpowiedzi: 3) Witam, na początku roku wybrałem rozliczenia się na zasadach ogólnych ponieważ w tamtym roku nie zarobiłem 85 tys zł. Prowadzę działalność na...
§ podatek na zasadach ogólnych (odpowiedzi: 3) Witam serdecznie Zwracam się o pomoc w rozwiązaniu problemu. Wysłałem mojego tatę aby zapłacił podatek za wynajem mieszkania. W US złożyliśmy...
§ Podwojenie składki społecznej przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy (odpowiedzi: 4) Witam, Rozpocząłem działalność gospodarczą z dniem 1 maja (KPiR na zasadach ogólnych). Składki do ZUS'u wpłacam w miesiącu następującym po...
§ podatek dochodowy z działalności - konkretny przykład (odpowiedzi: 7) Witam serdecznie chciałbym się dowiedzieć jak prawidłowo wyliczyć podatek dochodowy. Podam konkretne liczby za kwiecień i maj. Proszę napisać jak...
§ podatek od wynajmu mieszkania na zasadach ogólnych (odpowiedzi: 3) Witam. Uznałam że korzystniej będzie płacić podatek od najmu na zasadach ogólnych czyli od dochodu. Nie wiem kiedy i jak to zgłosić do US, czy w...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:16.