Podatek od sprzedaży mieszkania a zakup nowego mieszkania na kredyt - Forum Prawne

 

Podatek od sprzedaży mieszkania a zakup nowego mieszkania na kredyt

W roku 2011 sprzedałem mieszkanie za 160 tys. zł Złożyłem deklarację o zakupie nowego mieszkania w przeciągu następnych 2 lat. W roku 2012 zakupiłem nowe mieszkanie za 300 tys zł., ale w 100% na kredyt. ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo finansowe i podatkowe


Odpowiedz
 
19-03-2013, 14:18  
Camillo82
Początkujący
 
Posty: 15
Domyślnie Podatek od sprzedaży mieszkania a zakup nowego mieszkania na kredyt

W roku 2011 sprzedałem mieszkanie za 160 tys. zł
Złożyłem deklarację o zakupie nowego mieszkania w przeciągu następnych 2 lat.
W roku 2012 zakupiłem nowe mieszkanie za 300 tys zł., ale w 100% na kredyt.
W roku 2013 chcę częściowo spłacić ten kredyt kwotą 160 tys. zł.
Czy taka sytuacja zalicza się do przeznaczenia kwoty 160 tys. zł ze sprzedaży pierwotnego mieszkania na cel mieszkaniowy i tym samym uniknę płacenia podatku?
Camillo82 jest off-line  
19-03-2013, 15:34  
kaja100200
Użytkownik
 
Posty: 38
Domyślnie RE: Podatek od sprzedaży mieszkania a zakup nowego mieszkania na kredyt

Tak, ważny jest akt własności.
kaja100200 jest off-line  
19-03-2013, 16:16  
Camillo82
Początkujący
 
Posty: 15
Domyślnie RE: Podatek od sprzedaży mieszkania a zakup nowego mieszkania na kredyt

Jeśli masz na myśli akt notarialny to oczywiście mieszkanie kupione w 2012 roku jest moją własnością w akcie notarialnym, z tym że jest obciążone hipoteką na rzecz banku (kredyt hipoteczny).

Jeszcze jedno - jeśli pierwotne mieszkanie sprzedałem w październiku 2011 to czy 2 lata liczą się od początku następnego roku rozliczeniowego, czyli do końca 2013 roku mam czas na przeznaczenie tej kwoty na cel mieszkaniowy czy też do października 2013 roku?
Camillo82 jest off-line  
19-03-2013, 17:16  
kaja100200
Użytkownik
 
Posty: 38
Domyślnie RE: Podatek od sprzedaży mieszkania a zakup nowego mieszkania na kredyt

Znalazłam coś takiego: „Wydatki na cele mieszkaniowe":
- na nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
- na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
- na nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, 2 lat grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
- na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
- na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
- powyższe dotyczy nieruchomości położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;
- na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości,
- na spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości,
- powyższe dotyczy banku lub w spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.


Liczą się dwa lata podatkowe.

"Są to 2 lata podatkowe, czyli liczone od początku roku następującego po danym zdarzeniu. Sprzedając więc taką nieruchomość z dniem 1 maja 2010 roku, podatnik ma czas aż do 31 grudnia 2012 roku, na wydanie pieniędzy na własne cele mieszkaniowe. Nie ma obowiązku składania oświadczenia w urzędzie skarbowym o wydatkowaniu przychodu na cele mieszkaniowe. W przypadku, kiedy nie uda nam się w całości wydatkować kwoty uzyskanej ze sprzedaży wówczas opodatkowaniu podlega ta część dochodu niezwolnionego."
kaja100200 jest off-line  
20-03-2013, 11:40  
Camillo82
Początkujący
 
Posty: 15
Domyślnie RE: Podatek od sprzedaży mieszkania a zakup nowego mieszkania na kredyt

- na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości,
- na spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości,


Jak to rozumieć?

Czyli jeśli pierwsze mieszkanie sprzedałem w roku 2011 a nowe mieszkanie na kredyt kupiłem w 2012 roku to taka sytuacja się nie liczy? Przychód ze sprzedaży pierwszego mieszkania uzyskałem w roku 2011 a kredyt na nowe zaciągnąłem potem.

Czy też tu chodzi o sytuację gdybym to pierwsze mieszkanie miał na kredyt i sprzedał a za kwotę ze sprzedaży spłacił kredyt na pierwsze mieszkanie?
Camillo82 jest off-line  
20-03-2013, 11:42  
Ag_Maz
Moderator w spoczynku
 
Ag_Maz na Forum Prawnym
 
Posty: 33.945
Domyślnie RE: Podatek od sprzedaży mieszkania a zakup nowego mieszkania na kredyt

Cytat:
Napisał/a Camillo82 Zobacz post
Czyli jeśli pierwsze mieszkanie sprzedałem w roku 2011 a nowe mieszkanie na kredyt kupiłem w 2012 roku to taka sytuacja się nie liczy?
Dokładnie tak.
Ag_Maz jest off-line  
20-03-2013, 12:09  
kaja100200
Użytkownik
 
Posty: 38
Domyślnie RE: Podatek od sprzedaży mieszkania a zakup nowego mieszkania na kredyt

Trzeba pogrzebać w interpretacjach, znalazłam coś takiego na pocieszenie:

Podatnik, który pieniądze ze sprzedaży mieszkania przeznaczył na spłatę kredytu refinansowanego, ma prawo do zwolnienia

NSA (sygnatura akt: II FSK 1627/10) oddalił skargę kasacyjną fiskusa, którzy zażądał podatku od sprzedaży mieszkania przed upływem pięciu lat od nabycia. Sąd uznał, że spłata kredytu refinansowego, zaciągniętego na spłatę zobowiązań wobec banku na kupno mieszkania, ma związek z zaspokajaniem własnych potrzeb mieszkaniowych.

Sprawa dotyczyła opodatkowania sprzedaży nieruchomości. Odpłatne zbycie – w tym sprzedaż – określonych nieruchomości i praw do nich przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie, podlega opodatkowaniu. Ustawodawca przewidział jednak ustępstwa od tej zasady, które się zmieniały. Spór, który rozstrzygnął NSA, odnosi się do zasady zwolnienia obowiązującej do końca 2006 r. Wyrok pozostaje aktualny dla sprzedaży mieszkań nabytych przed 1 stycznia 2007 r. O tym bowiem, jakie zasady opodatkowania mają zastosowanie, decyduje nie data sprzedaży nieruchomości, ale nabycia.

Podatniczka w marcu 2004 r. kupiła mieszkanie na kredyt. W lipcu 2005 r. zaciągnęła kolejny i spłaciła poprzedni. W październiku 2007 r. sprzedała mieszkanie, a uzyskaną kwotę przeznaczyła na spłatę kredytu zaciągniętego w 2005 r. i na zakup nowego lokum. Uważała, że przychody ze sprzedaży nieruchomości przeznaczone na spłatę kredytu refinansowego są wolne od podatku. Wskazała na art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o PIT (w brzmieniu do końca 2006 r.). Przepis ten zwalniał z podatku przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w części wydatkowanej nie później niż w ciągu dwóch lat od dnia sprzedaży nieruchomości, m.in. na spłatę kredytu lub pożyczki (także odsetek) zaciągniętych na określone cele mieszkaniowe.

Fiskus co prawda się zgodził, że w sprawie mają zastosowanie przepisy sprzed 1 stycznia 2007 r., uznał jednak, że obejmowały tylko spłatę kredytu na cele mieszkaniowe. Kredyt refinansowy nie uprawnia do zwolnienia.

Podatniczka zaskarżyła interpretację i wygrała. WSA we Wrocławiu potwierdził, że spłata kredytu zaciągniętego na spłatę pierwotnego kredytu mieszkaniowego daje zwolnienie.

Tego samego zdania był NSA. Jak podkreślił sędzia Jerzy Płusa, art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o PIT jest normą celu społecznego założonego przez ustawodawcę. Jest nim wspieranie zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych. Kredyt refinansowy zaciągnięty na spłatę kredytu mieszkaniowego spełnia ten cel. Wyrok jest prawomocny.
kaja100200 jest off-line  
20-03-2013, 12:13  
Ag_Maz
Moderator w spoczynku
 
Ag_Maz na Forum Prawnym
 
Posty: 33.945
Domyślnie RE: Podatek od sprzedaży mieszkania a zakup nowego mieszkania na kredyt

U tej pani był kolejność - kredyt - kredyt - sprzedaż spłata kredytu.Ale u Ciebie jest odwrotnie.
Sprzedaż mieszkania - kredyt- spłata kredytu
Ag_Maz jest off-line  
20-03-2013, 12:16  
kaja100200
Użytkownik
 
Posty: 38
Domyślnie RE: Podatek od sprzedaży mieszkania a zakup nowego mieszkania na kredyt

Ok, to inna interpretacja, fragment:

Przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w 2003 r. w części wydatkowanej w ciągu dwóch lat od dokonania tej sprzedaży na spłatę kredytu dotyczącego finansowania przedpłat na budowę i nabycie innego mieszkania korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 15.09.2010 r. nr IPPB1/415-692/10-3/KS.


" Zatem w sytuacji, gdy w przedmiotowej sprawie przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w okresie dwóch lat od daty tej sprzedaży przeznaczony zostanie na wskazany powyżej cel tj. na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na wybudowanie i zakup lokalu mieszkalnego - przychód ten będzie zwolniony z opodatkowania.

Przy czym należy podkreślić, iż z treści art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jasno wynika, iż kredyt, na którego spłatę zostanie przeznaczony przychód z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego musi być kredytem zaciągniętym na cele mieszkaniowe, co z kolei powinno wynikać z treści zawartej umowy kredytowej."
kaja100200 jest off-line  
20-03-2013, 12:37  
saimonhry
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: Podatek od sprzedaży mieszkania a zakup nowego mieszkania na kredyt

Witam, mam takie pytanie, otóż zakupiłem mieszkanie w grudniu 2010 roku, sytuacja życiowa sprawia, że sprzedaję mieszkanie w przyszłym miesiącu a więc przed upływem 5 lat. Jak będzie wyglądała moja sytuacja jeśli chodzi o podatek? Mieszkanie sprzedaję za tą samą kwotę jaką kupiłem, co do grosza. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
saimonhry jest off-line  
20-03-2013, 12:42  
Camillo82
Początkujący
 
Posty: 15
Domyślnie RE: Podatek od sprzedaży mieszkania a zakup nowego mieszkania na kredyt

Tyle że tam chyba znowu była sytuacja, że spłacany miał być kredyt zaciągnięty PRZED uzyskaniem przychodu ze sprzedaży mieszkania.

U mnie natomiast jest najpierw sprzedaż mieszkania i dopiero potem kredyt na kupno nowego mieszkania...

Wychodzi chyba na to, że jedynym ratunkiem dla mnie aby uniknąć podatku jest zakupić do końca 2013 roku inną nieruchomość mieszkaniową za kwotę nie niższą niż sprzedaż tamtego mieszkania w 2011 i zakupić ją ZA GOTÓWKĘ...

Najlepsze jest to, że w 2011 roku w urzędzie skarbowym najpierw poinformowano mnie, że wystarczające będzie zakupienie nowego mieszkania w dowolnej formie, bez znaczenia czy za gotówkę pochodzącą ze sprzedaży poprzedniego mieszkania czy też w całości na kredyt. Z kolei teraz w 2013 roku twierdzą już dokładnie odwrotnie, że jeśli nowe mieszkanie kupiłem na kredyt to to się nie liczy. Mało tego, twierdzą że owszem liczy się, ale tylko kwota spłaconego kredytu w ciągu 2 lat od sprzedaży pierwotnego mieszkania. Nie ufam już nikomu "na gębę" w skarbówce i chyba muszę wystąpić o pisemną indywidualną interpretację...
Camillo82 jest off-line  
20-03-2013, 12:46  
kaja100200
Użytkownik
 
Posty: 38
Domyślnie RE: Podatek od sprzedaży mieszkania a zakup nowego mieszkania na kredyt

Proszę odszukać tą interpretacje i na niej się oprzeć, tu było mieszkanie zakupione i kredyt zaciągnięty PO.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 15.09.2010 r. nr IPPB1/415-692/10-3/KS.
kaja100200 jest off-line  
20-03-2013, 12:48  
Ag_Maz
Moderator w spoczynku
 
Ag_Maz na Forum Prawnym
 
Posty: 33.945
Domyślnie RE: Podatek od sprzedaży mieszkania a zakup nowego mieszkania na kredyt

Problem z interpretacją indywidualną jest taki, że jest indywidualna. Nie stanowi prawa.
Ag_Maz jest off-line  
15-04-2013, 12:38  
Camillo82
Początkujący
 
Posty: 15
Domyślnie RE: Podatek od sprzedaży mieszkania a zakup nowego mieszkania na kredyt

Teraz pytanie z innej beczki.
Jeśli zakupię z małżonką za gotówkę dużą nieruchomość mieszkalną, ale wspólnie z innym członkiem rodziny (ojcem), z czego część pieniędzy w wysokości nie mniejszej niż wartość sprzedaży byłego mieszkania wkładam ja z małżonką, a drugą część wkłada mój ojciec i nieruchomość jest naszą wspólną, to czy wówczas taka sytuacja bezsprzecznie zaliczy się do sytuacji, w której z małżonką przeznaczyliśmy te środki na cele mieszkaniowe?
Camillo82 jest off-line  
31-08-2013, 15:43  
Arthem
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: Podatek od sprzedaży mieszkania a zakup nowego mieszkania na kredyt

a czy istnieje mozliwosc zwolnienie z podatku jezeli sprzedaje mieszkanie w Polsce aby zakupic dom w Irlandii?
Arthem jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Przychód ze sprzedaży mieszkania a kupno nowego na kredyt (odpowiedzi: 5) Sprawa dotyczy sprzedaży mieszkania obciążonego hipoteką przed upływem 5 lat od kupna. Sprzedaję za cenę wyższą niż kupiłem. Jeśli umawiam się z...
§ Sprzedaż mieszkania z darowizny a podatek i nabycie nowego (odpowiedzi: 2) W dniu 27.10.2011 dostałem od moich rodziców a darowiźnie mieszkanie warte 130.000 (wedle aktu). Obecnie sprzedaje je za kwotę 200.000. PYTANIA...
§ Sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat i zakup nowego m (odpowiedzi: 1) Witam. Ponieważ w kilku urzędach Skarbowych i na krajowej linii podatkowej nie mogę uzyskać odpowiedzi, bardzo proszę o pomoc. W 2009r zakupiłem...
§ Sprzedaż mieszkania a zakup nowego mieszkania wspólnie z inną osobą - podatek ? (odpowiedzi: 2) W roku 2011 sprzedałem wraz z małżonką mieszkanie za 160 tys. zł Złożyłem deklarację o przeznaczeniu tych środków w przeciągu następnych 2 lat na...
§ sprzedaż mieszkania/zakup nowego mieszkania ,podatek od darowizn (odpowiedzi: 1) mam problem, mianowicie: chcemy sprzedać mieszkanie, którego właścicielem jest ojciec (wpisany w akcie notarialnym jako właściciel od ponad 20 lat...
§ Sprzedaż mieszkania a zakup nowego (odpowiedzi: 1) Czy wydatkowanie kwoty pozyskanej ze sprzedazy stanowiacego ,,oddzielny majatek” spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na zakup nowego,...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:45.