Jak uzyskać interpretację indywidualną prawa podatkowego - poradnik - Forum Prawne

 

Jak uzyskać interpretację indywidualną prawa podatkowego - poradnik

Zapewne niejedna osoba słyszała o sytuacji, gdy „miła pani w urzędzie” powiedziała jedno, a potem okazało się, że w decyzji podatkowej zawarte jest inne, odmienne stanowisko, bo „tak nakazują przepisy prawa” i otrzymano decyzję podatkową ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo finansowe i podatkowe


Zamknięty temat
 
29-01-2014, 11:06  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie Jak uzyskać interpretację indywidualną prawa podatkowego - poradnik

Zapewne niejedna osoba słyszała o sytuacji, gdy „miła pani w urzędzie” powiedziała jedno, a potem okazało się, że w decyzji podatkowej zawarte jest inne, odmienne stanowisko, bo „tak nakazują przepisy prawa” i otrzymano decyzję podatkową obligującą do zapłaty wysokiego podatku w terminie 14 dni od otrzymania decyzji…

Niestety w takiej sytuacji interesant w urzędzie był bez wyjścia, a jego gorycz mógł pogłębiać fakt, że w innym urzędzie w podobnej sprawie wydano o wiele korzystniejsze orzeczenie, paradoksalnie w oparciu o te same przepisy prawa.

Dlatego powstała instytucja „interpretacji indywidualnej prawa podatkowego”, dzięki której możemy uniknąć sytuacji opisanej powyżej, a gdy mamy taką interpretację dotyczącą naszej sprawy, to gdyby organ podatkowy spróbował zastosować odmienną wykładnię prawa w późniejszej decyzji, to posiadanie interpretacji stanowi dla nas skuteczną ochronę.

Zanim złożymy odpowiedni wniosek, proszę zapoznać się z zasadami, poniżej których znajdą się przykłady zredagowanych pism do zastosowania.


Interpretacja dotyczy hipotetycznych zdarzeń przyszłych i ma to dwie konsekwencje:

- nie możemy o nią wystąpić, gdy przed urzędem wszczęte już zostało postępowanie skarbowe lub karno – skarbowe. Czyli nawet jeśli uzyskamy taką interpretację, to nie będzie ona skuteczna w zakresie toczącego się już postępowania podatkowego. Można jednak o nią wystąpić, jeśli spodziewamy się kontroli – liczy się dzień złożenia wniosku, a nie dzień wydania interpretacji.

- zdarzenie, które zakładamy nie musi się potem wydarzyć. To znaczy, jeśli we wniosku o interpretację pytam o ewentualne skutki podatkowe z tytułu zakupu mieszkania, to uzyskanie interpretacji nie obliguje potem do zakupu tego mieszkania i związanych z tym kosztów też podatkowych. Czyli mamy odmienną sytuację, niż w przykładzie opisanym na wstępie, gdzie mając wydaną decyzję musimy ponieść jej konsekwencje finansowe. W przypadku interpretacji takich konsekwencji nie ma. Możemy zatem ją potraktowac na zasadzie "co by było, gdyby.."Na czym polega uzyskanie „wiążącej interpretacji prawa podatkowego”?


Zadajemy w odpowiedni sposób pytanie do właściwego urzędu, który może dokonać wykładni prawa. Organ administracji zgadza się z naszym stanowiskiem zawartym we wniosku lub nie. Jeśli otrzymana w ten sposób interpretacja jest naszym zdaniem niekorzystna i sprzeczna z prawem, to mamy prawo ją – po wyczerpaniu odpowiedniego trybu - zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Nie możemy wystąpić o interpretację innego prawa, niż dotyczącego podatków, ponieważ nie ma odpowiednich unormowań w kodeksie postępowania administracyjnego, nawet jeśli takimi zagadnieniami zajmuje się ten sam urząd. Interpretacja dotyczy tylko spraw unormowanych w ordynacji podatkowej, a nie pozostałych zagadnień administracyjnych.

Do kogo mamy zatem wystąpić o interpretację? Zależne to jest od właściwości organu administracji:

- dla spraw dotyczących podatków lokalnych wnioskujemy do właściwego Wójta lub Burmistrza lub Prezydenta Miasta, czyli tego organu, który potem wydaje decyzję podatkową.

- dla spraw właściwych dla Urzędu Skarbowego (np. podatek od spadków i darowizn , podatek dochodowy) wnioskujemy o interpretację do odpowiedniego Dyrektora Izby Skarbowej zależnie od naszego miejsca zamieszkania lub siedziby, czyli odpowiednio:

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
rozpatruje wnioski z województw: dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zajmuje się wnioskami z województwa mazowieckiego. Adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock


Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach rozpatruje wnioski z województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego. Adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi rozpatruje wnioski z województw: lubelskiego, łódzkiego, opolskiego i świętokrzyskiego. Adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy rozpatruje wnioski z województw: kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodnio-pomorskiego. Adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Jak powinien wyglądać wniosek o wydanie intepretacji indywidualnej?


Przepisy nie narzucają, aby wniosek był złożony na specjalnym formularzu, jednak:

-w zakresie interpretacji adresowanych do Dyrektora Izby Skarbowej został przygotowany odpowiedni formularz i można go pobrać ze strony Ministerstwa Finansów

-w zakresie interpretacji adresowanych do Wójta lub Burmistrza lub Prezydenta Miasta nie mamy takiego formularza i redagujemy go w formie pisma, ale wniosek musi zawierać komplet wymaganych informacji

Jakie informacje muszą się znajdować we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej?

1. opisanie sytuacji, którą będzie mieć miejsce, ważne by opisać zagadnienie precyzyjnie, aby potem się nie okazało, że na skutek drobnych różnic urzędnik stwierdzi, że „dotyczy ona innego stanu faktycznego”

2. zadanie pytania na które chcemy uzyskać odpowiedź

3. udzielenie odpowiedzi na pytanie (tak sami musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, a w interpretacji organ odniesie się do naszej odpowiedzi). Udzielenie nie musi być specjalnie uzasadnione, wystarczy napisać, że np. „w tej sytuacji uważam, że podatek się nie należy”

4. Udzielenie opłaty za wydanie interpretacji. Koszt takiej opłaty to 40 zł Wpłaty wnosimy na konto bankowe organu, do którego adresujemy nasz wniosek o wydane interpretacji.

5. W przypadku Wójta lub Burmistrza lub Prezydenta Miasta - numer rachunku znajdujemy na stronie internetowej Urzędu Gminy. Natomiast numery kont Izb Skarbowych można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów


Uwaga. Opłata wynosi 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku. Czyli przykładowo – jeśli zadam pytanie „czy po sprzedaży mieszkania zobowiązany będę uiścić podatek od spadku lub podatek dochodowy?” to pytam o dwa podatki. A zatem muszę wpłacić 2 x 40zł = 80 zł
voyteg jest off-line  
29-01-2014, 11:17  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: Jak uzyskać interpretację indywidualną prawa podatkowego - poradnik

Zatem zaczynamy redagować nasz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego

1. w zakresie interpretacji adresowanych do Wójta lub Burmistrza lub Prezydenta Miasta redagujemy wniosek zgodnie ze wzorem poniżej

2. w zakresie interpretacji adresowanych do Dyrektora Izby Skarbowej został przygotowany odpowiedni formularz ORD-IN i można go pobrać ze strony Ministerstwa Finansów. a więc wypełniamy sam formularz i wysyłamy go na odpowiedni adres.
Oczywiście można też – jak w przykładzie poniżej – zredagować pismo i dołączyć do niego ten formularz jako załącznik.

Nasz wniosek może wyglądać następująco:Nasze dane
<imię i nazwisko, adres wnoszącego podanie>
<miejscowość, data>


<nazwa i adres urzędu do którego występujemy o interpretację>

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego

Na podstawie art. 14b § 7 Ustawy Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926 z późn. zmianami) <gdy adresatem naszego wniosku jest Dyrektor Izby Skarbowej>
lub
Na podstawie art. 14j § 1 Ustawy Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926 z późn. zmianami) <gdy adresatem naszego wniosku jest Wójt lub Burmistrz lub Prezydent Miasta> wnoszę o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego.

<opis sytuacji - przykład>

Dnia 10 maja 2009 nabyłem lokal mieszkalny o adresie ul. Długa 15 m 10 w Warszawie, dla którego Sąd Rejonowy w Warszawie prowadzi Księgę Wieczystą o numerze <nr księgi>.

<pytanie - przykład>

Czy w przypadku sprzedaży tej nieruchomości po 31 grudnia 2014 zobowiązany będę zapłacić podatek dochodowy?

<stanowisko własne - przykład >

W mojej ocenie nie będę zobowiązany do zapłacenia podatku dochodowego, ponieważ po tym terminie upłynie więcej niż 5 lat od nabycia tego lokalu.


W załączeniu przekazuję potwierdzenie dokonania opłaty na rachunek bankowy tytułem uiszczenia opłaty za wydanie interpretacji w wysokości 40 zł.

Podpis

Załączniki:
1. formularz ORD-IN <tylko jeśli wysyłamy do Dyrektora Izby Skarbowej>
2. potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie interpretacji
"Podanie wraz z załącznikami te wysyłamy listem poleconym z potwierdzeniem odbioru bezpośrednio na adres właściwego organu lub zanosimy osobiście do kancelarii tego urzędu, a na kopii podania uzyskujemy wtedy potwierdzenie wpływu.
voyteg jest off-line  
29-01-2014, 11:30  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: Jak uzyskać interpretację indywidualną prawa podatkowego - poradnik

Urząd ma 3 miesiące na wydanie podatnikowi interpretacji.
Jeżeli w tym terminie nie zostanie wydana interpretacja - obowiązuje teza podatnika zawarta we wniosku o wydanie interpretacji, czyli milcząco zgadza się na to co sami napisaliśmy we wniosku i stanowi to dla nas ważną interpretację indywidualną.
Zatem jeśli mineły 3 miesiące i kilka dni (organ może wysłać intepretację pocztą), a nie otrzymaliśmy nic, to wtedy potwierdzenie wysłania naszego wniosku o wydanie wiążącej interpretacji stanowi dla nas wiążąca organy wykładnię prawa. Dlatego warto wysłać nasz wniosek listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub złożyć osobiście w siedzibie organu, aby mieć jednoznaczny dowód, że wniosek w tej dacie i w tej treści wpłynął.

Jednak może się okazać, że zostanie wydana interpretacja, która odrzuca nasze stanowisko zawarte we wniosku, a my się z tym nie zgadzamy. I tu dobra wiadomość, bo możemy podjąć dalsze skuteczne kroki, nawet jeśli słabo znamy się na prawie, ponieważ możemy taką interpretację zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. A Sąd nie jest związany zarzutami naszej skargi i bada wszystko z urzędu, czyli powinien sprawdzić wszystko, niezależnie od tego, czy my to sami napiszemy.

Skargę do WSA wnosi się po uprzednim wezwaniu organu do usunięcia naruszenia prawa. Czyli nie możemy zaskarżyć do Sądu od razu, gdy otrzymamy negatywną dla nas interpretację, tylko najpierw musimy napisać do organu pismo następującej treści.

początek pisma

Nasze dane
<imię i nazwisko, adres >

<miejscowość, data>

<nazwa i adres urzędu do którego wysąpiliśmy o interpretację>

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

W związku z otrzymaniem dnia <data> interpretacji indywidualnej prawa podatkowego <nr interpretacji> z dnia <data> na podstawie art. 52 § 3 ustawy Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz.1269 ze zm.) wzywam do usunięcia naruszenia prawa.

Zarzucam otrzymanej interpretacji naruszenie zasady pogłębiania zaufania dla organów państwa wyrażonej w art. 121 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej oraz zasady prawdy obiektywnej wyrażonej w art. 122 Ordynacji podatkowej, w ten sposób, że wydano interpretację indywidualną bez wszechstronnej i całościowej analizy treści zawartej we wniosku i w konsekwencji poczyniono niepełne ustalenia.

<teraz możemy napisać niemal cokolwiek, jeśli się na prawie nie znamy lub też wzmocnić nasze wezwanie argumentacją znalezioną w orzeczeniach sądów administracyjnych – o tym niżej>

Podpis


koniec pisma

Jak możemy znaleźć postawę prawną korzystając z bazy orzeczeń sądów administracyjnych?

Na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query znajduje się baza orzeczeń sądów administracyjnych, czyli takich które kontrolują prace urzędów.

Na tej stronie znajduje się wygodna wyszukiwarka - prosta w obsłudze jak google - gdzie można znaleźć sprawy podobne do naszych. W polu "szukane słowa" wpisujemy kilka takich wyrazów, które są związane z nasza sprawą. Klikamy "szukaj" i mamy orzeczenia sądowe dla danych spraw. W ich uzasadnieniach możemy przeczytać, jakie normy prawne dotyczą naszej sprawy.

Uwaga - ta wyszukiwarka nie lubi błędów lub literówek - jak popełnimy błąd w wyrazie, to zwraca wynik pusty. - wcale to nie oznacza, że orzeczeń takich brak.

I wskazówka dla zaawansowanych. W wyszukiwarce jest pole "symbol sprawy". Możemy je rozwinąć i znaleźć symbol naszej sprawy, co w połączeniu z wpisanymi wyżej kluczowymi szukanymi słowami zawęzi wybór tylko do danego symbolu sprawy. Interesujące nas symbole sprawy w zakresie interpretacji podatkowych to:

6110 Podatek od towarów i usług
6111 Podatek akcyzowy
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
6113 Podatek dochodowy od osób prawnych
6114 Podatek od spadków i darowizn
6115 Podatki od nieruchomości
6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnychZałóżmy zatem, że zredagowaliśmy nasze „wezwanie do usunięcia naruszenia prawa”.


Wezwanie takie powinno zostać skierowane do organu w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono nam interpretację.
Przekroczenie tego terminu pozbawi nas prawa zaskarżenia jej do Sądu Administracyjnego!

Składamy pismo „wezwanie do usunięcia naruszenia prawa” wraz z załącznikami w kancelarii urzędu , a na kopii uzyskujemy potwierdzenie wpływu lub wysyłamy listem poleconym z potwierdzeniem odbioru i oczekujemy.

Mogą być teraz 3 możliwości:

1. Urząd zmieni interpretację zgodnie z naszymi oczekiwaniami – wtedy sukces.

2. Urząd odmówi zmiany interpretacji zgodnie z naszymi oczekiwaniami – wtedy przysługuje nam prawo zaskarżenia tej uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od otrzymania odpowiedzi w tej sprawie

3. Urząd nie udzieli odpowiedzi na wezwanie wcale – wtedy przysługuje nam prawo zaskarżenia tej uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 60 dni od wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F300C5F1A3

Cytat:
W przypadku zastosowania trybu wezwania do usunięcia naruszenia prawa, o którym mowa w art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.), i nie udzielenia przez organ odpowiedzi na to wezwanie, skargę do sądu administracyjnego można wnieść - w myśl art. 53 § 2 p.p.s.a. - między trzydziestym a sześćdziesiątym dniem, licząc od dnia wniesienia wezwania, natomiast jeżeli odpowiedź zostanie udzielona - termin do wniesienia skargi wynosi trzydzieści dni od dnia doręczenia odpowiedzi.
Przekroczenie terminu – zależnie od sytuacji z pkt 2 lub pkt 3 powyżej oznaczać będzie odrzucenie skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny z przyczyn formalnych, nawet jeśli argumenty zawarte w skardze byłyby w pełni uzasadnione.

Czyli reasumując najprościej: składamy nasze wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Po 40 dniach od tej daty – dajmy szansę organowi administracji na odpowiedź - składamy skargę do WSA, bo jesteśmy do tego uprawnieni i WSA nie odrzuci skargi.

Jeśli w międzyczasie jednak organ administracji udzieli odpowiedzi na nasze wezwanie, to wtedy możemy się do niej odnieść redagując dodatkowe pismo procesowe do WSA – jednak nie jest to obligatoryjne dla rozpoznania skargi przez Sąd.

W kolejnym poradniku znajduje się pomoc, jak zredagowac skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w tej sprawie. http://forumprawne.org/sady-administ...go-do-wsa.html

Uwaga - Sadu Administracyjnego nie należy mylić z Sądem Powszechnym (czyli cywilnym), gdzie możemy być obowiązani stawić się na sprawie i zeznawać. W Sądzie Administracyjnym jest inaczej - jeśli nie chcemy, nie musimy uczestniczyć w rozprawie i nasza aktywność może się ogranicznyc tylko do złożenia skargi w urzędzie adminstracji. Ten sąd nawet na zawiadomieniu o rozprawie poucza, że obecność jest nieobowiązkowa
voyteg jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Do kogo zwrócić się o pomoc w napisaniu skargi na interpretację indywidualną do WSA? (odpowiedzi: 5) Drodzy forumowicze, Pisał ktoś z Was może skargę na interpretację indywidualną do WSA? W drodze darowizny nabyłam lokal mieszkalny, który...
§ Ostateczny termin złożenia wniosku o interpretację indywidualną. (odpowiedzi: 1) Witam. Czy po terminie 30 kwietnia, kiedy złożymy już zeznanie podatkowe i zapłacimy należny podatek, można złożyć wniosek o indywidualną...
§ jak uzyskać oficjalną wiążącą interpretację przepisu (odpowiedzi: 3) Czy jest możliwość zwrócenia się oficjalnie do jakiegoś organu państwowego (jakiego konkretnie?) z prośbą o wiążącą interpretację jednego konkretnego...
§ Skarga do WSA na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej (odpowiedzi: 13) Jestem zmuszony napisać skargę do WSA na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych (w...
§ Jak uzyskać dostęp do akt sprawy, gdy urzędnik odmawia - poradnik (odpowiedzi: 1) Załóżmy, że w urzędzie pracownik nie chce nam dać dostępu do akt sprawy, bo "pokój zamknięty", czy "nie ma tego lub tamtego". To jak wygląda praca...
§ czy nienarodzone dziecko może wnioskować o interpretację indywidualną ORD-IN? (odpowiedzi: 16) Rodzice planują tuż po narodzeniu dziecka dokonać w jego imieniu czynności prawnych, rodzących skutki podatkowe (to NIE rodzice będą dokonywać tych...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:37.