Odwołanie od decyzji o podatku a upomnienie - Forum Prawne

 

Odwołanie od decyzji o podatku a upomnienie

Otrzymałem decyzje o wysokosci podatku od nieruchomości od której się odwołałem do koliegium odwoławczego. Czy organ, w tym przypadku Prezydent miasta, ma prawo mi wysłać upomnienie za zwłoke w zapłacie tego podatku (jeszcze obarczoną dodatkowymi ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo finansowe i podatkowe


Odpowiedz
 
11-03-2014, 18:21  
wioslo1
Użytkownik
 
Posty: 42
Domyślnie Odwołanie od decyzji o podatku a upomnienie

Otrzymałem decyzje o wysokosci podatku od nieruchomości od której się odwołałem do koliegium odwoławczego. Czy organ, w tym przypadku Prezydent miasta, ma prawo mi wysłać upomnienie za zwłoke w zapłacie tego podatku (jeszcze obarczoną dodatkowymi kosztami upomnienia) do czasu rozstrzygnięcia zasadności mojego odwołania?
Jeśli tak to jaki to ma sens jak powiedzmy w ciągu tych 2 tygodni muszę uiścić tę opłatę a później jednak zostanie wyznaczona inna jej wysokość?
Czy to jest kompetentne działanie ze strony urzędu mianowicie wydawanie decyzji o wyskokosci podatku za rok 2014 skoro jeszcze ostatecznie nie zostala rostrzygnieta sprawa wysokosci podatku za rok 2013 (pierwszej dla tej nieruchomosci)?
wioslo1 jest off-line  
11-03-2014, 20:16  
kompXXXX
Stały bywalec
 
Posty: 902
Domyślnie RE: Odwołanie od decyzji o podatku a upomnienie

"Otrzymałem decyzje o wysokosci podatku od nieruchomości od której się odwołałem do koliegium odwoławczego. Czy organ, w tym przypadku Prezydent miasta, ma prawo mi wysłać upomnienie za zwłoke w zapłacie tego podatku (jeszcze obarczoną dodatkowymi kosztami upomnienia) do czasu rozstrzygnięcia zasadności mojego odwołania?"

O ile dobrze pamiętam upomnienie może wysłać, ale nie może dochodzić należności z tej decyzji w drodze egzekucji adminitracyjnej chyba, że nada decyzji rygor natychmiastowej wykonalności (art. 239a - 239b Ordynacji podatkowej). Chociaż z tym upomnieniem nie jestem do końca pewien, bo skoro decyzja nieostateczna nie podlega wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, a taką decyzją nieostateczną będzie decyzja ustalają podatek od nieruchomości od której złożono odwołanie, to jaki cel ma wysyłanie upomnienia...

"Czy to jest kompetentne działanie ze strony urzędu mianowicie wydawanie decyzji o wyskokosci podatku za rok 2014 skoro jeszcze ostatecznie nie zostala rostrzygnieta sprawa wysokosci podatku za rok 2013 (pierwszej dla tej nieruchomosci)?"

Działanie takie jest jak najbardziej prawidłowe.
kompXXXX jest off-line  
11-03-2014, 21:39  
wioslo1
Użytkownik
 
Posty: 42
Domyślnie RE: Odwołanie od decyzji o podatku a upomnienie

Dziekuje za odpowiedz. Czyli reasumac placic czy nie? Poniewaz na koncu wlasnie jest groźba mowiąca o tym że jesli nie zaplace w ciagu 7 dni od otrzymania to rozpoczynaja egzekucje plus dodatkowe koszta..
wioslo1 jest off-line  
12-03-2014, 06:22  
kompXXXX
Stały bywalec
 
Posty: 902
Domyślnie RE: Odwołanie od decyzji o podatku a upomnienie

Płacić zawsze można, jeśli rozstrzygnięcie organu odwoławczego będzie po Pana myśli, na koncie podatkowym powstanie nadpłata, którą organ podatkowy będzie musiał zwrócić. Być może upomnienie organ podatkowy mógł wysłać, ale na pewno nie może dochodzić należności z decyzji nieostatecznej w drodze egzekucji.
kompXXXX jest off-line  
12-03-2014, 16:31  
wioslo1
Użytkownik
 
Posty: 42
Domyślnie RE: Odwołanie od decyzji o podatku a upomnienie

Ja nie mam problemu żeby zapłacić tylko dla mnie było logicznym poczekać do ostatecznej decyzji. W takim razie mam pytanie czy płacić te koszty upomnienia (11zl) ? Kwota może niewielka ale moim zdaniem to przesada że ja mam płacić za upomnienie którego wysłanie nie było konieczne. Ewentualnie może orientuje się Pan do jakiej instytucji mógłbym się poskarżyć na takie działanie?
wioslo1 jest off-line  
14-03-2014, 19:04  
kompXXXX
Stały bywalec
 
Posty: 902
Domyślnie RE: Odwołanie od decyzji o podatku a upomnienie

Zarówno doktryna jak i orzecznictwo do tej pory nie wypowiadały się w sprawie możliwości wysłania przez wierzyciela upomnienia na należność wynikającą z nieostatecznej decyzji podatkowej.

Jakkolwiek w mojej ocenie organ podatkowy nie ma umocowania w przepisach obowiązującego prawa do prowadzenia postępowania upominawczego w sytuacji gdy nieostatecznej decyzji podatkowej nie nadał rygoru natychmiastowej wykonalności.

Nadmienić należy, iż rygor natychmiastowej wykonalności decyzji organ podatkowy nadaje w drodze postanowienia.

Uzasadniając powyższe stanowisko należy zacząć od przypomnienia charakteru upomnienia i celu jakiemu ma służyć jego wysłanie dłużnikowi. Stosownie do rozdziału II Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji sporządzenie i przesłanie dłużnikowi upomnienia jest jedną z czynności podejmowanych przed zastosowaniem jakichkolwiek środków egzekucyjnych. Jednocześnie każde upomnienie musi zawierać swoiste pouczenie, że jeżeli należność, na którą opiewa upomnienie nie zostanie zapłacona w terminie 7 dni zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne celem przymusowego ściągnięcia tej należności w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Upomnienie ma więc wywołać u dłużniku stan zagrożenia i przypomnieć o nieuchronności zapłaty należności wynikającej z decyzji podatkowej.

Natomiast z brzmienia art. 239a Ordynacji podatkowej oraz uzasadnienia projektu ustawy nowelizującej Ordynację podatkową wprowadzającej ten artykuł, wynika dążenie ustawodawcy do tego, aby uchronić podatników (oraz państwo) przed realizacją stanu wynikającego z decyzji, które w wyniku instancyjnej kontroli mogą zostać zweryfikowane. Nie ma żadnych powodów, dla których należałoby zróżnicować sposób osiągnięcia stanu zgodnego z decyzją. Dla podatników nie jest bowiem istotna metoda, jaką posłuży się organ dla wyegzekwowania obowiązku, ważny jest natomiast osiągnięty przez organy podatkowy rezultat. Gdyby dopuścić możliwość wysyłania upomnień na należności wynikające z decyzji ostatecznych, ochrona podatników, którą chciał wprowadzić ustawodawca okazałaby się iluzoryczna. Oznaczałoby to, że organ nie mógłby wprawdzie wdrożyć egzekucji, miałby jednak w rękach inne narzędzie, mogące doprowadzić do takiego samego rezultatu, jak każdy z trybów przewidzianych w postępowaniu egzekucyjnym, czyli do zapłaty podatku.

Ponadto należy zadać sobie pytanie jaki cel organ podatkowy chciał osiągnąć wysyłając upomnienie, odpowiedź może być tylko jedna – chciał doprowadzić do wykonania decyzji nieostatecznej, takie wiec działanie i motywy organu podatkowego należy uznać za sprzeczne z art. 239a Ordynacji podatkowej. Wystawienie upomnienia należy uznać za bezpodstawne w sytuacji gdy wierzyciel nie może dochodzić należności w trybie egzekucji administracyjnej. Wprowadzenie art. 239a Ordynacji podatkowej sprawiło, że niedopuszczalne jest wykonanie przez organ jakichkolwiek czynności w tym czynności upominawczych, które wbrew woli podatnika prowadzą do skutku równoważnego z przymusowym wykonaniem nieostatecznej decyzji.

Odpowiadając na Pana pytanie o możliwość zaskarżenia upomnienia niestety na tym etapie takiej możliwości nie ma. W przypadku jednak gdyby organ podatkowy zdecydowałby się na dochodzenie w trybie egzekucji administracyjnej czy to należności z decyzji nieostatecznej czy też tylko kosztów upomnienia należy w ciągu 7 dni od wszczęcia postępowania egzekucyjnego zgłosić zarzuty w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego powołując się na art. 33 pkt 6) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji podnosząc niedopuszczalność egzekucji administracyjnej i argumentują jak wyżej.
kompXXXX jest off-line  
15-03-2014, 14:43  
wioslo1
Użytkownik
 
Posty: 42
Domyślnie RE: Odwołanie od decyzji o podatku a upomnienie

Dziękuję bardzo za tę wyczerpującą odpowiedź. Na prawdę jestem pod dużym wrażeniem. Jednakże dla zgłębienia tematu chciałbym zaznaczyć iż w tym przypadku organ podatkowy powołał się właśnie na zacytowana przez Pana ustawę:
"Na podstawie art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r., Nr 229, poz. 1954, z późn. zm) wzywa się do uregulowania następujących należności:"
Więc rozumiem że jednak w ich mniemaniu mają umocowanie prawne w tej ustawie - pytanie czy słuszne.. Dodam iż na końcu jest zamieszczone pouczenie o postępowaniu egzekucyjnym oraz o odsetkach za zwłokę.
Więc reasumując rozumiem nie muszę płacić dopóki organ podatkowy nie zdecyduje się na dochodzenie należności w trybie egzekucji administracyjnej a jest to w tym przypadku niezgodne z ustawą. Aczkolwiek jeśli jednak się na to zdecyduje wtedy do kogo zgłaszam zarzuty na to postępowanie?
wioslo1 jest off-line  
16-03-2014, 14:02  
kompXXXX
Stały bywalec
 
Posty: 902
Domyślnie RE: Odwołanie od decyzji o podatku a upomnienie

„Więc rozumiem że jednak w ich mniemaniu mają umocowanie prawne w tej ustawie - pytanie czy słuszne..” – jak już wcześniej wspominałem nie mają podstaw prawnych do dochodzenia należności z nieostatecznej decyzji podatkowej, jeśli tej decyzji nie nadali rygoru natychmiastowej wykonalności.

„Aczkolwiek jeśli jednak się na to zdecyduje wtedy do kogo zgłaszam zarzuty na to postępowanie?”Do organu egzekucyjnego, tj. do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca Pana zamieszkania, chyba że Pana miejsce zamieszkania to: jedna z gmin warszawskich, miasto stołeczne Warszawa lub Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Gorzów Wielkopolski, Grudziądz, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Kalisz, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Legnica, Lublin, Łódź , Mysłowice, Olsztyn, Opole, Płock, Poznań, Radom, Ruda Śląska, Rybnik, Rzeszów, Siemianowice Śląski, Słupsk, Sopot, Sosnowiec, Szczecin, Świętochłowice, Tarnów, Toruń, Tychy, Wałbrzych, Włocławek. Wrocław, Zabrze, Zielona Góra –wówczas zarzuty trzeba zgłosić prezydentowi/burmistrzowi jednej z tych miejscowości. Na odpisie tytułu wykonawczego lub na zawiadomieniu o zajęciu - jeżeli postępowanie egzekucyjne zacznie się przed doręczeniem tego odpisu np. od zajęcia rachunku – będą znajdować się dane organu egzekucyjnego.
kompXXXX jest off-line  
16-03-2014, 15:48  
wioslo1
Użytkownik
 
Posty: 42
Domyślnie RE: Odwołanie od decyzji o podatku a upomnienie

Dziękuję to w takim razie wydaje mi się ostatnie pytanie mianowicie mogę zaskarżyć postępowanie egzekucyjne na podstawie nieostatecznej decyzji ale co w przypadku jeśli organ nadał by jej wspomniany wcześniej rygor natychmiastowej wykonalności? Co to wtedy zmienia, kiedy organ ma podstawy do użycia tego instrumentu prawnego i właściwie jakie ma znaczenie że "rygor natychmiastowej wykonalności decyzji organ podatkowy nadaje w drodze postanowienia"?
wioslo1 jest off-line  
16-03-2014, 16:21  
kompXXXX
Stały bywalec
 
Posty: 902
Domyślnie RE: Odwołanie od decyzji o podatku a upomnienie

„co w przypadku jeśli organ nadał by jej wspomniany wcześniej rygor natychmiastowej wykonalności?” – wtedy organ podatkowy po upływie terminu płatności rat(y) podatku może niezwłocznie dochodzić należności w trybie egzekucji administracyjnej, czyli wysyła upomnienie i po upływie 7 dniu od daty jego doręczenia w przypadku nie odnotowania wpłaty podatku wystawia tytuł wykonawczy i przesyła go do organu egzekucyjnego, który to organ prowadzi egzekucję wszystkimi możliwymi środkami wymienionymi w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

„jakie ma znaczenie że rygor natychmiastowej wykonalności decyzji organ podatkowy nadaje w drodze postanowienia"?- postanowienie to ma charakter informacyjny, dłużnik-podatnik poniekąd w ten sposób zawiadamiany jest, iż decyzja od której się odwołał podlega wykonaniu tj. jeśli upłynął termin płatności którejś z rat podatku ustalonego w tej decyzji podatnik musi niezwłocznie ratę uregulować pod groźbą przymusowego jej ściągnięcia. Co prawda na takie postanowienie można złożyć zażalenie, jednak ten środek zaskarżenia nie wstrzyma wykonania decyzji tzn. podatnik w dalszym ciągu ma obowiązek zaległą ratę wpłacić a organ podatkowy w przypadku braku takiej wpłaty ma obowiązek dochodzić jej w trybie egzekucji administracyjnej.
kompXXXX jest off-line  
19-03-2014, 17:25  
wioslo1
Użytkownik
 
Posty: 42
Domyślnie RE: Odwołanie od decyzji o podatku a upomnienie

Dziękuję za pomoc. W takim razie że tak powiem piłka jest po stronie organu podatkowego.
wioslo1 jest off-line  
31-05-2014, 07:14  
wioslo1
Użytkownik
 
Posty: 42
Domyślnie RE: Odwołanie od decyzji o podatku a upomnienie

Niestety temat powraca mianowicie zostala mi zalozona na konto blokada - pierwszy raz cos takiego mam. Blokada jesli dobrze licze jest na kwote podatku plus chyba troche za te windykacje albo inne oplaty za bezpostawne upomnienia itp plus jak mi powiedzili w banku 20% na potencjalne odsetki. O tyle dla mnie to dziwne ze wg banku oni w tej chwili sami nie moga tego sciagnac z konta tylko ja musze wydac taka dyspozycje..
I moim pytanie jest czy to juz jest ta wspomniania wczesniej egzekucja administracyjna od ktorej sie moge odwolac? Bowiem zadnego pisma do tej pory nie dostalem a od kiedy biegnie ten 7-dniowy termin na zażalenie bowiem w banku zostalo to uruchomione 28.05. i czy wtedy liczy sie data stempla pocztowego?
Mila Pani z banku zrobila mi printscreena na ktorym jest napisane ze blokade nalozyl "Urzad miasta poznania wydzial finansowy" wiec rozumiem ze to jest organ do ktorego sie bede odwolywal?
Dodam ze moim zdaniem to juz jest bezczelnosc i zlosliwe dzialanie bowiem do konca czerwca komisja odwolawcza ma wydac ostateczna decyzje. Z gory dziekuje jeszcze raz za pomoc uzytkownika kompstar lub kogos innego i ostatnie pytanie ze moze lepiej pozwolic im sciagnac teraz te kwote bo jak tak postepuja to za chwile dolicza mi jeszcze nie wiadomo co..?
wioslo1 jest off-line  
03-06-2014, 12:39  
kompXXXX
Stały bywalec
 
Posty: 902
Domyślnie RE: Odwołanie od decyzji o podatku a upomnienie

„ O tyle dla mnie to dziwne ze wg banku oni w tej chwili sami nie moga tego sciagnac z konta tylko ja musze wydac taka dyspozycje..”

– jest tak prawdopodobnie dlatego, że Pana konto w tym banku to rachunek rozliczeniowy-oszczędnościowy, a środki pieniężne na takim rachunku są wolne od zajęcia do kwoty coś ok. 11.000,00 zł (jedenaście tysięcy zł). Dopiero gdy środki zgromadzone na rachunku przekroczą wskazaną powyżej kwotę, lub gdy w trakcie prowadzonego postępowania egzekucyjnego wypłacał będzie Pan z rachunku kolejne kwoty, także wypłaci Pan w sumie ok. 11.000,00 zł bank będzie mógł bez Pana zgody przekazywać środki z rachunku do organu egzekucyjnego.

„I moim pytanie jest czy to juz jest ta wspomniania wczesniej egzekucja administracyjna od ktorej sie moge odwolac?”

Tak.

„od kiedy biegnie ten 7-dniowy termin”

- od wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Zgodnie zaś z art. 26 § 5 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wszczęcie egzekucji administracyjnej następuje z chwilą:
1) doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego (proszę mieć na uwadze też to, że przyjmuje się ,że odpis został doręczony nawet w sytuacji, gdy faktycznie Pan go nie otrzymał – w tym wypadku musi być podwójne awizo zgodnie z art. 44 kodeksu postępowania administracyjnego) lub
2) doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności (czyli w tej sprawie bankowi)z awiadomienia o zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego, jeżeli to doręczenie nastąpiło przed doręczeniem zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego.

A oto co mówi Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie doręczeń:
Art. 43. W przypadku nieobecności adresata pismo doręcza się, za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. O doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia się adresata, umieszczając zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy to nie jest możliwe, w drzwiach mieszkania.
Art. 44. § 1. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób wskazany w art. 42 i 43:
1) operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej - w przypadku doręczania pisma przez operatora pocztowego;
2) pismo składa się na okres czternastu dni w urzędzie właściwej gminy (miasta) - w przypadku doręczania pisma przez pracownika urzędu gminy (miasta) lub upoważnioną osobę lub organ.
§ 2. Zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w terminie siedmiu dni, licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia w miejscu określonym w § 1, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata.
§ 3. W przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od daty pierwszego zawiadomienia.
§ 4. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1, a pismo pozostawia się w aktach sprawy.
kompXXXX jest off-line  
05-06-2014, 18:09  
wioslo1
Użytkownik
 
Posty: 42
Domyślnie RE: Odwołanie od decyzji o podatku a upomnienie

Rzeczywiscie teraz jak sie przypatrzylem to na printscreenie z banku widnieje "kwota wolna do wykorzystania przez klienta" w wysokosci 10500 zl.
Leży od poniedzialku awizo - jutro pojde odebrac w poniedzialek bede mogl zlozyc odwolanie. Tylko dla mnie troche to dziwne bowiem bede je skladal do instytucji z ktora jestem w sporze - nie powinno takich zażaleń skladac sie do jakiegos organu ze tak powiem wyzej?
I czy w tym odwolaniu moge żądać anulowania kosztow upomnien, egzekucji itp skoro bylo to prowadzone niezgodnie z prawem?
Mam ostatnie pytanie jak pan radzi zezwolić bankowi zeby mi te kwote sciagneli czy poczekac z tym do ostatecznego rozstrzygnięcia? Chodzi mi o to zeby mi jeszcze kolejnej bzdurnej oplaty specjalnie nie naliczyli..
wioslo1 jest off-line  
05-06-2014, 18:40  
kompXXXX
Stały bywalec
 
Posty: 902
Domyślnie RE: Odwołanie od decyzji o podatku a upomnienie

„nie powinno takich zażaleń skladac sie do jakiegos organu ze tak powiem wyzej?”

- tak powinno rzeczywiście być, ale niestety tak nie jest. Pisząc proszę pamiętać, aby stanowczo żądać umorzenia prowadzonego postępowania egzekucyjnego w związku z niedopuszczalnością egzekucji z uwagi na treść art. 239a Ordynacji podatkowej, który mówi, że decyzja nieostateczna, nakładająca na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, nie podlega wykonaniu, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Można też dodać, ale to chyba tylko na zasadzie straszaka, że w przypadku gdy nie uwzględnią zarzutów, w obronie swoich praw wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa zmuszony Pan będzie o zaistniałym incydencie zawiadomić stosowne organy, w tym prokuraturę i Regionalną Izbę Obrachunkową.


„I czy w tym odwolaniu moge żądać anulowania kosztow upomnien, egzekucji itp skoro bylo to prowadzone niezgodnie z prawem?”

- tak.

„Mam ostatnie pytanie jak pan radzi zezwolić bankowi zeby mi te kwote sciagneli czy poczekac z tym do ostatecznego rozstrzygnięcia?”

- aby móc udzielić odpowiedzi na to pytanie, musiałbym dogłębnie zbadać sprawę w realu, gdyż w tej chwili moja ocena całokształtu sprawy w sytuacji gdy nie mam przed sobą całej dokumentacji może być obarczona dużym błędem. Od razu dodam, że udzielam odpowiedzi tylko na forum.
kompXXXX jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Upomnienie pisemne i odwołanie (odpowiedzi: 4) Witam wszystkich i proszę o pomoc tak przed świętami. Otrzymałem od swojego przełożonego upomnienie pisemne, skan pisma w załączniku. Was...
§ jak odwołac sie od decyzji w sprawie podatku rolnego (odpowiedzi: 1) Witam!kupilismy z męzem dom do remontu w którym był sklep,w akcie notarialnym figuruje "budynek sklepu" działka 6 arów,nie mieszkamy tam wszystko...
§ Odwołanie się od decyzji PZU (odpowiedzi: 1) Witam! Zgłaszam się z prośbą o pomoc w napisaniu odwołania. A chodzi dokładnie o uzyskanie większego odszkodowania z AC żeby naprawić auto. Gdyż z...
§ odwołanie od decyzji ZUS (odpowiedzi: 1) Witam, Mam pewien problem i nie wiem co robić.. Tato skończył 60 lat i stara się o przejście na emeryturę. Pracował w kilku zakładach pracy, w tym w...
§ upomnienie - odwołanie (odpowiedzi: 4) Witam ! Chciałem zwrócić się do Was z prośbą o pomoc... Sprawa wygląda następująco: Otóż jestem pracownikiem jednego ze sklepów odzieżowych w...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:37.