Brak decyzji w sprawie podatku od nieruchomości - Forum Prawne

 

Brak decyzji w sprawie podatku od nieruchomości

W wyniku kupna stałem się właścicielem nieruchomości gruntowej, zabudowanej (na początku roku). Sprzedający nie przekazał mi (i nie przekaże) decyzji określającej wysokość kolejnych rat podatku. Nie otrzymałem również żadnej informacji od urzędu. Charakter nieruchomości i ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo finansowe i podatkowe


Odpowiedz
 
08-09-2014, 14:33  
Użytkownik
Gość
Domyślnie Brak decyzji w sprawie podatku od nieruchomości

W wyniku kupna stałem się właścicielem nieruchomości gruntowej, zabudowanej (na początku roku). Sprzedający nie przekazał mi (i nie przekaże) decyzji określającej wysokość kolejnych rat podatku. Nie otrzymałem również żadnej informacji od urzędu. Charakter nieruchomości i sposób jej użytkowania nie zmienił się.

Czy muszę skontaktować się z urzędem i wezwać ich do wydania decyzji w sprawie wysokości podatku na obecny rok?
 
08-09-2014, 18:00  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Brak decyzji w sprawie podatku od nieruchomości

z tego co się orientuję, musisz się udac do wydziału w odp. urzędzie, zgłosić na druku IN-1 zakup nieruchomości i na tej podstawie urząd wyliczy Ci wysokość rat podatku na dany rok.
 
09-09-2014, 12:52  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Brak decyzji w sprawie podatku od nieruchomości

Dziękuję, ale odstąpiłem od informowania urzędu o faktach mu znanych (art 306d orydnacji podatkowej), a także ponieważ nie istniały podstawy do powstania obowiązku wynikającego z art 6 ust 6 ustawy o podatkach.

Z tego co przeczytałem, wynika, że muszę albo złożyć skargę na przewlekłość postępowania, albo odczekać do 16 i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań.
 
10-09-2014, 06:53  
kompXXXX
Stały bywalec
 
Posty: 902
Domyślnie RE: Brak decyzji w sprawie podatku od nieruchomości

„Dziękuję, ale odstąpiłem od informowania urzędu o faktach mu znanych (art 306d orydnacji podatkowej), a także ponieważ nie istniały podstawy do powstania obowiązku wynikającego z art 6 ust 6 ustawy o podatkach.”

Obowiązek podatkowy powstał, co najwyżej z uwagi na ustawowe zwolnienie nie powstanie zobowiązanie podatkowe. Pod groźbą odpowiedzialności karno-skarbowej należy złożyć stosowną deklarację (informację). Art. 306d o.p. nie ma tutaj zastosowania. Skoro Pan nie złożył deklaracji organ podatkowy ma 5 lat na wydanie decyzji. Ewentualna skarga na przewlekłość postępowania nie wskazana.


Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1)

6. Osoby fizyczne, z zastrzeżeniem ust. 11, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3.

10. Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, o którym mowa w ust. 6 i w ust. 9 pkt 1, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów niniejszej ustawy.

Ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym

5. Osoby fizyczne, z zastrzeżeniem ust. 10, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian, o których mowa w ust. 4.

9. Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny, o którym mowa w ust. 5 i ust. 8 pkt 1, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.

Obowiązek podatkowy pows

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa
Art. 306d. § 1. Organ podatkowy nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli znane są one organowi z urzędu lub możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie:
1) posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych;
2) przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych;
3) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
4) informacji otrzymanych od innego podmiotu publicznego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
kompXXXX jest off-line  
10-09-2014, 08:49  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Brak decyzji w sprawie podatku od nieruchomości

http://forumprawne.org/prawo-nieruch...-poradnik.html
voyteg jest off-line  
10-09-2014, 09:41  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Brak decyzji w sprawie podatku od nieruchomości

@voyteg
Postępowałem zgodnie ze zlinkowanym poradnikiem. Rozumiem, że stosownym krokiem jest teraz:
Cytat:
Napisał/a voyteg
Gdyby jednak jeden lub drugi organ administracji nie chciał załatwić sprawy zgodnie z naszymi oczekiwaniami, to skuteczny sposób do ponaglania znajduje się odpowiednio:

- w przypadku Urzędu Gminy jako organu podatkowego w tym poradniku (link) tu Organem wyższej instancji jest SKO
czyli ponaglenie zgodnie z art 141 ordynacji podatkowej?
 
10-09-2014, 09:57  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Brak decyzji w sprawie podatku od nieruchomości

Cytat:
Napisał/a kub86 Zobacz post

czyli ponaglenie zgodnie z art 141 ordynacji podatkowej?
tak
voyteg jest off-line  
10-09-2014, 10:00  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Brak decyzji w sprawie podatku od nieruchomości

Dziękuję, dam znać co dalej.
 
10-09-2014, 10:02  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Brak decyzji w sprawie podatku od nieruchomości

można też odwołać się od decyzji, jeśli organ wydał decyzję "na starego właściciela" i skorzystać z trybu zawartego tu http://forumprawne.org/prawo-spadkow...-poradnik.html
voyteg jest off-line  
10-09-2014, 11:12  
kompXXXX
Stały bywalec
 
Posty: 902
Domyślnie RE: Brak decyzji w sprawie podatku od nieruchomości

Dział IV - Postępowanie podatkowe. Art. 141 o.p. stosowany jest gdy organ podatkowy prowadzi postępowanie podatkowe, w opisywanej sytuacji takowego postępowania organ nawet nie wszczął,więc co Pan chce ponaglać. Czemu zamiast złożyć info chce Pan pisać jakieś ponaglenia?
kompXXXX jest off-line  
10-09-2014, 11:15  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Brak decyzji w sprawie podatku od nieruchomości

Cytat:
Napisał/a kompstar Zobacz post
gdy organ podatkowy prowadzi postępowanie podatkowe,
nie, a wtedy gdy nie "załatwi sprawy"

interesant składa podanie, organ nie reaguje wcale lub nie w sposób przewidziany przepisami prawa, to wtedy właśnie ponaglenie
voyteg jest off-line  
10-09-2014, 11:24  
kompXXXX
Stały bywalec
 
Posty: 902
Domyślnie RE: Brak decyzji w sprawie podatku od nieruchomości

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
interesant składa podanie
- Ne zgodzę się. Ale zgłębiając temat - kiedy Pytający złożył podanie? (założę się, że w ogóle nie złożył)
kompXXXX jest off-line  
10-09-2014, 11:52  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Brak decyzji w sprawie podatku od nieruchomości

Cytat:
Napisał/a kompstar Zobacz post
- Ne zgodzę się. )
I SA/Sz 119/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-06-12

Cytat:
Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi podatkowemu, z zastrzeżeniem art. 165a (§ 3). W myśl § 5 pkt 1 tego artykułu, przepisów § 2 i § 4 nie stosuje się do postępowania w sprawie ustalenia zobowiązań podatkowych, które zgodnie z odrębnymi przepisami ustalane są corocznie, jeżeli stan faktyczny, na podstawie którego ustalono wysokość zobowiązania podatkowego za poprzedni okres, nie uległ zmianie.
voyteg jest off-line  
10-09-2014, 12:06  
kompXXXX
Stały bywalec
 
Posty: 902
Domyślnie RE: Brak decyzji w sprawie podatku od nieruchomości

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi podatkowemu, z zastrzeżeniem art. 165a (§ 3). W myśl § 5 pkt 1 tego artykułu, przepisów § 2 i § 4 nie stosuje się do postępowania w sprawie ustalenia zobowiązań podatkowych, które zgodnie z odrębnymi przepisami ustalane są corocznie, jeżeli stan faktyczny, na podstawie którego ustalono wysokość zobowiązania podatkowego za poprzedni okres, nie uległ zmianie.
Wyrok chybiony, w tej sprawie przecież stan faktyczny zmienił się, gdyż pytający nabył zabudowane grunty (których w ubiegłym roku nie posiadał).
kompXXXX jest off-line  
10-09-2014, 12:19  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Brak decyzji w sprawie podatku od nieruchomości

Cytat:
Napisał/a kompstar Zobacz post
Wyrok chybiony, w tej sprawie przecież stan faktyczny zmienił się,
i właśnie dlatego art 165 § 3 "Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi podatkowemu, z zastrzeżeniem art. 165a", ma zastosowanie, a nie miałby gdyby stan się nie zmienił
voyteg jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ dot. IN-1 w sprawie podatku od nieruchomości (odpowiedzi: 1) Witam Proszę o informację dot. terminu złożenia druku IN-1 w sprawie podatku od nieruchomości do Urzędu Gminy. Wiem, że powinno się ten druk złożyć...
§ brak decyzji w sprawie renty (odpowiedzi: 1) Posty: 591 Renta - minęło 7 tygodni od komisji, renty i decyzji brak. Z tego co się orientuje ZUS ma 30 dni na przesłanie (wydanie) na wskazany...
§ jak odwołac sie od decyzji w sprawie podatku rolnego (odpowiedzi: 1) Witam!kupilismy z męzem dom do remontu w którym był sklep,w akcie notarialnym figuruje "budynek sklepu" działka 6 arów,nie mieszkamy tam wszystko...
§ czy skarbowka ma termin co do wydania decyzji w sprawie podatku???? (odpowiedzi: 2) witam serdecznie ja z zapytaniem odnosnie podatku od wzbogacenia. nabylam spadek . zlozylam dekladacje podatkowa w urzedzie skarbowym we srode. moje...
§ czy skarbowka ma termin co do wydania decyzji w sprawie podatku???? (odpowiedzi: 3) witam serdecznie ja z zapytaniem odnosnie podatku od wzbogacenia. nabylam spadek . zlozylam dekladacje podatkowa w urzedzie skarbowym we srode. moje...
§ czy skarbowka ma termin co do wydania decyzji w sprawie podatku???? (odpowiedzi: 2) witam serdecznie ja z zapytaniem odnosnie podatku od wzbogacenia. nabylam spadek . zlozylam dekladacje podatkowa w urzedzie skarbowym we srode....


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:28.