Podatek dochodowy za sprzedaż nieruchomości - Forum Prawne

 

Podatek dochodowy za sprzedaż nieruchomości

Drodzy Państwo, potrzebuję pomocy w mojej sprawie. 18 grudnia 2008 r. wykupiłem od spółdzielni prawo do lokalu spółdzielczego, który stał się moją własnością. Przed upływem 5 lat od zakupu nie mogłem sprzedać tej nieruchomości, ponieważ ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo finansowe i podatkowe


Odpowiedz
 
11-12-2014, 13:47  
jacats
Początkujący
 
Posty: 17
Domyślnie Podatek dochodowy za sprzedaż nieruchomości

Drodzy Państwo,

potrzebuję pomocy w mojej sprawie.

18 grudnia 2008 r. wykupiłem od spółdzielni prawo do lokalu spółdzielczego, który stał się moją własnością. Przed upływem 5 lat od zakupu nie mogłem sprzedać tej nieruchomości, ponieważ musiałbym się liczyć z koniecznością zapłaty podatku dochodowego.

W 2011 r. sprzedałem to mieszkanie, a wszystkie pieniądze uzyskane z tej sprzedaży przeznaczyłem na budowę domu. Każdy koszt jest stwierdzony fakturą, które oczywiście posiadam.

Problem w tym, że należało zgłosić ten fakt to US, aby uniknąć konieczności płacenia podatku. Nie zrobiłem tego i wczoraj odezwał się do mnie US z żądaniem zapłaty około 30 000 zł. niezapłaconego podatku.

Czy jest jakaś możliwość, żeby uniknąć konieczności płacenia tego podatku skoro wszystkie pieniądze ze sprzedaży zostały przeznaczone na budowę nowego domu, a nie złożyłem tylko stosownego oświadczenia do US? Czy możliwe jest wnioskowanie o przywrócenie terminu do złożenia takiego oświadczenia?

Bardzo proszę o pomoc.
jacats jest off-line  
11-12-2014, 14:58  
krzyche
Użytkownik
 
Posty: 40
Domyślnie RE: Podatek dochodowy za sprzedaż nieruchomości

Na Twoim miejscu osobiście pojechałbym do US i próbował się jakoś dogadać. Tak naprawdę oni działają zgodnie z przepisami.. Od momentu sprzedaży mieszkania miałeś 24 miesiące (właściwie to więcej, to 24 miesiące od końca roku kalendarzowego w którym sprzedałeś mieszkanie) na wykazanie kosztów które poniosłeś i to w Twoim interesie leżało by to koszty były co najmniej takie jak wartość przychodu ze sprzedaży mieszkania. Nie dopilnowałeś, próbuj się teraz wytłumaczyć...
Napisz co wynikło z Twoich ustaleń z US.
krzyche jest off-line  
11-12-2014, 15:42  
LeszsekS
Moderator globalny
 
LeszsekS na Forum Prawnym
 
Posty: 39.680
Domyślnie RE: Podatek dochodowy za sprzedaż nieruchomości

Cytat:
Napisał/a krzyche Zobacz post
... Od momentu sprzedaży mieszkania miałeś 24 miesiące (właściwie to więcej, to 24 miesiące od końca roku kalendarzowego w którym sprzedałeś mieszkanie) na wykazanie kosztów które poniosłeś ...
Na pewno wiesz o czym piszesz


Tutaj Pytający powinien złożyć oświadczenie, w terminie rozliczenia rocznego za rok w którym nastąpiło zbycie nieruchomości (tu do 30 kwietnia 2012r.), o skorzystaniu z ulgi meldunkowej jeśli miał do tego prawo.
O terminie już było pisane na Forum:
parasoll.ka -
Cytat:
Niestety termin określony do złożenia oświadczenia o skorzystaniu z ulgi meldunkowej jest terminem prawa materialnego, który jest nieprzekraczalny i nie podlega przywróceniu. Oznacza to, że jeśli podatnik nie złoży w wymaganym terminie oświadczenia o tym, że spełnia warunki uprawniające go do skorzystania z ulgi meldunkowej lub też oświadczenie to zostanie złożone po upływie ustawowego terminu do jego złożenia, to samo zameldowanie w zbywanym lokalu na pobyt stały w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, nie daje prawa do zwolnienia.
W tej materii przepisy nie przewidują żadnych wyjątków. Oznacza to, że nie jest istotne z jakich powodów w terminie nie zostało złożone oświadczenie o spełnieniu warunków do zwolnienia. Brak tego oświadczenia złożonego w czasie określonym ustawą jest równoznaczny z brakiem prawa do zwolnienia.
Można poczytać też:
http://interpretacje-podatkowe.org/u...5-827-12-2-kku
LeszsekS jest off-line  
12-12-2014, 12:24  
jacats
Początkujący
 
Posty: 17
Domyślnie RE: Podatek dochodowy za sprzedaż nieruchomości

Więc co Państwo polecacie zrobić w takiej sprawie? Jak się bronić?
Skoro uprawnienie mi przysługiwało, byłem zameldowany przez 12 miesięcy, pieniądze zostały przeznaczone na zakup materiałów do budowy domu, a przez brak jednego świstka papieru mają mnie zlicytować?
Za nic w świecie nie mam tyle pieniędzy, żeby zapłacić razem z odsetkami..
jacats jest off-line  
12-12-2014, 12:26  
LeszsekS
Moderator globalny
 
LeszsekS na Forum Prawnym
 
Posty: 39.680
Domyślnie RE: Podatek dochodowy za sprzedaż nieruchomości

Przeczytaj dokładnie cytat i przytoczoną interpretację.
LeszsekS jest off-line  
12-12-2014, 12:36  
jacats
Początkujący
 
Posty: 17
Domyślnie RE: Podatek dochodowy za sprzedaż nieruchomości

Więc mam pokornie przyjąć decyzję, sprzedać dom, bo hipoteki nie dostane, albo zadłużyć się w chwilówkach?
Nie ma jakiejś nadzwyczajnej instytucji zwolnienia z podatku? Wiem, że taką decyzję można zaskarżyć. Czy jest nadzieja w postępowaniu przed SKO czy sądem administracyjnym?
jacats jest off-line  
12-12-2014, 13:00  
LeszsekS
Moderator globalny
 
LeszsekS na Forum Prawnym
 
Posty: 39.680
Domyślnie RE: Podatek dochodowy za sprzedaż nieruchomości

Cytat:
Napisał/a jacats Zobacz post
... Wiem, że taką decyzję można zaskarżyć. ...
II FSK 1363/12 - Wyrok NSA z 2014-04-25
Cytat:
Uchybienie terminu materialnego wywołuje skutek prawny wygaśnięcia praw lub obowiązków o charakterze materialnym.
LeszsekS jest off-line  
12-12-2014, 13:34  
krzyche
Użytkownik
 
Posty: 40
Domyślnie RE: Podatek dochodowy za sprzedaż nieruchomości

No niestety. Czytając uzasadnienie wyroku, mam wrażenie że będzie Ci bardzo ciężko coś zdziałać w tej sprawie...
krzyche jest off-line  
15-12-2014, 13:05  
jacats
Początkujący
 
Posty: 17
Domyślnie RE: Podatek dochodowy za sprzedaż nieruchomości

Nieruchomość sprzedałem dokładnie 10 maja 2010 r. Wiem, że zobowiązania podatkowe się przedawniają. Kiedy upływa w takim wypadku termin przedawnienia zapłaty podatku? Czy jest to 1 stycznia 2015 r.?
jacats jest off-line  
15-12-2014, 13:24  
LeszsekS
Moderator globalny
 
LeszsekS na Forum Prawnym
 
Posty: 39.680
Domyślnie RE: Podatek dochodowy za sprzedaż nieruchomości

Cytat:
Napisał/a jacats Zobacz post
... Czy jest to 1 stycznia 2015 r.?
1 stycznia 2016 - licząc 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin złożenia zeznania rocznego za rok w którym nastąpiło zbycie.
LeszsekS jest off-line  
15-12-2014, 14:06  
jacats
Początkujący
 
Posty: 17
Domyślnie RE: Podatek dochodowy za sprzedaż nieruchomości

A czy wydanie decyzji, nawet nieostatecznej, przerywa bieg przedawnienia? Może rozwiązaniem będzie oczekiwanie na upływ terminu przedawnienia przez składanie wniosków formalnych o wyłączenie pracownika, organu itp.. W końcu to tylko i aż rok...

Dziękuję Ci w ogóle za pomoc, Leszku,
bardzo mi pomagasz!
jacats jest off-line  
15-12-2014, 14:38  
LeszsekS
Moderator globalny
 
LeszsekS na Forum Prawnym
 
Posty: 39.680
Domyślnie RE: Podatek dochodowy za sprzedaż nieruchomości

Przepis prawny:
Ordynacja podatkowa
Art. 67a. Odroczenie terminu płatności, umorzenie zaległości podatkowych na wniosek podatnika


§ 1. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a decyzja w sprawie wysokości odsetek za zwłokę,
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
§ 2. Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

Przepis prawny:
Art. 70. Terminy przedawnienia zobowiązania podatkowego i jego bieg

§ 1. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
§ 2. Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:
1) od dnia wydania decyzji, o których mowa w art. 67a odroczenie terminu płatności, umorzenie zaległości podatkowych na wniosek podatnika, § 1 pkt 1 lub 2, do dnia terminu płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej, ostatniej raty podatku lub ostatniej raty zaległości podatkowej;
2) od dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku, wydanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, do dnia upływu przedłużonego terminu.
§ 3. Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego.
§ 4. Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny.
§ 5. (uchylony).
§ 6. Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem:
1) wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania;
2) wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą tego zobowiązania;
3) wniesienia żądania ustalenia przez sąd powszechny istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa;
4) doręczenia postanowienia o przyjęciu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 33d zabezpieczenie wykonania decyzji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub w innych formach, § 2, lub doręczenia zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
5) doręczenia zawiadomienia o przystąpieniu do zabezpieczenia w przypadkach określonych w art. 32a zaskarżenie egzekwowanej należności § 3 i art. 35 zgłoszenie zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.).
§ 7. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się, a po zawieszeniu biegnie dalej, od dnia następującego po dniu:
1) prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe;
2) doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego, ze stwierdzeniem jego prawomocności;
3) uprawomocnienia się orzeczenia sądu powszechnego w sprawie ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa;
4) wygaśnięcia decyzji o zabezpieczeniu;
5) zakończenia postępowania zabezpieczającego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
§ 8. Nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.
LeszsekS jest off-line  
17-12-2014, 11:06  
jacats
Początkujący
 
Posty: 17
Domyślnie RE: Podatek dochodowy za sprzedaż nieruchomości

Cytat:
Napisał/a LeszsekS Zobacz post
1 stycznia 2016 - licząc 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin złożenia zeznania rocznego za rok w którym nastąpiło zbycie.
W takim razie czy nie będzie to 1 stycznia 2017 r.? Sprzedałem nieruchomość w maju 2010 r., a PITy składa się do kwietnia. Dlatego terminu przedawnienia nie powinno się liczyć od 1 stycznia 2012 r.?

Przepis mówi o terminie płatności podatku więc powinienem zapłacić do kwietnia 2011 r.?
jacats jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Ponowna sprzedaż nieruchomości, a podatek dochodowy. (odpowiedzi: 1) Mam pytanie odnośnie sprzedaży nieruchomości, na którą wydatkowałem pieniądze z poprzedniej sprzedaży. W 2011 roku kupiłem nieruchomość za 100 tys...
§ Podział majątku a sprzedaż nieruchomości - podatek dochodowy. (odpowiedzi: 2) Witam, Mam nadzieję że ktoś pomoże mi w poniższym problemie - próbowałem na stronie szybkipit.pl i przez Krajową Informację Podatkową, ale nie...
§ Sprzedaż nieruchomości po rozpadzie spółki cywilnej a podatek dochodowy (odpowiedzi: 1) Przeglądnęłam forum i nie natknęłam się na wątek który mnie interesuje. Przedstawię krótko mój problem. W 2011 roku doszło do rozpadu spółki...
§ Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości. (odpowiedzi: 4) Witam! Jako że to mój debiut na forum, na wstępie witam wszystkich:) Przestudiowałem wątki podobne do mojego, ale nie znalazłem konkretnego...
§ Sprzedaż nieruchomości, a podatek dochodowy i długi (odpowiedzi: 1) Witam Sprzedaje nieruchomość, którą odziedziczyłem po ojcu. Wiem, że od sprzedaży muszę odprowadzić podatek w wysokości 19% od wartości. Z...
§ Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości (odpowiedzi: 1) Sprzedałam mieszkanie, które otrzymałam w spadku po matce zmarłej 01.01.2007 roku. Wiem, ze nie ma juz podatku od spadku, ale muszę zapłacić podatek...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:17.