Podatek od nieruchomości - doręczenie - Forum Prawne

 

Podatek od nieruchomości - doręczenie 14

Cytat: Napisał/a robert9999 co już wiem, "zagubił" ją. I tak trzymac...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo finansowe i podatkowe


Odpowiedz
 
13-05-2015, 10:38  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
co już wiem, "zagubił" ją.
I tak trzymac
voyteg jest off-line  
13-05-2015, 10:44  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.954
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
Ale oryginału skargi Burmistrz do WSA nie prześle, bo, co już wiem, "zagubił" ją.
Zachęcam do rysowania grafów albo map spaw, bo łatwo się (przy pana skali działań) samemu pogubić. Nie wspominając już o jakimś banalnym formalnym zaniechaniu, które formalnie wywróci całe postępowanie. W jednej ze spraw WSA przesłał wezwanie do uiszczenia wpisu oraz podpisu skargi (tradycyjnie wysłanej via ePUAP). Jedno zrobiłem a o drugim "jakoś" zapomniałem. No i wszystko w piach. Na szczęście stówkę zwrócił
Sachalin jest off-line  
13-05-2015, 10:56  
robert9999
Użytkownik
 
Posty: 254
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
Zachęcam do rysowania grafów albo map spaw, bo łatwo się (przy pana skali działań) samemu pogubić. Nie wspominając już o jakimś banalnym formalnym zaniechaniu, które formalnie wywróci całe postępowanie. W jednej ze spraw WSA przesłał wezwanie do uiszczenia wpisu oraz podpisu skargi (tradycyjnie wysłanej via ePUAP). Jedno zrobiłem a o drugim "jakoś" zapomniałem. No i wszystko w piach. Na szczęście stówkę zwrócił
Ja akurat mam porządek Gorzej z aktami spraw, bo często są niekompletne - tu brakuje koperty, tam "zwrotki", akta jednek sprawy podpięte pod inną sprawę, itd. Np. nie jestem w stanie sprawdzić, kiedy Burmistrz przekazał moje odwołanie do SKO, bo w aktach SKO brak koperty w której to przyszło, a u Burmistrza brak zwrotki. I jak teraz WSA ma ocenić, czy zostało przekazane w terminie 14 dni? o.O

Edit: Chociaż nie, zdarzyło mi się potknięcie, do jednej ze skarg nie załączyłem pełnomocnictwa... Co prawda pełnomocnictwo powinno znajdować się w aktach sprawy, czyli dołączone do odwołania, ale...
robert9999 jest off-line  
13-05-2015, 10:57  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
(przy pana skali działań)
Odejdę trochę od tematu, ale często widzę, że jak już ktoś ropozna zasady administracyjne i złoży pierwszą skargę do WSA, to potem kolejne skargi generują się same
I to bardzo słusznie, bo w przeciwnym razie do wyboru jest tylko bierne poddanie się oczekiwaniom pracowników organów administracji
voyteg jest off-line  
13-05-2015, 11:11  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.954
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
kiedy Burmistrz przekazał moje odwołanie do SKO, bo w aktach SKO brak koperty w której to przyszło
Koperta, to nie wszystko. Koperta może być pusta. Jest wiążąca prezentata na piśmie. Poza tym, taka informacja jest też dostępna w systemie informatycznym. Na pewno w SKO.
Sachalin jest off-line  
13-05-2015, 11:14  
robert9999
Użytkownik
 
Posty: 254
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

A ja jeszcze wrócę do argumentacji SKO z odpowiedzi na skargę. Sytuacja w której organ I instancji nie wydał postanowienia, a organ II instancji nie wydaje rozstrzygnięcia ponaglenia, oznacza, że nie jest możliwe wyegzekwowanie tego postanowienia od organu I instancji. Tyle tylko, że "warunkiem dopuszczalności skargi na bezczynność organu podatkowego jest nie tylko złożenie ponaglenia w trybie art. 141 § 1 O.p., ale także jego rozpatrzenia przez właściwy organ", natomiast w przypadku K.p.a. warunkiem formalnym jest samo złożenie zażalenia.

Edit:
Cytat:
Jest wiążąca prezentata na piśmie.
Pismo jest ewidentnie antydatowane i to o ponad tydzień...
robert9999 jest off-line  
13-05-2015, 11:19  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.954
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
Pismo jest ewidentnie antydatowane i to o ponad tydzień...
WPŁYWAJĄCE? czyli antydatowane w wyniku "porozumienia" dwóch organów...?
Sachalin jest off-line  
13-05-2015, 11:36  
robert9999
Użytkownik
 
Posty: 254
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
WPŁYWAJĄCE? czyli antydatowane w wyniku "porozumienia" dwóch organów...?
Nie, nie, nieporozumienie z mojej winy Chodzi mi o to, że organ jest zobowiązany przekazać odwołanie wraz z odpowiedzią w określonym terminie (data w nagłówku tej konkretnej odpowiedzi wskazywałaby, że organ odpowiedział na długo przed złożeniem przeze mnie skargi do WSA). Kiedy wpłynie, to już zależy od operatora pocztowego, ale jeśli wysłano w terminie, to zdaje się, że nie można zarzucić organowi, że "nie przekazał"?

Edit: Idąc dalej za argumentacją SKO z odpowiedzi na skargę, można wywnioskować, że na niewydanie przez organ I instancji postanowienia w sprawie odmowy dostępu do akt przysługuje wezwanie do usunięcia naruszenia prawa i skarga do WSA. Może rzeczywiście taki tryb jest właściwy?
robert9999 jest off-line  
13-05-2015, 12:13  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
Kiedy wpłynie, to już zależy od operatora pocztowego
Pytanie, kiedy organ złożył u tego operatora

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
Może rzeczywiście taki tryb jest właściwy?

Poradniki z forum już mają wlasne orzecznictwo w bazie - wystarczy odpowiednio "spytać" wyszukiwarkę

II SAB/Op 60/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-18

Cytat:
powołując się na przepis art. 37 § 1 K.p.a. wniósł do Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu zażalenie na niezałatwienie w terminie wniosku o udostępnienie akt sprawy (...)
W realiach niniejszej sprawy nie budzi zatem wątpliwości, że na organie ciążył obowiązek udostępnienia akt sprawy albo wydania w ustawowym terminie postanowienia we wpadkowym postępowaniu zainicjowanym wnioskiem złożonym do protokołu w dniu 28 lipca 2014 r.
tu drugie (sądząć po zwrotach treści skargi po zastosowaniu poradnika)

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A293BCC17A

Cytat:
poprzedzając ją złożeniem zażalenia w trybie art. 37 § 1 K.p.a., które Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego uznał za nieuzasadnione.(...)
Reasumując, przepisy art. 74 § 2 K.p.a. należy interpretować w taki sposób, że wydanie postanowienia nastąpić winno w każdym przypadku w którym organ odmawia uwierzytelnienia lub wydania odpisów i kopii akt sprawy, bez względu na formę ich sporządzenia oraz bez względu na pozycję procesową jaką ma w postępowaniu administracyjnym podmiot wnoszący podanie.
voyteg jest off-line  
13-05-2015, 12:46  
robert9999
Użytkownik
 
Posty: 254
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Pytanie, kiedy organ złożył u tego operatora
Pytanie, jak to ustalić? Na podstawie jakich dowodów? Koperty brak, zwrotki brak.

Czy ta wykładnia ma zastosowanie?
I FSK 121/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-26
Cytat:
jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a, można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności - do usunięcia naruszenia prawa. Innymi słowy wezwanie do usunięcia naruszenia prawa przysługuje w sytuacji, gdy ustawa nie przewiduje środka zaskarżenia, w sytuacjach o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a. Natomiast orzekanie w sprawach skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania określone jest w art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. Art. 52 § 3 p.p.s.a. nie normuje więc sytuacji bezczynności. W przypadku zatem bezczynności organu podatkowego pierwszej instancji skierowana do sądu administracyjnego skarga na bezczynność musi być poprzedzona ponagleniem, o którym mowa w art. 141 § 1 pkt 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, a nie wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa, który jest przewidziany w art. 52 § 3 i 4 p.p.s.a. wyłącznie dla aktów i czynności organu podatkowego, a nie stanu bezczynności.
robert9999 jest off-line  
13-05-2015, 12:53  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
Pytanie, jak to ustalić? Na podstawie jakich dowodów? Koperty brak, zwrotki brak.
A co wiemy w ogóle?
voyteg jest off-line  
13-05-2015, 13:18  
robert9999
Użytkownik
 
Posty: 254
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
A co wiemy w ogóle?
Że odwołanie wraz z odpowiedzią wpłynęło do SKO 21 dni od jego złożenia.
robert9999 jest off-line  
13-05-2015, 13:19  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

A jak wpłyneło? Gońcem czy pocztą?
voyteg jest off-line  
13-05-2015, 13:37  
robert9999
Użytkownik
 
Posty: 254
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
A jak wpłyneło? Gońcem czy pocztą?
Pieczątka SKO "Przysłano pocztą".
robert9999 jest off-line  
13-05-2015, 13:39  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

To już jakis punkt odniesienia jest - przesyłka pocztowa biegnie do 4 dni
voyteg jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Doręczenie listu (odpowiedzi: 1) Witam! Moje pytanie dotyczy listu poleconego. Co w przypadku gdy nie odbieram listu, ten leży na poczcie, później wiadomo listonosz robi drugie...
§ doręczenie (odpowiedzi: 3) Jeżeli stroną postępowania jest bank, który jest spółką akcyjną to można doręczać mu pisma do oddziału a nie do siedziby głównej?
§ doręczenie (odpowiedzi: 4) witam. mam następujące pytanie: sąd w wyroku nakazał wyjaśnić czy skarżącemu skutecznie doręczono decyzję. jak się okazuje oryginał pozostał w...
§ doręczenie zagraniczne-opłaty (odpowiedzi: 1) Witam, szukam obalenia, proszę o wskazówki otóż - jest proces cywilny w Polsce, jedna strona procesu jest Polakiem,któret mieszka w Stanach. I...
§ doręczenie (odpowiedzi: 6) Proszę o podpowiedź w poniższym stanie faktycznym. Sprawa nie jest gospodarcza. Strona jest reprezentowana przez fachowego pełnomocnika. Strona sama...
§ ZUS - doręczenie zwolnienia (odpowiedzi: 5) Czy jeśli koniec zwolnienia wypada dajmy na to na dzień 07.02.2010 r., a z powodu choroby zostaje przedłużone na 14 dni, to do ZUSu, do którego...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:31.