Podatek od nieruchomości - doręczenie - Forum Prawne

 

Podatek od nieruchomości - doręczenie 17

No to w takim razie podsumowanie złożonego dwa tygodnie temu wniosku o dostęp do informacji publicznej Wniosek skierowany do Biura Informacji Publicznej Gminy, odpowiedź od... naczelnika Wydziału Finansowego. Ok. Pismo adresowane co prawda do mnie, ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo finansowe i podatkowe


Odpowiedz
 
08-06-2015, 20:08  
robert9999
Użytkownik
 
Posty: 254
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

No to w takim razie podsumowanie złożonego dwa tygodnie temu wniosku o dostęp do informacji publicznej

Wniosek skierowany do Biura Informacji Publicznej Gminy, odpowiedź od... naczelnika Wydziału Finansowego. Ok.
Pismo adresowane co prawda do mnie, ale jako do pełnomocnika mojej mamy. A wniosek kierowałem w imieniu własnym. Czyli że błędne oznaczenie strony.
Natomiast treść jest następująca:

Cytat:
W odpowiedzi na pismo złożone w dniu 25 maja dotyczące udzielenia informacji dotyczącej liczby korespondencji przekazanej przez Burmistrza do SKO uprzejmie informuję, że z pocztowych książek nadawczych, które zawierają informacje o wysyłce korespondencji w dniu 27 lutego wynika, że do SKO została skierowana jedna przesyłka o nr nadawczym /tu nr/. Z pocztowej książki nadawczej nie wynika, która jednostka organu pomocniczego wysłaną przesyłkę wytworzyła, oraz jaka była sygnatura sprawy i jej przedmioty, bowiem stosownie do regulaminu świadczenia powszechnych usług pocztowych pocztowa książka nadawcza zawiera następujące kolumny: lp., adresat, dokładne miejsce doręczenia, kwota zadeklarowanej wartości, masa, nr nadawczy, uwagi, opłata i kwota pobrania.
Nie jestem pewien, czy taka odpowiedź spełnia warunki pozwalające na uznanie jej za udostępnienie informacji publicznej, choć przyznaję, że zawiera jedną ważną informację.

Jutro mogę już składać skargę do WSA (dziś minął termin 14 dni) i zastanawiam się, czy to zrobić, czy też nie?

Edit: dziś skierowałem dwa kolejne wnioski w tym trybie, tym razem bardzo precyzyjnie sformułowane.
robert9999 jest off-line  
08-06-2015, 20:29  
trudniak
Stały bywalec
 
Posty: 1.145
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Jak dokładnie brzmiał wniosek o udostępnienie informacji publicznej ?
trudniak jest off-line  
08-06-2015, 20:46  
robert9999
Użytkownik
 
Posty: 254
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Zdaję sobie sprawę, że był mało precyzyjny, ale oto jego treść:

Cytat:
Na podstawie /podst. prawna./ wnoszę o udzielenie mi w terminie 14 dni w formie: pisemnej informacji dotyczącej liczby korespondencji, wynikającej z zapisów w książkach nadawczych lub analogicznych dokumentach przekazanej przez organ do SKO za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego w rozumieniu /ustawa/ w dniu 27 lutego i 2 marca wraz ze wskazaniem sygnatur spraw, których korespondencja dotyczyła oraz wskazaniem, która jednostka organu pomocniczego daną przesyłkę wytworzyła.
Ale rozumiem, że jeśli wniosek był nieprecyzyjny, to powinienem był zostać wezwanym do uszczegółowienia, a może nawet organ powinien był wskazać jakimi dokumentami dysponuje.
robert9999 jest off-line  
08-06-2015, 20:56  
trudniak
Stały bywalec
 
Posty: 1.145
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Jest precyzyjny, tylko jakby nie na temat. Trzeba napisać wprost, krótko, jaka informacja ma być udzielona, np.
"Wnoszę o udostępnienie - za lata xyz - kopii pism przewodnich organu, przy których zostały przekazane przez organ do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, skargi na bezczynność organu w związku z naruszeniem (według skarżących) przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez nie udostępnienie wnioskowanych informacji."
trudniak jest off-line  
08-06-2015, 21:12  
robert9999
Użytkownik
 
Posty: 254
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Tak, racja, rozumiem. Tylko teraz mam 2 opcje: albo skarga do WSA, albo nowy, inaczej sformułowany wniosek. Faktem jest że we wniosku jasno i wyraźnie piszę, że chcę uzyskać informację o sygnaturach spraw i kto wytworzył pisma.
robert9999 jest off-line  
09-06-2015, 07:13  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.553
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
chcę uzyskać informację o sygnaturach spraw i kto wytworzył pisma.
Jeśli tak, to oczywiście skarga, a w uzasadnieniu można wskazac

I OSK 1596/14 - Wyrok NSA z 2015-04-29
Cytat:
Bezczynność w sprawie udostępnienia informacji publicznej ma miejsce nie tylko, gdy w terminie wskazanym w art. 13 u.d.i.p. adresat wniosku w ogóle nie zareagował na otrzymany wniosek, ale także wówczas gdy udziela on informacji niebędącej przedmiotem wniosku lub informacji niepełnej, niejasnej, czy niewiarygodnej oraz gdy odmawia jej udzielenia w nieprzewidzianej do tej czynności formie, ponadto nie informuje strony o tym, że nie posiada wnioskowanej informacji.
voyteg jest off-line  
17-06-2015, 09:57  
robert9999
Użytkownik
 
Posty: 254
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Pisałem jakiś czas temu, że jedną skargę na bezczynność SKO planuję wycofać. Okazuje się, że już nie muszę, bo jest Postanowienie:
III SAB/Wa 15/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-09

Płyną z tego ciekawe konkluzje. Raz: potwierdza się stanowisko SKO, że w przypadku nieudostępnienia akt właściwym sposobem będzie wezwanie organu do usunięcia naruszenia prawa, a potem skarga do WSA, bez ponaglania do wyższej instancji. Co w pewien sposób sprawę upraszcza.

A dwa: jeśli ponaglenie dotyczyłoby niewydania decyzji, czyli niezałatwienia sprawy w terminie (a nie jak w tym przypadku tylko czynności materialno-technicznej udostępnienia akt), a Kolegium z kolei byłoby bezczynne w rozpoznaniu ponaglenia, to zdaje się, że skutecznie zamyka możliwość składania skargi na I instancję do WSA (w przeciwieństwie do przepisów Kpa).
robert9999 jest off-line  
17-06-2015, 10:16  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.553
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
Pisałem jakiś czas temu, że jedną skargę na bezczynność SKO planuję wycofać. Okazuje się, że już nie muszę, bo jest Postanowienie:
Istnieją jak najbardziej podstawy do skargi kasacyjnej - napisać na czym można ją oprzeć?

Tu mamy wyrok WSA uznający skargę na beczynność w zakresie zwlekania z wydaniem takiego ponaglenia

III SAB/Wa 26/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-06

Cytat:
Mając powyższe na uwadze Sąd stwierdził, iż przedmiotowa skarga była dopuszczalna, albowiem zarzucana bezczynność dotyczyła nierozpoznania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. ponaglenia, złożonego w trybie art. 140 § 1 O.p.
voyteg jest off-line  
17-06-2015, 20:48  
robert9999
Użytkownik
 
Posty: 254
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Istnieją jak najbardziej podstawy do skargi kasacyjnej - napisać na czym można ją oprzeć?

Tu mamy wyrok WSA uznający skargę na beczynność w zakresie zwlekania z wydaniem takiego ponaglenia

III SAB/Wa 26/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-06
Jak najbardziej wykorzystam, ale już nie w tej sprawie. Natomiast w zeszłym tygodniu złożyłem 2 nowe ponaglenia do SKO - jedno na postępowanie podatkowe za 2015 i jedno w sprawie wygaśnięcia starszych decyzji. Wyrok zacytuję już w ewentualnym wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa.

(Burmistrz utrzymuje, że postępowanie nie zostało wszczęte, bo jeszcze wszystkie strony nie odebrały postanowienia z 12 maja o wszczęciu postępowania)

Jutro wrzucę z kolei akta sprawy ze skargi na bezczynność Burmistrza, bo odpowiedź na skargę przesłana do WSA jest kuriozalna.
robert9999 jest off-line  
18-06-2015, 07:12  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.553
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
Jak najbardziej wykorzystam,
Logika do zaprezentowania w skardze kasacyjnej jest następująca

Skoro

II OSK 617/14 - Wyrok NSA z 2014-10-02

Cytat:
Istotą skargi na bezczynność jest bowiem wymuszenie na organie załatwienia sprawy i niedopuszczenie do sytuacji, w której brak działania organu, w formie wymaganej przez przepisy, uniemożliwia stronie zwrócenie się o merytoryczną kontrolę jego działalności przez wniesienie np. odwołania do organu wyższej instancji, czy skargi do sądu administracyjnego (por. wyrok NSA z dnia 6 października 2000 r., sygn. IV SA 105/00, LEX nr 53462).
A aby (w sprawach podatkowych) można było wnieść skargę na bezczynność organu niższej instancji, to
I FSK 1325/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-19

Cytat:
Przy tym należy zaznaczyć, że do wyczerpania środków zaskarżenia nie dojdzie przez samo złożenie ponaglenia. Konieczne jest jeszcze zajęcie przez organ wyższej instancji stanowiska w tej kwestii. Wniesienie skargi uzależnione jest od rozpatrzenia złożonego ponaglenia, które winno być załatwione, stosownie do art. 139 § 2 Ordynacji podatkowej, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty jego wniesienia. Dopóki bowiem organ nie wypowie się w tym przedmiocie, postępowanie zainicjowane ponagleniem zakończone nie jest, a to sprawia, że nie można zasadnie twierdzić, że wyczerpane zostały przysługujące stronie prawem przewidziane środki zaskarżenia.
Czyli nierozpoznanie ponaglenia w formie Postanowienia przez SKO uniemożliwia złożenie skargi na bezczynność do WSA dotyczącej organu niższej instancji.

Plus wskazanie prawomocnego orzeczenia zacytowanego w poprzednim wpisie

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
Burmistrz utrzymuje, że postępowanie nie zostało wszczęte, bo jeszcze wszystkie strony nie odebrały postanowienia z 12 maja o wszczęciu postępowania
Bzdura, bo


I SA/Po 208/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-25

Cytat:
Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia żądania organowi podatkowemu.
voyteg jest off-line  
21-09-2015, 15:58  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.954
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
Wniosek o ukaranie grzywną z uwagi na nieprzekazanie skargi na nieprzekazanie odwołania

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
Dziś zajrzałem do akt sprawy. Śladu po zwrotkach od operatora pocztowego - żadnego.
Ale:
1) skargę do WSA wystosowałem w poniedziałek (sam sobie się dziwię, że nie w piątek wieczorem),
2) organ wystosował pismo przewodnie do SKO wraz moim odwołaniem z datą... piątkową
3) a na oryginalnej prezentacie "przybitej" przez SKO na piśmie z pkt. 2) widnieje data wpływu do SKO - a jakże - wtorkowa.

I tak to właśnie działa.
Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
A to już ciekawy kazus do oceny WSA
Link do orzeczenia (ku pokrzepieniu) w załączeniu.
Przypomnę, że prezydent niemałego miasta w centralnej Polsce już po 8 miesiącach raczył przekazać moje odwołanie do SKO.

III SAB/Wa 28/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-19
Sachalin jest off-line  
24-09-2015, 09:50  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.553
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
już po 8 miesiącach raczył przekazać moje odwołanie do SKO.
Niestety nie jest to przypadek jednostkowy, sam się nad takim pochylam - albo zgubili zażalenie albo uparcie trzymają w szufladzie
voyteg jest off-line  
24-09-2015, 10:36  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.954
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

W innej sprawie (odszkodowania za drogę), o której pisałem, otrzymałem (w ślad za moim wnioskiem) z miejsca zawiadomienie o załatwieniu sprawy za... 5 miesięcy. Zatem, mój wniosek "trzymają w szufladzie".

Przed chwilą - w drodze wyjątku - zadzwoniłem do organu i dowiedziałem się, że w sprawie zebrany został już cały materiał dowodowy a decyzji... nie będzie. Bo... gdyby była, trzeba będzie fizycznie wypłacić pieniądze (odszkodowanie) a tych w kasie miasta DLA MNIE nie ma. Zatem, nawet nie wiadomo, czy decyzja będzie po pod koniec roku - mój nos mi podpowiada, że decyzji nie będzie nawet na początku 2016r, skoro wniosek o odszkodowanie został złożony ponad rok temu nie doczekał się uwzględnienia. Ba, został odrzucony z byle powodu... błędnie podanej przez wnioskodawcę podstawy prawnej.

Dobrze przeczuwałem, że organ chce przeciągnąć rozstrzygnięcie. A potem? "sie zobaczy". W końcu materialnie "sie nie odpowiada"...
Sachalin jest off-line  
24-09-2015, 10:47  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.553
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
W końcu materialnie "sie nie odpowiada"...
Jest ustawa, ale karkołomna. Jeśli WSA orzecze o rażącym naruszeniu prawa, to można próbowac
voyteg jest off-line  
15-10-2015, 14:38  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.954
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
Link do orzeczenia (ku pokrzepieniu) w załączeniu.
Może jednak zbyt wcześnie otworzyłem szampana w sprawie opisanej powyżej...? Dziś otrzymałem odpis skargi kasacyjnej. Ponieważ sprawa dotyczy "przekazania", z którym zmaga się również autor wątku, pozwoliłem sobie na kontynuację tego zagadnienia właśnie w tutaj.

Otóż. W skardze kasacyjnej skarżony organ utrzymuje, że samo "przekazanie" jest czynnością materialno - techniczną a nie "inną czynnością", której bezczynność wykonania uzasadnia zaskarżenie przed WSA.
Innymi słowy, zdaniem organu, za zwłokę w "przekazaniu" mojego odwołania do organu II instancji (SKO), choćby i roczną, organ nie ponosi absolutnie żadnej odpowiedzialności.

Jeśli NSA uwzględni kasację i ten konkretnie zarzut, będzie to znaczyło, że wystarczy opieszałemu organowi nie przekazywać odwołań do organu II instancji, skoro organ wyższego rzędu nie ma żadnych narzędzi, aby przymusić organ I instancji do przekazania akt sprawy, aby w konsekwencji wstrzymać całe postępowanie
Załączone obrazki
Rodzaj pliku: jpg kasacjaPrezydenta_1_5.jpg (97,9 KB, 2 wyświetleń)
Rodzaj pliku: jpg kasacjaPrezydenta_2_5.jpg (101,7 KB, 3 wyświetleń)
Rodzaj pliku: jpg kasacjaPrezydenta_3_5.jpg (100,4 KB, 1 wyświetleń)
Rodzaj pliku: jpg kasacjaPrezydenta_4_5.jpg (100,9 KB, 1 wyświetleń)
Rodzaj pliku: jpg kasacjaPrezydenta_5_5.jpg (82,9 KB, 2 wyświetleń)
Sachalin jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Doręczenie listu (odpowiedzi: 1) Witam! Moje pytanie dotyczy listu poleconego. Co w przypadku gdy nie odbieram listu, ten leży na poczcie, później wiadomo listonosz robi drugie...
§ doręczenie (odpowiedzi: 3) Jeżeli stroną postępowania jest bank, który jest spółką akcyjną to można doręczać mu pisma do oddziału a nie do siedziby głównej?
§ doręczenie (odpowiedzi: 4) witam. mam następujące pytanie: sąd w wyroku nakazał wyjaśnić czy skarżącemu skutecznie doręczono decyzję. jak się okazuje oryginał pozostał w...
§ doręczenie zagraniczne-opłaty (odpowiedzi: 1) Witam, szukam obalenia, proszę o wskazówki otóż - jest proces cywilny w Polsce, jedna strona procesu jest Polakiem,któret mieszka w Stanach. I...
§ doręczenie (odpowiedzi: 6) Proszę o podpowiedź w poniższym stanie faktycznym. Sprawa nie jest gospodarcza. Strona jest reprezentowana przez fachowego pełnomocnika. Strona sama...
§ ZUS - doręczenie zwolnienia (odpowiedzi: 5) Czy jeśli koniec zwolnienia wypada dajmy na to na dzień 07.02.2010 r., a z powodu choroby zostaje przedłużone na 14 dni, to do ZUSu, do którego...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:05.