Podatek od nieruchomości - doręczenie - Forum Prawne

 

Podatek od nieruchomości - doręczenie 9

Ok, to wyjaśnia sprawę...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo finansowe i podatkowe


Odpowiedz
 
26-03-2015, 15:57  
robert9999
Użytkownik
 
Posty: 254
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Ok, to wyjaśnia sprawę
robert9999 jest off-line  
27-03-2015, 22:39  
robert9999
Użytkownik
 
Posty: 254
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Dziś otrzymałem od Burmistrza pismo o treści "informuję, że akta wskazanych w podaniu spraw są do wglądu". Możnaby powiedzieć, że jedna sprawa zamknięta?
robert9999 jest off-line  
28-03-2015, 12:48  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
Możnaby powiedzieć, że jedna sprawa zamknięta?
Zalezy, co w tych aktach jest
voyteg jest off-line  
28-03-2015, 14:39  
robert9999
Użytkownik
 
Posty: 254
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Zalezy, co w tych aktach jest
Tak, właśnie sobie z tego zdałem sprawę. Bo jeśli akta są niekompletne... A niekompletne mogą być, ponieważ o owe akta wystąpiło SKO w postępowaniu odwoławczym itd.

Natomiast w kwestii nowych decyzji poczytałem odrobinę i proszę mnie skorygować, jeśli mój tok myślenia jest błędny, ale:
1) Pismo pt. "Decyzja w sprawie korekty podatku od nieruchomości za rok 2015" jest decyzją zmieniającą,
2) W uzasadnieniu powołano art. 254 OP,
3) Art. 254 OP ma zastosowanie jedynie do decyzji ostatecznych,
4) Jako że od poprzedniej decyzji zostało terminowo wniesione odwołanie do SKO, ta decyzja nie jest decyzją ostateczną,
5) Nie można było zastosować wobec tego ww artykułu.
robert9999 jest off-line  
28-03-2015, 16:15  
robert9999
Użytkownik
 
Posty: 254
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Znalazłem: I FSK 356/07 - Wyrok NSA z dnia 4*marca 2008*r.
Cytat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny trafnie przyjął, że użyty w treści art.*254 §*1 Ordynacji podatkowej termin „decyzja ostateczna” należy rozumieć zgodnie z art.*128 Ordynacji podatkowej. Z brzmienia tego przepisu wynika, że chodzi o decyzję, od której nie przysługuje odwołanie. Taką decyzją nie może być decyzja organu pierwszej instancji, od której wniesiono odwołanie. Skoro bowiem w wyniku wniesionego odwołania organ II instancji ponownie rozpatrzy merytorycznie sprawę rozstrzygniętą decyzją wydaną przez organ I instancji, to wówczas decyzją ostateczną rozstrzygającą sprawę podatkową będzie decyzja organu odwoławczego. Stanowisko powyższe należy uznać za utrwalone zarówno w nauce prawa, jak i w judykaturze (por. B. Brzeziński, M. Kalinowski, A. Olesińska, M. Masternak, J. Orłowski: Ordynacja podatkowa. Komentarz, t. II, Toruń 2007, s. 39-40 oraz wyrok NSA z dnia 5*grudnia 2006*r. sygn. akt II FSK 1517/2005, niepubl.)
robert9999 jest off-line  
31-03-2015, 13:25  
robert9999
Użytkownik
 
Posty: 254
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Zalezy, co w tych aktach jest
Okazuje się, że cuda.

Nie uzyskałem wglądu ani do metryk spraw, ani do "zwrotek" wysyłanych decyzji.

Jedyne co udało mi się uzyskać to odpisy niektórych decyzji za lata 2007-2015 (ale nie wszystkich) i tu chyba największe zaskoczenie. Okazuje się, że organ te decyzje pozmieniał, wpisując prawidłowo współwłaścicieli, natomiast nie są to decyzje zmieniające, tylko "oryginalne" decyzje, po prostu antydatowane.

Problem w tym, że jestem częściowo w posiadaniu decyzji, które rzeczywiście były wysyłane w danych latach przez organ i ich treść jest inna. Wygląda na to, że wydrukowali nową treść dawnych decyzji, opatrzyli tymi samymi numerami, opieczętowali i udają, że takie decyzje rzeczywiście zostały wtedy wydane.

Pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy - przestępstwo.
robert9999 jest off-line  
31-03-2015, 13:53  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
decyzje, po prostu antydatowane.
Temat do prokuratora

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
Problem w tym, że jestem częściowo w posiadaniu decyzji, które rzeczywiście były wysyłane w danych latach przez organ i ich treść jest inna.
Stanowią dowód w sprawie o stwierdzenie nieważności tych decyzji
voyteg jest off-line  
31-03-2015, 14:54  
robert9999
Użytkownik
 
Posty: 254
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Temat do prokuratoraStanowią dowód w sprawie o stwierdzenie nieważności tych decyzji
Czyli teraz wniosek do SKO o stwierdzenie nieważności tych decyzji i załączyć obie "wersje"? To może SKO powinno prokuratora poinformować?
robert9999 jest off-line  
31-03-2015, 15:11  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
Czyli teraz wniosek do SKO o stwierdzenie nieważności tych decyzji i załączyć obie "wersje"?
Tak można zrobić

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
To może SKO powinno prokuratora poinformować?
Może, ale raczej ograniczy się do rozstrzygnięcia administracyjnego
voyteg jest off-line  
31-03-2015, 15:13  
robert9999
Użytkownik
 
Posty: 254
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Może, ale raczej ograniczy się do rozstrzygnięcia administracyjnego
Czy w tej sytuacji samo istnienie dwóch "wersji" tej samej decyzji jest podstawą stwierdzenia nieważności jako rażące naruszenie prawa? Np. art. 120 o.p.?
robert9999 jest off-line  
31-03-2015, 15:21  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Treści prawomocnej decyzji nie można zmieniać sobie "od tak" - trzeba to zrobić w odpowiednim trybie - nie można skreślać i zmieniać

II SA/Po 765/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-01-21

Cytat:
Oznacza to, że zakazane jest modyfikowanie treści decyzji lub postanowienia w sposób, który prowadzi do merytorycznej zmiany rozstrzygnięcia. Dotyczy to w szczególności ingerowania w zakres lub rodzaj praw, jakie zostały stronie przyznane.
Tutaj należy złożyć wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji, jako wydanej wobec osób zmarłych (uznajemy za obowiązującą tę pierwotną), a dodatkowo w treści wniosku zawieramy informację, że organ adminstracji zmodyfikował akta sprawy i w załączniku dodajemy nową wersję decyzji - można też zacytować orzeczenie wyżej
voyteg jest off-line  
31-03-2015, 15:29  
robert9999
Użytkownik
 
Posty: 254
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Tutaj należy złożyć wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji, jako wydanej wobec osób zmarłych (uznajemy za obowiązującą tę pierwotną), a dodatkowo w treści wniosku zawieramy informację, że organ adminstracji zmodyfikował akta sprawy i w załączniku dodajemy nową wersję decyzji - można też zacytować orzeczenie wyżej
Nie rozumiem tylko jaki cel mógłby mieć urzędnik działając w ten sposób? Czy to z głupoty?

Przepraszam, może trochę męczę, ale może potraktować te decyzje (zmodyfikowane), których odpisy dziś otrzymałem jako decyzje zmieniające i się od nich odwołać? Napisać, że organ błędnie wskazał podstawę prawną nie powołując się na art. 254 o.p.?
robert9999 jest off-line  
31-03-2015, 15:43  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
I tak zrobię. Nie rozumiem tylko jaki cel mógłby mieć urzędnik działając w ten sposób? Czy to z głupoty?
Nie chce przyznać się do błedu, bo z tego co wynika w tym konkretnym organie dochodzi do poważnych zaniedbań

A skoro ta sama decyzja (ma ten sam numer) a inna datę, to może pan oczywiście podnieść we wniosku zarzut istnienia w obrocie prawnym dwóch takich samych aktów administracyjnych, czyli powód nr 2 do stwierdzenia nieważności zgodnie z art. 247 § 1 pkt 4 O.p i podeprzeć orzeczeniem

Czyli mniej wiecej tak wnosimy o stwierdzenie nieważności z powodu wydania decyzji 1 wobec osób zmarłych i dalej w uzasadnieniu - dodatkowo, gdyby uznać, że zmodyfikowana decyzja jest ważna, to w obrocie prawnym mamy dwie decyzje w tej samej sprawie, a wtedy ma miejsce inna przyczyna stwierdzenia nieważności decyzji w oparciu o art. 247 § 1 pkt 4 O.p., co jest zgodne z wykładnia WSA zawartą w ....

I SA/Kr 1425/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-11-25

Cytat:
prowadziłoby do sytuacji, w której w obrocie prawnym funkcjonują dwie decyzje ostateczne rozstrzygające tę samą sprawę. W takim wypadku zachodziłaby sytuacja określona w art. 247 § 1 pkt 4 O.p.
Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
Przepraszam, może trochę męczę, ale może potraktować te decyzje (zmodyfikowane), których odpisy dziś otrzymałem jako decyzje zmieniające i się od nich odwołać? Napisać, że organ błędnie wskazał podstawę prawną nie powołując się na art. 254 o.p.?
A te nowe decyzje mają inne numery? Czy tylko datę inną?
voyteg jest off-line  
31-03-2015, 15:55  
robert9999
Użytkownik
 
Posty: 254
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
A skoro ta sama decyzja (ma ten sam numer) a inna datę, to może pan oczywiście podnieść we wniosku zarzut istnienia w obrocie prawnym dwóch takich samych aktów administracyjnych, czyli powód nr 2 do stwierdzenia nieważności zgodnie z art. 247 § 1 pkt 4 O.p i podeprzeć orzeczeniem
Cytat:
A te nowe decyzje mają inne numery? Czy tylko datę inną?
Chyba jednak pobłądziłem z tym pomysłem odwołania, bo rzeczywiście decyzje mają te same numery i te same daty.
robert9999 jest off-line  
31-03-2015, 15:56  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Podatek od nieruchomości - doręczenie

Cytat:
Napisał/a robert9999 Zobacz post
Chyba jednak pobłądziłem z tym pomysłem odwołania, bo rzeczywiście decyzje mają te same numery i te same daty.
Dlatego lepiej nieważność do SKO - tym bardziej, że wtedy organ I instancji nie musi przekazywać - co jak wiemy, opóżnia, jak może

Jednak jeśli mamy dwa akty administracyjne o róznej treści - to w uzasadnieniu fragment wskazany wyżej na niebiesko warto wpisać
voyteg jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Doręczenie listu (odpowiedzi: 1) Witam! Moje pytanie dotyczy listu poleconego. Co w przypadku gdy nie odbieram listu, ten leży na poczcie, później wiadomo listonosz robi drugie...
§ doręczenie (odpowiedzi: 3) Jeżeli stroną postępowania jest bank, który jest spółką akcyjną to można doręczać mu pisma do oddziału a nie do siedziby głównej?
§ doręczenie (odpowiedzi: 4) witam. mam następujące pytanie: sąd w wyroku nakazał wyjaśnić czy skarżącemu skutecznie doręczono decyzję. jak się okazuje oryginał pozostał w...
§ doręczenie zagraniczne-opłaty (odpowiedzi: 1) Witam, szukam obalenia, proszę o wskazówki otóż - jest proces cywilny w Polsce, jedna strona procesu jest Polakiem,któret mieszka w Stanach. I...
§ doręczenie (odpowiedzi: 6) Proszę o podpowiedź w poniższym stanie faktycznym. Sprawa nie jest gospodarcza. Strona jest reprezentowana przez fachowego pełnomocnika. Strona sama...
§ ZUS - doręczenie zwolnienia (odpowiedzi: 5) Czy jeśli koniec zwolnienia wypada dajmy na to na dzień 07.02.2010 r., a z powodu choroby zostaje przedłużone na 14 dni, to do ZUSu, do którego...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:35.