Zmiany w opodatkowaniu dochodów z nieujawnionych źródeł - Forum Prawne

 

Zmiany w opodatkowaniu dochodów z nieujawnionych źródeł 3

Cytat: Napisał/a julka_29 Albo w przeszłość Dla jasności: rok 2008 przedawnił się z dniem 2014-12-31 a rok 2009 przedawnił się z dniem 2015-02-28 czyli z dniem wejścia w życie art. 4. Pani z okienka być ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo finansowe i podatkowe


Odpowiedz
 
10-06-2015, 22:43  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Zmiany w opodatkowaniu dochodów z nieujawnionych źródeł

Cytat:
Napisał/a julka_29 Zobacz post
Albo w przeszłość

Dla jasności: rok 2008 przedawnił się z dniem 2014-12-31 a rok 2009 przedawnił się z dniem 2015-02-28 czyli z dniem wejścia w życie art. 4. Pani z okienka być może jest niedoinformowana. Zresztą jest to sytuacja wyjątkowa która się chyba jeszcze nigdy nie zdarzyła żeby jakiś rok przedawniał się w lutym, wiele ludzi nie zdaje sobie z tego jeszcze sprawy.

Jeszcze należy wspomnieć o bardzo ważnej sprawie mianowicie przedawnienie liczy się od czynności pierwotnej a nie od roku za który jest prowadzone postępowanie. Czyli przykładowo jeśli postępowanie jest za rok 2010 i podatnik pokrył wydatki w roku 2010 pieniędzmi które zgromadził 2 lata wcześniej ze źródeł nieujawnionych, to pieniądze takie stanowią legalne źródło pokrycia wydatków a przedawnienie liczy się wtedy od roku 2008. Potwierdza to orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i NSA.

“Trybunał zauważył, że zobowiązanie podatkowe wygasa również w wyniku przedawnienia (art. 59 § 1 pkt 9 o.p.). Wobec braku definicji wyrażenia „przychody wolne od opodatkowania” nie ma zatem formalnie przeszkód, by za jego desygnat uznać również dochód, w przypadku którego zobowiązanie podatkowe uległo już przedawnieniu.”
TK P 49/13

To jest nowość bo wcześniej (przed 2013-07-18 czyli datą wyroku Trybunału Konstytucyjnego SK 18/09) tego nie było. Wcześniej było tak że jeśli postępowanie było za 2010 i podatnik pokrył wydatki w roku 2010 pieniędzmi z nieujawnionych źródeł które zgromadził w 2008 - liczyli 75%. A w tej chwili pieniądze nieopodatkowane ale przedawnione są desygnatem przychodów wolnych od opodatkowania.

Julka czegoś nie rozumiem . Na skarbowcach z kolei twierdzi się ,że z dniem 31.12.2015 przedawnia się rok 2010 . We wcześniejszej naszej rozmowie wyszło ,że aktualnie przedawnił się rok 2009 , a z dniem 31.12.2015 nie przedawnia się kolejny rok . Czyżby pracownicy skarbówek sami nie wiedzieli ?
 
11-06-2015, 11:19  
julka_29
Użytkownik
 
Posty: 68
Domyślnie RE: Zmiany w opodatkowaniu dochodów z nieujawnionych źródeł

Cytat:
Napisał/a Henderson Zobacz post
Na skarbowcach z kolei twierdzi się ,że z dniem 31.12.2015 przedawnia się rok 2010.
Nie mają racji (a konkretnie nie ma racji Ivka).
Od 1 stycznia 2016 będzie obowiązywał art. 68 § 4a którego brzmienie jest następujące:
"Zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy w tym zakresie."
Ustawa z dnia 16 stycznia 2015 r - Dziennik Ustaw

Powyższe oznacza że rok 2010 przedawni się z dniem 2016-12-31. Ale moim zdaniem do tego czasu to już będzie pytanie w Trybunale dotyczące art. 68 § 4a.

Zresztą niewykluczone że w sprawie art. 4 który obowiązuje w tej chwili też zostanie zadane Trybunałowi pytanie prawne. Przepis ten (art. 4) nie określa co w sytuacji kiedy poniesienie wydatków i zgromadzenie mienia nastąpiło w dwóch różnych latach, od którego roku powinno być w takim przypadku liczone przedawnienie, tym samym nie rozwiewa podstawowych wątpliwości które miał Trybunał, nie określa jasno momentu rozpoczęcia biegu przedawnienia. W przepisie nie powinno być słowa “lub” które sprzyja arbitralności rozstrzygnięć. Tym sposobem każdy urzędnik, sędzia, liczy jak mu się podoba, jeden liczy od zgromadzenia mienia, drugi od poniesienia wydatków – taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, przepis powinien być jasny i precyzyjny.
julka_29 jest off-line  
11-06-2015, 11:47  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Zmiany w opodatkowaniu dochodów z nieujawnionych źródeł

Niech się więc tam na górze decydują , bo ogłupieć można ! Potem się dziwią ,że szary człowiek czuje się w urzędzie jak spłoszona zwierzyna . A jeden z drugim z biureczka tylko mówi ,że nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania....tylko jak tutaj można znać prawo, kiedy sami urzędnicy mają trudności z jego ogarnięciem?

Tak czy siak zapominamy o 2009 .Ciekawi mnie jak będą traktowane od 2016 nieujawnione i czy po zmianie przepisów ,a w szczególności treści niekonstytucyjnych urząd będzie miał prawo kontrolować lata przed wprowadzeniem styczniowych zmian ? Wszakże nie działanie prawa wstecz jest jednym z fundamentów demokracji .
 
12-06-2015, 14:53  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Zmiany w opodatkowaniu dochodów z nieujawnionych źródeł

Na skarbowcach kontynuacja tematu ... i pytanie ...kto w końcu się myli ?
 
14-07-2015, 13:07  
julka_29
Użytkownik
 
Posty: 68
Domyślnie RE: Zmiany w opodatkowaniu dochodów z nieujawnionych źródeł

Cytat:
Napisał/a Henderson Zobacz post
Na skarbowcach kontynuacja tematu ... i pytanie ...kto w końcu się myli ?
Cytat:
Napisał/a Henderson Zobacz post
Wszakże nie działanie prawa wstecz jest jednym z fundamentów demokracji .
Po konsultacji tematu z paroma osobami doszłam do następujących wniosków.
2 miesiące temu Trybunał Konstytucyjny w innej sprawie stwierdził:
"Wobec sprawcy czynu zabronionego powinno się stosować prawo łagodniejsze, jeśli w czasie orzekania obowiązuje już inne, surowsze prawo niż w czasie jego popełnienia."
artykuł w Gazecie Prawnej z dnia 2015-05-13 pt. "TK o nowelizacji kodeksu karnego: Ustawodawca złamał zasadę niedziałania prawa wstecz" dotyczycący wyroku TK SK 62/13

Wracając do dochodów nieujawnionych.
Czy art. 4 działa wstecz? WSA uważają że tak, NSA jeszcze się w tej kwestii nie wypowiedział, jednakże ponieważ art. 4 jest łagodniejszy niż art. 68 § 4 (konkretnie łagodniejszy o 1 rok) to wydaje się że działa wstecz.

Czy art. 68 § 4a będzie działał wstecz? W tym przypadku art. 68 § 4a jest surowszy niż obowiązujący aktualnie art. 4 (konkretnie surowszy o 1 rok) w związku z tym wydaje się że nie będzie działał wstecz. Co za tym idzie do lat 20010-2015 po dacie 2015-12-31 powinien być stosowany art. 4 właśnie z tego względu że jest łagodniejszy (w myśl tej "hipotezy" rok 2010 przedawni się z dniem 2015-12-31).

Czy nowe przepisy dotyczące dochodów nieujawnionych czyli konkretnie te
Ustawa z dnia 16 stycznia 2015 r - Dziennik Ustaw
będą działały wstecz?
Tu mamy do czynienia z trzema stanami prawnymi:
- art. 20 ust. 3 od 2007-01-01 do 2014-07-29
- art. 20 ust. 3 od 2014-07-29 do 2015-12-31 ze wskazówkami Trybunału
- i nazwijmy umownie "nowe prawo" od 2016-01-01

Nowe prawo jest surowsze od art. 20 ust. 3 od 2014-07-29 do 2015-12-31 ze wskazówkami Trybunału w związku z tym nie powinno działać wstecz a co za tym idzie za lata 2010-2015 można prowadzić postępowania jeszcze tylko przez pół roku. Po dacie 2015-12-31 ocenianie tych lat przez pryzmat nowych, surowszych przepisów, będzie niemożliwe, i przez pryzmat starych łagodniejszych ale niegodnych z konstytucją - również.

Powody dlaczego nowe prawo jest surowsze od art. 20 ust. 3 od 2014-07-29 do 2015-12-31 ze wskazówkami Trybunału są następujące:

1. CIĘŻAR DOWODU. Aktualnie obowiązuje wskazówka Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z którą ciężar dowodu spoczywa na organach:
"Trybunał Konstytucyjny zauważył jednak, że skoro w świetle regulacji o.p. organy podatkowe są obowiązane zebrać materiał dowodowy umożliwiający rozpatrzenie sprawy, to w konsekwencji muszą – inaczej niż utrzymuje się w praktyce – gromadzić dowody zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść podatnika. Nie ulega zarazem wątpliwości, iż podatnik – jako podmiot najlepiej orientujący się co do źródeł finansowania czynionych wydatków i gromadzonego mienia – ma w tym zakresie najpełniejszą wiedzę, której zdobycie przez organy podatkowe, bez współpracy podatnika, może okazać się niemożliwe. Uwzględniając treść u.p.d.o.f. i o.p., trudno jednak stwierdzić, jakie przepisy prawne dają podstawę do przerzucenia na podatnika ciężaru dowodowego, a to znaczy, że mamy tu do czynienia z konstrukcją pozaustawową."
SK 18/09

Natomiast według nowego prawa:
Art. 25g. 1. W toku postępowania podatkowego albo w toku postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej ciężar dowodu w zakresie wykazania przychodów (dochodów) opodatkowanych lub przychodów (dochodów) nieopodatkowanych stanowiących pokrycie wydatku spoczywa na podatniku.

2. DOCHODY PRZEDAWNIONE - w tej chwili obowiązuje wskazówka Trybunału zgodnie z którą organy nie są uprawnione do ich badania, dochodów przedawnionych nie trzeba uprawdopodobniać i mogą one stanowić legalne źródło pokrycia wydatków (o ile są zgromadzone na rachunkach bankowych lub w innych instrumentach finansowych dłużej niż 5 lat):
"Trybunał Konstytucyjny (w sprawie SK 18/09) uznał jednakże, kierując się stanowiskiem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, za pożądane odmienne rozumienie art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. W jego ocenie, poniesionych przez podatnika w danym roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia nie powinno się traktować jako przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, jeżeli znajdują pokrycie w mieniu zgromadzonym w latach poprzednich, niezależnie od tego, czy pochodzi z przychodów opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania (w tym zakresie organy podatkowe nie są zatem uprawnione do badania, czy pierwotnie zgromadzone mienie pochodzi z przychodów opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania); biorąc pod uwagę to, że w celu weryfikacji takiego mienia należałoby wszcząć odrębne postępowanie w sprawie ustalenia podatku od dochodów nieujawnionych za rok, w którym zostało ono zgromadzone, o ile byłoby to jeszcze możliwe w świetle art. 68 § 4 Ordynacji podatkowej, również w rozważanej sytuacji nie mogłoby dojść do ustalenia zobowiązania podatkowego w zakresie podatku od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, powstałego na zasadach ogólnych w związku z uzyskaniem zatajonego przychodu."
SK 18/09, wyroki NSA z dnia 2014-12-03 o sygn. II FSK 2644/14,II FSK 2645/14, II FSK 2646/14, II FSK 2647/14

Natomiast według nowego prawa
“3. Jeżeli w toku postępowania podatkowego lub postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej podatnik
nie udowodni uzyskania przychodów (dochodów) opodatkowanych lub przychodów (dochodów) nieopodatkowanych,
o których mowa w art. 25b ust. 4 pkt 3, stanowiących pokrycie wydatku i nastąpiło przedawnienie zobowiązania
podatkowego w stosunku do tych przychodów (dochodów), to ich uzyskanie podatnik może uprawdopodobnić.
W przypadku nieudowodnienia lub nieuprawdopodobnienia przychodów (dochodów), o których mowa w zdaniu
pierwszym, przychody (dochody) te uznaje się za przychody, o których mowa w art. 25b ust. 1.”
Dochody przedawnione trzeba będzie uprawdopodobniać nawet wtedy kiedy będą zgromadzone na rachunkach bankowych lub w innych instrumentach finansowych dłużej niż 5 lat.

Jak widać z powyższej analizy wynika że decydującym czynnikiem czy nowe prawo działa wstecz jest to czy jest ono korzystniejsze dla podatnika niż to które obowiązywało poprzednio, czy też nie. W przypadku zestawienia art. 4 – art. 68 § 4a oraz art. 20 ust. 3 ze wskazówkami Trybunału – nowe prawo, miałabym poważne wątpliwości. Zdecydowanie w obu przypadkach nowe prawo nie jest korzystniejsze dla podatników.
julka_29 jest off-line  
19-08-2015, 09:17  
Armani85
Stały bywalec
 
Posty: 709
Domyślnie RE: Zmiany w opodatkowaniu dochodów z nieujawnionych źródeł

Dzień dobry czyli reasumująć jeżeli na dzien dzisiejszy sierpien 2015 , podatnik wzbogacji się kupi mieszkanie , US nie uruchomi postępowania ani tez po 1 stycznia 2016 również nie ukarze go za działania z 2015 r ? czyli jest tzw "czysty jak łza" bo chroni go prawo i wyroki TK i innych organów ? czy może jednak wezwie podatnika i powie sluchaj no gosciu kupiles to mieszkanie w 2015r ale teraz przy nowej ustawie odpowiesz za to

Lub jeszcze inaczej...

Wpłaci na konto środki przetrzyma do przyszłego roku i po 1 stycznia kupi dom/mieszkanie . US wezwie do ujawnienia zfinansowania traksajci , podatnik pokaze wyciag z konta iż mial na koncie od roku czasu , i tu sie sprawa zamyka , czy jednak US bedzie chcialo dojsc do tego skad ma te srodki ? ale na logike jaka kare moze zastosowac skoro w 2015 czyli teraz przepisy nie pozwalaja na wszczynanie postepowan czy taki podatnik w przyszlosci moze sie powolac na przepisy z przeszlosci tj te ktore obowiazuja w tej chwili i odmowic skladania dalszych wyjasnien ?
Armani85 jest off-line  
19-08-2015, 09:49  
Armani85
Stały bywalec
 
Posty: 709
Domyślnie RE: Zmiany w opodatkowaniu dochodów z nieujawnionych źródeł

ps. jeśli US do konca roku niema prawa nas scigac o nie ujawnione dochody to czy inne instytucje nie pokuszą się o sprwadzenie , Prokuratura , policja , abw , czy przypadkiem nie są z przestepstwa - ale gdy ujawnimy iż dochody nie są z przestepstwa a poprostu od lewizny tj uzyskiwania dochodow legalnie lecz bez ich zglaszania do US to taka instytucja odesle sprawe do US


Co do ustawy i wyroku na dzień dzisiejszy przepis dalej obowiązuje i nie stracił mocy zatem US może wszczynać takie postepowania czy jednak ma sie zastosowac do wyroku TK który mówi jasno iż przepis jest nie zgodny z konstytucja
Armani85 jest off-line  
16-09-2015, 19:55  
julka_29
Użytkownik
 
Posty: 68
Domyślnie RE: Zmiany w opodatkowaniu dochodów z nieujawnionych źródeł

Odpowiem według mojej obecnej wiedzy, wprawdzie miesiąc po czasie ale co tam, sprawa ważna i dotycząca mnóstwa ludzi więc odpowiadam:

"Art. 3. 1. Do uzyskanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przychodów, które nie znajdują pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzą ze źródeł nieujawnionych i w stosunku do których nie upłynął termin przedawnienia prawa do ustalenia zobowiązania podatkowego, stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą."

Ten przepis wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Cytat:
Napisał/a Armani85 Zobacz post
Lub jeszcze inaczej...

Wpłaci na konto środki przetrzyma do przyszłego roku i po 1 stycznia kupi dom/mieszkanie . US wezwie do ujawnienia zfinansowania traksajci , podatnik pokaze wyciag z konta iż mial na koncie od roku czasu , i tu sie sprawa zamyka , czy jednak US bedzie chcialo dojsc do tego skad ma te srodki ?
W tej sytuacji urząd zacznie postępowanie za rok 2016 (postępowanie za 2016 urząd będzie mógł wszcząć dopiero od maja 2017 zaczynając) i zapyta podatnika skąd wziął pieniądze na zakup domu, podatnik odpowie że pieniądze wziął z własnego z konta a znalazły się tam w roku nieobjętym tym postępowaniem czyli w roku 2015 (jak wiadomo taką interpretację przedawnienia nakazał Trybunał a potwierdzają ją liczne wyroki NSA), następnie urząd umorzy postępowanie wobec podatnika za rok 2016 i rozpocznie drugie postępowanie za rok 2015, wtedy zapyta podatnika skąd wziął pieniądze na wpłatę na konto, podatnik odpowie że przechowywał oszczędności całego życia poza systemem bankowym a w roku 2015 wpłacił je konto, wtedy urząd poprosi o uprawdopodobnienie faktu że pieniądze poza systemem bankowym pochodzą ze środków opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania. To jest opcja jeśli podatnik wpłacał w roku 2015 na swoje konto kwoty poniżej równowartości 15 tys. €. Jeśli natomiast wpłacał równowartość 15 tys. € lub więcej to automatyczna informacja z banku idzie od razu do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej a stamtąd do Urzędu Kontroli Skarbowej który w przypadku tego konkretnego podatnika zacznie postępowanie za rok 2015, będzie to mógł uczynić zaczynając od maja 2016. Czyli wpłaty na konto które są równowartością 15 tys. € lub kwoty większe, również uprawniają organy podatkowe do wszczynania postępowań a nie tylko zakup nieruchomości - o tym mało ludzi wie.

Na ten temat były ostatnio ciekawe artykuły w “Prawo i Rzeczpospolita” artykuł pt. ”Pieniądze tylko w banku” oraz na stronie eGospodarka artykuł pt. “Oszczędności w domu jak nieujawnione dochody: z 75% podatkiem?”
Oto cytat z tego pierwszego:

“WSA zgodził się z dyrektorem izby skarbowej, że skarżący nie uprawdopodobnił, aby posiadał 150 tys. zł oszczędności pochodzących z legalnych źródeł przechowywanych poza systemem bankowym. Z analizy zeznań podatkowych złożonych przez niego i jego żonę za lata 1995–2006 jednoznacznie bowiem wynika, że ich deklarowane dochody były w tym czasie bardzo niskie i wystarczały jedynie na skromne przeżycie. Nie pokryłyby zatem poniesionych później wydatków. Skoro więc mężczyzna nie zanegował ustaleń fiskusa, to organy podatkowe prawidłowo uznały, że wydatki z 2007 r. zostały pokryte z nieujawnionych źródeł.

Sąd uwzględnił natomiast skargę mężczyzny w zakresie innych przychodów, m.in. ze sprzedaży akcji oraz likwidacji lokat.

sygnatura akt: I SA/Gd 978/15”

Dodam że wyrok nie jest prawomocny. Jak odniesie się NSA do instytucji przedawnienia dochodów przechowywanych poza systemem bankowym - zobaczymy.

Szczęście mają ci którzy przechowują pieniądze w banku bądź w innych instytucjach finansowych typu fundusze, akcje, obligacje, certyfikaty, i najlepiej dłużej niż 5 lat – ci nie muszą nic uprawdopodabniać, dochody przedawnione są desygnatem wolnych od opodatkowania (TK).
julka_29 jest off-line  
13-12-2015, 12:05  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Zmiany w opodatkowaniu dochodów z nieujawnionych źródeł

Julka . Houston mamy problem . Naczytałem się o przedawnionym roku 2009 , więc siłą rzeczy machnąłem ręką na ten rok , Dokonałem sprzedaży samochodu , który w tamtym roku kupowałem w salonie ( jak na warunki Polskie spora kwota) . Jako ,że lubie mieć wszystko wyczyszczone do reszty wszelką dokumentacje i rachunki wraz z dokumentami przekazałem kupujacemu . Podobnie jak i masę innych dokumentów z tego roku po prostu już wyrzuciłem !

A wiem ,że kontrole nieujawnionych nadal sa prowadzone za ten 2009 rok . I jak tutaj wybrnąć jakbny tak US chciał sprwadzic czy czasami nie byłem za bogaty w tamtym roku ? Teraz bez kwitów jestem jak na celowniku , a odzyskanie wszystkiego byłoby udręką .

Oczywiście sprawy kontrolne mnie nie dotkną ...sytuacja przykładowa , lecz jeśli ktoś tak jak ja naczytał sie ,ze 2009 rok jest przeszłoscią a tutaj jednak okazuje się ,ze nie ? Byłem święcie przekonany ,że 1 stycznia niszczę teczke z dokumentami roku 2010 a teraz nie jestem niczego pewien ...

Do sprawy wróciłem , gdyż dużo się mówiło o wstrzymaniu spraw , a zaledwie tydzień temu sąsiad otrzymał wezwanie , gdyż robił kosztowny remont domu , a wedle US nie stać byłoby go na niego .

Dlaczego u nas w kraju nic nie jest jasne ?
 
13-12-2015, 18:51  
Armani85
Stały bywalec
 
Posty: 709
Domyślnie RE: Zmiany w opodatkowaniu dochodów z nieujawnionych źródeł

Skandal ale na szczęście PO się skończyła.I tak od 2016.01.01 przepisy tracą moc ruszą wznowienia,ale i tak wielu się upiekło co można juz dziś powiedzieć z dniem 2016.01.01 wchodzą i każdy sąd uchyli decyzje wymiarową czy WSA czy NSA

cytat z pewnego forum , zatem co wkoncu z dochodami za 2015 r? moga je brac pod lupe czy nie?
Armani85 jest off-line  
14-12-2015, 08:34  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Zmiany w opodatkowaniu dochodów z nieujawnionych źródeł

Tak...to jedyna osoba ze skarbowców , która broni sie przed wszczynaniem spraw o nieujawnione . Mimo jej protestu te sprawy nadal są prowadzone i bedą mimo wyroku trybunału . Nie mam absolutnie nic przeciw nieujawnionym , lecz sprawy muszą być jasne i klarowne .
 
15-12-2015, 08:04  
julka_29
Użytkownik
 
Posty: 68
Domyślnie RE: Zmiany w opodatkowaniu dochodów z nieujawnionych źródeł

Cytat:
Napisał/a Henderson Zobacz post
Naczytałem się o przedawnionym roku 2009 , więc siłą rzeczy machnąłem ręką na ten rok , Dokonałem sprzedaży samochodu
Ale oni za sprzedaż nie wszczynają postępowań tylko za kupno. A co do roku 2009 to jest przedawniony. Być może prowadzą jeszcze postępowania za ten rok ale z całą pewnością nie są wszczynane nowe. Natomiast rok 2010 przedawnia się za 16 dni. To znaczy że postępowania za 2010 mogą być wszczynane jeszcze tylko przez 16 dni.
Natomiast może być taka sytuacja że pieniądze ze sprzedaży samochodu postanowisz wydać i US rozpocznie postępowanie za rok ich wydania. Wtedy powiesz że masz ze sprzedaży samochodu, jeśli nie masz kwitów to będą wzywać świadków sprzedaży (aczkolwiek trzeba być tego świadomym że kwity trzeba trzymać przez 5 lat więc jeśli sprzedałeś samochód w 2015 r. to kwity ze sprzedaży powinieneś trzymać do 2020 r.). Jako dowód możesz pokazać np. wyciąg z konta że kupujący wpłacił tam tą kwotę, bądź że sam wpłacałeś w tym dniu, bądź też będą wzywać kupującego i pytać czy prawdą jest że kupił od Ciebie samochód i jeśli tak to za jaką kwotę. Natomiast za co kupowałeś samochód to ich nie powinno interesować:

“Organy podatkowe skupiły się na tym, czy małżonkowie R. posiadali legalne (opodatkowane bądź zwolnione) środki na ich nabycie. Okoliczność ta nie miała jednakże żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy z uwagi na datę zakupu certyfikatów (wcześniejszą niż badany rok podatkowy) [...] ...poniesionych przez podatnika w danym roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia nie powinno się traktować jako przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, jeżeli znajdują pokrycie w mieniu zgromadzonym w latach poprzednich, niezależnie od tego, czy pochodzi z przychodów opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania (w tym zakresie organy podatkowe nie są zatem uprawnione do badania, czy pierwotnie zgromadzone mienie pochodzi z przychodów opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania); biorąc pod uwagę to, że w celu weryfikacji takiego mienia należałoby wszcząć odrębne postępowanie w sprawie ustalenia podatku od dochodów nieujawnionych za rok, w którym zostało ono zgromadzone, o ile byłoby to jeszcze możliwe w świetle art. 68 § 4 Ordynacji podatkowej”.
Wyrok NSA z dnia 2014-12-03, sygn. II FSK 2646/14

“Jeżeli więc podatnik uzyskał przychody ze źródeł nieujawnionych w okresach (latach) podatkowych poprzedzających badany w danej indywidualnej sprawie rok podatkowy, przychody te powinny zostać obliczone (na podstawie art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f.) a następnie opodatkowane w stosunku do tychże zindywidualizowanych rocznie okresów podatkowych, nie zaś w stosunku do roku podatkowego, w którym podatnik przychodów tych nie uzyskał i powołuje się tylko na dochody z innych lat podatkowych. W przeciwnym przypadku w postępowaniu dotyczącym roku podatkowego X doszłoby do wydania decyzji w odniesieniu do przychodów roku Y, co mogłoby mieć istotne znaczenie dla stosowania materialnego prawa podatkowego, na przykład przepisów o przedawnieniu.”
Wyrok NSA z dnia 2014-11-18, sygn. II FSK 2668/14

Cytat:
Napisał/a Henderson Zobacz post
tydzień temu sąsiad otrzymał wezwanie , gdyż robił kosztowny remont domu , a wedle US nie stać byłoby go na niego
Za który rok?
julka_29 jest off-line  
17-12-2015, 23:21  
Hanna Smyk
Początkujący
 
Posty: 16
Domyślnie RE: Zmiany w opodatkowaniu dochodów z nieujawnionych źródeł

Witam Julka czy mogła byś napisać jak wyglądać będzie przedawnienie jak wejdą nowe przepisy ?.
Hanna Smyk jest off-line  
19-12-2015, 19:33  
Hanna Smyk
Początkujący
 
Posty: 16
Domyślnie RE: Zmiany w opodatkowaniu dochodów z nieujawnionych źródeł

Czy ktos odwiedza te forum ?
Hanna Smyk jest off-line  
19-12-2015, 21:48  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Zmiany w opodatkowaniu dochodów z nieujawnionych źródeł

Hanno . Wyzej Julka pięknie wszystko wyjaśniła . 2009 jest przedawniony już teraz , 1 stycznia sie przedawnia 2010 . Po wejściu 1 stycznia nowych przepisów i zasad postępowania w sprawie nieujawnionych postępowania będą prowadzone normalnie 5 lat wstecz mimo zasady iż prawo nie powinno działać wstecz . Niestety Po-Psl narobiły takiego bajzlu ,że w styczniu mogą dziac się cuda . Ja osobiście postanowiłem wydłużyć termin przetrzymywania dokumentów , bo niestety w naszym kraju nigdy nic nie wiadomo ...
 
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Podatek od nieujawnionych dochodów (odpowiedzi: 21) Czy podatek od nieujawnionych dochodów się przedawnia? Przykładowo, dzisiaj US dostanie informację, że podatnik nie ujawnił dochodów za 2002r. to...
§ Przychody niepodlegające opodatkowaniu (odpowiedzi: 1) Witam. Czy przychody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym a związane z DG (np. świadczenia w naturze otrzymane od najbliższej rodziny -...
§ Podatek od żródeł nieujawnionych - komornik (odpowiedzi: 2) Witam, to mój pierwszy post na tym forum. Potrzebuję porady, pomocy w takim temacie: Osobie przebywającej w Irlandii od 1999 roku komornik...
§ Dochód roczny który nie podlega opodatkowaniu (odpowiedzi: 5) Witam, Mam pytanie, ponieważ nie moge tego nigdzie znaleźć. Zarobiłem ze sprzedaży internetowej na allegro ok 2 tyś zł w przeciągu całego roku...
§ podatek od nieujawnionych źródeł (odpowiedzi: 1) Witam W protokole kontroli UKS stwierdzil : podstawa opodatkowania 213 000, stawka podatku 75%, zryczałtowany podatek dochodowy 160 000....
§ Podatek od nieujawnionych dochodów. Pomocy. (odpowiedzi: 2) Witam. Jestem nowicjuszem więc prosze o wyrozumialość. Jestem w trakcie postępowania skarbowego. Zakupiłem 5 lat temu nieruchomość na którą dostałem...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:10.