Rola i zadania najwyzszej izby kontroli - Forum Prawne

 

Rola i zadania najwyzszej izby kontroli

Witam serdecznie chciał bym się dowiedzieć czy jest jakaś osoba która ma może prace na ten temat i czy by mi pomogła....Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo gospodarcze


Zamknięty temat
 
24-11-2011, 19:36  
nieznany student
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie Rola i zadania najwyzszej izby kontroli

Witam serdecznie chciał bym się dowiedzieć czy jest jakaś osoba która ma może prace na ten temat i czy by mi pomogła.
nieznany student jest off-line  
24-11-2011, 19:43  
Ag_Maz
Moderator w spoczynku
 
Ag_Maz na Forum Prawnym
 
Posty: 33.945
Domyślnie RE: Rola i zadania najwyzszej izby kontroli

Może jeszcze na maila podesłać gotowca?
Ag_Maz jest off-line  
24-11-2011, 19:59  
nieznany student
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie RE: Rola i zadania najwyzszej izby kontroli

Fajnie by było bo mam na jutro ale pewnie nikt nie będzie takim darczyńcom
nieznany student jest off-line  
24-11-2011, 20:01  
nieznany student
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie RE: Rola i zadania najwyzszej izby kontroli

A możecie mi pomóc. Jak to napisać bo dosłownie nie kumam tego chciał bym to jakoś rozdzielić ale nie wiem jak czytam to wszystko i wszystko jest takie same wszędzie to samo.
Może podeślecie mi chociaż jakieś materiały
nieznany student jest off-line  
24-11-2011, 20:05  
nieznany student
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie RE: Rola i zadania najwyzszej izby kontroli

Pomóżcie proszę
nieznany student jest off-line  
24-11-2011, 20:21  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 23.906
Domyślnie RE: Rola i zadania najwyzszej izby kontroli

a co tu jest "do kumania" przecież to zaledwie 13 artykułów.
Materiały znajdziesz na stronie NIK
Agnieszka3M jest off-line  
24-11-2011, 20:22  
nieznany student
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie RE: Rola i zadania najwyzszej izby kontroli

Tak ale muszę napisać prace o tym jakoś
nieznany student jest off-line  
24-11-2011, 20:22  
nieznany student
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie RE: Rola i zadania najwyzszej izby kontroli

wiem że są artykuły ale tak ich po prostu nie wkleję i nie dam mu tego
nieznany student jest off-line  
24-11-2011, 20:24  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 23.906
Domyślnie RE: Rola i zadania najwyzszej izby kontroli

skorzystaj ze sprawozdań z działalności NIK
Agnieszka3M jest off-line  
24-11-2011, 20:26  
nieznany student
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie RE: Rola i zadania najwyzszej izby kontroli

tzn.
co mam opisać jakieś sprawo zdanie. Chyba nie ja bym chciał wypisać mu role i zadania.
rola np. co nik robi czym sie zajmuje co robi z naszymi podatkami
zadania np. jakie kontrole robi gdzie i dla czego
nieznany student jest off-line  
24-11-2011, 20:29  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 23.906
Domyślnie RE: Rola i zadania najwyzszej izby kontroli

no właśnie, to wszystko znajdziesz w sprawozdaniu
ale to chyba z 400 stron
Agnieszka3M jest off-line  
24-11-2011, 20:30  
nieznany student
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie RE: Rola i zadania najwyzszej izby kontroli

no kurcze.
pomóż mi tylko z tą rolą
a zadania jakoś sobie poradzę
nieznany student jest off-line  
24-11-2011, 20:37  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 23.906
Domyślnie RE: Rola i zadania najwyzszej izby kontroli

przykro mi, dasz radę
Agnieszka3M jest off-line  
27-11-2011, 13:13  
nieznany student
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie RE: Rola i zadania najwyzszej izby kontroli

Historia NIK
Historia NIK Najwyższa Izba Kontroli jest jedną z najstarszych instytucji państwowych, powołaną jeszcze w okresie II Rzeczpospolitej, niespełna 3 miesiące po odzyskaniu niepodległości, 7 lutego 1919 roku. Inicjatorem jej powołania był Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. NIK od początku była naczelnym organem kontroli państwowej, uprawnionym do wszechstronnej kontroli dochodów i wydatków państwa oraz wszystkich instytucji i przedsiębiorstw korzystających z funduszy publicznych. NIK może przeprowadzać kontrolę we wszystkich instytucjach państwowych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz w tych podmiotach gospodarczych i organizacjach pozarządowych, które realizują zamówienia publiczne lub korzystają z rządowych dotacji i gwarancji.
Dzieje Najwyższej Izby Kontroli od samego początku jej istnienia splecione są ze zmiennymi kolejami losu państwa polskiego. Dlatego historia NIK – czasem radosna, czasem bolesna – jest przede wszystkim niezwykle fascynująca. Jest to bowiem historia dynamicznych zmagań Polaków o nowoczesne i dobrze zarządzane państwo. Zmagań z obcymi siłami, ale także z samymi sobą.
Z tej historii jasno wynika, że status i pozycja Izby w kraju były i wciąż są probierzem stopnia jego demokratyzacji i suwerenności. Dziś to już standard na całym świecie - każdemu zdrowemu i demokratycznemu państwu towarzyszy niezależny, kompetentny i apolityczny organ kontroli, który rzetelnie i profesjonalnie pilnuje wydatkowania publicznych pieniędzy.
O Najwyższej Izbie Kontroli
Najwyższa Izba Kontroli (NIK) to naczelny i niezależny organ kontroli państwowej z misją strażnika grosza publicznego. Od ponad 90 lat NIK ocenia funkcjonowanie państwa i gospodarowanie środkami publicznymi.
Najwyższa Izba Kontroli powstała jako jedna z pierwszych instytucji w odrodzonej, niepodległej Polsce. To nie przypadek. Dla sprawnego funkcjonowania państwa niezbędne jest istnienie kompetentnego i niezależnego od władzy wykonawczej organu kontroli, stojącego na straży publicznych pieniędzy. W demokratycznym świecie funkcjonowanie takich instytucji uważa się za normę.
Kontrola państwowa sprawowana przez NIK opiera się na jasno określonych zasadach: przejrzystości intencji, rzetelności informacji, apolityczności kontrolerów oraz kolegialności w podejmowaniu kluczowych decyzji. W ten sposób Izba nawiązuje do światowych standardów w dziedzinie kontroli państwowej.
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej NIK szybko włączyła się w pracę współtworzenia tych standardów. Wysiłki te zostały wkrótce docenione. W 2008 r. Prezes NIK został przewodniczącym Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI). To wielkie wyróżnienie i jednocześnie potwierdzenie kierunku, w którym Izba konsekwentnie podąża od lat - w służbie Rzeczypospolitej i wszystkim jej obywatelom.
Kogo może kontrolować NIK?
NIK kontroluje wszystkie urzędy, instytucje, przedsiębiorstwa, w których pojawia się grosz publiczny. Izba sprawdza, czy te jednostki wykonują swoje zadania na rzecz obywateli w sposób najbardziej efektywny i oszczędny.
Kto jest formalnym zwierzchnikiem NIK?
Najwyższa Izba podlega Sejmowi RP. Stanowi o tym zarówno Konstytucja RP, jak i ustawa o NIK. Prezes NIK kieruje Izbą i to on odpowiada przed Sejmem za jej działalność.
Jaki jest cel działalności NIK?
Najważniejszy cel działalności NIK to opisywanie stanu państwa. Izba bada wszystkie obszary, w których wydawane są publiczne pieniądze. Sprawdza czy zadania określone przez Sejm w ustawach są dobrze wykonywane. Wyniki badań przekazuje parlamentowi oraz organom odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie kontrolowanych obszarów.
Jakie są efekty kontroli NIK?
Wyniki naszych kontroli pokazują gdzie państwo działa dobrze, a gdzie potrzebne są usprawnienia. Część uwag i wniosków wprowadzana jest przez kontrolowanych jeszcze w trakcie lub bezpośrednio po kontroli, a wykonanie pozostałych, których realizacja wymaga dłuższego czasu jest stale monitorowane przez NIK. Izba niejednokrotnie postuluje o zmianę obowiązujących ustaw oraz o zmianę lub wydanie nowych aktów wykonawczych (wnioski de lege ferenda). Kontrole NIK należy także rozpatrywać przez pryzmat ich rezultatów finansowych, które zasilają budżet państwa.
Czy NIK jest zależna od innych organów?
NIK podlega Sejmowi, zachowując w wielu dziedzinach autonomię. Sejm za zgodą Senatu wybiera Prezesa NIK. Sejm zleca także NIK skontrolowanie konkretnych obszarów. NIK jest natomiast całkowicie niezależna od wszelkich innych instytucji, w tym zwłaszcza od administracji rządowej.
Czy ktoś kontroluje jak NIK wydaje publiczne pieniądze?
Wykonanie budżetu NIK kontroluje Sejm. Dodatkowo, wydatki Izby kontroluje audytor wewnętrzny, który wydaje swoją opinię na ten temat. Każdego roku szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu NIK wraz z opinią audytora publikowane są w sprawozdaniu z działalności Izby. Zgodnie z przepisami znowelizowanej Ustawy o NIK wykonanie budżetu i gospodarkę finansową Izby skontroluje również audytor zewnętrzny.
Co oznacza, że NIK jest strażnikiem grosza publicznego?
NIK dzięki swoim uprawnieniom pełni rolę strażnika publicznych środków. Dba o zgodne z prawem, gospodarne, celowe wykorzystanie i rzetelne rozliczanie publicznych pieniędzy. NIK nie tylko wskazuje nieprawidłowości, ale również ewentualne rozwiązania, mające na celu naprawę wadliwych mechanizmów. Pokazuje, w jakich obszarach państwo działa dobrze, a gdzie potrzebne są usprawnienia.Standardy kontroli NIK
Standardy kontroli NIK zapewniają utrzymanie profesjonalnego poziomu kontroli przeprowadzanych przez Izbę. Stanowią jednolitą płaszczyznę odniesienia dla planowania i prowadzenia kontroli oraz oceny wyników. Odzwierciedlają dotychczasowy dorobek Izby wzbogacony o uznane rozwiązania w zakresie metodologii kontroli.
Standardy kontroli to 17 grup tematycznych, obejmujących najważniejsze etapy i procedury związane z działalnością kontrolną NIK. Opracowane zostały z uwzględnieniem przepisów prawnych obowiązujących w Polsce, Standardów Kontroli INTOSAI, Europejskich Wytycznych Stosowania Standardów Kontroli INTOSAI, Standardów Kontroli Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) oraz wieloletnich doświadczeń NIK.
Na podstawie standardów kontroli NIK powstały wytyczne metodyczne, czyli szczegółowe instrukcje pomocne przy przeprowadzaniu kontroli. Standardy kontroli NIK wraz z wytycznymi metodycznymi tworzą „Podręcznik kontrolera”.

(Miejsce standardów kontroli NIK w hierarchii dokumentów dotyczących działalności kontrolnej)
Kontrola NIK- zakres i ramy prawne


Zakres kontroli przeprowadzanych przez NIK, zgodnie ze standardami kontroli INTOSAI, obejmuje pełny zakres kontroli finansów publicznych, tj. kontrolę prawidłowości oraz kontrolę wykonania zadań.
Kontrola prawidłowości obejmuje:
a) poświadczenie prawidłowości rozliczenia finansowego organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o NIK, w tym sprawdzenie i ocenę rejestrów finansowych oraz wyrażenie opinii na temat sprawozdań finansowych;
b) poświadczenie prawidłowości rozliczenia finansowego administracji rządowej jako całości;
c) kontrolę systemów i operacji finansowych, w tym ocenę zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
d) kontrolę systemów kontroli wewnętrznej oraz funkcjonowania jednostek kontroli wewnętrznej i audytu;
e) kontrolę legalności i rzetelności sposobu załatwiania spraw w ramach działalności jednostki kontrolowanej;
f) uwzględnianie w sprawozdaniach z kontroli wszelkich innych istotnych kwestii wynikających z kontroli lub z nią związanych.
Kontrola wykonania zadań odnosi się do kontroli oszczędności, wydajności i skuteczności, i obejmuje:
a) kontrolę oszczędności działalności administracyjnej lub działalności i praktyki gospodarczej, zgodnie z rozsądnymi zasadami i praktyką administracji;
b) kontrolę wydajności wykorzystania zasobów ludzkich, finansowych i innych, łącznie z badaniem systemów informatycznych, wskaźników wykonania zadań oraz systemów monitorowania, a także procedur stosowanych przez jednostki kontrolowane w celu usunięcia wykrytych niedociągnięć; oraz
c) kontrolę skuteczności działania w odniesieniu do realizacji celów jednostki kontrolowanej, jak również kontrolę faktycznych skutków działalności w porównaniu do skutków zamierzonych.
W praktyce kontrolnej NIK kontrole prawidłowości i kontrole wykonania zadań często nakładają się. Kontrole te można określić mianem kontroli całościowych, a ich zaletą jest możliwość wszechstronnego zbadania sposobu gospodarowania środkami publicznymi.
Rodzaje kontroli przeprowadzanych przez NIK
NIK przeprowadza kontrole planowe oraz kontrole doraźne. Kontrole planowe są to kontrole zawarte w planie pracy NIK. Większość kontroli planowych przeprowadzanych przez NIK to kontrole podejmowane przez NIK z własnej inicjatywy. Ponadto NIK przeprowadza kontrole na zlecenie Sejmu lub jego organów, na wniosek Prezydenta RP lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów.
Zdecydowana większość kontroli planowych to kontrole koordynowane, przeprowadzane przez więcej niż jedną jednostkę organizacyjną NIK. Kontrole doraźne są to kontrole podejmowane przez NIK poza planem pracy. Kontrole te są w zasadzie przeprowadzane przez jedną jednostkę organizacyjną NIK, w jednej jednostce kontrolowanej, ale możliwe jest również przeprowadzenie kontroli doraźnej koordynowanej (z udziałem różnych jednostek organizacyjnych NIK). Kontrole doraźne podejmuje się w szczególności w przypadku:
• wstępnego badania określonych zagadnień dla opracowania projektu programu kontroli (kontrola rozpoznawcza),
• badania sposobu wykorzystania uwag i wniosków przez adresatów wystąpień pokontrolnych (kontrola sprawdzająca),
• rozpatrywania skarg i wniosków składanych do NIK (kontrola skargowa).Decyzję o przeprowadzeniu kontroli doraźnej podejmuje dyrektor jednostki organizacyjnej, za zgodą Prezesa lub upoważnionego wiceprezesa NIK.
Interpretacja kryteriów kontroli NIK
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o NIK, Najwyższa Izba Kontroli przeprowadza kontrole pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności (z zastrzeżeniem przepisów art. 5 ust. 2 i 3, które wyłączają stosowanie niektórych z tych kryteriów odniesieniu do wymienionych w tych przepisach podmiotów podlegających kontroli).

Kontrola pod względem legalności oznacza badanie, czy:
• kontrolowana działalność była zgodna z obowiązującymi w danym czasie, w określonej dziedzinie przepisami prawa powszechnie obowiązującego (Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia, akty prawa miejscowego), aktami stanowienia prawa o charakterze wewnętrznym, wiążącymi jedyne podporządkowane organy i jednostki organizacyjne oraz kształtującymi ich sytuację prawną, a także określającymi zadania i kompetencje zatrudnionych pracowników, jak również umowami, decyzjami wydanymi w sprawach indywidualnych oraz innymi rozstrzygnięciami (np. postanowieniami, wyrokami, uchwałami) podjętymi przez uprawnione podmioty. W razie rozbieżności między treścią aktu normatywnego wyższego rzędu (w szczególności ustawy) i aktu niższego rzędu (wykonawczego) miarodajna dla oceny legalności działania jest treść aktu wyższego rzędu. Przy zastosowaniu kryterium legalności ocenia się także prawidłowość stanowienia przepisów wewnętrznych obowiązujących daną jednostkę, a także działalność tej jednostki w świetle tego rodzaju przepisów. Dokonuje się także oceny zgodności kontrolowanej działalności z aktami prawnymi nie mającymi normatywnego charakteru (umowami, rozstrzygnięciami różnych organów stosujących prawo), bada się także prawidłowość tych aktów, jeżeli są wydawane przez organy administracji państwowej;
• podejmowane działania miały właściwą podstawę prawną i mieściły się w granicach kompetencji kontrolowanego podmiotu (akty wewnętrzne wiążą tylko jednostki podporządkowane organowi wydającemu dany akt);
• zaniechanie działania nie wystąpiło w sytuacji, gdy kontrolowany podmiot miał prawny obowiązek podjęcia określonego działania.
Oceniając legalność działania należy brać pod uwagę orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. W przypadku oceny kontrolowanej działalności jako nielegalnej należy wskazać konkretne przepisy prawne lub postanowienia, które zostały naruszone określonym działaniem albo zaniechaniem, a w razie potrzeby także wyjaśnić, na czym polegało owo naruszenie prawa.
Kontrola pod względem gospodarności oznacza badanie, czy:
• działalność kontrolowanej jednostki była zgodna z zasadami efektywnego gospodarowania, tj.:
a) czy oszczędnie i wydajnie wykorzystywano środki;
b) jakie były relacje nakładów i efektów – czy wynik działalności w warunkach, w jakich działała kontrolowana jednostka, można było osiągnąć mniejszym nakładem środków lub czy zastosowanymi środkami można było osiągnąć lepszy wynik;
• w razie stwierdzenia szkody – czy nie można było jej uniknąć lub ograniczyć jej wysokości, w szczególności, czy nie przekroczono granic dopuszczalnego ryzyka;
• przy ocenie z punktu widzenia kryterium gospodarności należy uwzględnić uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne, w jakich działała kontrolowana jednostka.
W razie oceny kontrolowanej działalności jako niegospodarnej należy wskazać ewentualne założenia i metodę rachunku ekonomicznego lub metodę szacunków, stanowiące podstawę (uzasadnienie) takiej oceny.
Kontrola pod względem celowości oznacza badanie, czy:
• działania podejmowane przez kontrolowaną jednostkę mieściły się w celach określonych dla niej w aktach normatywnych regulujących funkcjonowanie tego rodzaju jednostek, w akcie kreującym daną jednostkę, statucie itp.;
• zastosowane metody i środki były optymalne, odpowiednie (choćby nie optymalne) dla osiągnięcia założonych celów;
• założone cele zostały osiągnięte, a jeśli nie, to z jakich przyczyn.
W razie oceny kontrolowanej działalności jako niecelowej należy wskazać, co jest podstawą (uzasadnieniem) takiej oceny.
Kontrola pod względem rzetelności oznacza badanie, czy:
• pracownicy i inne osoby odpowiedzialne za określoną działalność w kontrolowanej jednostce wykonywały swoje obowiązki z należytą starannością, sumiennie i we właściwym czasie;
• zobowiązania danej jednostki, były wykonywane zgodnie z ich treścią;
• przestrzegano wewnętrznych reguł funkcjonowania danej jednostki, (w szczególności określonego dla poszczególnych komórek i osób zakresu obowiązków);
• określone działania lub stany faktyczne są udokumentowane zgodnie z rzeczywistością, czy badana dokumentacja odpowiada stwierdzonemu stanowi faktycznemu, czy była sporządzona we właściwej formie i wymaganych terminach oraz czy nie pomija określonych faktów lub okoliczności, które powinny być udokumentowane (np. zaprotokołowane) zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.
W razie oceny kontrolowanej działalności jako nierzetelnej, należy podać podstawę (uzasadnienie) tej oceny, np. wskazać nierzetelnie sporządzony dokument, niestaranność działania, przewlekłość działania, (jeżeli terminy są wyznaczone w drodze normatywnej, to stosujemy kryterium legalności).
nieznany student jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ przeniesienie na aplikacji notarialnej - z izby Wawa do izby KR lub KT (odpowiedzi: 1) Hej, czy orientujecie się jak wygląda sprawa przenosin podczas trwania aplikacji notarialnej - z Izby Warszawskiej do Izby Krakowskiej lub Izby...
§ Prosze o pomoc - sprawa najwyzszej wagi (odpowiedzi: 5) Witam wszystkich ! Jestem tutaj pierwszy raz i nie mam zielonego pojecia, czy dobrze dobralam kategorie pytania. Jesli nie - bardzo przepraszam !...
§ Rola Sądu Apelacyjnego ? (odpowiedzi: 2) Od kilku miesięcy toczyło sie postępowanie przed Sadem Rejonowym . Powód to mój pracodawca, ja - pozwany. Sprawę wygrałem. Sąd Rejonowy pozew...
§ Spółka z o.o. i rola zarządu (odpowiedzi: 8) Witam Czy wyznaczenie zarządu w momencie zakładania spółki z o.o. jest równoważne z przymusem zatrudnienia zarządu w spółce z o.o. ? Czy też...
§ Możliwości pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedzi: 12) Jestem studentem 3 roku administracji pisze teraz prace o Najwyższej Izbie Kontroli Jeden z moich działów brzmi Możliwości pokontrolne Nik Mógłby mi...
§ rola kuratora (odpowiedzi: 6) witam :!: mam pytanko moj konkubent ma kuratora za poprzednia sprawe obecnie przebywa w areszcie sledczym o czym kurator nie wie :!: ja dzisiaj...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:22.