SIWZ pytanie o zapisy - Forum Prawne

 

SIWZ pytanie o zapisy

Witam! Potrzebuję rozstrzygnąć kwestię czy można odrzucić moją ofertę jeśli w SIWZ znalazł się zapis: cyt.: "O ZAMÓWIENIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY ZGODNIE Z ART.22 UST.1 USTAWY PZP SPEŁNIAJĄ WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU DOTYCZĄCE: ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo gospodarcze


Odpowiedz
 
19-04-2012, 09:53  
myyz
Początkujący
 
Posty: 13
Domyślnie SIWZ pytanie o zapisy

Witam! Potrzebuję rozstrzygnąć kwestię czy można odrzucić moją ofertę jeśli w SIWZ znalazł się zapis:
cyt.: "O ZAMÓWIENIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY ZGODNIE Z ART.22 UST.1 USTAWY PZP SPEŁNIAJĄ WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU DOTYCZĄCE: (...)
Dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia...) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykał, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował...) osobami o wykształceniu, kwalifikacjach i doświadczeniu niezbędnym do realizacji poszczególnej części zamówienia:
- w każdej z części zamówienia – co najmniej 2 wykładowcami/instruktorami. Każdy z wykładowców musi posiadać doświadczenie zawodowe w postaci przeprowadzonych w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 3 zajęć z bloku tematycznego, który będzie realizować na kursie."

do SIWZ dołączono załącznik w postaci tabeli, w której prosi się o wymienienie (w kolumnach):
- imienia i nazwiska wykładowcy,
- wykształcenia, posiadanych kwalifikacji zawodowych w zakresie tematyki szkolenia oraz kwalifikacji pedagogicznych,
- doświadczenia wykładowcy w okresie ostatnich 3 lat w prowadzeniu zajęć z bloku tematycznego, który będzie realizować na kursie (należy podać: nazwę szkolenia, temat, odbiorcę szkolenia – nazwa i adres, termin realizacji),
- jakie zajęcia (tematy) wynikające z przedstawionego programu będzie realizować w trakcie szkolenia (podać tematy i ilość godzin)
- podstawa prawna dysponowania osobami (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, użyczenie przez inny podmiot)

Przygotowując ofertę w w/w załączniku wpisałem:
- imię i nazwisko wykładowcy
- wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe w zakresie temtyki szkolenia oraz kwalifikacje pedagogiczne (wszystkie dokładnie określone w załaczeniu kserokopie dokumentów)
- w doświadczeniu podałem: nazwę szkolenia, odbiorcę szkolenia z nazwą, adresem, terminem realizacji. Nie określiłem natomiast szczegółowej tematyki zajęć jakie prowadził w/w wykładowca na tym szkoleniu. Moim zdaniem zapis "nazwa szkolenia, temat" odnosi się do nazwy, tematu szkolenia a nie szczegółowej tematyki (treści) poszczególnych zajęć
- jakie zajęcia (tematy) wynikające z przedstawionego programu będzie realizować w trakcie szkolenia - tu napisałem "wszystkie tematy teoretyczne z zakresu tematyki szkolenia", nie wyszczególniając nazw bo są one w odrębnym załączniku z programem i treściami szkolenia. Poza tym nie wiem na etapie składania oferty jakie dokładnie zajęcia będzie prowadził wykładowca, jeśli w ofercie wymieniłem, że będzie ich kilku. Skąd mam wiedzieć, jeśli nie wiem dokładnie kiedy rozpocznie się szkolenie, w jakie dni będzie prowadził zajęcia jeden z nich w jakie inny, czy w ogóle będzie prowadził jakieś zajęcia. Ma uprawnienia do prowadzenia wszystkich zajęć teoretyczych więc tak wpisałem.
- podstawa prawna dysponowania osobami napisałem: "umowa cywilno-prawna" gdyż na etapie przygotowywania oferty nie wiem jaką umowę zawrę z wykładowcą: o dzieło czy zlecenie co wynika z tego czy wykład potraktuję jako dzieło (z konspektem, materiałami dla słuchaczy, własnym szczegółowym programem zajęć) czy jako zlecenie (przeprowadzenia suchego wykładu)

Uznałem takie zapisy w ofercie za zgodne z SIWZ. Zamawiający może mi coś takiego odrzucić jako niezgodnego z SIWZ?

Z góry pięknie dziękuję za odpowiedzi.
myyz jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Zamówienia publiczne. Dostawa a SIWZ. (odpowiedzi: 3) Witam. Chciałbym sie zapytać czy jako podmiot biorący udział w przetargu mogę w jakiś sposób sprawdzić czy wykonane przez wygrywajacego...
§ Błąd w SIWZ powodem do unieważnienia przetargu? (odpowiedzi: 9) Złożyłam ofertę w przetargu. Specyfikacja nakazywała podać kwotę, za jaką wykonam zamówienie - cyfrowo i słownie z uwzględnieniem podatku VAT. Na...
§ PZP - "dziwne" zapisy w SIWZ (odpowiedzi: 3) Witam, mam pewien problem, gdyż w pewnym przetargu na dostawę systemu IT znalazły się zapisy (w SIWZ) i nie jestem pewien czy zamawiający mógł je...
§ termin składania zapytań do SIWZ (odpowiedzi: 1) Witam, Do poniedziałku można było składać zapytania zamawiającemu dotyczące SIWZ. Moje zapytanie wysłałem w poniedziałek o godzinie 22 faxem....
§ SIWZ i logika - problem praktyczny (odpowiedzi: 11) Witam W SIWZ przetargu w którym braliśmy udział zawarto takie oto stwierdzenie: " 1. c) Spełnienie warunku nastąpi poprzez wykazanie...
§ Zapis w SIWZ do przetargu (odpowiedzi: 1) Witam wszystkich:) To mój pierwszy post i od razu proszę o poradę. Mam do czynienia z pewnym zapisem w SIWZ w dokumentacji przetargowej i ciekawi...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.