Sklep przesłał inny produkt niż zamówiony. - Forum Prawne

 

Sklep przesłał inny produkt niż zamówiony.

26.04.2012 zamówiłem jako przedsiębiorca, w sklepie internetowym który chwali się, że jest "jednym z największych bezpośrednich importerów i dystrybutorów telefonów komórkowych w Polsce" telefon Sony Ericsson Xperia Arc S. Telefon ten wg opisu miał być: ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo gospodarcze


Odpowiedz
 
03-05-2012, 22:00  
Arodzik
Użytkownik
 
Posty: 77
Domyślnie Sklep przesłał inny produkt niż zamówiony.

26.04.2012 zamówiłem jako przedsiębiorca, w sklepie internetowym który chwali się, że jest "jednym z największych bezpośrednich importerów i dystrybutorów telefonów komórkowych w Polsce" telefon
Sony Ericsson Xperia Arc S. Telefon ten wg opisu miał być: "Sony Ericsson Xperia Arc S - SKLEP , FAKTURA VAT , 2 LATA GWARANCJI
W ZESTAWIE # FABRYCZNIE NOWY TELEFON # ŁADOWARKA # BATERIA # ZESTAW SŁUCHAWKOWY # KABEL USB # KARTA PAMIĘCI 8GB # TELEFONY FABRYCZNIE BEZ SIMLOCKA. # POLSKA DYSTRYBUCJA SONY ERICSSON"


Przed złożeniem zamówienia potwierdzono mi telefonicznie dostępność tego modelu. Dostałem też mailowe potwierdzenie złożenia zamówienia z prawidłową nazwą telefonu.

Przesyłkę otrzymałem 2.05.2012. Zgodnie z procedurą otworzyłem ją po zapłacie należności kurierowi. W środku był inny telefon - SE Xperia Arc (bez S) ; używany, niekompletny (bez karty pamięci). Dodatkowo telefon ten pochodził z dystrybucji PTC i ma prawdopodobnie ich simlocka. Nie było również wypełnionej gwarancji. Na fakturze w polu nazwa towaru było tylko: "telefon komórkowy". Kurier wypełnił protokół szkodowy wpisując w polu szkody: inna zawartość przesyłki.

Sprzedający nie chciał się zgodzić na ponowne wysłanie właściwej przesyłki, tylko kazał mi ją odesłać do niego pocztą na mój koszt, powołując się przy tym na regulamin sklepu. Kurier powiedział mi (o czym też wiedziałem), że wszystkie uczciwe firmy robią to na własny koszt i za pośrednictwem tej samej firmy kurierskiej.

Wysłałem do sprzedającego maila z opisem sytuacji. Dostałem potwierdzenie, że doszło do pomyłki; telefon mam odesłać, a oni niezwłocznie dokonają wymiany. Problem jest taki, że ja wiem że to nie była pomyłka. Oni nie są importerem, tylko skupują telefony od ludzi (często z innych kontynentów) i je dalej odsprzedają. Wiem to wszystko z przeczytanych opini (kilkudziesięciu). Wysyłka innego modelu (jeśli nie mają właściwego) jest u nich standardową procedurą.

Wiem, że jeśli sprzedaż odbyła się pomiędzy przedsiębiorcami dotyczą nas przepisy o rękojmi Art.556-576. k.c.

Więc teraz powołując się szczególnie na:
Art. 556. § 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).
Art. 560. § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.
§ 4. Jeżeli sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie poniósł kupujący.
Art. 563. § 1. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć. Minister Handlu Wewnętrznego może w drodze rozporządzenia ustalić krótsze terminy do zawiadomienia o wadach artykułów żywnościowych.
§ 2. Jednakże przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.
§ 3. Do zachowania terminów zawiadomienia o wadach rzeczy sprzedanej wystarczy wysłanie przed upływem tych terminów listu poleconego.
Art. 566. § 1. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej kupujący odstępuje od umowy albo żąda obniżenia ceny, może on żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. W ostatnim wypadku kupujący może żądać tylko naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady; w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów.
§ 2. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio, gdy kupujący żąda dostarczenia rzeczy wolnych od wad zamiast rzeczy wadliwych albo usunięcia wady przez sprzedawcę.
Art. 567. § 1. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy nadesłanej z innej miejscowości kupujący odstępuje od umowy albo żąda dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej, nie może on odesłać rzeczy bez uprzedniego porozumienia się ze sprzedawcą i obowiązany jest postarać się o jej przechowanie na koszt sprzedawcy dopóty, dopóki w normalnym toku czynności sprzedawca nie będzie mógł postąpić z rzeczą według swego uznania.
§ 2. Jeżeli istnieje niebezpieczeństwo pogorszenia rzeczy, kupujący jest uprawniony, a gdy interes sprzedawcy tego wymaga - obowiązany sprzedać rzecz z zachowaniem należytej staranności. Powyższe uprawnienie przysługuje kupującemu także wtedy, gdy sprzedawca zwleka z wydaniem dyspozycji albo gdy przechowanie rzeczy wymaga znacznych kosztów lub jest nadmiernie utrudnione; w tych wypadkach kupujący może również odesłać rzecz sprzedawcy na jego koszt i niebezpieczeństwo.
§ 3. O zamiarze sprzedaży kupujący powinien w miarę możności zawiadomić sprzedawcę, w każdym zaś razie powinien wysłać mu zawiadomienie niezwłocznie po dokonaniu sprzedaży.


Czyli wysyłam listem poleconym z potwierdzeniem odbioru odstąpienie od umowy, żądając zwrotu wszystkich kosztów (w tym kosztów przesyłek). Chyba, że prześlą mi niezwłocznie (14dni?) właściwy towar. Mam się też zapytać o sposób dostarczenia niewłaściwego towaru.
Jeżeli jednak wyślą mi ponownie wadliwy towar (np bez gwarancji, nie z dystrybucji SE, niekompletny, używany, itp), to mogę odstąpić od umowy bez żadnych ograniczeń.

Jeżeli sprzedawca w ciągu 14 dni nie odpowie na mój list, to już mogę kierować sprawę na drogę sądową, czy muszę jeszcze wykonać jakieś czynności (np. wysłać przedsądowe wezwanie do zapłaty). No i co mam zrobić z wadliwym towarem, bo rozumiem że samodzielnie (tzn bez uzgodnienia tego ze sprzedającym) odesłać go nie mogę.


Czy o czymś jeszcze zapomniałem/nie wiem? Pierwszy raz jestem w takiej sytuacji.

pozdrawiam
JW
Arodzik jest off-line  
10-05-2012, 22:57  
Arodzik
Użytkownik
 
Posty: 77
Domyślnie RE: Sklep przesłał inny produkt niż zamówiony.

Wysłałem list (ze zpo) informujący o odstąpieniu od umowy z powodu wady fizycznej, z pytaniem w jaki sposób mam odesłać produkt którego nie zamawiałem.
Powołałem się na odpowiednie artykuły k.c., wyznaczyłem termin na zwrot gotówki oraz innych poniesionych kosztów: "niezwłocznie" i przytoczyłem wykładnię tego terminu wydaną przez SN (czyli 14 dni).

I mam teraz dwa pytania. Jeżeli sprzedawca nie zareaguję, to kiedy najwcześniej mogę składać pozew? Po 14 dniach od wysłania listu? Czy muszę jeszcze doliczyć czas na dostarczenie (7,14)?
I drugie pytanie. Czy mam odsyłać przedmiot zgodnie z treścią artykułu Art. 567 § 2. Jeżeli istnieje niebezpieczeństwo pogorszenia rzeczy, kupujący jest uprawniony, a gdy interes sprzedawcy tego wymaga - obowiązany sprzedać rzecz z zachowaniem należytej staranności. Powyższe uprawnienie przysługuje kupującemu także wtedy, gdy sprzedawca zwleka z wydaniem dyspozycji albo gdy przechowanie rzeczy wymaga znacznych kosztów lub jest nadmiernie utrudnione; w tych wypadkach kupujący może również odesłać rzecz sprzedawcy na jego koszt i niebezpieczeństwo., czy nic nie robić?
Arodzik jest off-line  
17-05-2012, 08:24  
Arodzik
Użytkownik
 
Posty: 77
Domyślnie RE: Telefon ze sklepu internetowego -przyszedł inny.

Witam ponownie.
4.05.2012 wysłałem pismo tej treści:

"ODSTĄPIENIE OD UMOWY Z POWODU WADY FIZYCZNEJ

Powołując się na artykuły 556-576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), a w szczególnosci na artykuły:

Art. 556. § 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).

Art. 560. § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

§ 4. Jeżeli sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie poniósł kupujący.

Art. 563. § 3. Do zachowania terminów zawiadomienia o wadach rzeczy sprzedanej wystarczy wysłanie przed upływem tych terminów listu poleconego.

Art. 567. § 1. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy nadesłanej z innej miejscowości kupujący odstępuje od umowy albo żąda dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej, nie może on odesłać rzeczy bez uprzedniego porozumienia się ze sprzedawcą i obowiązany jest postarać się o jej przechowanie na koszt sprzedawcy dopóty, dopóki w normalnym toku czynności sprzedawca nie będzie mógł postąpić z rzeczą według swego uznania.


ODSTĘPUJĘ OD UMOWY i żądam zwrotu gotówki oraz wszelkich poniesionych przeze mnie kosztów, bez względnej zwłoki.

Zgodnie z wykładnią praktyczną opartą o materiały interpretacyjne, a konkretnie interpretację zawartą w uchwale pełnego składu Izby Cywilnej i Administracji Sądu Najwyższego z dnia 30 grudnia 1988 r., III CZP 48/88, OSN 1989, nr 3., poz. 36, „niezwłocznie” albo „bez zbędnej zwłoki” oznacza termin nie przekraczający 14 dni.


UZASADNIENIE

26.04.2012 złożyłem zamówienie poprzez stronę internetową na telefon Sony Ericsson Xperia Arc S (Lt18i). Telefon ten wg. opisu zamieszczonego na tej stronie miał być:

„Sony Ericsson Xperia Arc S - SKLEP , FAKTURA VAT , 2 LATA GWARANCJI
W ZESTAWIE # FABRYCZNIE NOWY TELEFON # ŁADOWARKA # BATERIA # ZESTAW SŁUCHAWKOWY # KABEL USB # KARTA PAMIĘCI 8GB # TELEFONY FABRYCZNIE BEZ SIMLOCKA. # POLSKA DYSTRYBUCJA SONY ERICSSON”
Cena 1199 PLN brutto + 29 PLN koszty przesyłki.

Dostępność tego modelu potwierdzono mi telefonicznie przed złożeniem zamówienia.
Otrzymałem również mailem potwierdznie złożenia zamówienia:

„W naszym sklepie o godzinie 2012-04-26 17:43:33, zostało złożone zamówienie.
Numer zamówienia : 2949
Zamówione produkty:
1 - Sony Ericsson Xperia Arc S - SKLEP , FAKTURA VAT , 2 LATA GWARANCJI (Kod: 236) - szt: 1 - 1199.00 PLN
Suma zakupów wraz z kosztami wysyłki wyniesie: 1228.00 PLN
Wybrana forma płatności to: Za pobraniem”

Przesyłkę otrzymałem 2.05.2012. Rozpakowałem ją w obecności kuriera (oczywiście po zapłacie, bo procedury firm kurierskich nie przewidują innej możliwości) i stwierdziłem, że nie jest to telefon który zamawiałem. Otrzymałem telefon Sony Ericsson Xperia Arc (Lt15i). Ponad to telefon nie pochodził z polskiej Dystrybucji Sony Ercsson tylko od Polskiej Telefoni Cyfrowej (dawniej Era, obecnie T-Mobile). Na pudełku zerwane były plomby. W zestawie brakowało karty pamięci. Nie wypełniona była również karta gwarancyjna producenta. Na fakturze nie było informacji o jaki telefon chodzi.
Kurier sporządził na tę okoliczność protokół szkodowy.

Oczekuję również na informację w jaki sposób i gdzie mam przesłać wadliwy produkt."07.05.09 adresat pismo odebrał. Brak do tej pory jakiejkolwiek reakcji (i spodziewam się że tak już zostanie).
Mam jeszcze kilka pytań:
Czy pismo zostało prawidłowo sformułowane i w związku z tym skutecznie odstąpiłem od umowy.
Co mam zrobić z towarem który nie należy do mnie? Rozumiem, że skoro nie dostałem instrukcji co z nim zrobić, a przechowywanie go nie sprawia mi problemów, mogę go przechowywać nadal. Od momentu odbioru przesyłki telefon leży w pudełku. Nie używałem go i nie mam takiego zamiaru (zresztą i tak ma sim locka).
Być może już jutro złożę pozew do sądu. Muszę tylko jeszcze poczytać w jakim trybie ma to być to postępowanie: nakazowe czy upominawcze. Jeśli ktoś mógłby podpowiedzieć, to byłbym wdzięczny.
I ostatnia rzecz. Zastanawiam się, czy nie zaangażować do tego prawnika. Czy w przypadku wygranej przeze mnie sprawy, strona przeciwna również zwraca koszty poniesione na niego?

pozdrawiam
JW
Arodzik jest off-line  
17-05-2012, 08:39  
nomnes
Przyjaciel forum
 
nomnes na Forum Prawnym
 
Posty: 21.165
Domyślnie RE: Telefon ze sklepu internetowego -przyszedł inny.

Cytat:
Co mam zrobić z towarem który nie należy do mnie?
Odesłać.

Co do prawnika: wydaje mi się, że możesz o to wnioskować, niestety nie jestem pewny na 100%
nomnes jest off-line  
17-05-2012, 09:16  
Arodzik
Użytkownik
 
Posty: 77
Domyślnie RE: Telefon ze sklepu internetowego -przyszedł inny.

A jak się ma do tego ten artykuł?

Art. 567. § 1. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy nadesłanej z innej miejscowości kupujący odstępuje od umowy albo żąda dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej, nie może on odesłać rzeczy bez uprzedniego porozumienia się ze sprzedawcą i obowiązany jest postarać się o jej przechowanie na koszt sprzedawcy dopóty, dopóki w normalnym toku czynności sprzedawca nie będzie mógł postąpić z rzeczą według swego uznania.

Ja go rozumiem tak, że nie mogę samodzielnie odesłać, jeśli nie mam wytycznych od sprzedawcy.
Arodzik jest off-line  
17-05-2012, 09:54  
nomnes
Przyjaciel forum
 
nomnes na Forum Prawnym
 
Posty: 21.165
Domyślnie RE: Telefon ze sklepu internetowego -przyszedł inny.

Głowy nie dam, ale jeśli wysłałeś ZPO to sprzedawca otrzymał wiadomość i miał możliwość ustosunkować się do niej. Możesz spróbować wysłać, najwyżej przesyłka wróci.
nomnes jest off-line  
17-05-2012, 13:37  
Arodzik
Użytkownik
 
Posty: 77
Domyślnie RE: Telefon ze sklepu internetowego -przyszedł inny.

Wiem, że wysłać zawsze mogę. Ale czy coś mi grozi jeśli nie wyślę, powołując się na ten artykuł. Skoro nie mam instrukcji od sprzedającego jak to zrobić i gdzie odesłać, to chyba mogę to zrobić w dowolnym momencie, np po ewentualnej wygranej w sądzie. Nie wiem, też czy dla sądu fakt nie odesłania ma jakieś znaczenie.
Skłaniam sie jednak do odesłania towaru. Nie potrzebuję go i nie będe go używał. Nawet nie mam takiej możliwości (simlock). Myślę też aby odesłać na adres firmy a nie sklepu (inne miejscowości).
Arodzik jest off-line  
17-05-2012, 13:58  
cedwah
Moderator
 
cedwah na Forum Prawnym
 
Posty: 13.464
Domyślnie RE: Telefon ze sklepu internetowego -przyszedł inny.

Przedtem koniecznie udokumentuj tożsamość i stan telefonu (foto, można było zgłosić przewoźnikowi, ale minęło 7 dni)

Co do procedury odbioru - należało sporządzić protokół i zapisać, że zawartość przesyłki jest niezgodna z zamawianą.

poza tym - pisze to już kolejny raz:

ADRESAT, ZGODNIE Z PRAWEM PRZEWOZOWYM, ZAWSZE MA PRAWO DO SPRAWDZENIA ZAWARTOŚCI PRZESYŁKI PRZED DOKONANIEM ODBIORU (ZŁOŻENIEM PODPISU)!
cedwah jest off-line  
17-05-2012, 14:04  
Calamity Jane
Stały bywalec
 
Posty: 3.114
Domyślnie RE: Telefon ze sklepu internetowego -przyszedł inny.

Cytat:
Napisał/a Arodzik Zobacz post
telefon ten pochodził z dystrybucji PTC i ma prawdopodobnie ich simlocka.
Pociesze Cie w kwestii technicznej, nie prawnej To raczej bardzo malo prawdopodobne, by ten telefon mial simlocka, bo ten model pojawil sie ok. rok temu na rynku (luty 2011), a wtedy juz operatorzy dawali telefony bez simlockow, poza jednym jedynym Oragne, ktory sie wylamal twierdzac ze jest zbyt prestizowa siecia na to
Calamity Jane jest off-line  
17-05-2012, 14:13  
Arodzik
Użytkownik
 
Posty: 77
Domyślnie RE: Telefon ze sklepu internetowego -przyszedł inny.

Ale ja mam protokół szkodowy od kuriera. Paczkę rozpakowałem w jego obecności zaraz po wręczeniu mu gotówki. Kurier w polu rodzaj szkody - wpisał "inna zawartość przesyłki". Od razu zadzwoniłem do sklepu i chciałem aby kurier dostał zlecenie na zabranie przesyłki, tak jak to się dzieje w uczciwych sklepach. Sprzedawca nie zgodził się na to. Po paru minutach wysłałem mu maila z opisem co miałem dostać, a co dostałem. Odpisał mi, że doszło do pomyłki i mam odesłać towar. Ja jednak szybko doczytałem, że w wypadku sprawy w sądzie e-maile są wątpliwymi dowodami, więc przeszedłem do korespondencji listownej. I tylko taka w tej chwili się dla mnie liczy.
Arodzik jest off-line  
17-05-2012, 14:15  
Arodzik
Użytkownik
 
Posty: 77
Domyślnie RE: Telefon ze sklepu internetowego -przyszedł inny.

Być może nie ma simlocka, ale nie działał z moją kartą sim z orange. A dzień wcześniej odebrałem inny telefon Sony Xperia (dla żony), więc wiedziałem jak się powinien zachowywać po włożeniu karty.
Arodzik jest off-line  
17-05-2012, 16:27  
cedwah
Moderator
 
cedwah na Forum Prawnym
 
Posty: 13.464
Domyślnie RE: Telefon ze sklepu internetowego -przyszedł inny.

Bardzo dobrze. Żeby zabezpieczyć prawidłowy zwrot, przed wysyłką zrób dokumentacje foto, z której będzie wynikało jaki dokładnie jest stan telefonu. Wyślij korzystając z usługi przewozowej (dla rzeczy)- nie pocztowej (dla korespondencji) - to ważne!
cedwah jest off-line  
18-05-2012, 09:21  
Arodzik
Użytkownik
 
Posty: 77
Domyślnie RE: Telefon ze sklepu internetowego -przyszedł inny.

Do cedwah
Znalazłem na innym wątku taką Twoja wypowiedź:

"Składający reklamacje jest jej autorem i dochowanie staranności spoczywa na nim. Równie dobrze mógł wysłać listem takie pismo i nie umieścić w nim danych. Obowiązek ustosunkowania się spoczywa na sprzedawcy, ale kupujący uniemożliwił mu to - tak jak ktoś, kto powiadamia o niezgodności i nie wysyła towaru - w takim przypadku bieg terminu 14 dni nie biegnie."

Chodzi mi o tą wytłuszczona wypowiedź. Jak to się ma do mojego przypadku. Wysłałem list powiadamiający o niezgodności towaru z umową i w związku z tym z odstąpiłem od umowy. Zgodnie z art 567 kc poprosiłem o wytyczne jak i gdzie mam odesłać przesyłkę. Żadnej odpowiedzi nie otrzymałem, a przesyłkę odsyłam dzisiaj (po 14 dniach od wysłania pisma). I teraz po tym co przeczytałem mam wątpliwości, czy termin na ustosunkowanie się sprzedawcy właśnie mija (pismo odebrał 07.05), czy dopiero będzie biegł jak odeśle towar?

Zdjęcia oczywiście zrobię. Ale pokażą one tylko stan zewnętrzny przedmiotu. Tego czy telefon działa prawidłowo, to nie wiem. Wiem tylko tyle, że się uruchamia.
Arodzik jest off-line  
19-05-2012, 08:19  
Arodzik
Użytkownik
 
Posty: 77
Domyślnie RE: Telefon ze sklepu internetowego -przyszedł inny.

Telefon odesłałem Pocztexem w ubezpieczonej i dobrze zabezpieczonej paczce z wykupioną dodatkową usługą, aby się z tym ostrożnie obchodzić (cała koperta oklejona "ostrożnie").
Przed wysyłką zrobiłem sporo zdjęć w dużym przybliżeniu.

Dzisiaj chcę wysłać jeszcze jeden list z ostatecznym przedsądowym wezwaniem do zapłaty.
W liście tym zestawie wszystkie koszty poniesione przeze mnie tj. koszt nabycia telefonu, koszt przesyłki do mnie, koszt wysłania listu z rozwiązaniem umowy, koszt odesłania telefonu.
Wyznaczę 7 dni na zapłatę i po tym terminie składam wniosek do sądu (w postępowaniu upominawczym). Mam nadzieję, że wszystko wykonuję prawidłowo?

PS. "Przygodę" tą traktuję jako porządną lekcję. Dużo kupuję w sklepach internetowych (zawsze wcześniej sprawdzając opinie o nich) i pierwszy raz spotkałem się z taką próbą oszustwa.
Pierwszy wniosek jaki z tej lekcji wyciągnąłem, to taki że przy następnych zakupach droższych rzeczy, będę żądał od sprzedawcy wysłania przesyłki z dodatkową opcją sprawdzenia przed odbiorem. Taką usługę ma Poczta Polska. Jeśli sprzedawca się nie zgodzi, to rezygnuję z zakupów u niego.

pozdrawiam
JW
Arodzik jest off-line  
19-05-2012, 17:27  
cedwah
Moderator
 
cedwah na Forum Prawnym
 
Posty: 13.464
Domyślnie RE: Telefon ze sklepu internetowego -przyszedł inny.

Cytat:
Napisał/a Arodzik Zobacz post
Wysłałem list powiadamiający o niezgodności towaru z umową i w związku z tym z odstąpiłem od umowy
1. Nie przysługuje Ci to prawo, bo nie jesteś konsumentem.

2. Z tego, co pisałeś wcześniej wynika, że powołałeś się na rękojmię za wady fizyczne (KC).

3. własność telefonu jeszcze nie została przeniesiona na sprzedawcę - jak piszesz.
cedwah jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Sklep przysłał inny model butów niż zamówiony (odpowiedzi: 6) Witam, zamówiłem buty Merrell Barefoot Arc 3 w pewnym sklepie internetowym 21 sierpnia 2014. 22 sierpnia buty wysłano. 25 sierpnia buty dostałem....
§ Sklep wysłał inny towar niż zamówiony (odpowiedzi: 3) Witam, We wtorek zamówiłem kilka towarów (gier komputerowych) w sklepie internetowym i dostałem paczkę wczoraj (15.05). Przy kurierze sprawdziłem,...
§ Sklep internetowy - otrzymany towar inny niż zamówiony na stronie sklepu (odpowiedzi: 19) Witam wszystkich i proszę o pomoc. Otóż kupiłem w sklepie internetowym laptopa, zanim tego dokonałem, oczywiście dokładnie go sprawdziłem, linka...
§ Materac inny niż zamówiony BRW (odpowiedzi: 1) Kupiłam ponad miesiąc temu materac.Wczoraj przy okazji zakup prześcieradła z gumką okazało się,że materac ma inną wysokość niż ten za który...
§ Otrzymany towar inny niż zamówiony - co robić?? (odpowiedzi: 5) witam jak w temacie dnia 29.03.11 wygrałem aukcję (licytacja) na której był wystawiony telefon komórkowy firmy NOKIA. zapłaciłem za telefon...
§ Allegro- towar inny niż zamówiony, kto ponosi koszty przesyłki (odpowiedzi: 2) Witam, tak jak w temacie. Zamówiłam towar na allegro, konkretnie rowerek dla dziecka, miał być na prezent urodzinowy, ale przysłano mi w innym...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:06.