Sporządzanie umów - Forum Prawne

 

Sporządzanie umów

Witam, trochę poczytałem na temat zawierania umów i postarałem się sporządzić ową umowę dla siebie. Chciałem tylko dopytać się osób które obywają się z tym nacodzień czy została formalnie dobrze zrobiona. Oto treść: UMOWA O ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo gospodarcze


Odpowiedz
 
09-11-2012, 13:30  
bits
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie Sporządzanie umów

Witam, trochę poczytałem na temat zawierania umów i postarałem się sporządzić ową umowę dla siebie. Chciałem tylko dopytać się osób które obywają się z tym nacodzień czy została formalnie dobrze zrobiona. Oto treść:

UMOWA O WSPÓŁPRACY

Niniejsza umowa reguluje współpracę pomiędzy:
ConsultingHS
Hanna Hejnowska
PL; 83-110 Tczew; NIP: 593128011
ul. Westerplatte 3, pok.5; REGON: 221599336

a
………………………………………
………………………………………
……………………………………… NIP: ………………………….
……………………………………… REGON: ……………………..

dotyczącą pozyskiwania potencjalnych klientów na terenie Polski. Firma ConsultingHS dysponuje bardzo dokładną wiedzą i wyśmienitymi kontaktami z klientami na terenie Polski. Celem współpracy jest osiągnięcie długofalowego, pełnego zaufania i korzystnego dla obu stron kontaktu handlowego. Niniejsza umowa o współpracy zostaje zawarta dobrowolnie i w dobrej wierze i jest regulowana następującymi postanowieniami:

1. Zadaniem firmy ConsultingHS jest pozyskiwanie nowych klientów na towary lub usługi strony umowy o współpracę na terenie Polski.
2. Zadaniem ……………… jest terminowa dostawa i terminowe wykonanie usług odpowiedniej jakości.
3. Firma ConsultingHS za pozyskanie klienta i za każde nowe zlecenie udzielane przez niego stronie umowy o współpracę otrzymuje prowizję, której wysokość jest ustalana na poziomie 10%. Podstawą wystawienia faktury za pozyskanie klienta lub za pozyskanie nowego zlecenia, o
ile nie zostanie to przez strony umowy inaczej uregulowane, jest przyjęcie przez firmę ………… pisemnego i wiążącego zamówienia od kontrahenta firmy ConsultingHS. Faktura VAT firmy ConsultingHS jest płatna przelewem lub gotówką w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.
4. ConsultingHS pozostaje stroną pośredniczącą w kontakcie handlowym i przysługuje mu prawo do ustalonej prowizji również w sytuacji, w której kontrahent firmy ConsultingHS kolejne zlecenia udzieli bezpośrednio firmie …………… z pominięciem firmy ConsultingHS. Każdą taką próbę firma ……………… jest zobowiązana niezwłocznie zgłosić firmie ConsultingHS. W przypadku nie zgłoszenia i zrealizowania takiego zlecenia firma ………………… jest zobowiązana zapłacić firmie ConsultingHS karę umowną w wysokości 20% wartości netto zlecenia za każde zlecenie, które zostało zrealizowane.
5. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej i pod rygorem nieważności muszą być parafowane przez obie strony.
6. Niedotrzymanie któregoś z postanowień niniejszej umowy daje stronie, która nie złamała tychże postanowień prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
7. Podstawą do odstąpienia może być:
- utrata prawa do prowadzenia działalności gospodarczej
- niezapłacenie prowizji po dwukrotnym wezwaniu do zapłaty
- każde działanie nie mające nic wspólnego z etyką zawodową i szkodzące dobremu imieniu
firmy ConsultingHS.
8. Jest możliwe wypowiedzenie umowy, każdej ze stron, po uprzednim złożeniu pisemnej rezygnacji z powodem tejże rezygnacji z okresem wypowiedzenia 14 dni roboczych.
9. Odpowiedzialność – firma ConsultingHS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmę …………… powstałe przy realizacji zleceń pozyskanych przez ConsultingHS.
10. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba firmy ConsultingHS. Językiem obowiązującym dla tej umowy jest język polski. Miejscem podsądności jest kompetentny Sąd dla miejsca prowadzenia działalności firmy ConsultingHS. W sprawach nie uregulowanych obowiązują odnośnie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.
11. Integralną częścią niniejszej umowy są wszelkie do niej sporządzane załączniki.
12. Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
13. Umowa została zawarta na okres 3 miesięcy od daty podpisania.


Data zawarcia umowy:
ConsultingHS
….......................

Proszę o radę czy taka umowa może być. Dziękuję.
bits jest off-line  
09-11-2012, 14:05  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 24.182
Domyślnie RE: Sporządzanie umów

Cytat:
Napisał/a bits Zobacz post
której wysokość jest ustalana na poziomie 10%.
10% od czego

Cytat:
Napisał/a bits Zobacz post
Niedotrzymanie któregoś z postanowień niniejszej umowy daje stronie, która nie złamała tychże postanowień prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
czy chodziło Tobie tutaj o umowne prawo odstąpienia z 395 kc

Cytat:
Napisał/a bits Zobacz post
Miejscem podsądności jest kompetentny Sąd dla miejsca prowadzenia działalności firmy ConsultingHS.
chyba tutaj chodziło o sąd właściwy a nie kompetentny
nie prowadzisz czasem działalności na terenie całego kraju ?

Cytat:
Napisał/a bits Zobacz post
W sprawach nie uregulowanych obowiązują odnośnie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.
odnośnie czego?

Cytat:
Napisał/a bits Zobacz post
11. Integralną częścią niniejszej umowy są wszelkie do niej sporządzane załączniki.
co to za wszelkie załączniki


idź lepiej do prawnika
Agnieszka3M jest off-line  
09-11-2012, 14:15  
bits
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Sporządzanie umów

naniesione poprawki:

UMOWA O WSPÓŁPRACY

Niniejsza umowa reguluje współpracę pomiędzy:
ConsultingHS
Hanna Hejnowska
PL; 83-110 Tczew; NIP: 593128011
ul. Westerplatte 3, pok.5; REGON: 221599336

a
………………………………………
………………………………………
……………………………………… NIP: ………………………….
……………………………………… REGON: ……………………..

dotyczącą pozyskiwania potencjalnych klientów na terenie Polski. Firma ConsultingHS dysponuje bardzo dokładną wiedzą i wyśmienitymi kontaktami z klientami na terenie Polski. Celem współpracy jest osiągnięcie długofalowego, pełnego zaufania i korzystnego dla obu stron kontaktu handlowego. Niniejsza umowa o współpracy zostaje zawarta dobrowolnie i w dobrej wierze i jest regulowana następującymi postanowieniami:

1. Zadaniem firmy ConsultingHS jest pozyskiwanie nowych klientów na towary lub usługi strony umowy o współpracę na terenie Polski.
2. Zadaniem ……………… jest terminowa dostawa i terminowe wykonanie usług odpowiedniej jakości.
3. Firma ConsultingHS za pozyskanie klienta i za każde nowe zlecenie udzielane przez niego stronie umowy o współpracę otrzymuje prowizję, której wysokość jest ustalana na poziomie 10% wartości faktury którą wystawia firma …............. kontrahentowi firmy ConsultingHS. Podstawą wystawienia faktury za pozyskanie klienta lub za pozyskanie nowego zlecenia, o
ile nie zostanie to przez strony umowy inaczej uregulowane, jest przyjęcie przez firmę ………… pisemnego i wiążącego zamówienia od kontrahenta firmy ConsultingHS. Faktura VAT firmy ConsultingHS jest płatna przelewem lub gotówką w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.
4. ConsultingHS pozostaje stroną pośredniczącą w kontakcie handlowym i przysługuje mu prawo do ustalonej prowizji również w sytuacji, w której kontrahent firmy ConsultingHS kolejne zlecenia udzieli bezpośrednio firmie …………… z pominięciem firmy ConsultingHS. Każdą taką próbę firma ……………… jest zobowiązana niezwłocznie zgłosić firmie ConsultingHS. W przypadku nie zgłoszenia i zrealizowania takiego zlecenia firma ………………… jest zobowiązana zapłacić firmie ConsultingHS karę umowną w wysokości 20% wartości netto zlecenia za każde zlecenie, które zostało zrealizowane.
5. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej i pod rygorem nieważności muszą być parafowane przez obie strony.
6. Niedotrzymanie któregoś z postanowień niniejszej umowy daje stronie, która nie złamała tychże postanowień prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
7. Podstawą do odstąpienia może być:
- utrata prawa do prowadzenia działalności gospodarczej
- niezapłacenie prowizji po dwukrotnym wezwaniu do zapłaty
- każde działanie nie mające nic wspólnego z etyką zawodową i szkodzące dobremu imieniu
firmy ConsultingHS.
8. Jest możliwe wypowiedzenie umowy, każdej ze stron, po uprzednim złożeniu pisemnej rezygnacji z powodem tejże rezygnacji z okresem wypowiedzenia 14 dni roboczych.
9. Odpowiedzialność – firma ConsultingHS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmę …………… powstałe przy realizacji zleceń pozyskanych przez ConsultingHS.
10. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba firmy ConsultingHS. Językiem obowiązującym dla tej umowy jest język polski. Miejscem podsądności jest właściwy Sąd dla miejsca prowadzenia działalności firmy ConsultingHS. W sprawach nie uregulowanych umową obowiązują przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.
11. Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
12. Umowa jest zawarta na okres 3 miesięcy od daty podpisania.


Data zawarcia umowy:
ConsultingHS
….......................
bits jest off-line  
09-11-2012, 14:27  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 24.182
Domyślnie RE: Sporządzanie umów

to były przykłady, zresztą nawet nie wszystko Pani poprawiła - umowa jest do napisania od nowa. Używa Pani sformułowań, których Pani nie rozumie, ogólnikowych, z których nic nie wynika.
Jest Pani z pewnością profesjonalistką w swojej działalności, ale taka umowa nie świadczy dobrze o Pani
Agnieszka3M jest off-line  
09-11-2012, 14:36  
bits
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Sporządzanie umów

dziękuję skorzystam z pani rady biegnę do prawnika.
bits jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Dosłowne tłumaczenia, kopiowanie utworu, sporządzanie umowy, (odpowiedzi: 3) Dzień dobry, bardzo trudno było mi wymyślić jakiś sensowny tytuł dla tematu, mam nadzieję, że spełnia normy regulaminu. Na wstępie chciałbym...
§ Sporządzanie protokołu szkody bez odbierania przesyłki (odpowiedzi: 2) W regulaminie sklepu internetowego znalazałam poniższy fragment dotyczący spisywania protokołu szkody: (...) W przypadku, gdy opakowanie przesyłki...
§ Sporządzanie karty wypadku - podawanie nieprawdy (odpowiedzi: 5) Witam Miałem wypadek w trakcie pracy. Specjalista ds.BHP sporządzając kartę wypadku zastosował: - wypowiadanie się w czyimś imieniu (lekarza),...
§ zarządzanie spółką (odpowiedzi: 2) co jest uniwersalnym instrumentem zarządzania spółką osobową a). uchwały b). decyzje wspólników c) . ...?
§ zarządzanie spółką (odpowiedzi: 3) Posiadam 68% udziałów w spółce cywilnej a moi dwaj wspólnicy po 16% każdy,czy w takim wypadku mogę podejmować strategiczne decyzje związane z...
§ Pędzanie bydła (odpowiedzi: 1) Witam serdecznie. Prosiłbym o porady dotyczące pedzania krów droga powiatową. Konkretnie problem polega w tym że, jeden z mieszkanców wsi gdzie...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:56.