wyłączność sprzedaży - Forum Prawne

 

wyłączność sprzedaży

Jestem producentm i od kilku lat sprzedaje jeden produkt jednemu odbiorcy w Anglii, który następnie rozprowadza go do klientów detalicznych. Sporo osób kupuje dany produkt ode mnie na terenie naszego kraju i od niedawna zaczęli ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo gospodarcze


Odpowiedz
 
22-08-2013, 13:00  
hyptronic
Użytkownik
 
Posty: 39
Domyślnie wyłączność sprzedaży

Jestem producentm i od kilku lat sprzedaje jeden produkt jednemu odbiorcy w Anglii, który następnie rozprowadza go do klientów detalicznych. Sporo osób kupuje dany produkt ode mnie na terenie naszego kraju i od niedawna zaczęli go rozprowadzać na terenie Anglii poprzez miedzynarodowe portale sprzedaży jak i sklepy internetowe. Prośby z mojej strony o zaprzestaniu sprzedaży i wysyłki go do Anglii nic nie dają. Proszę o informację czy mogę w jakiś sposób upoważnić do sprzedaży tylko jednego odbiorcę na terenie Anglii? Czy jest to możliwe? Jakaś umowa o wyłączności?

dziękuję
hyptronic jest off-line  
22-08-2013, 13:21  
LeszsekS
Moderator globalny
 
LeszsekS na Forum Prawnym
 
Posty: 39.164
Domyślnie RE: wyłączność sprzedaży

Nie, nie możesz. Będzie to czyn nieuczciwej konkurencji:
Przepis prawny:
Art. 15.
[Utrudnianie dostępu do rynku]

1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez:
1) sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców;
2) nakłanianie osób trzecich do odmowy sprzedaży innym przedsiębiorcom albo niedokonywania zakupu towarów lub usług od innych przedsiębiorców;
3) rzeczowo nieuzasadnione, zróżnicowane traktowanie niektórych klientów;
4) pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży;
5) działanie mające na celu wymuszenie na klientach wyboru jako kontrahenta określonego przedsiębiorcy lub stwarzanie warunków umożliwiających podmiotom trzecim wymuszanie zakupu towaru lub usługi u określonego przedsiębiorcy.

2. Czyn, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, może polegać w szczególności na:
1) ograniczeniu w istotny sposób lub wyłączeniu możliwości dokonywania przez klienta zakupu u innego przedsiębiorcy;
2) stworzeniu sytuacji powodujących pośrednio lub bezpośrednio narzucenie klientom przez podmioty trzecie konieczności dokonania zakupu u danego przedsiębiorcy lub u przedsiębiorcy, z którym dany przedsiębiorca pozostaje w związku gospodarczym;
3) emisji, oferowaniu oraz realizacji znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary lub usługi oferowane przez jednego przedsiębiorcę lub grupę przedsiębiorców pozostających w związku gospodarczym, w okolicznościach wskazanych w pkt 1 lub 2.

3. Czynem nieuczciwej konkurencji jest także utrudnianie małym przedsiębiorcom, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 86, poz. 789 i Nr 128, poz. 1176), dostępu do rynku przez sprzedaż towarów lub usług w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 po cenie nieuwzględniającej marży handlowej, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. Utrudnianiem dostępu do rynku, o którym mowa w ust. 3, jest również:
1) emitowanie oraz realizacja znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary lub usługi, oferowanych poniżej ich wartości nominalnej;
2) emitowanie oraz realizacja znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary lub usługi o cenie przewyższającej wartość nominalną znaku.

5. Nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji sprzedaż, o której mowa w ust. 3, jeżeli jest dokonywana w ramach:
1) wyprzedaży posezonowej, dokonywanej dwa razy w roku na koniec sezonu letniego i zimowego, trwającej każdorazowo nie dłużej niż miesiąc;
2) wyprzedaży ze względu na upływający termin przydatności towarów do spożycia lub upływającą datę minimalnej trwałości;
3) likwidacji obiektu handlowego, o ile sprzedaż taka trwa nie dłużej niż 3 miesiące od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o likwidacji tego obiektu, a w przypadku likwidacji wszystkich obiektów handlowych przedsiębiorcy w związku z zaprzestaniem przez niego działalności handlowej – nie dłużej niż rok.

http://forumprawne.org/prawo-autorsk...nkurencji.html
LeszsekS jest off-line  
22-08-2013, 13:35  
hyptronic
Użytkownik
 
Posty: 39
Domyślnie RE: wyłączność sprzedaży

dziękuję

Rozumiem więc, że załączona umowa, którą przedstawiam łamie prawo?https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j...lAVpYEKQJI1yig
hyptronic jest off-line  
22-08-2013, 13:42  
LeszsekS
Moderator globalny
 
LeszsekS na Forum Prawnym
 
Posty: 39.164
Domyślnie RE: wyłączność sprzedaży

Przeczytaj z uwagą ust. 2 cytowanego Art.
LeszsekS jest off-line  
22-08-2013, 19:22  
hyptronic
Użytkownik
 
Posty: 39
Domyślnie RE: wyłączność sprzedaży

z kolei z drugiej strony jeżeli ja kupuje od producenta jego produkt i chce go sprzedawać w jednym z krajów UE, on zakazuje mi tej sprzedaży z tytułu posiadania tam wyłącznego dystrybutora i posiadania z nim umów wyłączności na dany produkt łamie prawo? producent jak i ten dystrybutor w momencie gdy pojawiam się w danym kraju straszą sądami i wysokimi kosztami odszkodowań mają takie prawo?
hyptronic jest off-line  
22-08-2013, 20:33  
LeszsekS
Moderator globalny
 
LeszsekS na Forum Prawnym
 
Posty: 39.164
Domyślnie RE: wyłączność sprzedaży

Przepis prawny:
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Art. 101. Zakaz nieuczciwej konkurencji (dawny art. 81 Traktatu)
1. Niezgodne z rynkiem wewnętrznym i zakazane są wszelkie porozumienia między przedsiębiorstwami, wszelkie decyzje związków przedsiębiorstw i wszelkie praktyki uzgodnione, które mogą wpływać na handel między Państwami Członkowskimi i których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji wewnątrz rynku wewnętrznego, a w szczególności te, które polegają na:
a) ustalaniu w sposób bezpośredni lub pośredni cen zakupu lub sprzedaży albo innych warunków transakcji;
b) ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji, rynków, rozwoju technicznego lub inwestycji;
c) podziale rynków lub źródeł zaopatrzenia;
d) stosowaniu wobec partnerów handlowych nierównych warunków do świadczeń równoważnych i stwarzaniu im przez to niekorzystnych warunków konkurencji;
e) uzależnianiu zawarcia kontraktów od przyjęcia przez partnerów zobowiązań dodatkowych, które ze względu na swój charakter lub zwyczaje handlowe nie mają związku z przedmiotem tych kontraktów.

2. Porozumienia lub decyzje zakazane na mocy niniejszego artykułu są nieważne z mocy prawa.

3. Jednakże postanowienia ustępu 1 mogą zostać uznane za niemające zastosowania do:
— każdego porozumienia lub kategorii porozumień między przedsiębiorstwami,
— każdej decyzji lub kategorii decyzji związków przedsiębiorstw,
— każdej praktyki uzgodnionej lub kategorii praktyk uzgodnionych,
które przyczyniają się do polepszenia produkcji lub dystrybucji produktów bądź do popierania postępu technicznego lub gospodarczego, przy zastrzeżeniu dla użytkowników słusznej części zysku, który z tego wynika, oraz bez:
a) nakładania na zainteresowane przedsiębiorstwa ograniczeń, które nie są niezbędne do osiągnięcia tych celów;
b) dawania przedsiębiorstwom możliwości eliminowania konkurencji w stosunku do znacznej części danych produktów.

Art. 102. Zakaz nadużywania pozycji dominującej (dawny art. 82 Traktatu)
Niezgodne z rynkiem wewnętrznym i zakazane jest nadużywanie przez jedno lub większą liczbę przedsiębiorstw pozycji dominującej na rynku wewnętrznym lub na znacznej jego części, w zakresie, w jakim może wpływać na handel między Państwami Członkowskimi.

Nadużywanie takie może polegać w szczególności na:
a) narzucaniu w sposób bezpośredni lub pośredni niesłusznych cen zakupu lub sprzedaży albo innych niesłusznych warunków transakcji;
b) ograniczaniu produkcji, rynków lub rozwoju technicznego ze szkodą dla konsumentów;
c) stosowaniu wobec partnerów handlowych nierównych warunków do świadczeń równoważnych i stwarzaniu im przez to niekorzystnych warunków konkurencji;
d) uzależnianiu zawarcia kontraktów od przyjęcia przez partnerów zobowiązań dodatkowych, które ze względu na swój charakter lub zwyczaje handlowe nie mają związku z przedmiotem tych kontraktów.

LeszsekS jest off-line  
22-08-2013, 21:17  
hyptronic
Użytkownik
 
Posty: 39
Domyślnie RE: wyłączność sprzedaży

dziękuję

od kilku lat byłem wprowadzany w błąd i oszukiwany tracąc przy tym! a klienci rynku detalicznego płacili i płacą za produkt 2x więcej niż jest wart jeszcze raz dziękuję
hyptronic jest off-line  
06-06-2014, 11:31  
agnieszkabok80
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: wyłączność sprzedaży

Witam mam pytanko czy to jest zgodne z prawem zrobienie WYŁĄCZNOŚCI NA SPRZEDAŻ bez ogłoszenia przetargu
agnieszkabok80 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Umowa na wyłączność z biurem nieruchomości na sprzedaż domu (odpowiedzi: 5) Witam. Mam pytanie moja żona zawarła umowę na wyłączność z biurem nieruchomości ,,Jerzego Kleczkowiskiego" na sprzedaż domu (umowa podpisana tylko...
§ Wyłączność sprzedaży w danym kraju Uni Europejskiej (odpowiedzi: 4) Witam. Poniżej chciałbym opisać mój przypadek. Od jakiegoś czasu zajmuje się dystrybucją produktów spożywczych z Polski do Irlandii. Nie dawno od...
§ Sprzedaż zdjęcia na wyłączność (odpowiedzi: 2) Witam, Skontaktowała się ze mną pewna instytucja która chciała kupić jedno z moich zdjęć do kampanii reklamowej. Po negocjacjach ustaliliśmy cenę...
§ sprzedaż części oprogramowania na wyłączność (odpowiedzi: 1) Witam, napisałem oprogramowanie, które stanowi "szkielet" do tworzenia kolejnych aplikacji. Klient zażyczył sobie aplikacji na wyłączność. Jak ma...
§ umowa o wyłączności sprzedaży produktów polskich na terenie Czech i Słowacji (odpowiedzi: 1) witam szukam wzoru umowy jaka mozna zawrzec miedzy Polska i Slowacja/Czechami na sprzedaz produktów spozywczych umowa dotyczy wylacznosci...
§ Wzór umowy o wyłączność na sprzedaż produktów (odpowiedzi: 4) Witam, gdzie mógłbym zdobyć ewentualnie czy ktoś posiada do wysłania wzór umowy o wyłączność dla dystrybutora produktów w jednym z krajów UE. Zależy...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:27.