Obligatoryjne odwieszenie wyroku? - Forum Prawne

 

Obligatoryjne odwieszenie wyroku? 2

Szanowny Ekspercie. Postanowiłem się podzielić Pana uwagami: "Dalej - jeśli wczytasz się w treść owego orzeczenia, to niewątpliwie zauważysz, że Trybunał dał ustawodawcy 18 miesięcy na zmianę tego przepisu, a dopóki przepis nie zostanie zmieniony, ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne > Prawo karne wykonawcze

Prawo karne wykonawcze - aktualne tematy:

  • § Zatarcie ograniczenia wolności...
    Witam, w czerwcu 2014 zostałem skazany na karę pół roku ograniczenia wolności w zawieszeniu na 3 lata za...
  • § Zatrzymanie areszt w Szwecji
    Witam.Bardzo prosze o pomoc....mój partner pod wpływem narkotyków zdewastowal pizzeria...podobno wziął również...
  • § Sde
    Witam, mąż dostał wyrok 6 mc pozbawienia wolności rok temu, próbowaliśmy się odwolywac ale wszystko na nic i...

Odpowiedz
 
26-09-2013, 06:09  
Arkadiusz Stanislaw Kot
Użytkownik
 
Arkadiusz Stanislaw Kot na Forum Prawnym
 
Posty: 44
Domyślnie RE: Obligatoryjne odwieszenie wyroku?

Szanowny Ekspercie. Postanowiłem się podzielić Pana uwagami: "Dalej - jeśli wczytasz się w treść owego orzeczenia, to niewątpliwie zauważysz, że Trybunał dał ustawodawcy 18 miesięcy na zmianę tego przepisu, a dopóki przepis nie zostanie zmieniony, ma moc obowiązującą." z moim znajomym.
O tuz co napisał (cytuję w całości)

dr Marcin Górski
radca prawny
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Panie Arku,

moim zdaniem można próbować.

Zacznijmy od tego, że nie jest to takie proste, jak pisze Moderator. Sprawa wymaga rozważenia z punktu widzenia, z jednej strony, funkcji sądów powszechnych w zakresie bezpośredniego stosowania konstytucji, (której bezpośrednie stosowanie jest konstytucyjnie domniemane), funkcji i skutku wyroku TK z odsuniętym terminem wejścia w życie, a także znaczenia wyroku odnoszącego się do ochrony podstawowych praw i wolności jednostki. Kwestia jest, więc zniuansowana i można formułować argumentację za przyjęciem, że do Pana sytuacji ma zastosowanie wyrok TK, jak i argumentację o przeciwnym wektorze.

Skutki orzeczenia TK, którego wejście w życie odsunięto w czasie (do max. 18 m-cy) są przedmiotem sporów doktrynalnych. Można znaleźć argumenty, że skoro Sądy – zgodnie z konstytucją – są niezawisłe i podlegają tylko konstytucji i ustawom, to sąd jest uprawniony (i zobowiązany) do samodzielnej odmowy zastosowania przepisów ustawy, które są niezgodne z konstytucją, zwłaszcza w przypadku, w którym doszło już do stwierdzenia niezgodności przepisu ustawy z konstytucją, chociaż wyrok Trybunału Konstytucyjnego ma odroczony skutek. Obalenie domniemania konstytucyjności (to domniemanie polega na tym, że przepis uznajemy za zgodny z konstytucją, dopóki Trybunał we właściwym postępowaniu nie stwierdzi z mocą powszechnie obowiązującą, że jest odmiennie) następuje – przy przyjęciu tego poglądu – z chwilą stwierdzenia niezgodności, a nie z chwilą wejścia w życie wyroku. Taki pogląd można oprzeć na niektórych orzeczeniach SN (np. z dnia 29 sierpnia 2001 r., sygn. III RN 189/00).

Uczciwie przyznaję, że jest też pogląd odmienny (bliższy moim poglądom), zgodnie, z którym, skoro ustrojodawca przewidział szczególną kompetencję TK do “odsuwania w czasie” skutków wyroku, to w takim szczególnym przypadku sąd powszechny nie może sobie dowolnie stwierdzić, że przepis jest niekonstytucyjny – mamy bowiem dobitne potwierdzenie, że jednak jest konstytucyjny jeszcze przez 18 miesięcy, bo Trybunał tak dokładnie określił.

Ale ja bym wznowienie wszczynał. Dodałbym, że przyjęcie poglądu o niemożności powołania się na niekonstytucyjność przepisu z uwagi na odsunięcie w czasie wejścia w życie wyroku TK jest niezgodne z zasadą równości (bo tworzy nieuprawnione zróżnicowanie adresatów normy, wyróżnianych tylko ze względów temporalnych, tj. ze względu na to, w którym momencie “dopadnie” takiego adresata wyrok TK), nadto zaś wydaje się niedopuszczalne w przypadku rozstrzygania o podstawowych prawach i wolnościach obywateli, kiedy nie ma rozsądnego uzasadnienia nadrzędnym interesem państwa, aby odmówić adresatowi normy powołania się na niekonstytucyjność przepisu. Trzeba, bowiem mieć na względzie powód, dla którego ustrojodawca wprowadził do Konstytucji możliwość odsunięcia w czasie wejścia w życie wyroku TK. Powód zaś był prozaiczny – chodziło o względy budżetowe. Czasem natychmiastowe wejście w życie wyroku (14 dni od publikacji w Dz. U.) mogłoby powodować katastrofę finansów państwa. Ta szczególna formuła modelowania temporalnych skutków wyroku nie może być nadużywana w sprawach, w których takie "budżetowe” uzasadnienie nie występuje. Przykładem takiej właśnie sprawy jest Pana sprawa – budżet państwa nie straci nic na tym, że nie pójdzie Pan siedzieć. Więcej – budżet państwa zyska, bo każda odsiadka kosztuje podatnika.
Podsumowując – poszedłbym z tym wnioskiem, powołując tę argumentację i orzeczenia SN.
Dla uzupełnienia wiedzy – przesyłam ciekawy tekst prof. Marka Safjana, byłego Prezesa TK, który tę problematykę tłumaczy, (chociaż nie ze wszystkimi tezami się zgadzam, bo Prof. Safjan to cywilista, a ja patrzę jednak silniej od strony ochrony praw człowieka i krytykuję założenie o równości wagi interesu publicznego i praw jednostki – bo mi to trąci zawsze totalitaryzmem trochę ): Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Proszę zwrócić uwagę, że nawet jednak dość zachowawczy Prof. Safjan pisze w końcowym fragmencie wywodu: “Dopuszczałbym natomiast odstąpienie od wąskiej ujętej retroaktywności wtedy, kiedy cel i waga rozstrzygnięcia TK z punktu widzenia gwarancji udzielanych podstawowym prawom i wolnościom jednostki wymaga retrospektywnego zastosowania tego rozstrzygnięcia”. Otóż to. W przypadku tego rodzaju orzeczenia jak w tej sprawie, w którym nie chodzi o prawa np, socjalne, tylko o prawa i wolności osobiste (jednak nie tylko “starsze”, ale i chronione nie tylko na poziomie Konstytucji, ale też Europejskiej Konwencji), zarazem zaś nie widać żadnego uzasadnienia (może poza organizacyjnym, związanym z potrzebą dostosowania przepisów KPK do standardu konstytucyjnego – ale to słabe uzasadnienie i oparte na założeniu słabości ustawodawcy) dla odsuwania skutków orzeczenia w czasie w odniesieniu do danej sprawy (np. Pana sprawy) – uważam, że można bronić tezy, iż brak jest podstaw dla sądowej odmowy bezpośredniego zastosowania normy konstytucyjnej. Na marginesie już tylko zaryzykowałbym tezę, że w ogóle – wobec konstytucyjnego domniemania bezpośredniego zastosowania konstytucji, o czym interesująco pisze np. Pani dr Wegner-Kowalska na przykładzie sądów administracyjnych – odmowa bezpośredniego zastosowania konstytucji, zwłaszcza w zakresie przepisów gwarantujących prawa i wolności fundamentalne, musi mieć silne podstawy nie tylko normatywne, ale i aksjologiczne. Już sam fakt istnienia opisanego sporu świadczy o tym, że najsilniejsze to one nie są.

Panie Arku – może Pan oczywiście przegrać, ale ja bym próbował. W końcu – co ryzykujemy? Najwyżej Sąd odmówi wznowienia. Ryzyko zaś czekania jest takie, że może Pan trafić na Sąd, który uzna, że skoro czekał Pan 18 miesięcy, a mógł Pan wnosić o wznowienie zdaniem danego składu, to przeleciał Panu termin i jest za późno. Po co więc ryzykować czekanie? Najwyżej po upływie tych 18 miesięcy złoży Pan wniosek ponownie.

Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za pamięć oraz polecam się, a także przepraszam za przydługi i pewnie trochę nieciekawy wywód (jak również zachęcam to podzielenia się tym wywodem w ramach forum – może spotka się z jakąś ciekawą kontrargumentacją, która wywoła w nas ponowną refleksję – kto wie?),
Arkadiusz Stanislaw Kot jest off-line  
26-09-2013, 08:26  
Arkadiusz Stanislaw Kot
Użytkownik
 
Arkadiusz Stanislaw Kot na Forum Prawnym
 
Posty: 44
Domyślnie RE: Obligatoryjne odwieszenie wyroku?

„Osobiście nie widzę nic niekonstytucyjnego w obligatoryjnym zarządzeniu kary”. („Wsadzać, wsadzać, wsadzać”. W Vabank to było śmieszne. Tam # niestety nie jest. Dziękuję najwyższemu, że to nie Pani pisała Konstytucję.) Gro osadzonych w ZK to osoby, którym sąd zarządził wykonanie uprzednio zawieszonej kary. A jako, że problem przeludnienia w więzieniach pęcznieje, a dotychczasowe sposoby jego rozwiązania, jak np. Ustawa o dozorze elektronicznym nie przyniosły efektu, to znalazł się inny sposób. Tyle tylko, że moim zdaniem przytoczony przez Ciebie wyrok TK też przeludnienia w znacznym stopniu nie zlikwiduje, bo nie w zarządzaniu kar tkwi problem przestępczości. Już lepiej było ogłosić amnestię, ale która władza by się na to odważyła ryzykując gniew ludu, tego ludu, który raczej optuje za zaostrzaniem kar, a nie wypuszczaniem więźniów z więzień. Decyzja o amnestii byłaby pewnie bardzo niepopularna i skończyłaby się znacznym spadkiem poparcia. No, ale to nie forum polityczne...

Szanowna Pani. Punkt widzenia od miejsca siedzenia. „Wsadzać, wsadzać, wsadzać”. W Vabank to było śmieszne. Tam # niestety nie jest. Dziękuję najwyższemu, że to nie Pani pisała Konstytucję. Już A. Wyszyński powiedział: „Nie ma niewinnych są tylko źle przesłuchani”. Proszę Uważać! Nie twierdzę, że siedzą tam # tylko sami niewinni. Lepiej jest uwolnić 100 winnych niż wsadzić 1 niewinnego. Wrażliwości zapewne by się zmieniła gdyby Panią to dotyczyło (oby nigdy). Jeżeli jednak wsadza się na podstawie pomówienia. Polecam lekturę daje do myślenia jeżeli ktoś chce zrozumieć.

Kto naciska na sędziów | Tygodnik "Przegląd"

„Zajrzą kiedyś do archiwów
A innych?
B. Piwnik – Gdy myślę o tak masowo stosowanych aresztach tymczasowych, myślę też, że przyjdzie czas, gdy trzeba będzie ponieść odpowiedzialność za to, co kiedyś się robiło.
Że tak łatwo w Polsce posadzić kogoś w areszcie i trzymać go latami?
B. Piwnik – Oczywiście, że tak. Jaka jest w tym rola sędziów przedłużających areszt, mimo że śledztwo nie przynosi rezultatów? A sędziów drugiej instancji? Przecież od decyzji o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, które stosuje sąd rejonowy, składane są zażalenia do sądów odwoławczych. Kiedyś będzie można sięgać do tych akt, zobaczyć, jak sędziowie oceniali wnioski prokuratorów, czy były te dowody, na które się powoływano. Znam sprawę, gdzie sąd się powoływał na zeznania świadka, który nigdy nie był przesłuchiwany. A zeznania miały obciążać. Słyszę, jak prokuratura w Białymstoku prowadziła postępowanie karne przeciwko paniom sędziom z Suwałk – jedna popełniła samobójstwo, a druga posiedziała sobie za kratkami. Później została uniewinniona. Wróciła do zawodu i zażądała odszkodowania. Za dużo chce – zaczęto komentować. A ja pytam: jaka jest cena zniszczenia życia paru pokoleń? Przecież w tych Suwałkach za trzy pokolenia będą mówili: a to wnuczka tej łapownicy, co w więzieniu siedziała. Pytam: czy poniósł jakąś odpowiedzialność prokurator prowadzący śledztwo? Poniósł ten, który nadzorował?”

„Polityka” Posiedzi, to skruszeje Piotr Pytlakowski, Andrzej Goszczyński (nr 2377 / 2002-11-23) W stanach zjednoczony grupę studentów architektury wypuszczono na ulicę w ramach eksperymentu na wózkach inwalidzkich. Zrozumieli dopiero wówczas, co to są wysokie krawężniki e.t.c. Gdyby u nas studentów prawa (a może i inne osoby), chociaż na kilka dni zamknąć w z.k. ich wrażliwości pewnie by się zwiększyła. Nie w represyjności (zamordyzmie) jest klucz do rozwiązania. To tylko eskaluje przemoc. Nie sądzę by celem np. Pan Rzeplińskiego było: „…problem przeludnienia w więzieniach…” Tu zadziałał czynnik ludzki. A przepełnienia łatwo bardzo łatwo rozwiązać. Wynajęcie (dzierżawa) Kołymy. Jak powołuje się takiego Andrzeja Kryże (krew na rękach) syna Romana Kryże sędzia orzekający w procesach politycznych, funkcjonariusz stalinowskiego aparatu represji (krew na rekach). To nie ma się, co dziwić że „doskonały” pomysłów nie brakuje. Jak wsadzimy wszystkich to kto na tą Elitę będzie pracował? Osadzeni jako niewolnicy? Oni też kiedyś powstaną gdy nadejdzie Dzień Gniewu.
Gdy wieje wiatr historii,
ludziom jak pięknym ptakom rosną skrzydła,
natomiast trzęsą się portki pętakom.
Na tym kończę gdyż Moderator ponownie mnie zbanuje
Arkadiusz Stanislaw Kot jest off-line  
05-10-2013, 16:26  
przemek1989
Początkujący
 
Posty: 12
Domyślnie

mam pytanie dostałem wezwanie na posiedzenie sadu penitencjarnego w celu odwieszenia wyroku gdyz popelnilem podobne przestepstwo 157par.1 przy czym dostalem kare ograniczenia wolnosci oraz upomniene od kuratora oraz prace społeczne , czy zostanie mi odwieszona kara pierwsza w zawieszeniu?/

dodam ze nie wiem czy mam obligatoryjne czy fakutaltywne odwieszenie
przemek1989 jest off-line  
05-10-2013, 17:32  
kgb14
Stały bywalec
 
kgb14 na Forum Prawnym
 
Posty: 3.265
Domyślnie RE: Obligatoryjne odwieszenie wyroku?

Jeśli po mimo upomnienia kuratora dostałeś wezwanie na posiedzenie to znaczy , że nie zastosowałeś się do upomnienia i kurator złożył wniosek o OWZ. W mojej ocenie jest to obligatoryjne odwołanie war. zwolnienia chyba ,ze będą jakieś szczególne okoliczności które będą przemawia za tym aby Ci nie odwoływać- trochę to skomplikowane ale poczytaj art. 160 par 1 i dalej kkw.
kgb14 jest off-line  
06-10-2013, 19:07  
przemek1989
Początkujący
 
Posty: 12
Domyślnie RE: Obligatoryjne odwieszenie wyroku?

nie wiem wlasnie czy obligatoryjnie;( mama byla u kuratora i powiedzial jej ze to stadardowa procedura ale z jego doswiadczenia wie ze nie powinni odwiesic , mam pytanie czy automatycznie po odwieszeniu idzie sie do zk ? czy daja czas na stawiennictwo ? poniewaz prowadze firme zagranica i nie wiem czy zamykac czy bede mial czas na to ;( prosze obodpowiedz, oraz czy mozna w takim wypadku zawiesic kare na okres 6 miesiecy ? dodam rowniez ze jedtem w klasie maturalnej aczkolwiek ksztalcenia ustawicznego. Dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam
przemek1989 jest off-line  
07-10-2013, 08:07  
przemek1989
Początkujący
 
Posty: 12
Domyślnie RE: Obligatoryjne odwieszenie wyroku?

Witam jestem na warunkowym zwolnieniu , w okresie próby popełniłem przestepstwo podobne aczkolwiek (wina leżała po obu stronach) pokrzywdzony przyznal sie ze mnie sprokował do bójki , dostałem wyrok ograniczenia wolnosci , dostałem ,, pisemne upomnienie od kuratora sądownego,, pare miesiecy temu , obecnie mam wezwanie na posiedzenie w celu odwieszenia zwolnienia przedterminowego , po dzisiejszym telefonie od kuratora dowiedziałem sie ze on nie wystawił wniosku o odwołanie przedterminowego zwolnienia , aczkolwiek musiał poinformować sad penitencjarny o zajsciu , z jego przypuszczeń nie powinni mi odwiesic zwolnienia gdyz obligatoryjne odwieszenie jest gdy bym dostal wyrok PoZBAWIENIA WOLNOŚCI , dostalem wyrok Ograniczenia wolnosci i w tedy ponoć sad rozwarza czy odwiesic czy tez nie , jestem uczniem klasy maturalnej , prowadze wlasna działalność , jestesm jednym zywicielem rodziny , czy w takim aspekcie moga mi nie odwiesic ??Nadmienił równiez ze gdybym teraz popelnil przestepstwo ( po jego upomnieniu) obligatoryjnie odwiesili byu mi zarzadzona kare) Proszę Was o pomoc czy aby napewno jest tak jak on mówi?? czy jednak mam czego sie obawiac?/ Dziekuje Ślicznie za POMOC oraz życze miłego dnia
przemek1989 jest off-line  
07-10-2013, 10:05  
forg
Praktyk
 
Posty: 16.423
Domyślnie RE: Obligatoryjne odwieszenie wyroku?

Cytat:
Napisał/a przemek1989 Zobacz post
czy jednak mam czego sie obawiac?/
Tak, w okresie próby popełniłeś przestępstwo.
forg jest off-line  
07-10-2013, 19:07  
przemek1989
Początkujący
 
Posty: 12
Domyślnie RE: Obligatoryjne odwieszenie wyroku?

rozumiem po otrzymaniu upomnienia od kuratora nie poperłnilem zadnego przestepstrwa nawet nie byłem spisany, dzis dzwoniłem do kuratora i on powiedzial ze nie skladał o odwieszenie mi warunkowego zwolnienia tylko poinformował sad o zajsciu bo musiał, niby sa to takie procedury ale z jego doswiadczenia nie odwieszaja , poprostu zaragowali na podstawie informacji , po otrzymaniu wyroku pozbawienia wolnosci. czy w takim przypadku jest obligatoryjne odwieszenie??
przemek1989 jest off-line  
07-10-2013, 20:36  
kgb14
Stały bywalec
 
kgb14 na Forum Prawnym
 
Posty: 3.265
Domyślnie RE: Obligatoryjne odwieszenie wyroku?

nie
kgb14 jest off-line  
08-10-2013, 06:10  
przemek1989
Początkujący
 
Posty: 12
Domyślnie RE: Obligatoryjne odwieszenie wyroku?

czyli obrygatoryjne odwieszenie nastepuje gdy popełnie podobne przestepstwo ( pierszy wyrok naryszenie czunnosci ciała na okres powyzej 7 dni, ) a w tym drugim mam naruszenie czynnosci ciała na okres ponizej 7 dni wydaje mi sie ze to sa przestepstwa podobne aczkolwiek wyrok jest ograniczenia wolnoisci a nie pozbawienia wiec sad wnioskujac o posiedzenie warunkowego zwolnienia zastosował fakutaltywne?? czy oblkigatoryjne wykomnanie kary ? kurator jedynie wysłał informacje o zajsciu a nie wniosek o odwieszenie , po upomnieniu kuratorskim nie popełniłem przestepstwa ani wykroczenia. proszę rozwincie swoje wypowiedzi wytłumaczajac mi co w takim wypadku.
przemek1989 jest off-line  
08-10-2013, 15:41  
mnow8
Stały bywalec
 
Posty: 2.893
Domyślnie RE: Obligatoryjne odwieszenie wyroku?

Zapoznaj się z art. 160 kkw., dotyczy odwołania wpz.:

Cytat:
Art. 160. § 1. Sąd penitencjarny odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli warunkowo zwolniony:
1) w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności,
2) uchyla się od wykonania obowiązków, o których mowa w art. 159 § 2,
3) uchyla się od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych,
4) w okresie próby rażąco naruszył porządek prawny, w szczególności popełnił inne przestępstwo niż określone w pkt 1 lub została orzeczona inna kara niż określona w pkt 1.
orzeczenia
§ 2. Sąd penitencjarny odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony, skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą, w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą.
orzeczenia
§ 3. W razie zaistnienia przesłanek określonych w § 1 pkt 1, w § 2 lub art. 75 § 3 Kodeksu karnego sądowy kurator zawodowy, a gdy skazany został oddany pod dozór osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, o której mowa w art. 159 § 1, także ta osoba lub przedstawiciel tego stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, bezzwłocznie kieruje do sądu wniosek o odwołanie warunkowego zwolnienia. W posiedzeniu ma prawo wziąć udział prokurator, skazany oraz obrońca, sądowy kurator zawodowy, a gdy skazany pozostaje pod dozorem osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, o której mowa w art. 159 § 1, także ta osoba lub przedstawiciel stowarzyszenia, organizacji lub instytucji.
§ 4. Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie skazanego, jeżeli okoliczności, o których mowa w § 1 pkt 2–4, zaistnieją po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego, chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne względy.
§ 5. Sąd może odstąpić od odwołania warunkowego zwolnienia, o którym mowa w § 1, w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami. Nie dotyczy to sytuacji określonej w § 1pkt 1.
§ 6. Na postanowienie w przedmiocie odwołania warunkowego zwolnienia przysługuje zażalenie.
§ 7. W przypadku odwołania warunkowego zwolnienia nie zalicza się na poczet kary okresu spędzonego na wolności.
Przy tzw. obligatoryjnym odwołaniu wpz nie ma mowy o przestępstwach podobnych lub nie a jedynie o umyślności popełnionego przestępstwa i orzeczonej za nie karze.
Wg. mnie, jeśli popełniłeś czyn przed zastosowaniem upomnienia i orzeczono za nie "tylko" karę ograniczenia wolności, to Sąd nie ma obowiązku odwolywać wpz.
mnow8 jest off-line  
08-10-2013, 15:57  
przemek1989
Początkujący
 
Posty: 12
Domyślnie RE: Obligatoryjne odwieszenie wyroku?

czyli Twoim zdaniem jakies szanse sa?? wczesniej bylem karany za 148par 1 w zw.z 157par 2 a teraz ograniczenie dopstalem za par 157par 1 podajrze , wiec w tym przypadku zachodzi tak zwane odwieszenie fakultatywne gdzie jest rozlegla gama ulg by nie trafic do zk? odbylem tej kary 3 lata i miesiac zostało mi 11 miesiecy Pozdrawiam
przemek1989 jest off-line  
20-01-2014, 20:49  
przemek1989
Początkujący
 
Posty: 12
Domyślnie RE: Obligatoryjne odwieszenie wyroku?

Witajcie jeszcze raz , blagam o pomoc bo nic nie rozumiem jednak zostało mi odwolane warunkowe zwolnienie ze względu ze rarząco naruszylem pożądek prawny , nie było mowy nawet o tym ze za to zostałem juz ukarany ,, upomnieniem od Pana Kuratora, a nic wiecej nie nabroiłem jak do tego ma sie ten artukuł który mowi ze SĄD ODWOŁUJE WARUNKOWE ZWOLNIENIE JESLI PRZESTEPSTWO ZOSTAŁO POPEŁNIONE PO UDZIELENIU PISEMNEGO UPOMNIENIA PRZEZ KURATORA SĄDOWNEGO? Ja jestem w kropce ..... kazdy mówi ze nie moga mi odwolać kurator czy 4 adwokatow również a jednak odwołano , Nadto posiedzenie wygladało dziwnie prokurator bez togi pijący kawe z sedzią a obok niego paczka papierosów i popielniczka na to zostało wniesione zażalenie do sądu apelacyjnego , który nadto zauwazył ze przy odwieszeniu zabraklo aktu oskarżenia , a odwieszono na podstawie dokumentów z prokuratury Wręcz błagam o porade . ŻYCZE MIŁEGO WIECZORU .
przemek1989 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Obligatoryjne odwieszenie? (odpowiedzi: 13) Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam pewien problem, który sprowadziłem oczywiście na siebie sam, no... może z małą pomocą ''systemu'' w którym...
§ Odwieszenie wyroku obligatoryjne? (odpowiedzi: 5) Witam, chciałbym zapytać, czy jest szansa na to, że sąd nie odwiesi mi wyroku. W sierpniu tego roku zostałem skazany na 8 miesięcy więzienia w...
§ Obligatoryjne odwieszenie wyroku (odpowiedzi: 2) Niedlugo mam sprawe w sadzie a mam juz na koncie wyrok w zawieszeniu, jestem pewien ze odwiesza mi 1 wyrok. I tutaj rodzi sie moje pytanie. Niestety...
§ obligatoryjne odwieszenie wyroku (odpowiedzi: 5) -Witam mam pewien problem, dostałem właśnie wyrok w zawieszeniu za paserke wczesniej zlapala mnie policja na kradziezy i rownierz dostalem wyrok w...
§ Obligatoryjne odwieszenie wyroku? (odpowiedzi: 10) Witam mam takie pytanie, dopuściłem się kradzieży i kradzieży z włamaniem i poddałem się dobrowolnie karze w trybie 335 dostałem wyrok w zawieszeniu,...
§ Obligatoryjne odwieszenie wyroku (odpowiedzi: 3) Zostałem skazany na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat, w roku 2007. z końcem 2008 roku dokonałem zniszczenia mienia(zdewastowanie...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:59.