Grzywna, koszty sądowe na raty... - Forum Prawne

 

Grzywna, koszty sądowe na raty...

Sprawy, w których grzywna i koszty sądowe nie są dobrowolnie uiszczane kierowane są do egzekucji komorniczej, co jest związane z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez skazanego. Sąd może odroczyć wykonanie kary grzywny ( i kosztów sądowych) ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne > Prawo karne wykonawcze


Zamknięty temat
 
01-08-2006, 13:21  
Niuans
Moderator w spoczynku
 
Niuans na Forum Prawnym
 
Posty: 350
Domyślnie Grzywna, koszty sądowe na raty...

Sprawy, w których grzywna i koszty sądowe nie są dobrowolnie uiszczane kierowane są do egzekucji komorniczej, co jest związane z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez skazanego.Sąd może odroczyć wykonanie kary grzywny ( i kosztów sądowych) albo rozłożyć ja na raty na czas nie przekraczający 1 roku
licząc od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym zakresie, jeżeli natychmiastowe jej wykonanie pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki . W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, a zwłaszcza wówczas, gdy wysokość grzywny (kosztów) jest znaczna, można rozłożyć grzywnę na raty na okres do 3 lat.

Do wniosku o odroczenie wykonania kary grzywny (kosztów) lub rozłożenie na raty należy załączyć:

- zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego (zakładu pracy) za ostatnie 3 miesiące ze wszystkimi dodatkami i premiami lub aktualne zaświadczenie rentowe lub emerytalne

- oświadczenie o stanie rodzinnym majątkowym (nieruchomości, samochód, oszczędności, obligacje, akcje, itp.) oraz o dochodach osób pozostających ze skazanym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Ponowny wniosek o odroczenie wykonania grzywny lub o rozłożenie jej na raty podlega opłacie .Sąd odwołuje odroczenie wykonania kary grzywny (kosztów) lub rozłożenia jej na raty, jeżeli ujawniły się nowe lub poprzednio nie znane okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia.

Rozłożenie na raty można odwołać również wówczas, gdy skazany uchybił terminowi płatności choćby jednej raty , chyba, że wykaże, iż nastąpiło to z przyczyn od niego niezależnych.Do wniosku o umorzenie grzywny (kosztów) należy dołączyć:

- oświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów

- oświadczenie o wysokości dochodów osób pozostających ze skazanym we wspólnym gospodarstwie domowym

- oświadczenie o stanie i wartości posiadanego majątku ruchomego i nieruchomego, a w szczególności, posiadanych samochodach oraz akcjach, obligacjach, itp.

- kserokopii dowodów uiszczanych alimentów za ostatnie 6 miesięcy

- zaświadczenia o zarejestrowaniu w charakterze bezrobotnego lub pobieraniu nauki

Pod rygorem odmowy umorzenia grzywny (kosztów).

Wniosek o umorzenie grzywny (kosztów) można składać, jeżeli skazany nie może ich uiścić z przyczyn od niego niezależnych, a wykonanie kary grzywny w innej drodze okazało się niemożliwe lub niecelowe (art. 51 kkw).

Jeżeli skazany nie zgadza się z wysokością określonych kosztów sądowych może złożyć zażalenie na postanowienie o ustaleniu tych kosztów, nie zaś wniosek o ich umorzenie.Jeżeli egzekucja grzywny okaże się bezskuteczna lub z okoliczności wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd może zamienić grzywnę nieprzekraczającą 120 stawek dziennych po uprzednim wyrażeniu zgody przez skazanego, na pracę społecznie użyteczną.

Jeżeli skazany, mimo możliwości, nie uiści grzywny w terminie ani też nie podejmie orzeczonej kary prac społecznie użytecznych (jeżeli postanowienie zostało uprzednio wydane) i zostanie stwierdzone, że nie można jej ściągnąć w drodze egzekucji, sąd orzeka wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności (art. 45 i 46 kkw).

Od zastępczej kary pozbawienia wolności lub prac społecznie użytecznych skazany może się w każdym czasie zwolnić przez złożenie kwoty pieniężnej przypadającej jeszcze do uiszczenia tytułem grzywny. Jeżeli grzywna została uiszczona w części prezes sądu lub upoważniony sędzia zarządza zmniejszenia kary zastępczej w sposób odpowiadający stosunkowi kwoty zapłaconej do
wysokości grzywny
(art. 47 § 1 i 2 kkw).

Źródło: Sąd Rejonowy w Poznaniu
Niuans jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Grzywna + koszty sądowe (odpowiedzi: 6) Witam , potrzebuję porady dotyczącej grzywny i kosztów postepowania sądowego. mam grzywne 500 PLN i koszty 1970,43 PLN czy sąd może mi to...
§ Grzywna a koszty sądowe (odpowiedzi: 3) Witam. Z góry przepraszam jeśli nie ta kategoria, ale w prawie jestem całkiem zielony Jakiś czas temu, po przeprowadzeniu postępowania sądowego,...
§ Grzywna i koszty sądowe (odpowiedzi: 5) Witam, dzisiaj odebrałem odpis wyroku z 22.05.2014 w sprawie karnej o czyn z art. 177 § 1 k.k, w którym ustalono: 1. warunkowe umorzenie...
§ Koszty sądowe i grzywna (odpowiedzi: 1) Witam dostałem wyrok za posiadanie marihuany 10 miesięcy w zawieszeniu na 3 lata i grzywnę w wysokości 700zł i do tego doszły mi koszty sądowe w...
§ Grzywna , koszty sądowe , raty (odpowiedzi: 1) Witam... Mam mianowicie taki problem. Dostałem kare grzywny wraz z kosztami sądowymi suma grzywny wynosi 1280 zł za czyn z art. 178a&1k.k . Mam...
§ Grzywna i koszty sądowe (odpowiedzi: 6) Witam! Tydzień temu zostałem uznany winnym przez Sąd w pewnej sprawie. Orzeczono wobec mnie kare 100 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:31.