Czy odwieszenie wyroku jest nieuniknione? - Forum Prawne

 

Czy odwieszenie wyroku jest nieuniknione?

W 2006 roku dostałem wyrok 10-miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem kary na okres 2-lat,oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów na okres 2-lat.ART.178a kk .W 2007 roku zostałem ponownie zatrzymany,z tą różnicą że tym razem byłem ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne > Prawo karne wykonawcze


Odpowiedz
 
12-09-2008, 14:30  
profesor46
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie Czy odwieszenie wyroku jest nieuniknione?

W 2006 roku dostałem wyrok 10-miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem kary na okres 2-lat,oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów na okres 2-lat.ART.178a kk.W 2007 roku zostałem ponownie zatrzymany,z tą różnicą że tym razem byłem trzeżwy.Poprostu trudna sytuacja materialno-rodzinna.Następny wyrok 1-rok pozbawienia wolności,z wrunkowym zawieszeniem na okres 3-lat.ART.244 KK.Wczoraj otrzymałem wezwanie do Sądu Rejonowego,na posiedzenie w sprawie odwieszenia tych 10-ciu miesięcy z pierwszego wyroku.Moje pytanie?Czy odwieszenie tego wyroku jest nieuniknione?
profesor46 jest off-line  
24-09-2008, 12:46  
StaryWyga1
Zbanowany
 
Posty: 754
Domyślnie Re: Czy odwieszenie wyroku jest nieuniknione?

Tak popełniłeś wykroczenie w okresie próbnym
StaryWyga1 jest off-line  
24-09-2008, 14:45  
labla.
Użytkownik
 
Posty: 108
Domyślnie Re: Czy odwieszenie wyroku jest nieuniknione?

Popełnił nie wykroczenie , a występek.
Postępowanie wykonawcze bazować będzie na fakultatywnych przesłankach "odwieszenia" wyroku (czyli nieobowiązkowych)
Sąd będzie rozpatrywał "odwieszenie" na podstawie Art. 75. § 2. Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w § 1 albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych.

Nie zastosowałeś się do nakazu Sądu zabraniającego prowadzenie pojazdów mechanicznych i to jest powodem rozpoczęcia Wobec Ciebie postępowania wykonawczego.

Na posiedzeniu musisz wykazać Sądowi , że kierowała Tobą "wyższa konieczność" i dlatego złamałeś zakaz, musisz uprawdopodobnić , że nie zrobiłeś tego "złośliwie" , ale miałeś ku temu ważny powód.

Napisz jeszcze dokładnie kiedy w 2006 roku dostałeś pierwszy wyrok
labla. jest off-line  
28-09-2008, 07:54  
profesor46
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie Re: Czy odwieszenie wyroku jest nieuniknione?

Pierwszy wyrok uprawomocnił się,w lutym 2007 roku.Natomiast złamanie postanowienia Sądu,w listopadzie 2007 roku.Nie zalegam z żadną kwotą do zapłaty.A złamanie postanowienia było raz, przez cały okres zatrzymania uprawnień.
profesor46 jest off-line  
04-10-2008, 16:46  
kadi
Przyjaciel forum
 
Posty: 13.193
Domyślnie Re: Czy odwieszenie wyroku jest nieuniknione?

[cytat="labla.":1l568qt9]Na posiedzeniu musisz wykazać Sądowi , że kierowała Tobą "wyższa konieczność" i dlatego złamałeś zakaz, musisz uprawdopodobnić , że nie zrobiłeś tego "złośliwie" , ale miałeś ku temu ważny powód.[/cytat:1l568qt9]

Na tym etapie to bez istotnego znaczenia.
kadi jest off-line  
04-10-2008, 17:32  
labla.
Użytkownik
 
Posty: 108
Domyślnie Re: Czy odwieszenie wyroku jest nieuniknione?

[cytat="kadi":1wxwx4w6][cytat="labla.":1wxwx4w6]Na posiedzeniu musisz wykazać Sądowi , że kierowała Tobą "wyższa konieczność" i dlatego złamałeś zakaz, musisz uprawdopodobnić , że nie zrobiłeś tego "złośliwie" , ale miałeś ku temu ważny powód.[/cytat:1wxwx4w6]

Na tym etapie to bez istotnego znaczenia.[/cytat:1wxwx4w6]
Ma znaczenie i to bardzo istotne.
labla. jest off-line  
05-10-2008, 20:55  
Yossarian
Moderator
 
Yossarian na Forum Prawnym
 
Posty: 2.085
Domyślnie Re: Czy odwieszenie wyroku jest nieuniknione?

tzn jakie?
Yossarian jest off-line  
05-10-2008, 22:24  
labla.
Użytkownik
 
Posty: 108
Domyślnie Re: Czy odwieszenie wyroku jest nieuniknione?

Mamy tutaj do czynienia z ewentualnym zarządzeniem kary na podst. Art. 75. § 2.
Niewątpliwie prowadzenie samochodu mimo zakazu jest niewywiązaniem się z nałożonego na okres próby obowiązku, ale aby Sąd mógł zarządzić karę musi wykazać
[cytat:36d6nfa2]Autor: Piotr Hofmański, Lech Paprzycki
Art. 75 par. 2
Sprawca uchyla się od wykonania nałożonego obowiązku lub orzeczonego środka karnego. Także w tym wypadku nie jest wystarczające stwierdzenie faktu niewykonania obowiązku lub środka karnego nałożonego (lub orzeczonego) przez sąd. Niewykonanie obowiązku musi zachodzić w sytuacji, gdy sprawca miał obiektywną możliwość wykonania obowiązków lub orzeczonych środków karnych i z powodu ich niewykonania możemy postawić mu zarzut. Podejmując decyzję w przedmiocie zarządzenia wykonania kary sąd powinien rozważyć, w jakim stopniu niewykonanie nałożonych na sprawcę obowiązków lub środków karnych może mieć znaczenie dla oceny prognozy kryminologicznej, która była podstawą decyzji o warunkowym zawieszeniu jej wykonania.[/cytat:36d6nfa2]
Żaden Sąd nie zarządzi kary jeśli niewywiązanie się z obowiązku było spowodowane, jak wyżej napisałem, "wyższą koniecznością", a jakie są te "wyższe ......"?, - np. wypadek i konieczność zawiezienia kogoś do szpitala, tragedia w rodzinie i chęć szybkiego dostania się do domu, czy nawet inne bardziej prozaiczne.
labla. jest off-line  
05-10-2008, 22:47  
Markiz32
Praktyk
 
Markiz32 na Forum Prawnym
 
Posty: 21.197
Domyślnie Re: Czy odwieszenie wyroku jest nieuniknione?

[cytat="labla.":aru2wxnr]
[cytat:aru2wxnr]Autor: Piotr Hofmański, Lech Paprzycki
Art. 75 par. 2
Sprawca uchyla się od wykonania nałożonego obowiązku lub orzeczonego środka karnego. Także w tym wypadku nie jest wystarczające stwierdzenie faktu niewykonania obowiązku lub środka karnego nałożonego (lub orzeczonego) przez sąd. Niewykonanie obowiązku musi zachodzić w sytuacji, gdy sprawca miał obiektywną możliwość wykonania obowiązków lub orzeczonych środków karnych i z powodu ich niewykonania możemy postawić mu zarzut. Podejmując decyzję w przedmiocie zarządzenia wykonania kary sąd powinien rozważyć, w jakim stopniu niewykonanie nałożonych na sprawcę obowiązków lub środków karnych może mieć znaczenie dla oceny prognozy kryminologicznej, która była podstawą decyzji o warunkowym zawieszeniu jej wykonania.[/cytat:aru2wxnr]
Żaden Sąd nie zarządzi kary jeśli niewywiązanie się z obowiązku było spowodowane, jak wyżej napisałem, "wyższą koniecznością", a jakie są te "wyższe ......"?, - np. wypadek i konieczność zawiezienia kogoś do szpitala, tragedia w rodzinie i chęć szybkiego dostania się do domu, czy nawet inne bardziej prozaiczne.[/cytat:aru2wxnr]

To zdanie (interpretacja) autorów: Piotra Hofmańskiego i Lecha Paprzyckiego ,a nie obowiązujący przepis prawa, w zakresie działania i wyrokowania Sądu...
Markiz32 jest off-line  
05-10-2008, 23:07  
labla.
Użytkownik
 
Posty: 108
Domyślnie Re: Czy odwieszenie wyroku jest nieuniknione?

Piotr Hofmański – sędzia SN, profesor prawa.
Lech Paprzycki - sędzia SN, profesor prawa
Osobiście wolę opierać się na ich interpretacji niż na Waszej.

Ale mimo wszystko:
Pierwsze postanowienie
[cytat:1qiuzhfp]Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Karna

z dnia 20 maja 2004 r.

III KK 92/2004

Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych 2004 poz. 920

Art. 75 § 2 kk nakłada na sąd obowiązek każdorazowego ustalania, czy niewywiązanie się z nałożonych obowiązków miało charakter „uchylania się”, a więc zostało zawinione przez osobę skazaną, czy też było następstwem okoliczności od niej niezależnych.

Obowiązek ustalenia tego faktu nieodzownie wiąże się z powinnością wysłuchania takiej osoby, o czym stanowi art. 178 § 2 kkw.[/cytat:1qiuzhfp]
Drugie i choć odnosi się do alimentów, to przesłanie jest jak najbardziej na miejscu
[cytat:1qiuzhfp]Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Karna

z dnia 7 października 1994 r.

III KRN 135/94

Krakowskie Zeszyty Sądowe 1995/5 poz. 15

Prokuratura i Prawo - dodatek 1995/5 poz. 3

Sąd może zarządzić wykonanie kary pozbawienia wolności zawieszonej warunkowo jeżeli skazany w okresie próby uchyla się od wykonania nałożonych obowiązków (art. 78 § 2 kk). Jeżeli chodzi o obowiązek alimentacyjny, to z uchyleniem się od jego wykonania mamy do czynienia wtedy, gdy zobowiązany - dając wyraz niechęci do ciążącej na nim powinności - mimo obiektywnej możliwości obowiązku tego nie wypełnia, gdyż wypełniać nie chce (por. orzeczenia SN: postanowienie z dnia 20 kwietnia 1971 r. V KRN 81/71 OSNKW 1971/7-8 poz. 111, wyrok z dnia 9 października 1973 r. V KRN 281/73 OSNKW 1974/3 poz. 45 i postanowienie z dnia 28 sierpnia 1976 r. VI KRN 246/76 OSNKW 1976/12 poz. 151). [/cytat:1qiuzhfp]
I jeszcze jedno bardzo istotne
[cytat:1qiuzhfp]Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Karna

z dnia 23 lutego 1974 r.

IV KRN 17/74

OSNKW 1974/5 poz. 95

Samo niewykonanie określonego obowiązku nałożonego na skazanego na podstawie art. 75 § 2 kk nie jest równoznaczne z uchylaniem się od niego (art. 78 § 2 kk). W pojęciu bowiem „uchyla się” mieści się negatywny stosunek psychiczny osoby zobowiązanej do nałożonego na nią obowiązku (zła wola), sprawiający, że mimo obiektywnej możliwości jego wykonania obowiązku tego nie wypełnia.
[/cytat:1qiuzhfp]
labla. jest off-line  
05-10-2008, 23:20  
Markiz32
Praktyk
 
Markiz32 na Forum Prawnym
 
Posty: 21.197
Domyślnie Re: Czy odwieszenie wyroku jest nieuniknione?

[cytat="labla.":yr8yqmnh] Obowiązek ustalenia tego faktu nieodzownie wiąże się z powinnością wysłuchania takiej osoby, o czym stanowi art. 178 § 2 kkw.[/cytat:yr8yqmnh]
jest to realizowane już na etapie postępowania przygotowawczego - podejrzany ma prawo wyjaśniać i w ramach wyjaśnień przedstawić swoją wersję zdarzenia i powody dlaczego popełnił dany czyn ...
Markiz32 jest off-line  
05-10-2008, 23:42  
labla.
Użytkownik
 
Posty: 108
Domyślnie Re: Czy odwieszenie wyroku jest nieuniknione?

[cytat="Markiz32":10r3hfub][cytat="labla.":10r3hfub] Obowiązek ustalenia tego faktu nieodzownie wiąże się z powinnością wysłuchania takiej osoby, o czym stanowi art. 178 § 2 kkw.[/cytat:10r3hfub]
jest to realizowane już na etapie postępowania przygotowawczego - podejrzany ma prawo wyjaśniać i w ramach wyjaśnień przedstawić swoją wersję zdarzenia i powody dlaczego popełnił dany czyn ...[/cytat:10r3hfub]

Błędne rozumowanie, bo to są dwa zupełnie inne postępowania, choć ze sobą związane. Nawet jeśli w toku postępowania z Art. 244 ustalono by, że oskarżony złamał zakaz z uwagi na "wyższą konieczność", to postępowanie wykonawcze w sprawie, w której zakaz został zasądzony, i tak musi zostać podjęte i rozpatrzone odrębnym postępowaniem i nie spełni tutaj wymogów procesowych posilenie się wyjaśnieniami skazanego z tej nowej sprawy bez wysłuchania go najpierw zgodnie z Art 178 par. 2 k.k.w. Jeśli tego Sąd, w postępowaniu wykonawczym, nie uczyni , mając oczywiście obiektywną możliwość tego wykonania, to automatycznie postanowienie podlega uchyleniu z uwagi na naruszenie art. 178 § 2 kkw i art. 92 kpk w zw. z art. 1 § 2 kkw .
labla. jest off-line  
06-10-2008, 07:18  
Yossarian
Moderator
 
Yossarian na Forum Prawnym
 
Posty: 2.085
Domyślnie Re: Czy odwieszenie wyroku jest nieuniknione?

[cytat:3krulxuk]Żaden Sąd nie zarządzi kary jeśli niewywiązanie się z obowiązku było spowodowane, jak wyżej napisałem, "wyższą koniecznością", a jakie są te "wyższe ......"?, - np. wypadek i konieczność zawiezienia kogoś do szpitala, tragedia w rodzinie i chęć szybkiego dostania się do domu, czy nawet inne bardziej prozaiczne.[/cytat:3krulxuk]
Ta „wyższa konieczność” to stan wyższej konieczności w rozumieniu kodeksu karnego?
Yossarian jest off-line  
06-10-2008, 16:24  
krasnalek
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie Re: Czy odwieszenie wyroku jest nieuniknione?

Bardzo prosze o szybka pomoc.W 2003 r. mój mąż został skazany na 10 mc.pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat oraz zakaz prowadzenia poj na okres 5-ciu lat (za prowadenie po pijanemu).W kwietniu 2008 roku został skazany na rok w zawieszeniu na 3 lata za kierowanbie pojazdem(nie był pijany).W dniu 02.10.2008 na posiedzeniu Sąd zarządził odwieszenie mu tych 10 mc. Dodam iż 02.10 mąż wstawił się na posiedzenie i próbował tłumaczyć że w tym przypadku nie chciał łamać zakazu ale działał w stanie wyższej konieczności chciał zapewnić mleko (specjalne) swojemu 3-tygodniowemu synkowi, którego nie mógł zakupić nigdzie w pobliżu domu.Próbował także tłumaczyć fakt ,że synek urodził się z chorobą serca i każdy jego płacz miał mógł poważnie uszkodzić serce.Podkreślam próbował to wszystko tłumaczyć ale nic to nie dało.Wyrok odwiesili!!!!!! Moje pytanie brzmi co z tym fantem można zrobić ,co można zrobić aby mąż nie poszedł siedziec?????????
krasnalek jest off-line  
06-10-2008, 16:33  
Yossarian
Moderator
 
Yossarian na Forum Prawnym
 
Posty: 2.085
Domyślnie Re: Czy odwieszenie wyroku jest nieuniknione?

Mąż może złożyć wniosek o odroczenie wykonania kary/zażalenie na postanowienie o zarządzeniu wykonania przedmiotowej kary pozbawienia wolności.
Yossarian jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Odwieszenie wyroku wiezienia za niestosowanie sie do wyroku sadowego (odpowiedzi: 7) Dobry wieczor Panstwu, Moja sytuacja wyglada nastepujaco, 4 lata temu zostalem skazany na rok wiezienia w zawieszeniu na 5 lat za czyn z artykulu...
§ czy założenie firmy jest nieuniknione? (odpowiedzi: 9) Mój chłopak jest cudzoziemcem, pochodzi z Turcji, mieszka w Polsce już 3 lata, na podstawie pozwolenia o pracę. Posiada kartę rezydenta na czas...
§ Dziwna sprawa, odwieszenie wyroku który jest złaczony w innym wyroku (odpowiedzi: 1) Witam mam taka nietypowa sprawę otóż mam 3 wyroki które zostały złączone 1. 2,5 roku pozbawienia wolności i 13,500 zł grzywy w 09.2010 2. 1 rok...
§ Odwieszenie wyroku (odpowiedzi: 26) Witam, mam już do odbycia wyrok, ale się nie stawiłem. Kurator napisał wniosek o odwieszenie następnych. Czy jeżeli się stawię na posiedzenie to jest...
§ odwieszenie wyroku? (odpowiedzi: 8) Witam W lipcu 2010 roku zostałem skazany 6 miesięcy na 3 lata za oszustwo internetowe - sprzedałem dwa iphony których nie wysłałem, Następnie w...
§ czy mozliwe jest odwieszenie wyroku? (odpowiedzi: 2) W październiku zostałem skazany za handel narkotykami 2 lata w zawieszeniu na 4. dziś przyszła do mnie policja z wezwaniem na komende jako...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:07.