Kara łączna / wyrok łączny - orzeczenia - Forum Prawne

 

Kara łączna / wyrok łączny - orzeczenia

Sąd najwyższy odpowiedział na pytanie: „Czy zawarte w art. 85 k.k. określenie „zanim zapadł pierwszy wyrok” odnosi się do chronologicznie pierwszego wyroku, czy też do pierwszego wyroku dającego możliwość orzeczenia kary łącznej w układzie najkorzystniejszym ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne > Prawo karne wykonawcze


Zamknięty temat
 
18-10-2006, 16:55  
Ulp
Użytkownik
 
Ulp na Forum Prawnym
 
Posty: 116
Domyślnie Kara łączna / wyrok łączny - orzeczenia

Sąd najwyższy odpowiedział na pytanie:
„Czy zawarte w art. 85 k.k. określenie „zanim zapadł pierwszy wyrok” odnosi się do chronologicznie pierwszego wyroku, czy też do pierwszego wyroku dającego możliwość orzeczenia kary łącznej w układzie najkorzystniejszym dla skazanego?”

[cytat:1pkggerf]
UCHWAŁA SKŁADU SIEDMIU SĘDZIÓW
Z DNIA 25 LUTEGO 2005 R.
I KZP 36/04

I. Zawarty w art. 85 k.k. zwrot: „zanim zapadł pierwszy wyrok” odnosi
się do pierwszego chronologicznie wyroku, który zapadł przed popełnieniem przez sprawcę kolejnego (kolejnych) przestępstwa.
II. Nadać powyższej uchwale moc zasady prawnej. [/cytat:1pkggerf]

Uchwała wraz z uzasadnieniem
Ulp jest off-line  
21-03-2007, 21:37  
Ulp
Użytkownik
 
Ulp na Forum Prawnym
 
Posty: 116
Domyślnie

[cytat:cl02cp65]
UCHWAŁA Z DNIA 27 MARCA 2001 R.
I KZP 2/01
W razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia
wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania i bez warunkowego
jej zawieszenia – orzeczenie kary bez warunkowego zawieszenia
wykonania w wyroku łącznym (art. 89 § 1 k.k.) nie jest dopuszczalne. [/cytat:cl02cp65]

Uchwała wraz z uzasadnieniem

Z uzasadnienia
Sn stwierdził iż przepis art. 89 § 1 k.k.:
[cytat:cl02cp65]ustala jedynie jeden ze sposobów kształtowania w wyroku łącznym kary łącznej, a mianowicie:
po pierwsze –pozwala łączyć karę, której wykonanie zostało warunkowo zawieszone z karą bez warunkowego zawieszenia, po drugie–dopuszcza, przy takiej sekwencji kar podlegających łączeniu, orzeczenie kary łącznej z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 69 k.k.
Zakres regulacji zawartej w tym przepisie jest taki, że nie pozwala innej funkcji kary łącznej w polskim systemie prawnym, niż racjonalizacja odpowiedzialności karnej. Z tego wynika, że łączenie kar nie może prowadzić do skutków mniej korzystnych dla skazanego niż te, które wynikałyby z wykonania kar jednostkowych.
Normatywna treść tego przepisu sprowadza się zatem do dwóch
elementów: pierwszy określa rodzaj kar, które mogą być objęte karą łączną w wyroku łącznym, drugi zaś wyznacza końcowy, dopuszczalny wynik łączenia wyrażający się w karze z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.
[/cytat:cl02cp65]

Orzeczenie to oznacza, że w przypadku łączenia kar z warunkowym i bez warunkowego zawieszenia wykonania kary, jeżeli niemożliwe jest (z powodu niespełnienia przesłanek warunkowego zawieszenia kary) orzeczenie w wyroku łącznym kary z warunkowym zawieszeniem wykonania to nie można wydać wyroku łącznego .
Ulp jest off-line  
22-03-2007, 12:25  
atmosphere
Moderator w spoczynku
 
atmosphere na Forum Prawnym
 
Posty: 2.525
Domyślnie

Zamieszczam link do artykułu pana Jacka Czabańskiego, asystenta IWS.
Tytuł to "Kara łączna pozbawienia wolności w praktyce"

Pozycja zawiera ogólne omówienie instytucji kary łącznej, a w zasadniczej części dotyczy badań empirycznych prowadzonych przez autora. Na podstawie publikacji można zorientować się co do surowości wymierzanej przez sądy kary łącznej w praktyce.

Dla mniej cierpliwych od strony 55 podsumowanie.

http://www.ies.krakow.pl/wydawnictwo/pr ... banski.pdf
atmosphere jest off-line  
01-04-2007, 21:05  
atmosphere
Moderator w spoczynku
 
atmosphere na Forum Prawnym
 
Posty: 2.525
Domyślnie

[cytat:2ce3dgy1]
Karę łączną grzywny, wymierzaną w stawkach dziennych, sąd orzeka z uwzględnieniem reguł określonych w art. 85 i art. 86 § 1 k.k., natomiast przepis art. 86 § 2 k.k. ma zastosowanie tylko w wypadku orzekania takiej kary w wyroku łącznym(WYROK Z DNIA 3 LUTEGO 2006 R.
II KK 346/05)

[/cytat:2ce3dgy1]


[cytat:2ce3dgy1]
Kodeks karny nie przewiduje łączenia kary zasadniczej pozbawienia wolności oraz kary zastępczej pozbawienia wolności.(WYROK Z DNIA 3 KWIETNIA 2006 R. V KK 487/05 )
[/cytat:2ce3dgy1][cytat:2ce3dgy1]
Wykonanie w całości lub w części poszczególnych kar wymierzonych za zbiegające się przestępstwa (art. 92 zd. 1 k.k.) oznacza zarówno wykonanie jedynie niektórych z nich, jak i nawet wykonanie wszystkich tych kar. W konsekwencji, odbycie przez skazanego – w chwili orzekania w przedmiocie wydania wyroku łącznego – wszystkich kar wymierzonych w warunkach określonych w art. 85 k.k., nie stanowi przesłanki umorzenia postępowania na podstawie art. 572 k.p.k. (UCHWAŁA SKŁADU SIEDMIU SĘDZIÓW Z DNIA 9 CZERWCA 2006 R.
I KZP 11/06 )

[/cytat:2ce3dgy1]


[cytat:2ce3dgy1]
Łącząc orzeczone różnymi wyrokami jednostkowe kary ograniczenia wolności z określonym w stosunku miesięcznym wymiarem czasu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, sąd w wyroku łącznym obowiązany jest – ze względu na treść art. 86 § 3 k.k. w zw. z art. 35 § 1 k.k. – na nowo określić wymiar godzin tej pracy w stosunku miesięcznym. (WYROK Z DNIA 5 STYCZNIA 2006 R. WK 26/05 )

[/cytat:2ce3dgy1]
atmosphere jest off-line  
26-11-2007, 21:39  
atmosphere
Moderator w spoczynku
 
atmosphere na Forum Prawnym
 
Posty: 2.525
Domyślnie

[cytat:2qme5i72]Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 2006.04.27 sygn. II AKa 80/06


2. Jakkolwiek przy wymiarze kary łącznej za zbiegające się przestępstwa dopuszczalne jest stosowanie zarówno zasady pełnej absorpcji, jak i - bez przekroczenia górnej granicy danego rodzaju kary - zasady pełnej kumulacji (art. 86 § 1 k.k.), to zastosowanie każdej z tych metod jest z pewnością rozstrzygnięciem skrajnym i wymaga wnikliwego umotywowania w uzasadnieniu wyroku.
Nie ulega przy tym wątpliwości, że im większe jest powiązanie pomiędzy zbiegającymi się przestępstwami, tym pełniej wymiar kary łącznej powinien uwzględniać zasadę absorpcji.
Brak szczególnie bliskich powiązań - tak czasowych, jak i rodzajowych - pomiędzy dwoma pierwszymi przypisanymi oskarżonemu czynami a dwoma kolejnymi z pewnością sprzeciwia się zastosowaniu, przy połączeniu tych orzeczonych wobec oskarżonego jednostkowych kar, zasady pełnej absorpcji.[/cytat:2qme5i72]
atmosphere jest off-line  
21-01-2008, 18:38  
atmosphere
Moderator w spoczynku
 
atmosphere na Forum Prawnym
 
Posty: 2.525
Domyślnie

[cytat:30d5rjmy]POSTANOWIENIE Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2005 R.

V KK 128/05


Artykuł 89 § 1 k.k., stanowiący podstawę do orzeczenia kary łącznej pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania, nie znajduje zastosowania, jeżeli we wszystkich zbiegających się skazaniach zarządzono w postępowaniach wykonawczych wykonanie warunkowo zawieszonych kar.

[/cytat:30d5rjmy]
atmosphere jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Bardzo Proszę o Pomoc - Wyrok - Kara Łączna (odpowiedzi: 49) Witam.Dużo czytałam na temat kary łącznej i niestety nie wiem czy dobrze to zrozumiałam dlatego, też wolę zapytać - nie chcę zaszkodzić memu...
§ Kara łączna (odpowiedzi: 2) Instytucja kary lacznej podresla, ze wyrok wydany za granica nie podlega laczeniu z wyrokiem w Polsce. Czy jest tu ktos kto wskazalby mi podstawe?
§ wyrok łączny a kara w zawieszeniu (odpowiedzi: 4) witam, mam bardzo wazne pytanie. Jesli mój Konkubent chce pisać wniosek o wyrok łączny, w tym ma 5 przestępstw, ale łącznie 4 z nich wynoszą 2 lata a...
§ Kara łączna (odpowiedzi: 1) Mam pytanie co do kar łącznych wymierzanych przez sądy co znaczy kiedy sąd wymierza np . karę pozbawienienia wolności 5 lat za np sprowadzenie...
§ Kara łączna (odpowiedzi: 2) Prosze o pomoc. Moj narzeczony wczoraj zosta zabrany przez policje do zakladu karnego. ma on 3 wyroki prawomocne juz... dwa po 2,6 miesiecy i jeden 1...
§ Jaka Kara - Kara łączna art. 280 p 1 k.k. (odpowiedzi: 4) Witam Serdecznie Mam pytanie dotyczące kary. Mój brat ma niecałe 18 lat i został tymczasowo aresztowany za art. 280 p 1 k.k. Miesiąc przed...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:39.