warunkowe zawieszenie kary czy wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywa - Forum Prawne

 

warunkowe zawieszenie kary czy wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywa

Mam dylemat jakie pismo wystosować do Sądu. Czy wniosek o warunkowe zawieszenie kary czy wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywa reszty kary. Sprwa dotyczy wyroku w zawieszeniu z roku 2000, (1,5r na 4lata) który ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne > Prawo karne wykonawcze


Odpowiedz
 
09-01-2010, 00:09  
MC777
Początkujący
 
Posty: 23
Domyślnie warunkowe zawieszenie kary czy wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywa

Mam dylemat jakie pismo wystosować do Sądu. Czy wniosek o warunkowe zawieszenie kary czy wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywa reszty kary. Sprwa dotyczy wyroku w zawieszeniu z roku 2000, (1,5r na 4lata) który ze względu na nie zglaszanie się do kuratora został odwieszony w 2003r. Później skazany przebywał za granicą i po powrocie w 2009r został aresztowany 26 marca 2009r gdzie przesiedzial 2,5 miesiąca i dosał przerwę w odbywaniu kary na 6 miesięcy ze względów zdrowotnych. Następnie złożyl wniosek o kolejną przerwe w karze i w grudniu otrzymał kolejną ale tylko na 3 mieiące czyli do 3 marca 2010r. Łacznie na poczet wyroku został zaliczony okres aresztu z 2000r od 13.01.2000r do 19.01.2000r oraz 20.05.2000r do 06.09.2000r a także okrez od 25.03.2009 do 03.06.2009
czyli w 2000r 117 dni plus 71 dni w 2009r razem 188 dni.

Moje wątpliwości dotyczą tego czy przebywając na wolności na orzeczonej przerwie w karze ze względów zdrowotnych można złożyć wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary?
Z tego co się orientuję to ponowne zawieszenie kary może nastąpić dopiero po upływie 1 roku od aresztowania po odwieszeniu wyroku a to nastąpiło w 25.03.2009 a przerwa w karze jest do 03.03.2010, do roku braknie 22 dni.
Człowiek jest naprawdę ciężko chory i powrót do ZK nawet na krótko może być tragiczny w skutkach. Bardzo proszę o pomoc bo nie wiemy co lepiej napisać.
Pozdrawiam
MC777 jest off-line  
09-01-2010, 10:32  
kadi
Przyjaciel forum
 
Posty: 13.109
Domyślnie RE: warunkowe zawieszenie kary czy wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z od

1. Nie widzę tu podstaw do warunkowego zawieszenia kary.
2. Skoro skazany odbył już połowę kary (to zdaje się wynikać z Twoich obliczeń, których nie sprawdzałem) i nie jest karany przez Sąd w warunkach recydywy ani nie działał w grupie zorganizowanej, to o warunkowe przedterminowe zwolnienie może wnioskować nawet już teraz.
3. Jeśli skazany nie odbył jeszcze połowy kary, ale odbył jej minimum 6 miesięcy - o warunkowe przedterminowe zwolnienie będzie mógł się ubiegać o ile przerwa w karze będzie trwała minimum rok (czyli co najmniej do 3 czerwca 2010).
kadi jest off-line  
09-01-2010, 15:13  
MC777
Początkujący
 
Posty: 23
Domyślnie RE: warunkowe zawieszenie kary czy wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z od

Bardzo dziękuję za odpowiedź.

Mam jednak niejasność do pkt.3, bo tylko to roziązanie wchodzi w grę. Ponieważ wyrok był 1 rok i 6 miesięcy to 188 dni odsiadki nie czyni połowy, jest jednak minimum 6 miesięcy, ale przerwy nie będzie 1 rok. Ponieważ pierwsza przerwa trwała od 03.06.2009 do 03.12.2009r. a druga przerwa to od 04.12.2009 do 03.03.2010 czyli razem 9 miesięcy. Sędzina na rozprawie o II przerwę wspomniała o konieczności 1 roku, ale zasądziła tyko następne 3 miesiące. Nie wiem co robić bo wyczytałam z przepisów, że tylko dwa razy można pisać o przerwę a łącznie przerwa nie może przekroczyć 1 roku. Może są jeszcze jakieś przepisy do których można się zastosować, aby nie wracać do ZK. Chłopak jest zakwalifikowany do przeszczepu i żyje jak na bombie zegarowej. Przeraża mnie bezduszność urzędników, tym bardziej, że przeciw prawu stanąl 10 lat temu jako młody i głupi chłopak a od tamtej pory nic więcej przeciw prawu nie zrobił.
Co robić??
MC777 jest off-line  
09-01-2010, 16:43  
kadi
Przyjaciel forum
 
Posty: 13.109
Domyślnie RE: warunkowe zawieszenie kary czy wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z od

Cytat:
Napisał/a MC777 Zobacz post
Ponieważ wyrok był 1 rok i 6 miesięcy to 188 dni odsiadki nie czyni połowy
Słusznie. Teraz to widzę po przyjrzeniu się liczbom.

Cytat:
wyczytałam z przepisów, że tylko dwa razy można pisać o przerwę
Możesz sprecyzować który dokładnie przepis masz na myśli?
kadi jest off-line  
09-01-2010, 23:41  
MC777
Początkujący
 
Posty: 23
Domyślnie RE: warunkowe zawieszenie kary czy wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z od

Ale ja jestem gapa, źle przeczytałam. Możemy pisać o następną przerwę. Bo nie ma ograniczeń odnośnie ilości złożonych wniosków z tego co wyczytałam poniżej. Bardzo Ci dziękuję za pomoc bo spokojnie przeczytałam ponownie o przerwie i teraz mam nadzieję, że będzie dobrze
Pozdrawiam


1. Kto może skorzystać z przerwy?

O przerwę ubiegać się może skazany na karę pozbawienia wolności, także zastępczą karę pozbawienia wolności. Dotyczy to skazanego, który już rozpoczął odbywanie tej kary, to znaczy został przyjęty do zakładu karnego.

2. Kto udziela przerwy?

O udzieleniu przerwy decyduje sąd penitencjarny (art. 153 § 1 i § 2 w związku z art. 3 § 2 k.k.w.), czyli sąd okręgowy, w którego okręgu skazany przebywa.

3. Kiedy sąd musi udzielić skazanemu przerwy?

Sąd penitencjarny udziela przerwy w wykonaniu kary w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary do czasu ustania przeszkody (art. 153 § 1 k.k.w.). Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym jego dalszy pobyt w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.
W wypadku, gdy skazany w sposób świadomy godzi we własne zdrowie, dokonując samouszkodzenia albo powstrzymując się od zalecanego sposobu leczenia i przez to doprowadza się do stanu ciężkiej choroby, może on zostać umieszczony w szpitalu więziennym.

4. Kiedy sąd może udzielić skazanemu przerwy?

Sąd penitencjarny może udzielić przerwy w wykonaniu kary, jeżeli przemawiają za tym ważne względy zdrowotne, rodzinne lub osobiste (art. 153 § 2 k.k.w.).
Względy te to np. choroba skazanego (inna niż wymieniona w art. 153 § 1 k.k.w.) lub choroba członka jego rodziny, potrzeba udzielenia rodzinie okresowej pomocy w zdobyciu środków do życia, potrzeba uregulowania ważnych spraw zawodowych, materialnych lub osobistych skazanego.

5. Kto może złożyć wniosek o udzielenie skazanemu przerwy?

Skazany, jego obrońca, prokurator, zawodowy kurator sądowy, administracja zakładu karnego, komisja lekarska. Wniosek ten podlega opłacie (art. 15 ustawy o opłatach w sprawach karnych).

6. Co powinien zawierać wniosek o udzielenie przerwy składany przez skazanego?

We wniosku należy podać:
- imię, nazwisko i adres osoby, która składa wniosek,
- oznaczenie organu, do którego jest skierowany wniosek (np. Sąd Okręgowy w ...., Wydział VI Penitencjarny),
- treść (np. Proszę o udzielenie mi dwumiesięcznej przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w ..., sygnatura akt ...),
- uzasadnienie (podanie motywów),
- datę i podpis składającego wniosek,
- załączniki (np. zaświadczenie lekarskie).

7. Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek o udzielenie przerwy w odbywaniu kary skazany przesyła do sądu penitencjarnego właściwego miejscowo ze względu na położenie jednostki penitencjarnej, w której przebywa. Skazany może również przekazać wniosek administracji zakładu karnego, która przekaże go do wymienionego sądu dołączając opinię o skazanym. Złożenie wniosku za pośrednictwem administracji zakładu znacznie skraca okres jego rozpatrywania.

8. Kiedy można wystąpić z wnioskiem o udzielenie przerwy?

a) Jeżeli skazany ubiega się o pierwszą przerwę, to może z uzasadnionym wnioskiem wystąpić w każdym czasie.
Jeżeli skazany przebywając jeszcze na wolności złożył wniosek o odroczenie wykonania kary, a przed rozpoznaniem tego wniosku został przyjęty do zakładu karnego, to jego wniosek zostanie przekazany sądowi penitencjarnemu i potraktowany jako wniosek o udzielenie przerwy w wykonaniu kary.

b) Jeżeli skazany skorzystał już z przerwy, to następną przerwę może uzyskać dopiero po upływie jednego roku od dnia ukończenia poprzedniej przerwy i powrotu po niej do zakładu karnego (bez względu na to, przez jak długi okres przebywał na przerwie), chyba że zachodzi wypadek choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby skazanego albo inny wypadek losowy (art. 153 § 3 k.k.w.).
W tych trzech sytuacjach przerwa może być udzielona bezpośrednio po odbyciu poprzedniej przerwy, nawet bez konieczności powrotu skazanego do zakładu karnego. Chorobą uzasadniającą udzielenie przerwy jest tylko taki stan zdrowia skazanego, który uniemożliwia jego skuteczne leczenie w warunkach więziennej służby zdrowia.

Wypadek losowy to zdarzenie nagłe, o charakterze wyjątkowym, które dotknęło skazanego lub jego najbliższych, np. śmierć, powódź, pożar lub inna klęska żywiołowa. Do udzielenia przerwy nie wystarczy np. sam fakt pożaru. Skazany mógłby otrzymać przerwę, jeżeli w związku z pożarem zaistniałaby konieczność przebywania przez skazanego w domu czy też potrzeba opieki nad pozostałymi członkami rodziny. Nie można uznać za wypadek losowy np. urodzenia dziecka, ślubu najbliższego członka rodziny, nasilenia prac polowych, "klęski" urodzaju (w tej sytuacji skazany może ubiegać się o zezwolenie na kilkudniowe opuszczenie zakładu karnego).

c) Co się stanie, gdy skazany, któremu odmówiono udzielenia przerwy złoży ponowny wniosek, bez podania nowych okoliczności?
Wniosek taki należy pozostawić bez rozpoznania i zawiadomić o tym skazanego, bez podejmowania nowego postępowania.

9. Jak długo może trwać przerwa?

a) Przerwa udzielona na podstawie art. 153 § 1 k.k.w. (tzw. przerwa obligatoryjna) może trwać do czasu ustania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie kary pozbawienia wolności. Kodeks karny wykonawczy nie określa jej maksymalnej długości.
Natomiast z przerwy udzielonej na podstawie art. 153 § 2 k.k.w. (tzw. przerwa fakultatywna) skazany może korzystać kilkakrotnie, jednakże łączny okres jej trwania nie może być dłuższy niż 1 rok. Kodeks dopuszcza przekroczenie tego okresu, ale tylko wówczas, gdy osobą korzystającą z przerwy w odbywaniu kary jest kobieta ciężarna lub matka w okresie 3 lat po urodzeniu dziecka i sprawowania nad nim opieki (art. 151 § 3 k.k.w.).

b) Czas trwania konkretnej przerwy zależy od decyzji sądu.
Sąd udzielając skazanemu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności powinien określić datę (dzień, miesiąc, rok) powrotu skazanego do zakładu karnego. Jeżeli skazany bez usprawiedliwionej przyczyny nie powróci do zakładu karnego najpóźniej w ciągu trzech dni po upływie wyznaczonego terminu, to popełnia przestępstwo zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Początek przerwy w odbywaniu kary liczy się od dnia zwolnienia z zakładu karnego.

10. Jakie obowiązki mogą zostać nałożone na skazanego, który korzysta z przerwy?

Na podstawie art. 153 § 4 k.k.w. sąd udzielając przerwy w wykonaniu kary może zobowiązać skazanego do:
- utrzymywania w okresie tej przerwy kontaktu z sądowym kuratorem zawodowym w miejscu pobytu,
- niezmieniania bez zgody tego kuratora miejsca pobytu,
- podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej,
- meldowania się we wskazanej jednostce Policji.
Na postanowienie w tej kwestii przysługuje skazanemu zażalenie.

11. Przerwa a warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary (art. 155 k.k.w.)

Skazany, któremu udzielono przerwy może zostać przez sąd penitencjarny zwolniony w każdym czasie z odbycia reszty kary, jeżeli łącznie istnieją 4 przesłanki:
a) skazany korzystał z przerwy przez okres co najmniej roku (to znaczy skazany przebywał na wolności nieprzerwanie co najmniej 1 rok, chociażby sąd penitencjarny orzekał w sprawie kilkakrotnie; obojętne są powody, dla których udzielono przerwy),
b) skazany odbył przed udzieleniem przerwy co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności ("w całości" - 6 miesięcy od razu lub "w częściach" - w sumie 6 miesięcy),
c) wobec skazanego orzeczono karę nie przekraczającą 3 lat pozbawienia wolności,
d) postawa skazanego, jego właściwości i warunki osobiste, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa, okoliczności jego popełnienia oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, iż skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa (art. 77 § 1 k.k.).
Sąd powinien również uwzględnić zachowanie się skazanego w czasie przerwy w odbywaniu kary.

Z warunkowego zwolnienia na wyżej przedstawionych zasadach mogą korzystać również recydywiści.
Zwolnienie może nastąpić zarówno wtedy, gdy skazany korzystając z przerwy przebywa na wolności, jak również gdy skazany po przerwie powrócił do zakładu karnego.

Wniosek o zwolnienie należy złożyć do tego sądu penitencjarnego (okręgowego), w którego okręgu skazany przebywa (art. 3 § 2 k.k.w.). Nie ma znaczenia okoliczność, który sąd udzielił skazanemu przerwy.
12. Kiedy skazany nie może skorzystać ze zwolnienia?

Przedterminowe warunkowe zwolnienie na uprzywilejowanych zasadach (czyli w związku z przerwą trwającą co najmniej 1 rok) nie może zostać zastosowane wobec skazanego, jeżeli sąd w wyroku, na podstawie art. 77 § 2 k.k., wyznaczył surowsze ograniczenia do skorzystania przez skazanego z warunkowego zwolnienia.

13. Kto może odwołać przerwę w wykonaniu kary?

O odwołaniu przerwy orzeka sąd penitencjarny, który przerwy udzielił, bez względu na to, czy skazany przebywa w okręgu tego sądu (art. 156 § 2 k.k.w.). Na postanowienie o odwołaniu przerwy przysługuje skazanemu zażalenie.
W razie stwierdzenia drobnych uchybień sąd może wysłać skazanemu pisemne upomnienie, ostrzegając go o możliwości natychmiastowego odwołania przerwy.
Jeżeli skazany ukrywa się, sąd penitencjarny może wydać list gończy w celu poszukiwania skazanego (art. 279 § 1 k.p.k. w związku z art. 1 § 2 k.k.w.).

14. Kiedy sąd może odwołać przerwę w wykonaniu kary?

Przerwę w wykonaniu kary sąd może odwołać w razie:
a) ustania przyczyny, dla której została ona udzielona,
b) gdy skazany nie korzysta z przerwy w celu, w jakim została ona udzielona (cel powinien wynikać z uzasadnienia postanowienia),
c) gdy skazany rażąco narusza porządek prawny (np. popełni przestępstwo lub wykroczenie),
d) niewykonywania przez skazanego nałożonych na niego obowiązków (art. 156 § 1 i § 2 k.k.w.).
Odwołanie przerwy może nastąpić także wtedy, gdy skazany nie wykonał obowiązków bez własnej winy.

15. Kiedy następuje automatyczne zakończenie przerwy?

Jeżeli w czasie przerwy w odbywaniu kary skazany popełnił przestępstwo, w związku z którym zostało zastosowane tymczasowe aresztowanie, kara pozbawienia wolności, której odbywanie zostało przerwane, podlega wykonaniu z mocy prawa (art. 156 § 3 k.k.w.).
Zastosowanie tymczasowego aresztowania nie przerywa wykonywania prawomocnie orzeczonej kary. Jeżeli po zatrzymaniu osoba aresztowana ma do odbycia karę pozbawienia wolności, nadal ją odbywa, niezależnie od tego, w jakich okolicznościach została zatrzymana.

16. Czy skazany może wcześniej zakończyć przerwę?

Tak. Skazany powinien stawić się do zakładu karnego, w którym przebywał przed udzieleniem mu przerwy. Przyjęcie skazanego do zakładu karnego następuje na podstawie pisemnego oświadczenia, że dobrowolnie zgłasza się do odbycia pozostałej części kary, pomimo że okres przerwy jeszcze nie upłynął.

17. Przerwa w związku z ułaskawieniem

Na zasadzie art. 568 k.p.k. sąd wydający opinię w sprawie ułaskawienia oraz Prokurator Generalny mogą zarządzić przerwę w wykonaniu kary do czasu ukończenia postępowania o ułaskawienie, jeżeli uznają, że szczególnie ważne powody przemawiają za ułaskawieniem.
Skazany może więc uzyskać przerwę, gdy on lub inna uprawniona osoba złoży wniosek o ułaskawienie. Zarządzenie przerwy w tym trybie jest niezależne od tego, czy spełnione są warunki określone w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego. Udzielenie przerwy może być uzasadnione np. krótkim okresem pozostałej do odbycia kary.
Na postanowienie sądu o zarządzeniu przerwy zażalenie nie przysługuje (porównaj: postanowienie sądu apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 1998 r., II AKz 412/98, OSA 2000/4/30).
MC777 jest off-line  
10-01-2010, 00:46  
Yossarian
Moderator
 
Yossarian na Forum Prawnym
 
Posty: 2.085
Domyślnie RE: warunkowe zawieszenie kary czy wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z od

wypadałoby wskazać źródło tego cytatu Rzecznik Praw Obywatelskich
Yossarian jest off-line  
10-01-2010, 11:50  
MC777
Początkujący
 
Posty: 23
Domyślnie RE: warunkowe zawieszenie kary czy wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z od

Owszem biorąc pod uwagę, że jest z tego portalu dokładnie z tego forum......
Skopiowane z wątku "przerwa w odbywaniu kary" z 07-02-2006, 13:28 napisa użytkownik ł "Niuans"
MC777 jest off-line  
12-07-2010, 12:38  
grzesiekł
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: warunkowe zawieszenie kary czy wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z od

Proszę o pomoc, gdyż mój tata odbywa karę łączną 7 lat i 2mc pozbawienia wolności z czego odbył 4 lata i 7 mc, czy zgodnie z ustawą która weszła w życie w czerwcu tego roku jako recydywista może korzystać ze zwolnienia na pół kary. Proszę o odpowiedź
Z góry dziękuje
grzesiekł jest off-line  
03-02-2011, 21:21  
malamiii
Użytkownik
 
Posty: 72
Domyślnie RE: warunkowe zawieszenie kary czy wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z od

Co to za ustawa o której wspomniał mój poprzednik Grzesiekł? czy ktoś się może orientuje?
malamiii jest off-line  
03-02-2011, 23:51  
guest_user
Stały bywalec
 
Posty: 2.427
Domyślnie RE: warunkowe zawieszenie kary czy wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z od

Cytat:
Napisał/a malamiii Zobacz post
Co to za ustawa o której wspomniał mój poprzednik Grzesiekł? czy ktoś się może orientuje?
To ustawa widmo Recydywista kodeksowy może starać się o warunkowe zwolnienie po 2/3 lub 3/4 kary
guest_user jest off-line  
04-02-2011, 08:45  
malamiii
Użytkownik
 
Posty: 72
Domyślnie RE: warunkowe zawieszenie kary czy wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z od

Cytat:
Napisał/a guest_user Zobacz post
To ustawa widmo Recydywista kodeksowy może starać się o warunkowe zwolnienie po 2/3 lub 3/4 kary
A czy nie było może wcześniej jakiejś ustawy, która pozwalała w warunkach recydywy zmniejczyć wyrok o połowe? Mój facet W 1998 i 2000 roku otrzymał wyroki, których suma po wyroku łącznym wyniosła 4 lata i 2 m-ce. Wyrok łączny zapadł w 2003 roku, podczas gdy odsiadywał te właśnie wyroki. Od 03.2002 - 01.2006 odbywał on kare pozbawienia wolności. w trakcie odbywania kary 2002-2006 zostały mu przedstawione zarzuty za czyn popełniony przed odbywaniem kary ale po uprawomocnieniu się tamtych wyroków tj. maj 2001 (data popełnienia czynu).
Śledztwo w tej sprawie (z maja 2001) i sprawa sądowa toczyły się podczas odbywania przez niego kary (2001-2006) a sprawa zakończyła się nieprawomocnym wyrokiem po wyjściu na wolność - czyli w listopadzie 2006 (był już 10 m-cy na wolności). Teraz został on wprowadzony w życie. Czy możemy coś zrobić? I kolejne pytanie czy jeżeli wyrok 2002-2006 był wyrokiem łączonym to czy mozna go połączyć z tym co odbywa teraz (4 lata)?
malamiii jest off-line  
04-02-2011, 09:10  
forg
Praktyk
 
Posty: 19.088
Domyślnie RE: warunkowe zawieszenie kary czy wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z od

Cytat:
Napisał/a malamiii Zobacz post
A czy nie było może wcześniej jakiejś ustawy, która pozwalała w warunkach recydywy zmniejczyć wyrok o połowe?
Nie, nie było i oby nigdy się nie pojawiła.

Cytat:
Napisał/a malamiii Zobacz post
to czy mozna go połączyć z tym co odbywa teraz (4 lata)?
Już gdzieś to pytanie widziałem ...
Jeśli coś jest odbyte to jak chcesz to połączyć??
forg jest off-line  
04-02-2011, 09:25  
malamiii
Użytkownik
 
Posty: 72
Domyślnie RE: warunkowe zawieszenie kary czy wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z od

Powieważ podobno mozna zrobić tak, żeby łączny wymiar kary trwał np. 8 lat i wtedy mółby sie niedługo starać o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Sprawy są z tego samego okresu i zbliżone....
malamiii jest off-line  
04-02-2011, 10:06  
forg
Praktyk
 
Posty: 19.088
Domyślnie RE: warunkowe zawieszenie kary czy wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z od

Nic nie wykombinujesz. Odbywa 4 lata i uprawnień nabędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Bez uwzględniania kary, która już odbył.
forg jest off-line  
08-02-2011, 21:51  
ewciaaa1
Początkujący
 
ewciaaa1 na Forum Prawnym
 
Posty: 9
Domyślnie RE: warunkowe zawieszenie kary czy wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z od

Chciała bym się dowiedzieć czy ja jako narzeczona skazanego moge pisać pismo z proźbą o warunkowe zwolnienie.I gdzie takie pismo miała bym kierować?( do sądu czy do Zk)? za miesiąc mija połowa kary którą miał odbyć czy juz możemy się o to starać czy po wokandzie? prosze o szybko odpowiedz.
ewciaaa1 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania kary (odpowiedzi: 1) Witam , spróbuje krótko i treściwie wiec... Dostałem wyrok kary pozbawienia wolności orzeczonej na okres 3 miesięcy za kierowanie pojazdem w stanie...
§ warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary pozbawienia wolnosci (odpowiedzi: 1) mam pytanie małe. Czytalem gdzies ze Wniosek o Przedterminowe Zwolnienie z kary pozbawienia wolnosci mozna pisac od 20do40 dni przed odbywana...
§ Warunkowe przedterminowe zwolnienie/warunkowe zawieszenie (odpowiedzi: 4) Witam. Kilka lat temu, zostałem zatrzymany i przesiedziałem w areszcie 6 miesięcy. Później areszt został zastąpiony na dozór. Sprawa toczyła sie 7...
§ Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary (odpowiedzi: 3) Powołując się na art 155 kkw skazany chce się starać o Warunkowego zawieszenia reszty kary.Po jakim czasie przy ewentualnej odmowie można składać...
§ wniosek a warunkowe zawieszenie kary (odpowiedzi: 3) czy ja jako rodzina najbliższa mogę napisać wniosek z uzasadnieniem o wydanie wyroku w zawieszeniu dla męża? czy będzie to w ogóle brane pod uwagę?
§ Warunkowe przedterminowe zwolnienie a odbycie kolejnej zasądzonej kary (odpowiedzi: 8) Stan faktyczny jest taki: skazany stara się o warunkowe przedterminowe zwolnienie na mocy art. 78§1 kk, ale ma jeszcze do odbycia inny wyrok na okres...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:01.