Karta praw ofiary - Forum Prawne

 

Karta praw ofiary

Cytat: Prawo ofiary jako strony postępowania karnego do wymiaru sprawiedliwości -o fiara ma prawo do swobodnego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Ofiara ma prawo w granicach przewidzianych w ustawie w sposób wolny od jakiegokolwiek przymusu lub ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne


Zamknięty temat
 
07-02-2006, 12:51  
Niuans
Moderator w spoczynku
 
Niuans na Forum Prawnym
 
Posty: 350
Domyślnie Karta praw ofiary

Cytat:
Prawo ofiary jako strony postępowania karnego do wymiaru sprawiedliwości

-o fiara ma prawo do swobodnego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Ofiara ma prawo w granicach przewidzianych w ustawie w sposób wolny od jakiegokolwiek przymusu lub oporu kształtować swoje interesy prawne. (art. 6 KE).

- prawo ofiary do pomocy i reprezentacji prawnej powinno być przynajmniej zrównane z prawami przysługującymi oskarżonemu. Ofiara powinna mieć np. prawo do bezpłatnego pełnomocnika, w tych samych przypadkach, w których przyznaje się prawo sprawcy do obrońcy z urzędu.

- ofiara w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Od wniesienia aktu oskarżenia aż do momentu jego odczytania w sądzie ofiara może złożyć oświadczenie, że chce działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
W razie powtórnego wydania przez prokuratora postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania pokrzywdzony może w terminie miesiąca wnieść swój akt oskarżenia do sądu. (art.53, 54, 55 kpk).

- ofiara ma prawo do rzetelnej, zrozumiałej dla niej i wyczerpującej informacji o przysługujących jej prawach i procedurach ich dochodzenia. (art.16 kpk w zw. z art.2 i 83 Konstytucji RP).

- ofiara ma prawo do rzetelnej, zrozumiałej dla niej i wyczerpującej informacji na temat toczącego się w sprawie postępowania.

- ofiara ma prawo do wystąpienia z powództwem cywilnym w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa. Ofiara może to uczynić aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej. (art.62 kpk, art.69 kpk).

- ofiara powinna mieć prawo do zebrania potrzebnych w jej sprawie dowodów bez narażenia na dodatkowe koszty. Dotyczy to między innymi obdukcji lekarskiej i pomocy psychologicznej.

- ofiara ma prawo brać udział w czynnościach śledztwa lub dochodzenia toczącego się w jej sprawie.(art.49§1 kpk, art.302§2 kpk, art.316-318 kpk)

- ofiara ma prawo do składania wniosków o dokonanie czynności w toku postępowania przygotowawczego, a więc zanim sprawa trafi do sądu.
(art. 315 kpk)

- ofiara ma prawo wglądu do akt sprawy i sporządzania odpisów dokumentów występujących w sprawie.(art. 156-157kpk, art. 159 kpk)

Prawo ofiary jako strony postępowania karnego do mediacji i pojednania ze sprawcą

- ofiara ma prawo do mediacji i pojednania ze sprawcą. Ofiara ma prawo wystąpić z taką inicjatywą do prokuratora lub do sądu.(art.53§3 kk, art.60§2 pkt1, 2 kk, art.46 kk, art.66§3 kk, art.320 kpk, art.339§4, 489§2 kpk).

- ofiara ma prawo w sprawach z oskarżenia prywatnego do pojednania i ugody.(489, 499, 492-494 kpk).

- ofiara ma prawo na swój i oskarżonego wniosek do porozumienia się ze sprawcą w kwestii naprawienia szkody lub zadośćuczynienia. (art.341§3,4 kpk)

Prawo Ofiary do restytucji poniesionych szkód

- ofiara ma prawo do restytucji poniesionych przez nią szkód.(A.8-11 ONZ1985, art46kk, art.62 kpk).

- sprawca czynu zabronionego powinien wyrównać ofierze poniesione szkody (czyli dokonać restytucji). Przestępcy albo osoby trzecie odpowiedzialne za ich zachowanie powinni dokonać sprawiedliwej restytucji na rzecz ofiar, ich rodzin lub osób pozostających na utrzymaniu. Restytucja powinna obejmować: zwrot własności, zapłatę za doznaną krzywdę lub poniesioną stratę, zwrot wydatków poniesionych w wyniku wiktymizacji, zabezpieczenie usług oraz przywrócenie praw.(A.8 ONZ1985).

- jeżeli sprawca lub inne uprawnione instytucje (np. ubezpieczenie) nie wyrówna szkód poniesionych przez ofiarę, powinno się dążyć do zapewnienia kompensacji materialnej ze strony Państwa:
1. ofiarom, które doznały ciężkiego uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychicznym w wyniku poważnych przestępstw,
2. rodzinie, a w szczególności osobom pozostającym na utrzymaniu ofiar, które poniosły śmierć lub które dotknęło kalectwo fizyczne lub psychiczne w wyniku takiej wiktymizacji. (A.12 ONZ1985)
.

Źródło
Niuans jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Komisja - rozebranie się, a karta praw pacjenta (odpowiedzi: 19) Witam. Dostałem wezwanie na komisję wojskową. Abstrahując od moich poglądów na ten temat, że tylko w faszystowskim państwie można zmusić człowieka...
§ kat od ofiary zada alimentow (odpowiedzi: 2) moja zona zostala pozwana przez bylego meza skazanego prawomocnym wyrokiem na 3,5 roku wiezienia za znecanie fizyczne i psychiczne nad nia i ich...
§ Z ofiary w sprawce... (odpowiedzi: 1) Witam, mam problem wynikajacy ze szkolnej bójki. A minowicie na lekcji W-F (dodam ze ta sytuacja miała miejsce w gimnazjum) w czasie gry w koszykówkę...
§ Pomoc dla ofiary matczynej miłości ... (odpowiedzi: 4) Witam. W chwili obecnej jestem świadkiem sytuacji, w której starsza Pani mieszkająca z córką cierpi z powodu jej problemów. Ofiara (emerytka) ma na...
§ Karta praw ofiary- bajki dla naiwnych (odpowiedzi: 22) Jestem rozdrazniona i przemawia przezemnie jedynie żal, że w panstwie naszym ofiara nie ma praw...nie zna ich ....lub jest ich pozbawiona ......
§ Karta praw podstawowych a zmiana w kodeksie karnym (odpowiedzi: 5) Hej, nie wiem ile jest w tym prawdy. Ale dzis dzwonił moj A i powiedział ze cos sie zmieniło i ze wszyscy w jego ZK o tym mowia, ponoc na korzyść....


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:08.