Osoba "NIELETNIA", a odpowiedzialność karna. - Forum Prawne

 

Osoba "NIELETNIA", a odpowiedzialność karna.

Kodeks karny: Przepis prawny: Art. 10. § 1. Na zasadach określonych w tym kodeksie odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat. Osobą nieletnią w rozumieniu ustawy "kodeks karny" jest osoba, która nie ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne


Zamknięty temat
 
27-02-2006, 13:18  
Niuans
Moderator w spoczynku
 
Niuans na Forum Prawnym
 
Posty: 350
Domyślnie Osoba "NIELETNIA", a odpowiedzialność karna.

Kodeks karny:

Przepis prawny:
Art. 10. § 1. Na zasadach określonych w tym kodeksie odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat.Osobą nieletnią w rozumieniu ustawy "kodeks karny" jest osoba, która nie ukończyła 17 roku życia , w dniu popełnienia czynu karalnego.

Czyn karalny – przestępstwo lub przestępstwo skarbowe lub wykroczenie.

Postępowanie opiekuńczo-wychowawcze:

W postępowaniu tym sąd stosuje środki wychowawcze, które są wymienione w art. 6 Ustawy i są to:

- udzielenie upomnienia,

- zobowiązanie nieletniego do określonego postępowania, a przede wszystkim do: naprawienia wyrządzonej szkody, przeproszenia pokrzywdzonego, podjęcia nauki lub pracy, powstrzymania się od przebywania w określonych miejscach czy środowiskach, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków lub innego środka odurzającego,

- ustanowienie nadzoru rodziców lub opiekuna,

- ustanowienie nadzoru organizacji młodzieżowej, społecznej, zakładu pracy czy osoby godnej zaufania, jeżeli udzielą poręczenia za nieletniego, lub nadzoru kuratora,

- skierowanie do kuratorskiego ośrodka pracy z młodzieżą,

- orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,

- orzeczenie przepadku rzeczy, które nieletni uzyskał z popełnienia przestępstwa, np. rzeczy, które ukradł,

- umieszczenie go w instytucji lub organizacji powołanej do przygotowania zawodowego, w rodzinie zastępczej, placówce resocjalizacyjnej lub opiekuńczo - wychowawczej.

Jeżeli sąd stwierdzi u nieletniego niedorozwój umysłowy, chorobę psychiczną lub inne zakłócenie czynności psychicznych, bądź też nałogowe spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków czy innych środków psychotropowych w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, może umieścić go w szpitalu psychiatrycznym lub innym odpowiednim zakładzie leczniczym.
Może jednak również orzec umieszczenie w zakładzie pomocy społecznej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej, jeżeli zachodzi potrzeba jedynie zapewnienia nieletniemu opieki wychowawczej.
Są to środki lecznicze.
Stosuje się je po przeprowadzeniu specjalnego postępowania zbliżonego do postępowania opiekuńczo - wychowawczego.
Jeżeli sąd orzeka jako środek leczniczy umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym lub zakładzie tego typu, może to zrobić jedynie po przeprowadzeniu badań nieletniego przez co najmniej dwóch biegłych lekarzy psychiatrów.
Sąd rodzinny może również zobowiązać do określonych działań czy zachowań rodziców np. do poprawy warunków bytowych nieletniego, współpracy ze szkołą czy do naprawienia szkody, którą nieletni wyrządził swoim czynem. W wypadku gdy rodzice lub opiekun nieletniego uchylają się do wykonania obowiązków nałożonych na nich przez sąd rodzinny, sąd ten może wymierzyć im karę pieniężną w wysokości od 50 do 1500 złotych. (art. 8 § 1. upn.)Przepis prawny:
Wobec nieletnich sąd rodzinny może:

1) udzielić upomnienia,

2) zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia,

3) ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna,

4) ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania - udzielających poręczenia za nieletniego,

5) zastosować nadzór kuratora,

6) skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją,

7) orzec zakaz prowadzenia pojazdów,

8.) orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego,

9) orzec umieszczenie w rodzinie zastępczej, w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii albo w ośrodku szkolno-wychowawczym,

10) orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym,

11) zastosować inne środki zastrzeżone w niniejszej ustawie do właściwości sądu rodzinnego, jak również zastosować środki przewidziane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.


Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982, Dz.U. z 1982 roku, Nr 35, poz. 228;
Niuans jest off-line  
10-03-2006, 11:45  
Niuans
Moderator w spoczynku
 
Niuans na Forum Prawnym
 
Posty: 350
Domyślnie

Zatarcie skazania

Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym


Art. 1 ust. 2 pkt 6

W Rejestrze gromadzi się dane o osobach:

Nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze,
poprawcze lub leczniczo-wychowawcze albo którym wymierzono karę na
podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu
w sprawach nieletnich.


Art. 14 ust. 2

Dane osobowe nieletniego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 6, usuwa się z Rejestru:

1) po ukończeniu 18 roku życia przez nieletniego, wobec którego wykonywane
były środki wychowawcze, z wyjątkiem przypadków, gdy:
a) środek wychowawczy zastosowano w okresie warunkowego zawieszenia
wykonania umieszczenia w zakładzie poprawczym,
b) wykonanie środka wychowawczego ustało z mocy prawa po ukończeniu
przez nieletniego 21 roku życia albo z chwilą powołania nieletniego
do zasadniczej służby wojskowej lub służby zastępczej,


2) po upływie terminów określonych w art. 11 § 4, art. 87 § 4, art. 88 § 4 i art.
89 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,


3) po ukończeniu 23 roku życia przez sprawcę czynu karalnego, gdy w miejsce
umieszczenia w zakładzie poprawczym wymierzona została kara na podstawie
art. 94 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,


4) na zasadach określonych w Rozdziale XII Kodeksu karnego, gdy w miejsce
umieszczenia w zakładzie poprawczym wymierzona została kara na podstawie
art. 13 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

� � � Pełny tekst ustawy o "KRK" � � �
Niuans jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ "powinno" = "byłoby dobrze, gdyby" czy "bezwzględnie musi"? (odpowiedzi: 3) Pytanie: Co w języku prawnym dokładnie znaczy wyraz "powinno"? "Byłoby dobrze, gdyby" czy "bezwzględnie musi"? Dotyczy: Rozporządzenia ministra...
§ nieletnia matka skończyla 18.Pomoc w"odzyskaniu" praw rodzicielskich (odpowiedzi: 17) Witam. Sprawa wygląda następująco: młoda matka skończyla niedawno 18 lat i stała się pełnoletnia.Do tej pory opiekunem prawnym jej dziecka byli jej...
§ ask.fm "anonimowe pytania" a odpowiedzialność karna (odpowiedzi: 1) Witam wszystkich. Mój kolega ma problem. Otóż na portalu ask.fm, który umożliwia zadawanie anonimowych pytań(których wcale odbiorca nie musi...
§ Dorabianie ojca "na czarno" a odpowiedzialność karna córki (odpowiedzi: 3) Witam wszystkich. Mój teść oprócz pracy na etacie, systematycznie wykonuje również od kilkunastu lat remonty. Pobiera za to opłaty, nie zgłaszając...
§ Osoba nieletnia a odpowiedzialnosc karna (odpowiedzi: 1) Witam a wiec chodzi mi o to czy moge miec klopoty prawne czy z policja... a wiec chodzi o to ze gram sobie w pewna gre jakis typek z gry zapytal sie...
§ Sprawa "karna" i adres zameldowania (odpowiedzi: 1) Witam, Mam dość nietypową sprawę i nie wiem dokładnie w którym dziale powinnam ją zamieścić, ale niby to sprawa karna więc dam tutaj. ...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:31.