Organizacje wspierające ofiary przestępstw - Forum Prawne

 

Organizacje wspierające ofiary przestępstw

LISTA ORGANIZACJI WSPIERAJĄCYCH OFIARY PRZESTĘPSTW opracowana na podstawie informacji nadesłanych przez prezesów sądów apelacyjnych i zawierająca inne organizacje niż wymienione w Wykazie instytucji, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, o których mowa w art. 47 i ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne


Zamknięty temat
 
12-03-2006, 16:41  
Niuans
Moderator w spoczynku
 
Niuans na Forum Prawnym
 
Posty: 350
Domyślnie Organizacje wspierające ofiary przestępstw

LISTA ORGANIZACJI WSPIERAJĄCYCH OFIARY PRZESTĘPSTW
opracowana na podstawie informacji nadesłanych przez prezesów sądów apelacyjnych i zawierająca inne organizacje niż wymienione w Wykazie instytucji, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, o których mowa w art. 47 i 49 kodeksu karnego, zamieszczonym w obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości z 4 marca 2005r. (Dz. Urz. MS Nr 2, póz. 6).

1. Stowarzyszenie Przeciwko Zbrodni im. Jolanty Brzozowskiej w Warszawie, ul. Wiśniowa 58/9,
2. Biuro Rzecznika Praw Ofiar w Warszawie, ul. Okężna 57,
3. Ośrodek „Dom" dla ofiar przemocy w rodzinie prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym w Warszawie, ul. Walecznych 59,
4. Fundacja Ośrodek Informacji Środowisk Kobiet „Ośka" w Warszawie, ul. Fałata 2/48,
5. Ośrodek Interwencji Kryzysowej Fundacji Ecce Homo w Warszawie, ul. Osowska 81,
6. Stowarzyszenie „Razem Przeciwko Przemocy" w Warszawie, ul. Białobrzeska 34/137,
7. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" w Warszawie, ul. Szczotkarska 48a,
8. Centrum Pomocy Rodzinie Przeciw Przemocy - Wyrównać Szansę Stowarzyszenie ASLAN w Warszawie, ul. Nowolipie 17,
9. Fundacja Dzieciom Ofiarom Przemocy w Rodzinie w Warszawie, ul. Linleya 12,
10. Fundacja Pomocy Dzieciom Ofiarom Gwałtu i Przemocy w Warszawie, ul. Wyzwolenia 11/19
11. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Pro f. Adama Grucy w Otwocku,
12. Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot w Baranowie k/Poznania,
13. Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń" na Rzecz Pomocy Potrzebującym i Zapobieganie Patologiom Społecznym w Grajniku,
14. Fundacja „Centrum" Rehabilitacji Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych w Katowicach,
15. Polskie Stowarzyszenie Walki z Kalectwem Zarząd Główny w Warszawie,
16. „Przyszłość dla Dzieci" Fundacja w Olsztynie,
17. Polskie Towarzystwo Psychologiczne Zespół ds. Wiktymologii Oddział w Bielsko -Białej,
18. Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny w Bydgoszczy,
19. Stowarzyszenie „Medar" w Bydgoszczy,
20. Społeczny Komitet Wspierania Pomnika - Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie,
21. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Judym" w Kołaczkowie k. Szubina,
22. Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy,
23. Ośrodek Terapii Dzieci i Młodzieży w Gdańsku, ul. Racławicka 17,
24. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Integracja" w Kościerzynie,
25. Fundacja Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych ze Schorzeniami Narządów Ruchu w Wejherowie,
26. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie w Pelplinie,
27. Stowarzyszenie „Bliżej Rodziny" w Tczewie,
28. Środkowopolska Fundacja Pomocy Ofiarom Wypadków Komunikacyjnych w Warszawie,

29. Ogólnopolska Fundacja Na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych oraz Osób Niepełnosprawnych „YIRIBUS UNITIS" we Wrocławiu,
30. Fundacja „ŚWIATEŁKO W TUNELU" w Gorzowie Wielkopolskim,
31. Fundacja Motocyklowa „PROMOT",
32. Stowarzyszenie „Bezpieczny Bytów",
33. Stowarzyszenie „ Bezpieczny Region Słupski" w Słupsku,
34. Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przemocy TAMA w Słupsku, ul. Sienkiewicza 7,
35. Dom Interwencji Kryzysowej w Słupsku, ul. Wolności 3,
36. Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Słupku, ul. Sienkiewicza 3,
37. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Słupsku, ul. Sienkiewicza 7,
38. Stowarzyszenie „Bezpieczne Chełmno" w Chełmie,
39. Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie „HOMINI" w Grudziądzu,
40. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Potrzebującym i Zapobiegania Patologiom Społecznym POMOCNA DŁOŃ w Gnojniku,
41. Fundacja Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych „Kierowcy -Dzieciom" w Poznaniu,
42. Fundacja Na Rzecz Ofiar Pijanych Kierowców „Stop" w Warszawie,
43. Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „POMÓŻ I TY" w Gdyni,
44. Fundacja „Wspólnota Przyjaznych Serc" Pomoc Ofiarom Wypadków Drogowych w Białymstoku,
45. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych w Brodnicy,
46. Fundacja YICTORIA OLABARTE w Kolbudach,
47. Fundacja „Człowiek a środowisko" w Warszawie,
48. Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Poszkodowanym i Pokrzywdzonym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych oraz Na Rzecz Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Szczecinie,
49. Fundacja Zbigniewa Janowskiego „Wszystko Dla Dzieci" w Warszawie,
50. Fundacja Na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych w Mielnie - Unieściu,
51. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Świadczące Pomoc Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych „Trzeźwy Kierowca" w Kutnie,
52. Fundacja „Życiowy Zakręt" w Warszawie,
53. Fundacja Na Rzecz Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych „Światło" we Wrocławiu,
54. Fundacja Na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Lubinie,
55. Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia we Wrocławiu,
56. Fundacja Świętego Krzysztofa Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Samochodowych we Wrocławiu,
57. Fundacja Na Rzecz Dzieci Poszkodowanych w Wypadkach Samochodowych „Miś" w Prudniku,
58. Fundacja Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Samochodowych „Barka" we Wrocławiu,
59. Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych oraz Przestępstw Związanych z Użyciem Przemocy w Rypinie,
60. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych „ Na Pomoc" w Kaliszu,

61. Fundacja Pomocy Ofiarom Wypadków Komunikacyjnych i Ofiarom Przestępstw Związanych z Użyciem Przemocy „Mandala" w Dzierżoniowie,
62. Fundacja Urszuli Jaworskiej - Bank Dawców Szpiku w Warszawie,
63. Fundacja Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych i Komunikacyjnych „DTŚ" w Dąbrowie Górniczej, ul, Gustawa Morcinka 3,
64. Fundacja Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych „Domino" w Szczecinie,
65. Fundacja „Agro-Eko-Dar" w Radomiu,
66. Fundacja na Rzecz Rehabilitacji Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych „Szansa" we Wrocławiu,
67. Fundacja „Nadzieja - pomóżmy innym" w Toruniu,
68. Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Sławieński" w Sławnie,
69. Stowarzyszenie „ Bezpieczne Miasto Białogard" w Białogardzie,
70. Stowarzyszenie Rodzin i Ofiar Wypadków Drogowych Spowodowanych Przez Nietrzeźwych Kierowców i Będących Pod Wpływem Środków Odurzających „BART" w Chojnicach,
71. Fundacja im. Jana Pawła II w Lubaczowie,
72. Fundacja Szpitalnicza Świętego Krzyża Bene Fatum w Kiebarku Wielkim,
73. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ofiarom Przestępstw w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 18,
74. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw w Kielcach,
75. Stowarzyszenie Na Rzecz Ratowania Życia Ofiar Wypadków II Katedra Chirurgii CM UJ w Krakowie,
76. Fundacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego „O Zdrowie Dziecka" w Krakowie,
77. Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne" w Krakowie,
78. Stowarzyszenie Pomocy „Bądźcie z nami" w Krakowie,
79. Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot w Baranowie,
80. Fundacja Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych „Kierowcy Dzieciom", ul. Równa 25, 61-368 Poznań,
81. Stowarzyszenie Pomocy „Krąg" w Nowym Mieście n. Wartą,
82. Fundacja „Bieda" w Plewiskach,
83. Fundacja Pomocy Samotnej Matce „Pro Vita" w Poznaniu,
84. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Domów Dziecka i Rodzin Będących w Trudnej Sytuacji Życiowej „Dom" w Grodzisku WLkp.,
85. Fundacja „Mielnica" w Koninie,
86. Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Chodzieski" w Chodzieży,
87. Lubuskie Stowarzyszenie „Trzeźwość" w Zielonej Górze,
88. Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat' Oddział W Zielonej Górze,
89. Stowarzyszenie Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych w Bielsku - Białej,
90. Towarzystwo Pomocy „Dajmy Szansę" w Elblągu,
91. Centrum Edukacji, Profilaktyki i Terapii w Cieszynie,
92. Fundacja „Bezpieczna Droga" w Augustowie,
93. Fundacja Na Rzecz Dzieci Poszkodowanych w Wypadkach Samochodowych „Help", ul Swojczycka 21-41, 51-500 Wrocław,
94. Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „Zmiana" w Mikołowie,
95. Stowarzyszenie „Inicjatywa na rzecz Bezpieczeństwa" w Krakowie,
96. Fundacja na rzecz Rehabilitacji Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych „Szansa" we Wrocławiu,
97. Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym „Nowa Nadzieja" Oddział w Bielawie, ul. Żeromskiego 34,

98. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji „Uśmiech" w Dzierżoniowie, ul. Mickiewicza 2,
99. Nieformalna Młodzieżowa Grupa Przeciwko Przemocy „Wsparcie" w Polanicy Zdroju,
100. Fundacja „Bezpieczny w Ruchu Drogowym" w Gdańsku,
101. Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw Karta 99 we
Wrocławiu,
102. Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych
„Bezpieczne Drogi" w Gliwicach,
103. Fundacja „Non Licet" Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie, 50-312
Wrocław, ul. Żeromskiego 37/1,
104. Stowarzyszenie Inicjatyw Wobec Zagrożeń „Anan", 58-100 Świdnica, Pl.
Wojska Polskiego 4,
105. Stowarzyszenie Klub Ludzi Życzliwych, 53-125 Wrocław, ul.
Ledóchowskiego 8/4,
106. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Niepełnym i w Trudnej Sytuacji Życiowej
„Nadzieja", 50-244 Wrocław, Pl. Św. Macieja 5a,
107. Stowarzyszenie Pomocy Samotnym Matkom i Dzieciom, 56-400 Oleśnica
Śląska, ul. Armii Krajowej 1/3,
108. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
50-449 Wrocław, ul. Krasińskiego 13,
109. Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie-Iudziom", 51-114 Wrocław, ul. Obornicka
99,
110. Fundacja „Praestemo", 50-246 Wrocław, ul. Trzebnicka 8/7,
111. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych, 50-007 Wrocław, ul.
Podwale 74a/33,
112. Towarzystwo Rozwoju Rodziny, 50-449 Wrocław, ul. Podwale 74/of.23,
113. Fundacja „Pomoc Kobietom", 53-676 Wrocław, ul. Zelwerowicza 16,
114. Fundacja „DUAE ROTAE", ul. Wojska Polskiego 13, 58-200 Dzierżoniów,
115. Fundacja „JUTRO BEZ OBAW", ul. Hermanowska 73/2, 54-314 Wrocław,
116. Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia „CURATUS', Wyb. J. C.
Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław,
117. Stowarzyszenie „WYSPA", ul. Przeskok 4/10, 50-319 Wrocław,
118. Strzelińskie Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Uzależnień, Klub Krzewienia Abstynencji i Trzeźwości „PROMIENIE",
ul. Pocztowa 3, 57-100 Strzelin,
119. Stowarzyszenie Ziemi Strzelinskiej, Gębczyce 28F, 57-100 Strzelin,
120. Stowarzyszenie Dobroczynności im. Matki Teresy z Kalkuty, ul. Pocztowa 3,
57-100 Strzelin,
121. Fundacja Pomóżmy Razem, ul. Szkolna 11, 54-007 Wrocław,
122. Fundacja Pomocne Serce, ul. Strumykowa 2, 58-200 Dzierżoniów,
123. Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Wspierania Otolaryngologii i Profilaktyki
Chorób Głowy i Szyi „SANITAS", ul. Królowej Jadwigi 2B, 21-500 Biała Podlaska,
124. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SPON", ul.
Szwoleżerów 9/17, 20-555 Lublin,
125. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego, ul. Chopina 6,
21-l 00 Lubartów,
126. Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Fenyloketonurię, ul. Rafała Krajeńskiego
14, 20-728 Lublin,
127. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze,

128. Fundacja „Wszystko dla Dzieci", ul. M. Sengera „Cichego" 14/2a, 02-790
Warszawa,
129. Stowarzyszenie YERUM, ul. Nałkowskich 132/17, 20-470 Lublin,
130. Stowarzyszenie Klub Kobiet Po Mastektomii AMAZONKI, ul. Organowa 2,
20-850 Lublin,
131. TRZEŹWY KIEROWCA, ul. Ks. Koreckiego 2, 99-300 Kutno,
132. Stowarzyszenie Zdrowie Psychiczne POMOC, ul. Sobieskiego 3, 77-300
Człuchów,
133. Fundacja SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI, ul. Prymasa Wyszyńskiego 2, 20-950
Lublin,
134. Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw PRZYWRÓCIĆ NADZIEJĘ, Pl.
Grunwaldzki 8, 11-500 Giżycko,
135. Fundacja im. Adama Wielhorskiego Ofiarom Wypadków Drogowych, ul.
Wiejska l G, 05-500 Piaseczno-Józefosław,
136. Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych, ul.
Wronia 1/28, 87-800 Włocławek,
137. Stowarzyszenie NADZIEJA RODZINIE, ul. Wojska Polskiego 230, 25-205
Kielce,
138. Stowarzyszenie PRZYMIERZE ZIEMIA PISKA, Plac Daszyńskiego 16, 12-200 Pisz,
139. Fundacja POMOC BEZ GRANIC, ul. Ogrody 19c/130, 85-870 Bydgoszcz,
140. Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych
Bezpieczne Drogi, ul. Bernardyńska 46, 44-102 Gliwice,
141. Stowarzyszenie Na Rzecz Ratowania Życia Ofiar Wypadków, ul. Kopernika
21,31-501 Kraków,
142. Puławskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum" w Puławach,
143. Stowarzyszenie „Inicjatywa Na Rzecz Bezpieczeństwa" w Krakowie,
144. Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Wypadków Drogowych „ODNALEŹĆ SIEBIE"
w Starogardzie Gdańskim,
145. Polska Fundacja Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych
„Bezpieczna Droga" w Starachowicach,
146. Stowarzyszenie Na Rzecz Ratowania Życia Ofiar Wypadków w Krakowie,
147. Stowarzyszenie Powiat Ostrowski w Ostrowii Mazowieckiej,
148. Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego" w Ostrowie Wielkopolskim, ul.
Reymonta 10,
149. Fundacja Na Rzecz Ochrony Obywateli w Zgierzu,
150. Stowarzyszenie Pokrzywdzonych w Wypadkach Drogowych „Bezpieczna
Droga i Miasto" w Radomsku.


Źródło
Niuans jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Przedawnienie przestępstw. (odpowiedzi: 1) Czytałem, że Sejm znowelizował prawo karne, tak aby przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego przedawniały się po 10 latach. Czy to prawda i czy...
§ Skład, kwalifikacja przestępstw, obserwator (odpowiedzi: 13) Witam serdecznie! Mam kilka pytań :) 1. Jeżeli sprawa oskarżonego z art. 155 kk rozpatrywana jest przez Sąd Rejonowy i w trakcie trwania sprawy...
§ Czyn ciągły, ciąg przestępstw? (odpowiedzi: 2) Jeśli ktoś przywłaszcza powierzoną cudzą rzecz (art. 284 par. 2) a po długim okresie czasu ją niszczy (art. 288 par. 2) to mamy do czynienia z czynem...
§ Typy przestępstw (odpowiedzi: 2) Witam chciałabym dowiedzieć sie jakie są przykłady Przestępstwa uprzywilejowanego np. Art. 148 par. 4 na czym polega oraz przestępstwa...
§ Zbiezność przestępstw 271 K.K. czy 62 K.K.S. (odpowiedzi: 6) Witam, moje śledztwo ciągnie się już 10 lat i dopiero teraz prokurator postanowił je zakończyć - otrzymałem zarzuty końcowe. W skrócie powiem, że...
§ pyt. co do zbiegu przestępstw (odpowiedzi: 4) Witam, mam takie pytanie. Osoba X oszukala osobę Y posługując się m.in falszywym tzn podrobionym przez siebie zaswiadczeniem, w tym celu poslugując...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:55.