Forum Prawne

Forum Prawne (http://forumprawne.org/index.php)
-   Prawo karne (http://forumprawne.org/forumdisplay.php?f=14)
-   -   Świadek - zwrot kosztów dojazdu do Prokuratury i Komendy Policji (http://forumprawne.org/showthread.php?t=185096)

adakar 24-01-2011 22:03

Świadek - zwrot kosztów dojazdu do Prokuratury i Komendy Policji
 
Witam

Mam takie oto pytanie. Wiem, że przysługuje prawo do zwrotu równowartości biletu na pociąg drugiej klasy gdy jestem wzywany przed oblicze Sądu i nie raz z tego korzystałem.

Jednak obecna sprawa jest inna. Naświetle w skrócie problem.
Mieszkam w Toruniu. W październiku tamtego roku byłem na urlopie u rodziny pod Tarnowem i niestety, ŚWIADKIEM potrącenia, które zakończyło się paraliżem osoby potrąconej. Byłem wówczas przesłuchany przez "lokalny" Komisariat i na tym się skończyło.

Jednak kierowca który potracił, złożył zeznania (i ich broni) które są diametralnie inne, niż moje. Dlatego tamtejsza Prokuratura, zleciła przeprowadzenie KONFRONTACJI.

I teraz dostałem w piątek wezwanie na stawienie się na Komendzie Policji w Tarnowie w celu konfrontacji pod groźbą kary 10.000 zł i doprowadzenia siłą ... etc. standard.

Tyle, że ja do Tarnowa mam przeszło 400 km (!) w jedną stronę (!)

Pytania:
1. Czy przysługuje mi zwrot kosztów przejazdu ?
2. Podróż wg rozkładu PKP zabrałaby 10 (!) godzin w jedną stronę (2 przesiadki). W takim przypadku musiałbym brać dwa dniu urlopu w pracy a wezwanie przecież mam na jeden konkretny dzień (ten czwartek). To przypomina "wyprawę życia" a nie wezwanie na konfrontację.
3. W związku z w/w niemałym problemem, jadę swoim autem. Ford Focus, diesel, ok.6 litrów na 100 km. ;
Czy zwrócą mi za paliwo ?
Koszty paliwa to jedno (ok. 250 zł) ale chodzi o sam czas i "wygodę", w tym przypadku rozumianą dwuznacznie.
4. Jest na to jakiś wniosek / wzór ?
5. Kiedy i gdzie go składać ?
6. Czy przysługuje mi zadośćuczynienie za stracony dzień w pracy ? tzw. dniówka ?

Pomijam w tym wszystkim same koszty eksploatacyjne samochodu, to jest 800 km w obie strony i bite 12-13 godzin samej jazdy + sama konfrontacja.

Proszę o porady / podpowiedzi co i jak ...

Derosi 24-01-2011 22:50

RE: Świadek - zwrot kosztów dojazdu do Prokuratury i Komendy Policji
 
Prawo nie może być proste a tym bardziej zrozumiałe dla wszystkich:)Niestety poczytaj sam-dekret z 1950r o należnościach świadków,rozporządzenie MS z1990r w sprawie wysokości należności.Są jeszcze rozporządzenia o podróżach służbowych i używaniu swojego pojazdu.Reasumując,może lepiej upewnić się czy zwrócą koszty noclegu w hotelu.

adakar 24-01-2011 22:54

RE: Świadek - zwrot kosztów dojazdu do Prokuratury i Komendy Policji
 
DEKRET

z dnia 26 października 1950 r.

o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 21 lipca 1950 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 271) - Rada Ministrów postanawia, a Rada Państwa zatwierdza, co następuje:

Przepisy ogólne.

Cytat:

Art. 1.1. Przepisy dekretu niniejszego stosuje się do należności świadków, biegłych (tłumaczy) i stron w postępowaniu przed sądami oraz innymi władzami i organami wymiaru sprawiedliwości, jeżeli szczególne przepisy ustawowe nie stanowią inaczej.

2. Przez oznaczenie "sąd" w dalszych przepisach rozumie się sąd, władzę lub organ, które dokonują odnośnej czynności urzędowej.
CZYLI, Policja, Prokuratura ... tak ?

Należności świadków.

Art. 2.1. Świadkowi na jego żądanie może być przyznane odszkodowanie za zarobek utracony z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu.

2. Wynagrodzenie za utracony zarobek przyznaje się świadkowi w wysokości udowodnionej przeciętnego jego dziennego zarobku, jednak nie wyżej niż 1.000 zł dziennie.

Art. 3. 1. Świadek zamieszkały w miejscowości oddalonej ponad 10 km od miejsca wykonywania czynności urzędowej, do której został wezwany, może żądać wypłaty mu strawnego i zwrotu kosztów podróży od miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności i z powrotem.

2. Sąd może przyznać zwrot kosztów podróży świadkowi zamieszkałemu bliżej niż 10 km, wszakże w odległości nie mniejszej niż 4 km od miejsca wykonywania czynności urzędowej, jeżeli przemawiają za tym względy słuszności.

Cytat:

3. Strawne wypłaca się świadkowi w wysokości 300 zł dziennie w przypadku, jeżeli pobyt w sądzie i podróże w obie strony łącznie trwały ponad 12 godzin.
Moja podróż wg cudnego rozkładu jazdy zajmuje w najlepszej wersji 9-10 godzin, w najgorszym nawet 12. W jedną stronę (!)
Więc w/w punkt w moim wniosku MUSI zostać uznany ...


Cytat:

Art. 4. 1. Za koszty podróży uznaje się koszty przejazdu środkiem transportu masowego (koleją, autobusem itp.) w klasie najniższej, w braku zaś takiego środka - koszty przejazdu najtańszym z dostępnych środków lokomocji.
Liczy się tutaj połączenie "bezpośrednie" czy ogólnie mozaika przesiadek i różnych form komunikacji publicznej ?

2. W przypadku gdy kilku świadków korzystało z jednego pojazdu na wspólny koszt, przyznaje się każdemu z nich część kosztów na niego przypadającą.

Art. 5. Świadkowi, jeżeli nie zostanie on zwolniony przez sąd w dniu, na który został wezwany, służy także prawo do zwrotu poniesionych faktycznie kosztów noclegu w wysokości do 300 zł za nocleg.

Art. 6. 1. Prawo do żądania należności przewidzianych w art. 2-5 służy osobie wezwanej w charakterze świadka, jeżeli się stawiła, choćby przesłuchana nie została.

2. W przypadkach, gdy osoba uprawniona do otrzymania należności przewidzianych art. 2-5 będzie wezwana w charakterze świadka w kilku sprawach na ten sam dzień, natenczas przyznaje się jej te należności tylko raz.

3. Świadkom, którzy zgłosili się bez wezwania sądu, należności przewidziane w art. 2-5 mogą być przyznane tylko w przypadku, jeżeli zostali przez sąd przesłuchani.

Art. 7. 1. Sąd może przyznać należności określone w art. 3-6 także osobie towarzyszącej świadkowi, jeżeli świadek ze względu na stan zdrowia nie mógł przybyć do sądu bez opieki osoby mu towarzyszącej.

2. W warunkach przewidzianych w ust. 1 sąd może przyznać zwrot kosztów przejazdu odpowiednim w danym przypadku środkiem transportu także osobom zamieszkałym bliżej niż 4 km od miejsca wykonywania czynności urzędowej.

Art. 8. Przepisów art. 2-7 nie stosuje się do świadków pozostających w czynnej służbie państwowej cywilnej lub wojskowej, jeżeli powołani zostali do zeznawania w związku z pełnieniem służby. W tych przypadkach świadkowi służy prawo do należności przewidzianych w obowiązujących przepisach dla pracowników państwowych w razie pełnienia czynności poza zwykłym miejscem służbowym.Więc, mogę się ubiegać o zwrot przejazdu i jeszcze 300 zł strawnego (bo cała wyprawa z konfrontacją to będzie przeszło 20 godzin - gdybym jechał pociągo-busem). Jednak:

a) KOMU mam dać wniosek o zwrot w/w kwot ? Policjantowi, który będzie nas "konfrontował" ? Jego przełożonym ?
Czy wysłać to do Prokuratury która postepowanie prowadzi i to ona zlecała konfrontacje i tym samym mnie wezwała ?
b) Jeśli jadę własnym autem, mam brać paragony za paliwo ? Żeby udowodnić ile faktycznie spaliłem ?
Z drugiej strony zwrot kosztów nalezy się jak psu buda, tzn. nawet jak NIE mam biletów za pociągi ... to jakoś za przeproszeniem musiałem tam się stawić, teleportów a'la Star Treck jeszcze nie mamy.
c) jak taki wniosek ma wyglądać ? Na jakie przepisy i paragrafy się powoływać poza powyższym dekretem "o należnościach świadków.." ?

adakar 25-01-2011 13:46

RE: Świadek - zwrot kosztów dojazdu do Prokuratury i Komendy Policji
 
Nikt nic nie wie ?

Przecież to cyrk na kółkach. Dziś dzwoniłem do Prokuratury która sprawę prowadzi i kobieta w sekretariacie ROZŁOŻYŁA ręce !

Prokuratora już nie było, ma być jutro ... :mad:

Animus 11-04-2012 17:21

RE: Świadek - zwrot kosztów dojazdu do Prokuratury i Komendy Policji
 
Odświeżam. Na co się powołać, i do kogo złożyć pismo, aby uzyskać zwrot kosztów dojazdu do prokuratury jeżeli będę jako świadek, oskarżony bądź podejrzany. Pozdrawiam.

Drastyczny 21-06-2012 14:08

Dojazd do prokuratury to wniosek w prokuraturze. To pewne, bo sam taki składałem. Uwaga jednak na terminy są b.krótkie - wniosek o zwrot składa się w tym samym dniu lub zaraz następnym .
Jak ktoś nie ma zaświadczenia o utracie zarobków lub wszystkich rachunków (np.za paliwo) to skład sam wniosek, a resztę można dosłać później z dokładnym wyliczeniem.

Ale sam nie wiem jak to będzie w przypadku przesłuchania przez policję. Wniosek składa się w komisariacie ? Do komendanta danego komisariatu czy do komendy głównej w danym mieście ?
A może jednak do prokuratury, która zleciła policji poprowadzenie postępowania (czyli przesłuchanie świadków) ... ?

kujawiaczkaa 21-06-2012 15:54

RE: Świadek - zwrot kosztów dojazdu do Prokuratury i Komendy Policji
 
w sekretariacie komisariatu za potwierdzeniem odbioru na kopii

monika40 21-06-2012 19:07

RE: Świadek - zwrot kosztów dojazdu do Prokuratury i Komendy Policji
 
Zeby odzyskac zwrot kasy za przejazd musi byc
1 wezwanie
2 na wezwaniu musi pisac przesluchanie swiadka
3 zwrot kosztow otrzyma sie w obie strony, tylko pod jednym warunkiem musi to byc bilet PKS normalny lub PKP druga klasa
4 jesli jedziesz autem to musisz wziasc oswiadczenie z kasy lub dyzurnego ruchu ile taki bilet kosztuje, wtedy zwrot kasy otrzymasz tylko ile bedzie wynosila cena biletu
5 wszystko to zalatwiasz od reki bo tylko w tym dniu mozesz starac sie o zwrot kasy za bilety

Drastyczny 22-06-2012 13:48

RE: Świadek - zwrot kosztów dojazdu do Prokuratury i Komendy Policji
 
Super, a z jakich konkretnie przepisów to wynika ?
Bo z tego co wiem to składa się tego samego dnia lub najpóźniej następnego, ponadto nie musi nastąpić przesłuchanie świadka, wystarczy samo jego stawiennictwo ...

mumin30 11-08-2012 12:38

Zwrot kosztów dojazdu - możliwe ?
 
Witam, kilka miesięcy temu zostałem oszukany na Allegro na niewielką kwotę, zgłosiłem sprawę na policję itp. Allegro zwróciło mi kwotę w ramach programu ochrony kupujących, sprawa natomiast trafiła do sądu, oczywiście mam się obowiązkowo na niej stawić. I tu jest problem... sprawa odbędzie się w miejscu zamieszkania oszusta, czyli kilkaset km od mojego miejsca zamieszkania. Czy mogę liczyć na zwrot kosztów dojazdu ? Przyznam, że koszt dojazdu przewyższy kilkukrotnie kwotę, na jaką zostałem oszukany... kolejna sprawa, prowadzę własną działalność gospodarczą, czy mogę też w jakiś sposób domagać się zwrotu pieniędzy, które stracę "zamykając" sklep w tym dniu ?

exceptio 11-08-2012 12:51

RE: Zwrot kosztów dojazdu - możliwe ?
 
Możesz odzyskać koszta dojazdu.

mumin30 11-08-2012 12:58

RE: Zwrot kosztów dojazdu - możliwe ?
 
Gdzieś doczytałem, że sąd może zwrócić koszt dojazdu najtańszym środkiem transportu... nie uśmiecha mi się jechać koleją, co z kosztami dot. zamknięcia sklepu na czas rozprawy ? jak to wygląda ?

magnatex 11-08-2012 13:09

RE: Świadek - zwrot kosztów dojazdu do Prokuratury i Komendy Policji
 
Ogólne zasady zwrotu kosztów stawiennictwa świadka, podane są w dekrecie o którym jest mowa na początku tematu.
Oczywiście, możesz jechać samochodem, ale nie licz na to że Sąd odda Ci wartość spalonego paliwa - Sąd na Twój wniosek odda Ci wartość biletów za przejazd środkami komunikacji publicznej.

W opisanej sytuacji warto się zastanowić, czy nie złożyć do Sądu który Cie wzywa wniosku o przesluchanie Cię w ramach pomocy prawnej przez Sąd właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania. Możesz to uargumentować m. in. trudnościami z dojazdem oraz kosztami jakie musiałbyś ponieść. Jeśli Sąd się zgodzi, to problem sam się rozwiąże.

mumin30 11-08-2012 13:25

RE: Świadek - zwrot kosztów dojazdu do Prokuratury i Komendy Policji
 
magnatex dzięki za "naprowadzenie". Jak taki wniosek ma wyglądać ? czy mimo tego, że wezwanie dostałem miesiąc temu mogę jeszcze coś takiego złożyć ? czy są na to jakieś terminy ?

achbar 11-08-2012 13:30

RE: Świadek - zwrot kosztów dojazdu do Prokuratury i Komendy Policji
 
Możesz tylko jak ustalisz wartość utraconego zarobku ? Nie wiem czy nie ma takiej możliwości aby przesłuchano cię w najbliższym dla ciebie sądzie. Zadzwoń i dopytaj się a jeśli nie to musisz stawić się na rozprawie. Zwrot kosztów podróży należy ci się jak najbardziej.

mumin30 11-08-2012 14:37

RE: Świadek - zwrot kosztów dojazdu do Prokuratury i Komendy Policji
 
Pouczenie mówi: Świadkowi na jego żądanie może być przyznane odszkodowanie za zarobek utracony z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu oraz zwrot kosztów podróży.
Jakoś chyba trzeba wyliczyć ten utracony zarobek... średnia z 3 miesięcy podzielona na ilość dni w miesiącu... nie wiem, nie mam pojęcia jak się do tego zabrać, a po rozprawie mam na to tylko jeden dzień :(
Obecnie napisałem wniosek o przesłuchanie w drodze pomocy prawnej w moim sądzie, zobaczymy jaka będzie odpowiedź.

magnatex 11-08-2012 20:11

RE: Świadek - zwrot kosztów dojazdu do Prokuratury i Komendy Policji
 
Cytat:

Napisał/a achbar (Post 1799112)
Zadzwoń i dopytaj się a jeśli nie to musisz stawić się na rozprawie.

Przede wszystkim to stosowny wniosek składa się w formie pisemnej. Warto jest więc najpierw złożyć taki wniosek, a dopiero potem dzwonić. A nie odwrotnie.

Co się zaś tyczy wniosku, to musi on spełniać ogóle warunki pisma procesowego. W piśmie zawierasz o co prosisz i dlaczego.

mumin30 12-08-2012 19:28

RE: Świadek - zwrot kosztów dojazdu do Prokuratury i Komendy Policji
 
Tak właśnie zrobiłem, jak wspomniałem - prowadzę własną działalność i stawienie się na rozprawie oddalonej kilkaset km od miejsca zamieszkania jest dla mnie kłopotliwe organizacyjno (prowadzę działalność sam) i finansowo. Jak wspomniałem - czekam na odpowiedź sądu.
Nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie...
Jeśli serwis aukcyjny zwrócił mi pieniądze, które zostały mi "ukradzione" to czy nadal jestem pokrzywdzonym w tej sprawie ? Wezwanie do sądu otrzymałem jako świadek, jaka jest więc moja strona w postępowaniu sądowym ?

magnatex 12-08-2012 19:51

RE: Świadek - zwrot kosztów dojazdu do Prokuratury i Komendy Policji
 
Jeśli w toku postępowania zostałeś uznany za pokrzywdzonego, i Prokurator w akcie oskarżenia wskazuje Cię jako pokrzywdzonego, to nadal jesteś pokrzywdzonym.
Jednocześnie jesteś świadkiem popelnionego przestępstwa, i jako świadek byłeś przesłuchiwany w postępowaniu.

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że każdy pokrzywdzony jest świadkiem, ale nie każdy świadek jest pokrzywdzonym.

mumin30 12-08-2012 20:17

RE: Świadek - zwrot kosztów dojazdu do Prokuratury i Komendy Policji
 
Rozumiem, że mimo zwrotu pieniędzy przez serwis aukcyjny jestem dalej pokrzywdzonym ? Czy nie powinien być pokrzywdzony w tym przypadku serwis aukcyjny, który tak na prawdę stracił pieniądze ?
Otrzymałem zawiadomienie treści: "sekretariat prokuratury zawiadamia Pana jako pokrzywdzonego, że w dniu XXX został przesłany do sądu XXX akt oskarżenia przeciwko XXX o popełnienie przestępstwa z art XXX." natomiast w kolejnych pismach dot. terminu rozprawy jestem nazywany świadkiem.
Irytuje mnie ta sprawa, gdyż chodzi o marne kilkadziesiąt zł, zapewne oskarżony otrzyma parę miesięcy wyroku w zawieszeniu i będzie mi się śmiał w twarz, a ja stracę kilkaset złotych na pisma i dojazdy.

janstar 14-11-2012 20:57

RE: Świadek - zwrot kosztów dojazdu do Prokuratury i Komendy Policji
 
Trochę odświeżę temat - ponieważ nurtują mnie pewne wątpliwości:

1. Czy na wyżej omawiane odszkodowanie z tytułu utraty zarobków np. w dniu/dniach przejazdu do prokuratury i przesłuchania trzeba mieć jakieś dokumenty, czy też samemu wyliczyć taką średnią, np. poprzez średnią ilość godzin w ciągu dnia x stawka godzinowa? Nie zostało to jasno określone.

2.
Cytat:

Napisał/a monika40 (Post 1725550)
zwrot kosztow otrzyma sie w obie strony, tylko pod jednym warunkiem musi to byc bilet PKS normalny lub PKP druga klasa

A co w sytuacji, gdy nie ma innej opcji transportu tylko PKS pośpieszny - mam się tułać przez dodatkowe kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt godzin miejscowymi autobusami?
Czy bilet może dotyczyć prywatnego przewoźnika - większość PKS z tego co wiem i tak jest sprywatyzowana.

3.
Cytat:

Napisał/a monika40 (Post 1725550)
jesli jedziesz autem to musisz wziasc oswiadczenie z kasy lub dyzurnego ruchu ile taki bilet kosztuje, wtedy zwrot kasy otrzymasz tylko ile bedzie wynosila cena biletu

Co w sytuacji, gdy albo w miejscowości z której podróżuję nie ma kasy biletowej lub też nie prowadzi ona sprzedaży biletów na daną relację?

4. Ogólnie, czy ptk 2 i 3 mają jakieś potwierdzenie prawne, czy też po prostu użytkownik forum napisał je ot tak sobie...

awokado 15-11-2012 07:59

RE: Świadek - zwrot kosztów dojazdu do Prokuratury i Komendy Policji
 
Te porady które otrzymałeś, są już nieaktualne.
Możesz spokojnie jechać samochodem.
Obowiązuje nowelizacja KPK:

Przepis prawny:
USTAWA
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.2))
po art. 618 dodaje się art. 618a–618l w brzmieniu:
„Art. 618a. § 1. Świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży – z miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania
czynności postępowania na wezwanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze
– w wysokości rzeczywiście poniesionych racjonalnych i celowych kosztów przejazdu własnym samochodem lub
innym odpowiednim środkiem transportu.
§ 2. Górną granicę należności, o których mowa w § 1, stanowi wysokość kosztów przysługujących pracownikowi
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na
obszarze kraju.
§ 3. Według tych samych zasad świadkowi przysługuje zwrot kosztów noclegu oraz utrzymania w miejscu
wykonywania czynności postępowania.
§ 4. Wysokość kosztów, o których mowa w § 1 i 3, świadek powinien należycie wykazać.
Art. 618b. § 1. Świadkowi przysługuje zwrot zarobku lub dochodu utraconego z powodu stawiennictwa na
wezwanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze.
§ 2. Wynagrodzenie za utracony zarobek lub dochód za każdy dzień udziału w czynnościach postępowania
przyznaje się świadkowi w wysokości jego przeciętnego dziennego zarobku lub dochodu. W przypadku świadka
pozostającego w stosunku pracy przeciętny dzienny utracony zarobek oblicza się według zasad obowiązujących
przy ustalaniu należnego pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop.
§ 3. Górną granicę należności, o których mowa w § 2, stanowi równowartość 4,6% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa. W przypadku gdy ogłoszenie ustawy budżetowej nastąpi po dniu 1 stycznia roku, którego dotyczy ustawa budżetowa, podstawę obliczenia należności za okres od 1 stycznia do dnia ogłoszenia ustawy budżetowej stanowi kwota bazowa w wysokości obowiązującej w grudniu roku poprzedniego.
§ 4. Utratę zarobku lub dochodu, o których mowa w § 1, oraz ich wysokość świadek powinien należycie wykazać.
Art. 618c. § 1. Prawo do żądania należności przewidzianych w art. 618a i art. 618b służy osobie wezwanej w charakterze świadka, jeżeli się stawiła, choćby nie została przesłuchana.
§ 2. W przypadku gdy osoba uprawniona do otrzymania należności przewidzianych w art. 618a i art. 618b
zostanie wezwana w charakterze świadka w kilku sprawach na ten sam dzień, przyznaje się jej te należności tylko raz.
§ 3. Świadkowi, który zgłosił się bez wezwania sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, należności przewidziane w art. 618a i art. 618b mogą być przyznane tylko wtedy, gdy został przesłuchany.
Art. 618d. Przepisy art. 618a–618c stosuje się odpowiednio do osoby towarzyszącej świadkowi, jeżeli świadek nie mógł stawić się na wezwanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze bez opieki tej osoby.
Art. 618e. Przepisów art. 618a–618c nie stosuje się do świadka zatrudnionego w organie władzy publicznej, jeżeli powołany został do zeznawania w związku z tym zatrudnieniem. W tym przypadku świadkowi służy prawo do należności na zasadach określonych w przepisach regulujących wysokość i warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu

a priori 15-11-2012 08:06

RE: Świadek - zwrot kosztów dojazdu do Prokuratury i Komendy Policji
 
Cytat:

Napisał/a awokado (Post 1952877)
Obowiązuje nowelizacja KPK

Może wskażesz od kiedy ona obowiązuje?

awokado 15-11-2012 12:36

RE: Świadek - zwrot kosztów dojazdu do Prokuratury i Komendy Policji
 
5.11.2012r

destructor 15-11-2012 15:39

RE: Świadek - zwrot kosztów dojazdu do Prokuratury i Komendy Policji
 
Teraz Straż Miejska już się nie wymiga.

awokado 16-11-2012 09:06

RE: Świadek - zwrot kosztów dojazdu do Prokuratury i Komendy Policji
 
Pytanie czy będzie można stosować ryczałt za kilometr, czy tylko faktura za paliwo przejdzie. Ale samo zużycie paliwa nie jest jedynym kosztem.

denirka 22-01-2013 20:21

RE: Świadek - zwrot kosztów dojazdu do Prokuratury i Komendy Policji
 
czy osoba która jest wezwana jako świadek i pracuje na umowę zlecenie może ubiegać się o zwrot kosztów i jak to obliczyć i przedstawić przed sądem?

Bardzo dziękuję za odpowiedzi

z tego co wyczytałam z wyżej wymienionej ustawy z 31 08 2012 to nie( bo nic nie ma na ten temat) jest mowa o stosunku pracy a um zlecenie nim nie jest, czyli jak to jest , mam rację ?

destructor 22-01-2013 21:04

RE: Świadek - zwrot kosztów dojazdu do Prokuratury i Komendy Policji
 
Nie, jest to jeden z przypadków tam wymienionych.

denirka 22-01-2013 21:08

RE: Świadek - zwrot kosztów dojazdu do Prokuratury i Komendy Policji
 
Ja tam nie mogę wyczytać tego właśnie?
Gdzie to widzisz?

denirka 22-01-2013 21:09

RE: Świadek - zwrot kosztów dojazdu do Prokuratury i Komendy Policji
 
Ja tam nie mogę wyczytać tego właśnie?
Gdzie to widzisz?

a priori 22-01-2013 21:10

RE: Świadek - zwrot kosztów dojazdu do Prokuratury i Komendy Policji
 
Cytat:

Napisał/a denirka (Post 2065047)
Gdzie to widzisz?

Art. 618b. § 1. Świadkowi przysługuje zwrot zarobku lub dochodu utraconego z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze.

Cytat:

Napisał/a denirka (Post 2064913)
i jak to obliczyć i przedstawić przed sądem?

§ 4. Utratę zarobku lub dochodu, o których mowa w § 1, oraz ich wysokość świadek powinien należycie wykazać.

denirka 22-01-2013 21:12

RE: Świadek - zwrot kosztów dojazdu do Prokuratury i Komendy Policji
 
Aha
Co to znaczy należycie wykazać?
Pokazać umowę?

a priori 22-01-2013 21:15

RE: Świadek - zwrot kosztów dojazdu do Prokuratury i Komendy Policji
 
Cytat:

Napisał/a denirka (Post 2065062)
Co to znaczy należycie wykazać?

Tak, żeby nie było wątpliwości, że z powodu stawiennictwa w sądzie rzeczywiście doszło do utraty zarobku oraz w jakiej wysokości to nastąpiło.

denirka 22-01-2013 21:17

RE: Świadek - zwrot kosztów dojazdu do Prokuratury i Komendy Policji
 
Czyli pokazać umowę?

a priori 22-01-2013 22:14

RE: Świadek - zwrot kosztów dojazdu do Prokuratury i Komendy Policji
 
Pokaż. To, czy wystarczy ona do wykazania, że z powodu obecności w sądzie w określonym czasie utraciłaś konkretną kwotę dochodu zależy od jej treści...

denirka 23-01-2013 10:04

RE: Świadek - zwrot kosztów dojazdu do Prokuratury i Komendy Policji
 
Ok dzięki:)

Anetka6381 18-03-2013 13:08

RE: Świadek - zwrot kosztów dojazdu do Prokuratury i Komendy Policji
 
Witam

Ile sie czeka na zwrot km z policji?

pigularz 03-06-2014 09:27

RE: Świadek - zwrot kosztów dojazdu do Prokuratury i Komendy Policji
 
witam
może odświeżę wątek:
co to znaczy należycie wykazać?
prowadzę dg jestem wezwany na świadka do sm
księgowa wyliczyła dzienny dochód na 300 pln -czy to wystarczy uznać za należycie wykazane,czy muszę pokazać pit czy jeszcze inaczej to wykazać:
jeśli bedę w sm muszę pracownika posadzić zamiast mnie w pracy, dać mu nadgodziny itd.-czy dopiero pokazanie wyliczenia za posadzenie kogoś za mnie będzie należytym wykazaniem.
I jeszcze koszt dojazdu: mam samochód w leasingu-czy mogę to uznać jako mój?
dziękuję za wszelkie sugestie...
pozdrawiam

OmniModo 03-06-2014 10:58

RE: Świadek - zwrot kosztów dojazdu do Prokuratury i Komendy Policji
 
Dowolny samochód : własny, pożyczony od znajomego czy kogoś rodziny, leasingowany. Najlepiej do wniosku dołączyć kserokopię dowodu rejestracyjnego + oświadczenie osoby użyczającej. W przypadku leasingu nie potrzeba oświadczenia skoro użytkownikiem pojazdu jest świadek (najwyżej w razie wątpliwości wezwą o xero umowy leasingu)

Zaświadczenie od księgowości , podpisane imiennie przez księgową powinno wystarczyć.
Z doświadczenia wiem, że najlepiej na takim zaśw. umieścić dużo pieczątek -firmową , od księgowej , itp itd. Sądy, prokuratury czy inne urzędy się w tym lubują .

OmniModo 03-06-2014 11:10

RE: Świadek - zwrot kosztów dojazdu do Prokuratury i Komendy Policji
 
Aha, ale przypominam, że są limity zwrotu. (art. 618a i 618b k.p.k.)
Górną granicę należności za przejazd stanowi wysokość kosztów przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
Jeżeli w danej miejscowości Sąd ma ustalony dla swoich pracowników limit np. 0,50 zł za 1 kilometr to więcej nie oddadzą.

Z kolei maksymalny zwrot zarobku lub dochodu to 4,6% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe ustaloną ustawą budżetową.
Na dzień dzisiejszy to jakieś 82 złotych za dzień czyli pomarzyć aby zwrócili 300-sta. Ale napisać warto, może ktoś nie sprawdzi przepisów i zatwierdzi do wypłaty

Oczywiście świadek z odległej miejscowości może wnosić aby go przesłuchać wg jego miejsca zamieszkania (zarówno w miejscowym komisie jak i w sądzie)


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:23.

Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.1 PL2 ©2009, Crawlability, Inc.