publiczne oczernianie - Forum Prawne

 

publiczne oczernianie

Co grozi za publiczne oczernianie?...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne

Prawo karne - aktualne tematy:

  • § Bicie przez rodziców
    A więc, moja koleżanka jest źle traktowana przez rodziców ponieważ cały czas znęcają się nad nią psychicznie...
  • § Jazda bez uprawnień
    Witam, mam pytanie co grozi zgodnie z najnowszymi zmianami w Kodeksie Karnym za jazdę samochodem bez uprawnień (nigdy...
  • § Podrobiona ale nie używana leg...
    Mam problem, 2 lata temu zakupiłam podrobioną legitymacje studencką w celach czysto edukacyjnych (zamieściłam...

Odpowiedz
 
08-08-2011, 08:14  
lucek11
Użytkownik
 
Posty: 243
Domyślnie publiczne oczernianie

Co grozi za publiczne oczernianie?
lucek11 jest off-line  
08-08-2011, 10:10  
Kamilb2
Stały bywalec
 
Posty: 2.739
Domyślnie RE: publiczne oczernianie

Art. 212 KK lub art. 216 KK. W zależności od okoliczności.
Kamilb2 jest off-line  
08-08-2011, 13:07  
lucek11
Użytkownik
 
Posty: 243
Domyślnie RE: publiczne oczernianie

chodzi o osobę niepubliczną głównie o wywieszenie zdjęcia z informacją o rzekomym zaginięciu i że niby zaginiona osoba jest chora psychicznie?oraz o sytuacji gdy jakieś osoby znajome chcąc zaszkodzić osobie opowiadają różne niestworzone historie na temat tej osoby do kolegów tej osoby bądż w miejscu zatrudnienia tej osoby?
lucek11 jest off-line  
08-08-2011, 13:20  
_Kinia_
Stały bywalec
 
Posty: 1.560
Domyślnie RE: publiczne oczernianie

Przestępstwo zniesławienia zostało określone w art. 212 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.). Polega ono na tym, że sprawca przypisuje innemu podmiotowi negatywnie oceniane właściwości lub postępowanie, co może doprowadzić do poniżenia ofiary w opinii publicznej bądź narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Przedmiotem ochrony jest tu zatem dobre imię, pozytywne wyobrażenie o wartości danego człowieka u innych.
Wyróżnić możemy dwie postacie przestępstwa zniesławienia, a mianowicie postać zwykłą (art. 212 § 1 K.k.) i tzw. kwalifikowaną (art. 212 § 2 K.k.). Jeśli sprawca dopuszcza się zniesławienia za pomocą środków masowego komunikowania, to mamy do czynienia z postacią kwalifikowaną przestępstwa. Do środków masowego komunikowania należy zaliczyć prasę, radio i telewizję, a także np. Internet.
Sprawcę można skutecznie pociągnąć do odpowiedzialności karnej, jeśli udowodnimy, że jego zachowanie wypełnia wszystkie znamiona przestępstwa określone w art. 212 K.k., a mianowicie:
- Sprawca naruszył dobro prawne chronione przez art. 212 K.k., czyli dobre imię pokrzywdzonego poprzez zarzucenie mu negatywnych właściwości, np. lenistwa, niekompetencji, uzależnienia od alkoholu czy innych środków odurzających, brak przyzwoitości.
- Sprawca pomówił pokrzywdzonego o jakieś negatywne cechy, niesłusznie zarzucił coś pokrzywdzonemu, oskarżył go o coś, posądził; zniesławienie może być dokonane w każdej formie, np. werbalnie, za pomocą pisma, wizerunkiem, karykaturą, gestem.
- Powyższe uczynił w obecności osoby trzeciej, tak że osoba trzecia te obelgi usłyszała (przy czym pomówienie nie musi mieć wcale charakteru publicznego, wystarczy że choć jeszcze jedna osoba poza pokrzywdzonym była świadkiem jego pomówienia – zwykła postać przestępstwa), bądź przy pomocy środków masowego komunikowania się (kwalifikowana postać przestępstwa).
- Powyższe mogło przynajmniej obiektywnie wywołać skutek w postaci poniżenia pokrzywdzonego, narażenia do na utratę zaufania potrzebnego do zajmowanego przez niego stanowiska. Dla przypisania odpowiedzialności sprawcy nie jest jednak konieczne, by te skutki rzeczywiście nastąpiły. Wystarczy, że zachowanie sprawcy stworzyło prawdopodobieństwo wystąpienia takich skutków w odczuciu społecznym.
- Sprawca działał umyślnie, tzn. chciał pomówić daną osobę.
Przestępstwo zniesławienia (w postaci zwykłej) zagrożone jest następującymi karami:
- Karą grzywny od 10 do 360 stawek dziennych. Dzienna stawka musi wynieść co najmniej 10 zł.
- Karą ograniczenia wolności od 1 miesiąca do 12 miesięcy – polegającą na wykonywaniu społecznie pracy pod nadzorem bądź potrąceniu wynagrodzenia.
- Karą pozbawienia wolności od miesiąca do 1 roku.
Natomiast za zniesławienie pokrzywdzonego przy użyciu środków masowej komunikacji (kwalifikowana postać przestępstwa) grozi kara surowsza, a mianowicie:
- Kara grzywny od 10 do 360 stawek dziennych. Dzienna stawka musi wynieść co najmniej 10 zł.
- Kara ograniczenia wolności od 1 miesiąca do 12 miesięcy – polegająca na wykonywaniu społecznie pracy pod nadzorem bądź potrąceniu wynagrodzenia.
- Kara pozbawienia wolności od miesiąca do lat 2.
Przestępstwo zniesławienia ścigane jest z oskarżenia prywatnego, zatem jako od pokrzywdzonego zależy ściganie sprawcy. W celu wszczęcia postępowania karnego przeciwko sprawcom należy:
- wnieść do sądu prywatny akt oskarżenia (akt oskarżenia należy złożyć w tylu egzemplarzach, ilu jest oskarżonych, plus jeden egzemplarz dla sądu);
- określić sąd, do którego kieruje Pan akt; sądem właściwym będzie sąd rejonowy, wydział karny, okręgu, w którym popełniono przestępstwo;
- wskazać oskarżonych – ich tożsamość oraz adresy zamieszkania.

Prywatny akt oskarżenia należy skierować przeciwko osobie fizycznej, która zniesławiła, a więc musiałby Pan ustalić, skąd autor artykułu czerpał do niego informacje. Pismo należy zatytułować „prywatny akt oskarżenia o popełnienie przestępstwa z art. 212 Kodeksu karnego”. Nadto w akcie należy:
- Określić zarzucany oskarżonym czyn, czyli popełnienie przestępstwa zniesławienia, tj. występku z art. 212 K.k.
- Wskazać dowody, na których opiera Pan swoje oskarżenie, np. powołać na okoliczność pomówienia świadków. Wskazując świadków, należy podać ich tożsamość oraz adres, na który zostanie przesłane wezwanie na rozprawę.
- Dokonać własnoręcznego podpisu.
- Do prywatnego aktu oskarżenie trzeba także załączyć dowód wpłaty do kasy sądowej zryczałtowanej równowartości wydatków. Opłata ta wynosi obecnie 300 zł. Sąd może (ale nie musi) zwolnić pokrzywdzonego z całości lub z części od wyłożenia kosztów sądowych, jeśli wykaże on, że ze względu na sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów wyłożenie tej opłaty byłoby dla niego i jego rodziny zbyt uciążliwe. W tym celu do wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych trzeba załączyć wypełnione oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania
Jeśli sąd nie zwolni z kosztów sądowych, wpłaconą opłatę odzyska się od oskarżonych tylko w razie:
- skazania oskarżonych,
- warunkowego umorzenia lub umorzenia postępowania ze względu na znikomą szkodliwość czynu (jest to kwestia podlegająca ocenie).
- w razie uniewinnienia oskarżonych lub umorzenia postępowania z innych przyczyn niż znikoma szkodliwość czynu – osoba wnosząca akt oskarżenia ponosi koszty 300 zł, nadto sąd obciąży dodatkowymi pozostałymi kosztami procesu.
_Kinia_ jest off-line  
08-08-2011, 14:56  
ssddd
Początkujący
 
Posty: 22
Domyślnie RE: publiczne oczernianie

Cytat:
Napisał/a _Kinia_ Zobacz post
Przestępstwo zniesławienia zostało określone w art. 212 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.). Polega ono na tym, że sprawca przypisuje innemu podmiotowi negatywnie oceniane właściwości lub postępowanie, co może doprowadzić do poniżenia ofiary w opinii publicznej bądź narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Przedmiotem ochrony jest tu zatem dobre imię, pozytywne wyobrażenie o wartości danego człowieka u innych.
Wyróżnić możemy dwie postacie przestępstwa zniesławienia, a mianowicie postać zwykłą (art. 212 § 1 K.k.) i tzw. kwalifikowaną (art. 212 § 2 K.k.). Jeśli sprawca dopuszcza się zniesławienia za pomocą środków masowego komunikowania, to mamy do czynienia z postacią kwalifikowaną przestępstwa. Do środków masowego komunikowania należy zaliczyć prasę, radio i telewizję, a także np. Internet.
Sprawcę można skutecznie pociągnąć do odpowiedzialności karnej, jeśli udowodnimy, że jego zachowanie wypełnia wszystkie znamiona przestępstwa określone w art. 212 K.k., a mianowicie:
- Sprawca naruszył dobro prawne chronione przez art. 212 K.k., czyli dobre imię pokrzywdzonego poprzez zarzucenie mu negatywnych właściwości, np. lenistwa, niekompetencji, uzależnienia od alkoholu czy innych środków odurzających, brak przyzwoitości.
- Sprawca pomówił pokrzywdzonego o jakieś negatywne cechy, niesłusznie zarzucił coś pokrzywdzonemu, oskarżył go o coś, posądził; zniesławienie może być dokonane w każdej formie, np. werbalnie, za pomocą pisma, wizerunkiem, karykaturą, gestem.
- Powyższe uczynił w obecności osoby trzeciej, tak że osoba trzecia te obelgi usłyszała (przy czym pomówienie nie musi mieć wcale charakteru publicznego, wystarczy że choć jeszcze jedna osoba poza pokrzywdzonym była świadkiem jego pomówienia – zwykła postać przestępstwa), bądź przy pomocy środków masowego komunikowania się (kwalifikowana postać przestępstwa).
- Powyższe mogło przynajmniej obiektywnie wywołać skutek w postaci poniżenia pokrzywdzonego, narażenia do na utratę zaufania potrzebnego do zajmowanego przez niego stanowiska. Dla przypisania odpowiedzialności sprawcy nie jest jednak konieczne, by te skutki rzeczywiście nastąpiły. Wystarczy, że zachowanie sprawcy stworzyło prawdopodobieństwo wystąpienia takich skutków w odczuciu społecznym.
- Sprawca działał umyślnie, tzn. chciał pomówić daną osobę.
Przestępstwo zniesławienia (w postaci zwykłej) zagrożone jest następującymi karami:
- Karą grzywny od 10 do 360 stawek dziennych. Dzienna stawka musi wynieść co najmniej 10 zł.
- Karą ograniczenia wolności od 1 miesiąca do 12 miesięcy – polegającą na wykonywaniu społecznie pracy pod nadzorem bądź potrąceniu wynagrodzenia.
- Karą pozbawienia wolności od miesiąca do 1 roku.
Natomiast za zniesławienie pokrzywdzonego przy użyciu środków masowej komunikacji (kwalifikowana postać przestępstwa) grozi kara surowsza, a mianowicie:
- Kara grzywny od 10 do 360 stawek dziennych. Dzienna stawka musi wynieść co najmniej 10 zł.
- Kara ograniczenia wolności od 1 miesiąca do 12 miesięcy – polegająca na wykonywaniu społecznie pracy pod nadzorem bądź potrąceniu wynagrodzenia.
- Kara pozbawienia wolności od miesiąca do lat 2.
Przestępstwo zniesławienia ścigane jest z oskarżenia prywatnego, zatem jako od pokrzywdzonego zależy ściganie sprawcy. W celu wszczęcia postępowania karnego przeciwko sprawcom należy:
- wnieść do sądu prywatny akt oskarżenia (akt oskarżenia należy złożyć w tylu egzemplarzach, ilu jest oskarżonych, plus jeden egzemplarz dla sądu);
- określić sąd, do którego kieruje Pan akt; sądem właściwym będzie sąd rejonowy, wydział karny, okręgu, w którym popełniono przestępstwo;
- wskazać oskarżonych – ich tożsamość oraz adresy zamieszkania.

Prywatny akt oskarżenia należy skierować przeciwko osobie fizycznej, która zniesławiła, a więc musiałby Pan ustalić, skąd autor artykułu czerpał do niego informacje. Pismo należy zatytułować „prywatny akt oskarżenia o popełnienie przestępstwa z art. 212 Kodeksu karnego”. Nadto w akcie należy:
- Określić zarzucany oskarżonym czyn, czyli popełnienie przestępstwa zniesławienia, tj. występku z art. 212 K.k.
- Wskazać dowody, na których opiera Pan swoje oskarżenie, np. powołać na okoliczność pomówienia świadków. Wskazując świadków, należy podać ich tożsamość oraz adres, na który zostanie przesłane wezwanie na rozprawę.
- Dokonać własnoręcznego podpisu.
- Do prywatnego aktu oskarżenie trzeba także załączyć dowód wpłaty do kasy sądowej zryczałtowanej równowartości wydatków. Opłata ta wynosi obecnie 300 zł. Sąd może (ale nie musi) zwolnić pokrzywdzonego z całości lub z części od wyłożenia kosztów sądowych, jeśli wykaże on, że ze względu na sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów wyłożenie tej opłaty byłoby dla niego i jego rodziny zbyt uciążliwe. W tym celu do wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych trzeba załączyć wypełnione oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania
Jeśli sąd nie zwolni z kosztów sądowych, wpłaconą opłatę odzyska się od oskarżonych tylko w razie:
- skazania oskarżonych,
- warunkowego umorzenia lub umorzenia postępowania ze względu na znikomą szkodliwość czynu (jest to kwestia podlegająca ocenie).
- w razie uniewinnienia oskarżonych lub umorzenia postępowania z innych przyczyn niż znikoma szkodliwość czynu – osoba wnosząca akt oskarżenia ponosi koszty 300 zł, nadto sąd obciąży dodatkowymi pozostałymi kosztami procesu.
hmm a słyszłas o czym takim jak nowelizacja kodeksu karnego?? juz od jakiekogs czasu zmieniono kary za zwykłe 212 nie ma pozbawienia wolnosci natmoats za 2 jest do roku.
ssddd jest off-line  
08-08-2011, 15:00  
lucek11
Użytkownik
 
Posty: 243
Domyślnie RE: publiczne oczernianie

to jeżeli te osoby wywieszą moje zdjęcie o rzekomym zaginięciu i napiszą że poszukiwany jest chory psychicznie grozi im do 2 lat więzienia?a jeżeli pójdą do np mojego szefa i powiedzą że powinniem mnie zwolnić bo jestem chory psychicznie to maksymalnie mogą dostać wyrok w zawieszeniu?a żeby to udowodnić i ich skazać to musiałbym mieć jakiś dokument stwierdzający że psychiatra nie widzi u mnie żadnych problemów psychicznych czy tylko to że jak mnie oczerniali nie mieli żadnych dowodów na to że jestem chory psychicznie np papier od psychiatry że jestem chory psychicznie?
lucek11 jest off-line  
08-08-2011, 15:04  
ssddd
Początkujący
 
Posty: 22
Domyślnie RE: publiczne oczernianie

nie jesli ktos nie użył środka masowego komunikowania czytaj nie powiedział zniesławienia wiecej niz jednej osobie w praktyce grozi mu max kara ograniczenia wolnosci natomiast jesli chodzi masowe komunikowanie to max 1 rok.ale to naprawde rzadkosc.
ssddd jest off-line  
08-08-2011, 15:08  
lucek11
Użytkownik
 
Posty: 243
Domyślnie RE: publiczne oczernianie

czyli co ktoś użyje srodka masowego przekazu czyli napisze ogłoszenie ze jestem chory psychicznie w zasadzie w miejscowości w której by to ogłosiła byłbym skończony no bo jak jak wszyscy ludzie w mieście mieli by mnie za kogoś nienormalnego.i w najlepszym razie zato dostała by wyrok w zawieszeniu?
lucek11 jest off-line  
08-08-2011, 15:08  
Jutrzyn
Stały bywalec
 
Posty: 894
Domyślnie RE: publiczne oczernianie

Cytat:
Napisał/a lucek11 Zobacz post
to jeżeli te osoby wywieszą moje zdjęcie o rzekomym zaginięciu i napiszą że poszukiwany jest chory psychicznie grozi im do 2 lat więzienia?a jeżeli pójdą do np mojego szefa i powiedzą że powinniem mnie zwolnić bo jestem chory psychicznie to maksymalnie mogą dostać wyrok w zawieszeniu?a żeby to udowodnić i ich skazać to musiałbym mieć jakiś dokument stwierdzający że psychiatra nie widzi u mnie żadnych problemów psychicznych czy tylko to że jak mnie oczerniali nie mieli żadnych dowodów na to że jestem chory psychicznie np papier od psychiatry że jestem chory psychicznie?
Ja bym powiedział, że to raczej art. 107 kodeksu wykroczeń, względnie (jeśli jest to naprawdę uciążliwe) art. 190a kodeksu karnego.
Przepis prawny:
Art. 107. k.w. Kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.

Art. 190a § 1. k.k. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Jutrzyn jest off-line  
08-08-2011, 15:28  
ssddd
Początkujący
 
Posty: 22
Domyślnie RE: publiczne oczernianie

Cytat:
Napisał/a lucek11 Zobacz post
czyli co ktoś użyje srodka masowego przekazu czyli napisze ogłoszenie ze jestem chory psychicznie w zasadzie w miejscowości w której by to ogłosiła byłbym skończony no bo jak jak wszyscy ludzie w mieście mieli by mnie za kogoś nienormalnego.i w najlepszym razie zato dostała by wyrok w zawieszeniu?
tak poniewaz nie jest morderstwo gwałt ani podpalenie dostałby najwzyej w zawiasach ale moze dostac równiez ograniczenie wolnosci-czyli prace społeczne albo grzywne.
ssddd jest off-line  
08-08-2011, 15:39  
lucek11
Użytkownik
 
Posty: 243
Domyślnie RE: publiczne oczernianie

tak tylko jest to jakby zniszczenie życia.a jest łagodniej traktowane niż jakieś pobicie bez uszczerbku na zdrowiu po pobiciu po krótkich czasie nie będzie śladu a ludzie zawsze będą pamiętać to ten nienormalny że zdjęcia.
lucek11 jest off-line  
08-08-2011, 15:41  
Jutrzyn
Stały bywalec
 
Posty: 894
Domyślnie RE: publiczne oczernianie

Cytat:
Napisał/a ssddd Zobacz post
tak poniewaz nie jest morderstwo gwałt ani podpalenie dostałby najwzyej w zawiasach ale moze dostac równiez ograniczenie wolnosci-czyli prace społeczne albo grzywne.
Skąd to przekonanie o tym jaki byłby wyrok? Też bym się chciał prekognicji nauczyć!

A na temat – nawet wyrok w zawieszeniu to nie jest tak, że machnąć ręką. Jak ktoś taki popełni kolejny raz dodatkowe przestępstwo, to Sąd zarządzi (tak mówi przepis, "Sąd zarządza" - nie ma tu luzu decyzyjnego) wykonanie kary i będzie musiał pójść do ZK. Jak z kolei popełni przestępstwo, które nie będzie podobne, to Sąd będzie mógł (ale nie będzie musiał) zarządzić wykonanie kary.

Cytat:
Napisał/a lucek11 Zobacz post
tak tylko jest to jakby zniszczenie życia.a jest łagodniej traktowane niż jakieś pobicie bez uszczerbku na zdrowiu po pobiciu po krótkich czasie nie będzie śladu a ludzie zawsze będą pamiętać to ten nienormalny że zdjęcia.
Zawsze możesz się domagać ochrony dóbr osobistych na drodze cywilnej. Z takiego powództwa można się domagać np. publicznych przeprosin.
Jutrzyn jest off-line  
08-08-2011, 15:51  
lucek11
Użytkownik
 
Posty: 243
Domyślnie RE: publiczne oczernianie

czyli co te przeprosiny to niby będą tak wyglądać.dadzą drugie ogłoszenie w związku ze wywiesiliśmy wcześniej ogłoszenie pt zaginął ten a ten jest chory psychicznie a tak naprawdę nie zaginął jest zdrowy psychicznie chcieliśmy go oczernić i zniszczyć mu życie?
lucek11 jest off-line  
08-08-2011, 15:55  
Jutrzyn
Stały bywalec
 
Posty: 894
Domyślnie RE: publiczne oczernianie

Cytat:
Napisał/a lucek11 Zobacz post
czyli co te przeprosiny to niby będą tak wyglądać.dadzą drugie ogłoszenie w związku ze wywiesiliśmy wcześniej ogłoszenie pt zaginął ten a ten jest chory psychicznie a tak naprawdę nie zaginął jest zdrowy psychicznie chcieliśmy go oczernić i zniszczyć mu życie?
Treść przeprosin może być ustalona przez Sąd.
Jutrzyn jest off-line  
08-08-2011, 16:02  
lucek11
Użytkownik
 
Posty: 243
Domyślnie RE: publiczne oczernianie

a jak udowodnić to że to było działanie na szkode? np żeby nie tłumaczyli się że byli przekonani że tego co oczernili jest chory psychicznie i chcieli ostrzec przed nim ludzi żeby na niego uważali?
lucek11 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ oczernianie i publiczne obrazy (odpowiedzi: 1) Witam, to mój pierwszy post na tym forum. Problem dotyczy bardziej mojej partnerki niż mnie, ale piszę w jej imieniu, ponieważ sytuacja zaczyna...
§ Upokorzenie publiczne, oczernianie (odpowiedzi: 3) Witam, jakiś miesiąc temu zostałam z kolezanka w autobusie opluta przez jakaś 16-17 letnia dziewczynę. Dziewczyna ta od samego wejścia do autobusu...
§ Publiczne oczernianie,psucie dobrego wizerunku,udostepnianie publicznie danych osobow (odpowiedzi: 4) Witam,dotkneła mnie nie miła sprawa ze strony byłego pracodawcy,który zatrudniał mnie na czarno na zasadach niszczenia comiesiecznych umów,pracodawca...
§ Oczernianie (odpowiedzi: 4) Witam, mojemu bratu kompletnie się nie układa się w małżeństwie, zakończy się ono na pewno rozwodem. Niestety jego małżonka nie umie się rozstać z...
§ Oczernianie (odpowiedzi: 1) Witam Mój znajomy miał problem z rozliczenie z pewną osobą. Niestety nie ma żadnego dokumentu ( umowy ) z osobą która jest mu winna pieniądze. ...
§ publiczne obrażanie, obrażanie za plecami, oczernianie (odpowiedzi: 1) Witam. Potrzebuję wskazówki, porady. Co mogę zrobić w sytuacji w której obecna jeszcze żona mężczyzny wraz z siostrą i matką z którymi mam...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:52.