Samobójstwo - Forum Prawne

 

Samobójstwo

Mam pytania dotyczace przesluchania swiadkow na policji w sprawie samobojstwa. Moj przyjaciel powiesil sie w czerwcu tego roku,dopiero teraz wzywaja nas na przesluchanie. W jakiej sytuacji moge uchylic sie od udzielenia odpowiedzi i czy w ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne


Odpowiedz
 
21-11-2011, 16:03  
Użytkownik
Gość
Domyślnie Samobójstwo

Mam pytania dotyczace przesluchania swiadkow na policji w sprawie samobojstwa.
Moj przyjaciel powiesil sie w czerwcu tego roku,dopiero teraz wzywaja nas na przesluchanie.

W jakiej sytuacji moge uchylic sie od udzielenia odpowiedzi i czy w ogole moge?
Chcialabym zrozumiec dokladniej o czym mowa w nizej zacytowanych stwierdzeniach oraz czy moge z tego skorzystac na przesluchaniu przez policje gdyby faktycznie zadawane pytania mogly w jakikolwiek negatywny sposob wplynac na moje dotychczasowe zycie(mam na mysli zycie malzenskie oraz moja reputacje)

"Świadek może żądać aby przesłuchano go na rozprawie z wyłączeniem jawności, jeżeli treść zeznań mogłaby narazić na hańbę jego lub osobę dla niego najbliższą (art. 183 § 2 kpk).
Ponadto gdyby treść zeznań świadka mogłaby narazić na hańbę jego lub osobę dlań najbliższą, jest on uprawniony do żądania by przesłuchano go z wyłączeniem jawności.
Pojęcie „hańby” odnosi się do takich okoliczności, które przynoszą poczucie wstydu, ujmy, poniżenia, a dotyczą spraw osobistych i intymnych.
O uprawnieniach przewidzianych w art. 183 kpk uprzedza się świadka jedynie jeżeli ujawnia się okoliczności objęte tymi przepisami – art. 191 § 3 kpk."

Oraz kolejne pytania: Czy przesluchanie po takim czasie od wydarzenia moze byc wynikiem naciskow ze strony rodziny samobojcy?

Czy stenogramy rozmow oraz smsow ktore zostana najprawdopodobniej przedstawione nam na przesluchaniu moga zostac udostepnione rodzinie?

Jesli tak,to co w sytuacji jesli ktos z tej rodziny w jakikolwiek sposob wykorzysta to przeciwko mnie? np.godzac w moje dobe imie lub udostepniajac to innym osobom? Tzn.czy mam jakas mozliwosc prawna zalatwienia tej sprawy?
 
21-11-2011, 16:10  
radpor
Stały bywalec
 
Posty: 2.139
Domyślnie RE: Samobójstwo

Dlaczego jest prowadzona sprawa? Z jakiego art.?
Ktoś nakłaniał samobójcę?
radpor jest off-line  
21-11-2011, 16:23  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Samobójstwo

Nie mam pojecia,to jest pierwsze przesluchanie w tej sprawie. Z pewnoscia nikt go nie naklanial
 
21-11-2011, 16:23  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Samobójstwo

art 151
 
21-11-2011, 16:28  
radpor
Stały bywalec
 
Posty: 2.139
Domyślnie RE: Samobójstwo

Wątpliwe byś zatem mógł odmówić odpowiedzi na pytanie, gdyż pytanie będą szły w kierunku całego tego zajścia, a jak nie wiesz o co chodzi, tzn. że nie masz nic wspólnego z tą sprawą, więc nie narazi cię na odp. karną.

Przesłuchanie świadków jest naturalnym procesem przy prowadzeniu post. karnego, gdy "samobójstwo" nie wygląda od razu na nie, ale są inne okoliczności wskazujące, że ktoś popełnił przestępstwo z nim związane. Z reguły samobójców się "odmawia" lub "umarza".

Rodzina jak zgłosiła się w charakterze pokrzywdzonego to ma prawo wglądu w akta, ale nie może nikomu tego rozpowiadać, udostępniać ksera itp.
radpor jest off-line  
21-11-2011, 16:35  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Samobójstwo

Bardziej chodzi mi o odpowiedzi na pytania dotyczace moich relacji z samobojca,czy musze dokladnie "spowiadac" sie z takowych?

Dlaczego postepowanie jest prowadzone dopiero teraz a nie od razu po tym wydarzeniu? czy to zwykle tyle czasu trwa?

Co to znaczy "są inne okoliczności wskazujące, że ktoś popełnił przestępstwo z nim związane"?
 
21-11-2011, 16:39  
radpor
Stały bywalec
 
Posty: 2.139
Domyślnie RE: Samobójstwo

1. Tak.
2. Widocznie tyle policja potrzebowała by coś poustalać, może czekali na jakieś opinię itp.
3. Chodizło mi o to, że generalnie mógłbyś się uchylić od odpowiedzi, jakby jakieś pytanie odnośnie samobójstwa naraziło cię na odp. karną, a więc jakby było pytanie czy ze zmarłym chodziliście na kradzież itp.
radpor jest off-line  
21-11-2011, 16:41  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Samobójstwo

Dobrze.W takim razie w jakiej sytuacji swiadek moze skorzystac z prawa zacytowanego w 1 poscie?
 
21-11-2011, 16:46  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Samobójstwo

I I jeszcze jedno: czy moje zeznanie moze zostac zacytowane podczas przesluchan innych swiadkow?
 
21-11-2011, 16:51  
radpor
Stały bywalec
 
Posty: 2.139
Domyślnie RE: Samobójstwo

Proponuję zajrzeć do poniższych orzeczeń Sądów:

Przepis prawny:
Wyrok Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 czerwca 2009 r. II K 42/2009LexPolonica nr 23923991. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności nie tworzy bez podstawy prawnej w Umawiającym się Państwie żadnych nowych praw lecz tylko gwarantuje, według przyjętych w niej, a zaakceptowanych przez sygnatariuszy standardów, ochronę praw już przyznanych w prawie krajowym, których elementem są prawa i wolności zapisane w Konwencji (art. 1). Z mocy wskazanego artykułu na państwie sygnatariuszu (jego władzach publicznych, także sądach) ciążą prawne obowiązki zapewnienia każdemu człowiekowi, podlegającemu jego jurysdykcji praw i wolności gwarantowanych Konwencją. Nieprzestrzeganie przez państwo tego katalogu praw i wolności, skutkuje jego odpowiedzialnością za dokonane naruszenia w ramach przewidzianego Konwencją (art. 19 i art. 34) mechanizmu skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, zwanego dalej Trybunałem.2. Funkcją sądów jako organów wymiaru sprawiedliwości jest przede wszystkim weryfikacja dowodów przedstawionych przez oskarżenie, tak pod względem formalnym, jak i merytorycznym, nie zaś ich gromadzenie, poszukiwanie i powoływanie, czy też „naprawianie” - nawet wówczas, gdy przeprowadzano je w drodze tzw. sądowych czynności postępowania przygotowawczego. Jedynie niewielkie i*nie mające charakteru uchybienia istotnego w tym zakresie mogą uzasadniać podejmowanie tych czynności przez sąd, czy to z urzędu, czy inicjatywy stron.UzasadnienieWyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 11 maja 2009 r. II AKa 169/2008LexPolonica nr 21331791. Zarzuty co do właściwości miejscowej sądu są bezcelowe, gdy kwestia ta została przesądzona postanowieniem odmawiającym delegowania innego sądu, a zostawiającym sprawę we właściwości sądu wyrokującego.2. Zakaz zastępowania zeznań świadka notatkami nie jest tożsamy z zakazem korzystania przez świadka z notatek przy składaniu zeznań, bądź posługiwania się przezeń szkicami i wyliczeniami. Tak bywa, gdy świadek ma trudności w wypowiadaniu się, ale*i kiedy jego zeznania dotyczą wielu zdarzeń i osób, a także wtedy gdy zdarzenia są odległe w czasie, gdy dotyczą złożonej, skomplikowanej problematyki itd. Nie narusza to zasady ustności zeznań.3. Praktyka zmieniania numeracji tomów akt lub kart w aktach utrudnia stronom i sądom poznanie materiałów sprawy i utrudnia kontrolę dokonywanych czynności procesowych.4. Zarządzenie przerwy w czynności procesowej jest potrzebne dla wypoczynku nie tylko z przyczyn humanitarnych, dla usunięcia zmęczenia, ale także po to, by strony mogły aktywnie, rzeczywiście kontrolować przebieg czynności i mieć świadomość zaszłości procesowych oraz ich znaczenia dla interesów stron. Składanie zeznań w stanie zmęczenia, spowodowanego wielogodzinnym przesłuchaniem i związanym z tym napięciem psychicznym może być traktowane, jako wpływanie na zeznania za pomocą przymusu.5. Od każdego sędziego, a zwłaszcza sądu wyższego szczebla, można oczekiwać precyzji sformułowań, przejrzystości tekstu wyroku i skondensowania tekstu uzasadnienia. Poszczególne zagadnienia powinny znajdować się*w jednym miejscu uzasadnienia, a*nie*w jego różnych częściach. Poprawność uzasadnienia warunkuje kontrolę odwoławczą, a stronom umożliwia poznanie rozumowania, które sąd doprowadziło do wydania wyroku.6. Protokoły przesłuchań sporządzone przez organy państw obcych na wniosek polskiego sądu lub prokuratora mogą stanowić dowód w procesie, choćby miały wady, jeżeli sposób przeprowadzenia czynności nie jest sprzeczny z zasadami porządku prawnego w Polsce (art. 587 k.p.k.). Przeoczenie podpisania protokołów przez prokura-tora i policjantów obecnych przy przesłuchaniu jest wadą, ale spoza zakresu zasad polskiego porządku prawnego, więc nie dyskwalifikuje tych protokołów.7. Wniosek o pomoc prawną – także w formie wideo-konferencji – jest wykonywany zgodnie z prawem państwa wezwanego (art. 5 ust. 3 umowy między Rzecząpospolitą Polską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dnia 10 lipca 1996 roku o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych). Państwo wzywające musi stosować się nawet do warunków ustalonych przez Państwo wezwane, od których uzależniono wykonanie wniosku. Skoro państwo wezwane zażądało listy pytań, które będą zadane, to przesłuchanie należało zacząć od tych pytań, a*nie od spontanicznej relacji świadka (art. 171 § 1 k.p.k.).8. Sąd nie jest uprawniony do kontroli przesłanek wymienionych przepisie art. 183 § 1 k.p.k., ani*nie może żądać od świadka wyjaśnienia, dlaczego chce on odmówić odpowiedzi. Nie można świadka obciążać ciężarem dowodzenia tych okoliczności, bo wypaczałoby to sens omawianego uprawnienia. Świadek nie może być postawiony w sytuacji przymusowej, w której miałby do wyboru jedynie świadome złożenie zeznań fałszywych bądź obciążenie siebie samego lub osoby najbliższej odpowiedzialnością karną lub karną skarbową. Uprawnienia z art. 183 § 1 k.p.k. nie są ustanowione w interesie oskarżonego, ale dla chronienia świadka przed taką konfliktową sytuacją.9. Nie ma żadnych przeszkód, aby na równi z protokołami oryginalnymi traktować ich odpisy, kopie, czy fotokopie. Można je odczytywać na rozprawie w trybie art. 391 k.p.k., gdy ich treść jest zgodna z oryginałem, co powinno być urzędowo stwierdzone przez osobę uwierzytelniającą odpis czy kopię.10. Organ procesowy powinien uchylić pytania nieistotne czy niestosowne, sugerujące, podchwytliwe, obraźliwe i podobnie chybione z punktu widzenia celów procesu bądź naruszające słuszne prawa innych osób. Swoboda obrony i swoboda wypowiedzi nie oznacza całkowitej dowolności. Gdy wypowiedź uczestnika procesu przekracza granice określoną celem czynności, organ procesowy może nawet przerwać tę wypowiedź. Nie jest dopuszczalne także tzw. przesłuchanie krzyżowe bądź wielokrotne, nieuzasadnione wynikami postępowania przesłuchiwanie tej samej osoby na te same okoliczności, a także powtarzanie pytań, na które uzyskano już odpowiedź, dokonywane w nadziei, że wielokrotność pytań może doprowadzić do wystąpienia rozbieżności w relacjach zeznającej osoby, by następnie wykazywać z tego powodu niewiarygodność jej zeznań.11. Nie każde ograniczenie kontaktów oskarżonego z adwokatem świadczy, że obrońca nie uczestniczy w czynnościach, w których jego udział jest obowiązkowy, zatem nie jest to równoznaczne z uniemożliwieniem oskarżonemu obrony materialnej (art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k). Nie stanowi istotnego utrudnienia obrony regulowanie kontaktów obrońców z oskarżonymi, w szczególności udzielanie (bądź odmówienie) zgody na kontakty obrońców w trakcie przerwy w sesjach rozprawy głównej. Nie można tolerować sytuacji, że bez zgody i wiedzy sądu w pomieszczeniu dla tymczasowo aresztowanych przebywają inne osoby, nawet jeśli są to obrońcy.Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 20 września 2007 r. I KZP 26/2007LexPolonica nr 15891871. Nie popełnia przestępstwa fałszywych zeznań (art. 233 § 1 kk) kto umyślnie składa nieprawdziwe zeznania dotyczące okoliczności mających znaczenie dla realizacji jego prawa do obrony (art. 6 kpk);2. Odmówił udzielenia odpowiedzi na pytanie drugie.UzasadnieniePostanowienie Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 4 czerwca 2007 r. V KK 108/2006LexPolonica nr 1911205Wynikające z przepisu art. 183 § 1 kpk uprawnienie przysługuje świadkowi, a więc osobie, która - zgodnie z wiedzą organu ścigania - nie jest sprawcą czynu, ani osobą określoną w*art. 313 § 1 kpk, lecz osobą, która może posiadać wiadomości istotne dla ustalenia sprawcy lub okoliczności popełnionego przez niego przestępstwa. Przepis art. 183 § 1 kpk nie może natomiast uzasadniać i usprawiedliwiać przesłuchania w charakterze świadka osoby, która wskazana została w zawiadomieniu o przestępstwie jako sprawca czynu, i to w sytuacji wykluczającej sprawstwo jakiejkolwiek innej osoby.UzasadnienieUchwała Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 26 kwietnia 2007 r. I KZP 4/2007LexPolonica nr 1370557Nie ponosi odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 kk osoba, która przesłuchana została w charakterze świadka wbrew wynikającemu z*art. 313 § 1 kpk nakazowi przesłuchania jej jako podejrzanego.**UzasadnienieWyrok Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 11 marca 2005 r. II KK 353/2004LexPolonica nr 375932Sąd nie może dociekać powodów, dla których świadek odmawia odpowiedzi na pytanie zasłaniając się obawą przed grożącą mu odpowiedzialnością karną, co dotyczy także takich sytuacji, gdy odmową swoją świadek zubaża materiał dowodowy i tym samym utrudnia sądowi dotarcie do prawdy. Indagowanie świadka na okoliczności przesądzające o korzystaniu przezeń z gwarancji przewidzianej w*art. 183 § 1 kpk musiałoby być wręcz ocenione w kategoriach rażącego naruszenia prawa.UzasadnienieUchwała Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 30 listopada 2004 r. I KZP 26/2004LexPolonica nr 370754Odpowiednie stosowanie - z mocy art. 41 § 1 kpsw - w postępowaniu w sprawach o wykroczenia przepisu art. 183 § 1 kpk, w jego brzmieniu ustalonym przez ustawę*z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego... (Dz. U. 2003 r. Nr 17 poz. 155), nie oznacza, aby osoba przesłuchiwana w charakterze świadka (składająca oświadczenie dowodowe w tym charakterze) w sprawie o wykroczenie mogła uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli jej udzielenie mogłoby narazić osobę dla niej najbliższą na odpowiedzialność za wykroczenie.UzasadnienieWyrok Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 28 listopada 2003 r. IV KK 14/2003LexPolonica nr 370623Art. 182 § 3 kpk ustanawia wyjątek od obowiązku zeznawania w sprawie. Uprawnienie to przysługuje świadkowi, który w innej toczącej się sprawie jest oskarżony o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem, a sąd ma obowiązek pouczyć tego świadka o przysługującym mu uprawnieniu do odmowy składania zeznań. Porównanie, na gruncie tego samego systemu prawa, pojęcia „oskarżonego”*i*„nieletniego” prowadzi do wniosku, że dotyczą one osób, wobec których jest wszczęte i prowadzone postępowanie w celu ustalenia odpowiedzialności prawnej za dokonany czyn.UzasadnienieWyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 13 czerwca 2002 r. II AKa 123/2002LexPolonica nr 364760Prawo odmowy zeznań przewidziane w*art. 182 § 1 kpk przysługuje tylko w odniesieniu do tego oskarżonego, który jest dla świadka osobą najbliższą. Taką osobą najbliższą (synem) dla J.P. był oskarżony P.P., który pozostawał pod innymi zarzutami niż S.W. nie będący ze świadkiem w stosunku, o jakim mowa w tym przepisie. Należało zatem świadka tego przesłuchać, co do okoliczności dotyczących oskarżonego S.W., gwarantując mu - co oczywiste - prawo do odmowy udzielenia odpowiedzi na pytania, które mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub wykroczenie (art. 183 § 1 kpk). Tymczasem ze szkodą dla wyjaśnienia prawdy i weryfikacji wyjaśnień oskarżonego S.W., sąd zwolnił świadka J.P. od złożenia zeznań w rozpoznawanej sprawie.Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 9 lipca 1997 r. V KKN 318/96LexPolonica nr 352157O naruszeniu art. 166 § 1 kpk można mówić tylko wtedy, gdy uprzedzenie świadka o jego treści uzasadniają rzeczywiste, procesowo uzasadnione podstawy.Aby świadek miał prawo skorzystać z przepisu art. 166 § 1 kpk musi jemu lub osobie dla niego najbliższej grozić, w wypadku ujawnienia określonej informacji, odpowiedzialność karna. Istota tego przepisu sprowadza się więc do tego, że nie należy nikogo stawiać w położeniu przymusowym, w którym musi albo zeznawać nieprawdę lub zatajać prawdę, albo zeznając prawdę, obciążać siebie lub osobę dla siebie najbliższą.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 7 października 1993 r. II AKr 143/93LexPolonica nr 414070Skoro uprzedzenie świadka z*art. 166 kpk winno nastąpić, gdy „ujawnią się okoliczności objęte” tym przepisem (art. 173 § 2 kpk), a więc „w miarę potrzeby” (art. 10 § 2 kpk), zaś okoliczności których tyczyły zeznania świadka Z. od początku i*w całości tyczyły jego rzekomego postronnego przyznania się do rozpoznawanego przestępstwa, wystarczające było uprzedzenie go w ramach ogólnego pouczenia świadków, to jest przy odbieraniu od nich danych osobowych. Gdyby uprzedzenie to ponowiono w trakcie zeznań świadka Z., powstałaby sytuacja, w której Z. mógłby uważać, że sąd dopuszcza możliwość zeznawania przez niego nieprawdy, a nawet podejrzewa go o popełnienie tego przestępstwa, bądź nalega, by się do tego przyznał, albo od zeznań się uchylił. Żaden świadek (żaden człowiek) nie powinien być narażony na przykrości większe, niż jest to niezbędne, a więc i*świadek Z. podobnie przykrych odczuć nie powinien doznać wskutek podobnej natarczywości sądu. Pouczenia wynikające z ustawy, to jest informacje o uprawnieniach w procesie, są niezbędne dla prawidłowego postępowania (art. 10 § 1 i 2 kpk), nie mogą jednak polegać na wielokrotnym przypominaniu odnośnych przepisów, które stwarzałoby wrażenie nalegania, by korzystano z odnośnych uprawnień, wręcz niestosownym i być może nawet wpływającym na treść zeznań świadka, a to swobodę jego wypowiedzi (art. 157 § 1 kpk).Sąd nie wykracza poza granice skargi (art. 6 kpk), gdy w ramach tego samego zdarzenia faktycznego w działaniu oskarżonego ustala inne znamię - w szczególności podmiotowe - a*w konsekwencji czyn jego kwalifikuje z innego przepisu ustawy.Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 7 czerwca 1989 r. V KRN 119/89LexPolonica nr 308566Sąd pierwszej instancji dopuścił się obrazy art. 247 § 3 kk. W myśl art. 247 § 3 kk nie podlega karze, kto nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania składa fałszywe zeznania z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym.Z kolei z*art. 166 § 1 kpk wynika, że w takim wypadku świadek może uchylić się od zeznania, a*z*art. 173 § 2 kpk, że świadka należy o tym uprzedzić.W dochodzeniu przesłuchani w charakterze świadków E.Sz., J.K. i Z.B., po uprzedzeniu ich o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zataili, że byli na basenie kąpielowym wspólnie z M.W. i widzieli jego zatonięcie. Powodem złożenia przez nich nieprawdziwych zeznań - jak podali - była obawa przed odpowiedzialnością karną za nieudzielenie pomocy tonącemu.Z przytoczonych protokołów przesłuchania wynika, że nie zostali uprzedzeni o przysługującym im prawie odmowy zeznań lub odpowiedzi na pytania. W tej sytuacji należy stwierdzić, że skazanie oskarżonych za czyny z*art. 247 § 1 kk, z jednoczesnym przypisaniem przestępstwa z*art. 164 § 1 kk, nastąpiło z obrazą art. 247 § 3 kk. Kategoryczne brzmienie tego przepisu nie pozwala na skazanie oskarżonych za przestępstwo fałszywego zeznania określone w art. 247 § 1 kk.Dlatego - uwzględniając rewizję nadzwyczajną - zaskarżony wyrok w tej części uchylono i na podstawie art. 11 pkt 2 kpk postępowanie karne w stosunku do wszystkich oskarżonych umorzono o postawiony im zarzut popełnienia przestępstwa z art. 247 § 1 kk.Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 23 lutego 1987 r. II KR 22/87LexPolonica nr 306661Organ prowadzący postępowanie ma - w myśl art. 10*i*173 § 2 kpk - obowiązek pouczenia świadka o przysługującym mu z mocy art. 166 § 1 kpk prawie uchylenia się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić na odpowiedzialność karną tego świadka lub osobę dla niego najbliższą. Jednakże obowiązek ten ciąży na organie prowadzącym postępowanie tylko wtedy, gdy świadkowi lub jego najbliższym rzeczywiście grozi odpowiedzialność karna, a*nie odpowiedzialność cywilna lub dyscyplinarna.Z uzasadnieniaWyrok Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 8 maja 1986 r. II KR 109/86LexPolonica nr 360236W stosunku do D. K. - która również jest oskarżona o to, że wspólnie i*w porozumieniu z oskarżonymi H. S. i R. C. dokonała kradzieży blachy - postępowanie w sprawie zostało wyłączone. W trakcie toczącego się procesu przeciwko oskarżonym H. S. i R. C. Sąd Wojewódzki przesłuchał w charakterze świadka D. K., którą uprzedził o przysługujących jej uprawnieniach, wynikających z treści art. 166 kpk. D. K., korzystając z tych uprawnień oświadczyła co do meritum sprawy „nie chciałabym udzielać żadnych odpowiedzi, bowiem moja sprawa karna się*nie zakończyła”. Oświadczenie to Sąd Wojewódzki potraktował jako okoliczność wskazującą na to, „iż złożonych w toku postępowania procesowego wyjaśnień nie potwierdziła”. Stanowisko to nie może zasługiwać na aprobatę, z tego powodu, że jest oparte tylko na domniemaniu, skoro wyjaśnienia te nie zostały jej odczytane, a ona tylko nie chciała udzielać odpowiedzi, jak też i*z tego powodu, że w sytuacji procesowej w jakiej znalazła się oskarżona D. K. uprawnienia wynikające z art. 166 kpk mogą dotyczyć tylko tych zeznań, które nie są objęte treścią jej uprzednich wyjaśnień. W kwestii tej Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 27 listopada 1975 r. VI KZP 5/75 (OSNKW 1976/1 poz. 1) wyraził następujący pogląd, że „jeżeli co do współsprawców tego samego przestępstwa na skutek wyłączenia postępowania toczy się ono przed różnymi sądami, a jeden ze współsprawców, będąc poza tym oskarżonym we własnej wyodrębnionej sprawie, występuje w charakterze świadka przeciwko drugiemu współsprawcy w jego sprawie, to może on skorzystać z uprawnienia określonego w art. 166 kpk lecz tylko w zakresie okoliczności nie objętych treścią złożonych już poprzednio przez niego wyjaśnień. Uchylenie się przez takiego świadka od odpowiedzi na pytanie dotyczące wyłącznie okoliczności objętych treścią jego poprzednich wyjaśnień złożonych w charakterze oskarżonego, powinno uchodzić za bezpodstawną odmowę (w całości czy też tylko w części) zeznań w rozumieniu art. 337 § 1 kpk, uprawniającą na podstawie art. 337 § 2 kpk do odczytania protokołów złożonych poprzednio przez niego wyjaśnień w charakterze oskarżonego”.Sąd Wojewódzki nie przeprowadzając dowodu z wyjaśnień D. K. - dokonując ustaleń faktycznych - nie dysponował wszystkimi dowodami zebranymi w toku śledztwa.Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 14 grudnia 1982 r. III CZP 55/82LexPolonica nr 366219Sąd opiekuńczy może z urzędu, bez wniosku osoby ułomnej zmienić kuratora nie uchylając kurateli, o ile ustali, że kurator dopuszcza się czynów lub zaniedbań, naruszając dobro osoby, dla której go ustanowiono.UzasadnienieWyrok Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 6 kwietnia 1977 r. II KR 38/77LexPolonica nr 326162Przepisy art. 166*i*173 § 2 kpk mają na celu ochronę interesów świadków, wobec czego tylko świadkowie, których sąd nie pouczył o przysługującym im prawie uchylenia się od odpowiedzi na pytania i którzy z uprawnienia tego ze szkodą dla siebie nie skorzystali, mogą się powoływać na naruszenie tych przepisów, oskarżony natomiast takiego uprawnienia nie ma (arg. z*art. 374 § 3 kpk).Mogą i jak będą się różniły to pewnie będą cytowane, a nawet możliwe są konfrontacje.
radpor jest off-line  
21-11-2011, 17:25  
KronX
Przyjaciel forum
 
Posty: 9.166
Domyślnie RE: Samobójstwo

Jak rozumiem, chciałbyś aby podstawą wyłączenia z jawności przesłuchania, były Twoje "zażyłe" stosunki z ofiarą?
KronX jest off-line  
21-11-2011, 17:31  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Samobójstwo

Dziekuje za pomoc,staram sie to zrozumiec.prosze jeszcze o wyjasnienie
"O uprawnieniach przewidzianych w art. 183 kpk uprzedza się świadka jedynie jeżeli ujawnia się okoliczności objęte tymi przepisami – art. 191 § 3 kpk."
jakie to okolicznosci? nie do konca to pojmuje
 
21-11-2011, 17:31  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Samobójstwo

tak,wlasnie o to mi chodzi
 
21-11-2011, 17:34  
radpor
Stały bywalec
 
Posty: 2.139
Domyślnie RE: Samobójstwo

Domyślam się, że denat mógł być twoim kochankiem i boisz się, że to wszystko wyjdzie teraz na jaw i dowie się twoja rodzina?
radpor jest off-line  
21-11-2011, 17:37  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Samobójstwo

Nie do konca tak bylo,ale tak obawiam sie wlasnie tego
 
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Samobójstwo (odpowiedzi: 6) Witam. Zastanawia mnie kwestia, jak to w końcu wygląda ze strony prawnej, bo różne wypowiedzi już widziałem. Jest osoba (niepełnoletnia), która...
§ Samobójstwo (odpowiedzi: 9) Witam. 1. Czy niereagowanie na groźby samobójcze jest karalne? Co robić w takiej sytuacji, gdy osoba mówi, że się targnie. 2. Czy nieletnia...
§ Samobójstwo. (odpowiedzi: 10) Chciałem się dowiedzieć, jakie są konsekwencje nieudanej próby samobójczej? Wiem, że działanie to nie stanowi znamion przestępstwa, ale następuje...
§ Zabójstwo człowieka i samobójstwo sprawcy (odpowiedzi: 3) W ostatnim czasie wiele słyszy się o przypadkach zabójstw w których sprawca po doknanym czynie sam popełnia samobójstwo. Zastanawia mnie czy w takim...
§ samobójstwo (odpowiedzi: 1) Witam, Od dawna zmagam się z pewnym pytaniem. Chodzi o to czy jeśli np. ja wiem o tym, że ktoś chce popełnić samobójstwo w niedługim czasie i...
§ Samobójstwo (odpowiedzi: 9) Mojej znajomej syn popełnił samobójstwo. Wyskoczył przez okno z wysokiego wieżowca. Miał wtedy ok. 19/20 lat. matka boi się, że zostanie obciążona za...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:24.