Uprawomocnienie się wyroku - Forum Prawne

 

Uprawomocnienie się wyroku

Witam, Mam takie pytanie. Osoba dostała wyrok w zawieszeniu na podstawie art. 335.1 kpk. Z tego co wiem to jest tak, że dopóki nie odbierze wyroku, to jest on nieprawomocny. Jak długo może to trwać? ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne


Odpowiedz
 
06-05-2013, 10:47  
Kaczka_Pytaczka
Użytkownik
 
Posty: 187
Domyślnie Uprawomocnienie się wyroku

Witam,
Mam takie pytanie. Osoba dostała wyrok w zawieszeniu na podstawie art. 335.1 kpk. Z tego co wiem to jest tak, że dopóki nie odbierze wyroku, to jest on nieprawomocny. Jak długo może to trwać? Tzn. ile jest czasu na odebranie i czy np. jak nie odbierze przez pół roku, to nadal ten wyrok będzie nieprawomocny? I dalsza część pytania. Czy żeby wyrok się uprawomocnił to trzeba go odebrać, czy wystarczy jakoś potwierdzić to i wtedy też się uprawomocni? Reasumując. Czy koniecznie jest odebranie takiego wyroku?
Kaczka_Pytaczka jest off-line  
06-05-2013, 12:47  
Yozayan
Przyjaciel forum
 
Yozayan na Forum Prawnym
 
Posty: 3.387
Domyślnie RE: Uprawomocnienie się wyroku

Obawiam się, że się mylisz.
§ Art. 422. § 1. (345) W terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia wyroku strona, podmiot określony w art. 416, a w wypadku wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu, także pokrzywdzony, mogą złożyć wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Sporządzenie uzasadnienia z urzędu nie zwalnia strony, wymienionego podmiotu oraz pokrzywdzonego od złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienia. Wniosek składa się na piśmie. Wniosek niepochodzący od oskarżonego powinien wskazywać tego z oskarżonych, którego dotyczy.

Wyrok doręcza się:
§ 419 § 2. Jeżeli oskarżony pozbawiony wolności nie był obecny przy ogłoszeniu na rozprawie orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, a nie miał obrońcy, orzeczenie to doręcza się oskarżonemu. Przepis art. 100 § 6 stosuje się odpowiednio.

W pozostałych przypadkach nieobecność stron nie tamuje ogłoszenia wyroku. Wyrok uprawomocnił się więc po bezskutecznym upływie 7-dniowego terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. No chyba, że oskarżony był pozbawiony wolności - wtedy termin liczył się od doręczenia.
Yozayan jest off-line  
06-05-2013, 13:16  
Kaczka_Pytaczka
Użytkownik
 
Posty: 187
Domyślnie RE: Uprawomocnienie się wyroku

Było tak, że był on w areszcie. Ale praktycznie dzień po tym jak sprawa się odbyła z niego wyszedł. Następnie sąd wysłał mu odpis wyroku na adres aresztu. Lecz jego już tam nie było. Jak zadzwonił do sądu, to powiedziano mu, że wyrok ten jest nieuprawomocniony. Dodam, że sprawa odbywała się w trybie art. 335 kpk. Czyli bez konieczności stawienia się oskarżonego.
Kaczka_Pytaczka jest off-line  
06-05-2013, 13:38  
Finister
Stały bywalec
 
Posty: 4.178
Domyślnie RE: Uprawomocnienie się wyroku

To sąd pewnie wyśle jeszcze raz, tym razem na adres domowy, a jak i tu nie odbierze, to wyrok uprawomocni się "na awizie" (przesyłkę awizowaną uważa się za doręczoną i można wyrok uprawomocnić). Skazany może też udać się do sekretariatu wydziału, który wydał wyrok i tam wszystkiego się dowie.
Finister jest off-line  
06-05-2013, 13:41  
Yozayan
Przyjaciel forum
 
Yozayan na Forum Prawnym
 
Posty: 3.387
Domyślnie RE: Uprawomocnienie się wyroku

Jeżeli w chwili ogłaszania wyroku był pozbawiony wolności, to termin do złożenia wniosku o uzasadnienie rozpocznie bieg od doręczenia odpisu wyroku. Doręczenie na adres aresztu nie będzie w tej chwili skuteczne jeśli oskarżony już tam nie przebywa.
Yozayan jest off-line  
06-05-2013, 14:44  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Uprawomocnienie się wyroku

Jeśli to sprawa na podstawie art. 335 kpk, to trzeba osobiście odebrać odpis z sądu. Albo napisać do sądu z prośbą o dostarczenie ponowne na adres zamieszkania.
 
07-05-2013, 10:21  
Kaczka_Pytaczka
Użytkownik
 
Posty: 187
Domyślnie RE: Uprawomocnienie się wyroku

Czyli reasumując, kiedy ten wyrok się uprawomocni? Bo znajomy jest teraz za granicą i nie wiedział, że tak to jest. A zależy mu na tym, by się to uprawomocniło jak najwcześniej. Ma karę w zawieszeniu. Musi przyjechać z powrotem i odebrać, aby wyrok był prawomocny?
Kaczka_Pytaczka jest off-line  
07-05-2013, 10:34  
Yozayan
Przyjaciel forum
 
Yozayan na Forum Prawnym
 
Posty: 3.387
Domyślnie RE: Uprawomocnienie się wyroku

Wyrok uprawomocni się jeżeli w ciągu 7 dni od jego doręczenia (w przypadku nieodebrania przesyłki - uznania za doręczony przez podwójne awizowanie) nie zostanie złożony wniosek o uzasadnienie.

Przepis prawny:
Art. 422. § 1. (345) W terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia wyroku strona, podmiot określony w art. 416, a w wypadku wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu, także pokrzywdzony, mogą złożyć wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Sporządzenie uzasadnienia z urzędu nie zwalnia strony, wymienionego podmiotu oraz pokrzywdzonego od złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienia. Wniosek składa się na piśmie. Wniosek niepochodzący od oskarżonego powinien wskazywać tego z oskarżonych, którego dotyczy.
§ 2. Dla oskarżonego pozbawionego wolności, który nie ma obrońcy i nie był obecny podczas ogłoszenia wyroku, termin wymieniony w § 1 biegnie od daty doręczenia mu wyroku.
§ 3. Prezes sądu odmawia przyjęcia wniosku złożonego przez osobę nieuprawnioną lub po terminie. Na zarządzenie prezesa przysługuje zażalenie.


W kwestii doręczenia - znajomy musi dzwonić do sądu i pytać. Może udzielą mu takiej informacji.
Yozayan jest off-line  
07-05-2013, 10:50  
Kaczka_Pytaczka
Użytkownik
 
Posty: 187
Domyślnie RE: Uprawomocnienie się wyroku

Dzwonił. Powiedziano mu, że jest wyrok, ale nieprawomocny. I, że trzeba się po niego zgłosić, albo napisać do nich z prośbą o przesłanie odpisu na adres zamieszkania. Dlaczego ten wyrok mimo, że zapadł już ponad miesiąc temu, nadal jest nieprawomocny? Czy dopiero po odebraniu się uprawomocni?
Kaczka_Pytaczka jest off-line  
07-05-2013, 11:01  
Yozayan
Przyjaciel forum
 
Yozayan na Forum Prawnym
 
Posty: 3.387
Domyślnie RE: Uprawomocnienie się wyroku

Nie znam instytucji obowiązkowego odebrania wyroku w sądzie, od którego zależałaby jego prawomocność (który skazany odbierałby wyrok w takiej sytuacji?). Sąd musi wyrok doręczyć jeśli zachodzą przesłanki określone w przytoczonym art. 419 par. 2 kpk.
Napisałem to już dwa razy, napiszę trzeci: wyrok uprawomocni się po upływie 7 dni od jego doręczenia lub uznaniu za doręczony, o ile w tym czasie nie zostanie złożony wniosek o jego uzasadnienie.
Yozayan jest off-line  
07-05-2013, 23:38  
Kaczka_Pytaczka
Użytkownik
 
Posty: 187
Domyślnie RE: Uprawomocnienie się wyroku

No dobrze. A co będzie jak on nie odbierze tego wyroku? Już jest ponad półtora miesiąca po sprawie. I nadal wyrok jest nieprawomocny. To jak długo jeszcze to potrwa? Dzwonił dziś i powiedzieli to samo. Wyrok jest nieprawomocny. A na jego adres w Polsce nie przyszła żadna poczta z sądu.
Kaczka_Pytaczka jest off-line  
08-05-2013, 08:38  
Yozayan
Przyjaciel forum
 
Yozayan na Forum Prawnym
 
Posty: 3.387
Domyślnie RE: Uprawomocnienie się wyroku

Napiszę po raz czwarty - nie ma instytucji odbioru wyroku. Termin do złożenia wniosku o uzasadnienie biegnie od doręczenia lub uznania za doręczony (podwójnego awizowania). Niech zadzwoni do sądu i opisze dokładnie sytuację - w chwili ogłoszenia wyroku był pozbawiony wolności. Pytanie czy sąd wysłał wyrok do aresztu, na adres zamieszkania czy wcale. Jeśli ostatnia odpowiedź jest prawidłowa, to kolejne pytanie: dlaczego nie został wysłany.
Może inna uprawniona osoba złożyła wniosek o uzasadnienie?
Yozayan jest off-line  
08-05-2013, 08:46  
Kaczka_Pytaczka
Użytkownik
 
Posty: 187
Domyślnie RE: Uprawomocnienie się wyroku

Już Ci odpowiadam. Sprawa odbyła się dzień przed jego zwolnieniem z aresztu. Sąd wysłał odpis wyroku, czy jak to się tam nazywa na adres aresztu. Nikt tego nie odebrał, bo jego już tam nie było. Nie powiadomił też nikt go, że tak to wygląda. Więc on wyjechał już z powrotem za granicę (został wcześniej deportowany po zatrzymaniu na lotnisku w Paryżu). I teraz jest kłopot taki. On by chciał by ten wyrok był prawomocny, bo jest w zawieszeniu i chodzi by czas płynął. Osoba w informacji mówi, że wyrok jest do odebrania, ale na dziś widnieje jako nieprawomocny. To pytam się jeszcze raz. Jak nie odbierze wyroku, to kiedy się on uprawomocni? Po sprawie jest już półtora miesiąca. Czy uprawomocni się dopiero jak odbierze?
Kaczka_Pytaczka jest off-line  
08-05-2013, 09:00  
Yozayan
Przyjaciel forum
 
Yozayan na Forum Prawnym
 
Posty: 3.387
Domyślnie RE: Uprawomocnienie się wyroku

Odpowiadam po raz ostatni. Nie ma czegoś takiego jak odebranie wyroku. Wyroku się nie odbiera (tzn. można to zrobić ale brak przepisu, który nakazywałby taką formę doręczenia). Nie istnieje przepis nakazujący oskarżonemu odebrania wyroku i uzależniający od tej czynności prawomocność czy bieg jakiegokolwiek terminu.

Termin do złożenia wniosku o uzasadnienie biegnie od:
a) ogłoszenia (kiedy wyrok nie podlega doręczeniu);
b) doręczenia (kiedy wyrok podlega doręczeniu - np. kiedy oskarżony w chwili ogłaszania jest pozbawiony wolności, co miało miejsce w niniejszej sprawie).

Nie ma innych możliwości.

Doręczenie musi być prawidłowe - nie będzie takim doręczenie do aresztu, w którym nie przebywa skazany. Doręczeniem prawidłowym będzie doręczenie zgodne z przepisami kpk (art. 128 do 142). Tylko od takiego doręczenia rozpocznie bieg termin do złożenia wniosku o uzasadnienie, po którego upływie nastąpi prawomocność.
Yozayan jest off-line  
08-05-2013, 09:11  
Kaczka_Pytaczka
Użytkownik
 
Posty: 187
Domyślnie RE: Uprawomocnienie się wyroku

Czy dobrze zrozumiałam, że on musi odebrać teraz pismo z sądu, by się to uprawomocniło?
Kaczka_Pytaczka jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Uprawomocnienie wyroku (odpowiedzi: 4) Witam. Chcialbym sie dowiedziec co moge zrobic w celu przyspieszenia uprawomocnienia wyroku sprawy cywilnej. Sad przyznal mi odszkodowanie, lecz...
§ uprawomocnienie wyroku (odpowiedzi: 1) Sprawa o wykroczenie. Po jakim czasie wyrok wydany przez Sąd staje się prawomocny, jeżeli żadna ze stron nie odwoła się?
§ uprawomocnienie wyroku (odpowiedzi: 5) Witam. Mam pytanie w zwiąku z uprawomocnieniem się wyroku.Otóż dostalem wyrok bezwgledny 2 lata pozbawienia wolnosci ,na sankach siedziałem 3...
§ uprawomocnienie się wyroku (odpowiedzi: 7) witam prosze mi powiedzieć czy przyjdzie mi pocztą pismo iż wyrok sie uprawomocnił?czy sama się musze udać i dowiedzieć?pilnie prosze o odpowiedź
§ Uprawomocnienie wyroku (odpowiedzi: 1) Mam pytanie : Co z uprawomocniniem wyroku jezeli jedna ze stron umiera ? Druga ze stron zlozyla do sadu wniosek o uzasadnienie wyroku w dzien...
§ uprawomocnienie wyroku (odpowiedzi: 10) Witam!!!! Założyłam mojemu pracodawcy sprawę o przedłużenie umowy. Ponieważ moja umowa wygasła a byłam w 6 miesiącu ciąży. Wyrok zapadł zaocznie dnia...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:59.