Wniosek do prokuratora - Forum Prawne

 

Wniosek do prokuratora

Mam takie pytanko - kto jest uprawniony do złożenia wniosku do prokuratora o przymusowe leczenie odwykowe. Czy była teściowa (jestem 9 miesięcy po rozwodzie i nie zamieszkuję ani z nią ani z byłą) ma do ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne

Prawo karne - aktualne tematy:

  • § wiadomości z ebay
    Witam, czy policja może mieć dostęp do wiadomości z ebay? Ktoś narobił dziwnych transakcji z mojego konta,...
  • § osoba oskarżona o 286 a branie...
    mam kumpla skazanego za 286 jeśli ktoś ma pol roku w zawieszeniu na 2 lata czy moze legalnie brac pozyczki i je...
  • § Seks- kiedy legalny od 15 lat ...
    Jak wiadomo karalny jest seks z osoba ponizej 15 roku zycia (art. 200 kk). Wiek 15 lat nie jest tylko granica...

Odpowiedz
 
13-03-2009, 15:13  
sylwek1966
Początkujący
 
Posty: 11
Domyślnie Wniosek do prokuratora

Mam takie pytanko - kto jest uprawniony do złożenia wniosku do prokuratora o przymusowe leczenie odwykowe. Czy była teściowa (jestem 9 miesięcy po rozwodzie i nie zamieszkuję ani z nią ani z byłą) ma do tego prawo? Podstawę prawną mile zobaczę. Dziękuje
sylwek1966 jest off-line  
13-03-2009, 17:10  
karolina2211
Użytkownik
 
Posty: 80
Domyślnie RE: Wniosek do prokuratora

Najblizsza rodzina.
karolina2211 jest off-line  
13-03-2009, 20:51  
sylwek1966
Początkujący
 
Posty: 11
Domyślnie RE: Wniosek do prokuratora

Najbliższa rodzina tzn.? Była teściowa chyba nią nie jest? Chciałbym utrzeć nosa pani prokurator i jej ale nie mogę nigdzie znaleźć podstawy prawnej dotyczącej składania takiego wniosku. Proszę o informacje bo sprawa jest pilna.
sylwek1966 jest off-line  
14-03-2009, 08:23  
karolina2211
Użytkownik
 
Posty: 80
Domyślnie RE: Wniosek do prokuratora

Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora. Rodzina osoby uzależnionej od alkoholu nie może więc zwrócić się bezpośrednio do sądu z wnioskiem o przymusowe leczenie.

Według ustawy osoba nadużywająca alkoholu, która z powodu tego nadużywania powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, która uchyla się od pracy albo systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny, może zostać skierowana na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Na badanie to kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy. Z wnioskiem do komisji o skierowanie osoby uzależnionej na badanie może zwrócić się każda osoba, która może udokumentować występowanie rozkładu życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylanie się od pracy albo systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.\

ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. Nr 70 z 2007 r., poz. 473).
karolina2211 jest off-line  
14-03-2009, 08:32  
karolina2211
Użytkownik
 
Posty: 80
Domyślnie RE: Wniosek do prokuratora

Tłumacząc w skrócie, wniosek taki składa odpowiednia jednostka ALE może go złożyć na prośbe najblizszej rodziny, innych, którzy maja wystarczajace dowody aby taka osobe w zakladzie umieścic. Wziełam pod uwage problem alkoholowy bo nie opisal pan na jakie przymusowe leczenie chca Pana umieścic.
karolina2211 jest off-line  
14-03-2009, 08:42  
karolina2211
Użytkownik
 
Posty: 80
Domyślnie RE: Wniosek do prokuratora

Jeszcze jedno kiedy sprawa sie wyjasni mozna podjac oczywiscie odpowiednie srodki wobec tesciowej
Jeśli chodzi o tryb postępowania karnego, opisane zachowanie świadka (oskarżyciela posiłkowego) spełnia znamiona przestępstwa opisanego w art. 212 par. kodeksu karnego oraz art. 233 par. 1 kk. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatnego, niezbędne będzie zatem wniesienie przez pytającego sformułowanego przezeń aktu oskarżenia. Powołany przepis przewiduje zaś, że kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego. Osoba pokrzywdzona może w akcie oskarżenia powołać się na protokoły przesłuchania osoby, która dopuściła się popełnienia czynu zabronionego oraz podać dowody świadczące o nieprawdziwości jej twierdzeń. Z kolei art. 233 par. 1 kk przewiduje, że kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. Jest to czyn ścigany z oskarżenia publicznego, wystarczy zatem powiadomienie organu ścigania o podejrzeniu popełnienia przez określoną osobę przestępstwa.

Gdy chodzi zaś o drogę cywilną, osoba poszkodowana może złożyć do sądu pozew o ochronę naruszonych cudzym działaniem dóbr osobistych. Podstawę prawną stanowi art. 24 kodeksu cywilnego, wedle którego ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.

mam nadzieje ze pomogłam, pozdrawiam.
karolina2211 jest off-line  
15-03-2009, 12:21  
sylwek1966
Początkujący
 
Posty: 11
Domyślnie RE: Wniosek do prokuratora

Opiszę może pokrótce zaistniałą sytuację. A więc tak - dnia 25 lutego 2009 roku dostałem wniosek z prokuratury która zobowiązuje mnie do poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego i wezwanie na komisję do lekarza orzecznika. Szanowna pani prokurator zacytowała mi art 7kpc i art 24, 26 ust 3 i art 27 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Prokuratorka oparła się tylko na piśmie i zeznaniach byłej teściowej zlecając policji zrobienie wywiadu środowiskowego który to odbył się tylko ze MNĄ??????. Prokuratura nie przesłuchała mnie, nie próbowała skontaktować się z byłą żoną czy moimi pełnoletnimi dziećmi (syn mieszka z byłą, córka od 8 miesięcy już nie.) Nikt nie rozpytał sąsiadów czy nie zapytał o opinię w moim miejscu pracy????. Nikt z sądu, prokuratury bądź policji nie zweryfikował prawdziwości oskarżeń wysuniętych przez Panią Jadwigę Starnawską - byłą teściową która ma 78 lat i nierówno pod sufitem. W jej rodzinie była choroba psychiczna i podejrzewam że jej też się udziela.
„Zgodnie z treścią Art. 24 ustawy z dnia 26.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.”
W cytowanym fragmencie ustawy wyraźnie zaznaczone są kryteria, którym podlegać musi osoba kierowana na przymusowe leczenie odwykowe. Nie podlegam żadnemu z wyżej wymienionych. O rozkładzie życia rodzinnego, na które powołuje się Pani prokurator nie może być mowy, ponieważ od 9 miesięcy, to jest od czerwca 2008 roku jestem rozwiedziony i mieszkam ze swoimi rodzicami pod innym adresem. Nie zakłócam spokoju i porządku publicznego, swój czas dzielę między pracę, naukę i opiekę nad chorym ojcem, co samo w sobie wyklucza nadużywanie alkoholu. Pracuję i nigdy nie utraciłem pracy przez alkohol, przez 20 lat małżeństwa nigdy nie było interwencji policyjnych, rozkładu życia rodzinnego nie powoduję bo od 20 czerwca 08 jestem po rozwodzie. Jako dowód prokuratura podała poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię pisma pani teściowej a według pani prokurator cytuję "Okoliczności niniejszej sprawy wskazują iż JA jestem osobą uzależnioną od alkoholu w stopniu nałogowym!!!!!!!!, a moje uzależnienie powoduje rozkład życia rodzinnego" Idiotyzm. Nigdy nie byłem zatrzymywany do wytrzeźwienia. Nadmienię też że pozew o rozwód złożyłem ja i była żona zgodziła się ze wszystkim nie podnosząc kwestii mojego rzekomego alkoholizmu na sprawie rozwodowej.
Art. 42 ust. 3 Konstytucji RP stanowi, że każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. Niezrozumiałym jest dla mnie, że w państwie prawa jestem zmuszany udowadniać swoją niewinność. Czasem wydaje mi się że to nie Polska tylko Białoruś. Aha i jeszcze jedno - czy skarga na czynności prokuratora musi być pisana do prokuratora rejonowego czy może iść wyżej do okręgowego. U nas jest rejonowy i nie chciał bym żeby koleżanka pani prokurator rozpatrywała tę skargę. Dziękuję i pozdrawiam
sylwek1966 jest off-line  
18-03-2009, 08:26  
karolina2211
Użytkownik
 
Posty: 80
Domyślnie RE: Wniosek do prokuratora

Skargi wnosimy zawsze do wyzszej instancji w tym przypadku prokuratura Okregowa
karolina2211 jest off-line  
27-03-2009, 14:05  
sylwek1966
Początkujący
 
Posty: 11
Domyślnie RE: Wniosek do prokuratora

Dziękuję ślicznie Zadziałało. Prokuratura okręgowa jest szybsza od naszej rejonówki. Zaczyna się coś dziać. Pozdrawiam
sylwek1966 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Wymeldowanie na wniosek prokuratora (odpowiedzi: 17) Witam.. Jak w tytule ... Czy prokurator ma prawo na swoj wniosek doprowadzic do wymeldowanie osoby ze stalego pobytu? Chodzi o nie...
§ Wymeldowanie na wniosek prokuratora (odpowiedzi: 3) Jakiś czas temu pytałem o wymeldowanie na wniosek właściciela. Tym razem okazało się, że z wnioskiem o wymeldowanie z urzędu wystąpił prokurator....
§ Wniosek prokuratora (odpowiedzi: 7) Witam. Sprawa wygląda tak- Mam mieć w sądzie sprawę z artykułu 193 kk. Podczas przesłuchania na policji przyznałem się do tego, że rok wcześniej...
§ wniosek do prokuratora (odpowiedzi: 6) Witam. Mój znajomy znalazł się w nieodpowiednim miejscu i o nieodpowiedniej godzinie gdzie został zatrzymany a po przesłuchaniu wypuszczony.Jednak...
§ na wniosek prokuratora (odpowiedzi: 7) Witam został zgubiony telefon komórkowy niestety nie miał uruchomionej usługi z lokalizacją, operator nie jest w stanie pomóc. I mam pytanie czy...
§ Decyzja sądu a wniosek prokuratora (odpowiedzi: 2) Moje pytanie dotyczy realnych szans przed zbliżającym się posiedzeniem aresztowym. A mianowicie : jakie mamy szanse że sąd uchyli areszt i...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:11.