Przedawnienie wyroku - Forum Prawne

 

Przedawnienie wyroku

Wtam! Chciałabym się dowiedzieć ile czasu musi upłynąć, aby wyrok sądowy się przedawnił? Jeśli osoba jest poszukiwana listem gończym, to czy ma to jakiś wpływ na wyrok? Czy istnieje możliwość przedawnienia się takiego listu gończego?...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne


Odpowiedz
 
26-04-2009, 10:08  
serenaa
Początkujący
 
Posty: 12
Domyślnie Przedawnienie wyroku

Wtam!
Chciałabym się dowiedzieć ile czasu musi upłynąć, aby wyrok sądowy się przedawnił?
Jeśli osoba jest poszukiwana listem gończym, to czy ma to jakiś wpływ na wyrok?
Czy istnieje możliwość przedawnienia się takiego listu gończego?
serenaa jest off-line  
26-04-2009, 11:33  
kadi
Przyjaciel forum
 
Posty: 13.191
Domyślnie RE: Przedawnienie wyroku

List gończy się nie przedawnia.
Przedawnia się ewentualnie karalność czynu albo np.wykonanie kary.
kadi jest off-line  
27-04-2009, 13:50  
serenaa
Początkujący
 
Posty: 12
Domyślnie RE: Przedawnienie wyroku

czyli jeśli ktoś jest ścigany listem gończym to już aż do momentu aresztowania i jego wyrok będzie nad nim wisiał zawsze?
serenaa jest off-line  
27-04-2009, 13:57  
kadi
Przyjaciel forum
 
Posty: 13.191
Domyślnie RE: Przedawnienie wyroku

A wyrok zapadł czy jeszcze nie?
kadi jest off-line  
27-04-2009, 14:16  
berghasky
Użytkownik
 
berghasky na Forum Prawnym
 
Posty: 36
Domyślnie RE: Przedawnienie wyroku

Przedawnienie

Art. 101. § 1. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:
1) 30 - gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,
2) 20 - gdy czyn stanowi inną zbrodnię,
2a) (37) 15 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat,
3) 10 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,
4) (3 5 - gdy chodzi o pozostałe występki.
5) (39) (uchylony).
§ 2. Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.
§ 3. W wypadkach przewidzianych w § 1 lub 2, jeżeli dokonanie przestępstwa zależy od nastąpienia określonego w ustawie skutku, bieg przedawnienia rozpoczyna się od czasu, gdy skutek nastąpił.

Art. 102. (40) Jeżeli w okresie przewidzianym w art. 101 wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez nią przestępstwa określonego w § 1 pkt 1-3 ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych wypadkach - z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu.

Art. 103. § 1. Nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat:
1) 30 - w razie skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat albo karę surowszą,
2) 15 - w razie skazania na karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 5 lat,
3) 10 - w razie skazania na inną karę.
§ 2. Przepis § 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio do środków karnych wymienionych w art. 39 pkt 1-4 oraz 6 i 7; przepis § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do środka karnego wymienionego w art. 39 pkt 5.

Art. 104. § 1. Przedawnienie nie biegnie, jeżeli przepis ustawy nie pozwala na wszczęcie lub dalsze prowadzenie postępowania karnego; nie dotyczy to jednak braku wniosku albo oskarżenia prywatnego.
§ 2. Przedawnienie w stosunku do przestępstw określonych w art. 144, art. 145 § 2 lub 3, art. 338 § 1 lub 2 oraz w art. 339 biegnie od chwili uczynienia zadość obowiązkowi albo od chwili, w której na sprawcy obowiązek przestał ciążyć.

Art. 105. § 1. Przepisów art. 101-103 nie stosuje się do zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstw wojennych.
§ 2. Przepisów art. 101-103 nie stosuje się również do umyślnego przestępstwa: zabójstwa, ciężkiego uszkodzenia ciała, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności łączonego ze szczególnym udręczeniem, popełnionego przez funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

Poszukiwanie oskarżonego i list gończy

Art. 278. (175) Jeżeli miejsce pobytu oskarżonego lub osoby podejrzanej nie jest znane, zarządza się jego poszukiwanie. Przepis art. 247 stosuje się odpowiednio.

Art. 279. § 1. Jeżeli oskarżony, w stosunku do którego wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, ukrywa się, sąd lub prokurator może wydać postanowienie o poszukiwaniu go listem gończym.
§ 2. Jeżeli postanowienie o tymczasowym aresztowaniu nie było wydane, można postanowienie takie wydać bez względu na to, czy nastąpiło przesłuchanie podejrzanego.

Art. 280. § 1. W liście gończym podaje się:
1) sąd lub prokuratora, który wydał postanowienie o poszukiwaniu listem gończym,
2) dane o osobie, które mogą ułatwić jej poszukiwanie, a przede wszystkim personalia, rysopis, znaki szczególne, miejsce zamieszkania i pracy, z dołączeniem w miarę możliwości fotografii poszukiwanego,
3) informację o treści zarzutu postawionego oskarżonemu oraz o postanowieniu o jego tymczasowym aresztowaniu albo o zapadłym wyroku,
4) wezwanie każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o tym najbliższej jednostki Policji, prokuratora lub sądu,
5) ostrzeżenie o odpowiedzialności karnej za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce.
§ 2. W liście gończym można wyznaczyć nagrodę za ujęcie lub przyczynienie się do ujęcia poszukiwanego, a także udzielić zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej.
§ 3. List gończy rozpowszechnia się, zależnie od potrzeby, przez rozesłanie, rozplakatowanie lub opublikowanie, w szczególności za pomocą prasy, radia i telewizji.

List żelazny

Art. 281. (176) Jeżeli oskarżony przebywający za granicą złoży oświadczenie, że stawi się do sądu lub do prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy, właściwy miejscowo sąd okręgowy może wydać oskarżonemu list żelazny.

Art. 282. § 1. List żelazny zapewnia oskarżonemu pozostawanie na wolności aż do prawomocnego ukończenia postępowania, jeżeli oskarżony:
1) będzie się stawiał w oznaczonym terminie na wezwanie sądu, a w postępowaniu przygotowawczym - także na wezwanie prokuratora,
2) nie będzie się wydalał bez pozwolenia sądu z obranego miejsca pobytu w kraju,
3) nie będzie nakłaniał do fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób starał się utrudniać postępowanie karne.
§ 2. (177) W razie nie usprawiedliwionego niestawienia się oskarżonego na wezwanie lub naruszenia innych warunków wymienionych w § 1, właściwy miejscowo sąd okręgowy orzeka o odwołaniu listu żelaznego.

Art. 283. § 1. Wydanie listu żelaznego można uzależnić od złożenia poręczenia majątkowego.
§ 2. W razie odwołania listu żelaznego z powodu naruszenia warunków wymienionych w art. 282 § 1, wartości majątkowe udzielone z tytułu poręczenia ulegają przepadkowi lub ściągnięciu; orzeka o tym sąd wymieniony w art. 282 § 2.

Art. 284. § 1. (17 (uchylony).
§ 2. Na postanowienia sądu wydane w trybie art. 282 § 2 i art. 283 § 2 przysługuje zażalenie.
berghasky jest off-line  
27-04-2009, 16:34  
serenaa
Początkujący
 
Posty: 12
Domyślnie RE: Przedawnienie wyroku

dziekuję bardzo;]
serenaa jest off-line  
28-04-2009, 12:48  
serenaa
Początkujący
 
Posty: 12
Domyślnie RE: Przedawnienie wyroku

właśnie muszę się dowedzieć to chodzi o sprawe osoby z mojej rodziny.
serenaa jest off-line  
11-06-2009, 00:57  
muflon84
Początkujący
 
Posty: 19
Domyślnie RE: Przedawnienie wyroku

Jak wygląda sprawa jeśli chodzi o przedawnienie przestepstwa, jeśli osoba podejrzana nie złożyła jeszcz wyjaśnień, kiedy nasstępuje przedawnienie, jesli jest to czyn zagrożony karą do 3 lat więzienia.
muflon84 jest off-line  
11-06-2009, 12:38  
kadi
Przyjaciel forum
 
Posty: 13.191
Domyślnie RE: Przedawnienie wyroku

Wyżej masz zacytowany art. 101 i 102 k.k., który to reguluje.
kadi jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Przedawnienie wyroku. (odpowiedzi: 3) Witam, Zostałem skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności za posiadanie znacznej ilości narkotyków. 1 rok pozbawienia wolności za handel...
§ Przedawnienie wyroku a KRK (odpowiedzi: 5) Witam wszystkich i proszę o informację.W 2011 roku miałem sprawę sądową (2781 kk)dostałem wyrok(pominę wysokość kary) który nie był...
§ Przedawnienie wyroku (odpowiedzi: 4) Witam, znajomy został skazany na podstawie art. 284 § 2 - typ podstawowy na 2 lata w zawieszeniu na 5 lat i niedawno ten wyrok został mu odwieszony...
§ Przedawnienie wyroku (odpowiedzi: 5) Bardzo proszę o podanie mi konkretnej odpowiedzi na pytanie kiedy przedawni się wyrok na podstawie art .
§ przedawnienie wyroku (odpowiedzi: 2) w 1996roku zostalem skazany na3-lata w zawieszeniu.w tej chwili pracuje w UK i mam zamiar podjac prace w szkolnictwie,ale warunkiem jest...
§ Przedawnienie długu po wyroku (odpowiedzi: 4) Mam następujące pytanie. W 1998 roku zostałam skazana wyrokiem sądu na spłatę długu. Od tego czasu sprawa jest w zawieszeniu - to znaczy nic się w...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:14.