Wszystko o broni - Forum Prawne

 

Wszystko o broni

Dość często pada na naszym forum pytanie dotyczące broni, dlatego postanowiłem napisać o tym wątek. Zgodnie z art.10 ust. 1 ustawy o broni i amunicji właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne


Zamknięty temat
 
02-05-2016, 16:17  
exceptio
Moderator
 
Posty: 5.400
Domyślnie Wszystko o broni

Dość często pada na naszym forum pytanie dotyczące broni, dlatego postanowiłem napisać o tym wątek.

Zgodnie z art.10 ust. 1 ustawy o broni i amunicji właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni.

Każda osoba która występuje z wnioskiem o pozwolenie posiadania broni palnej musi udowodnić ważną przyczynę posiadania broni. Za takie uważa się w szczególności o czym mówi art 10 ust.3 ustawy o broni i amunicji:

1. dla pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia:
- stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenia życia, zdrowia lub mienia;
2. dla pozwolenia na broń do celów łowieckich:
- posiadanie uprawnień do wykonywania polowania, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;
3. dla pozwolenia na broń do celów sportowych:
- udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim,
- posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10b ustawy o broni i amunicji,
- posiadanie licencji właściwego polskiego związku sportowego;
4. dla pozwolenia na broń do celów rekonstrukcji historycznych:
- udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych,
- zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej ww. stowarzyszenia;
5. dla pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich:
- udokumentowane członkowstwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim;
dla pozwolenia na broń do celów pamiątkowych:
- udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia;
6. dla pozwolenia na broń do celów szkoleniowych:
- posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim
- udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich


W podaniu o wydanie pozwolenia na broń powinny być umieszczone m. in. dane dot. dowodu osobistego (seria i nr dowodu osobistego, data wydania oraz organ wydający). Powyższe niezbędne jest do wydania zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni.

Generalne warunki, które muszą być spełnione łącznie, aby ubiegać się o pozwolenie na broń, to:
1. ukończone 21 lat z wyłączeniem art. 15 ust. 2 i art. 13 ust. 6,
2. posiadanie stałego miejsca pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
3. pełna zdolność do czynności prawnych,
4. posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do posługiwania się bronią (potwierdzone orzeczeniem lekarskim i psychologicznym),
5. posiadanie nienagannej opinii, którą wydaje Komendant Komisariatu Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania,
6. nie być skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwa umyślne.
Zatarcie skazania, a pozwolenie na broń


Zatarcie skazania pozwala wprawdzie daną osobę uznać za niekaraną, jednak przy ocenie osobowości posiadacza broni ważny jest nie tyle fakt ukarania, ale dotychczasowe życie i sposób postępowania tej osoby – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.BROŃ CZARNO-PROCHOWA

Bronią czarnoprochową są wszelkiego rodzaju działa i broń ręczna produkowane do końca XIX wieku (a także ich późniejsze repliki)
Noszenie broni w miejscach publicznych – wbrew powszechnej opinii – nie jest zabronione. Należy stosować się do zakazu spożywania alkoholu podczas noszenia broni oraz przechowywać ją tak, aby nie była łatwo dostępna dla osób nieuprawnionych. W Polsce posiadanie broni czarnoprochowej ładowanej amunicją rozdzielnego ładowania, wyprodukowanej przed 1885 r. lub jej repliki, a także pocisków, kapiszonów jest legalne i nie jest konieczna w tym wypadku żadna czynność prawna, jak rejestracja, uzyskanie zezwolenia itp., na mocy znowelizowanej w 2011 r. ustawy o broni i amunicji. Dotyczy to również broni wielostrzałowej np. rewolwerów takich jak Colt Navy 1851. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 6, sprzedaż czarnego prochu jest możliwa za okazaniem Europejskiej karty broni palnej. Jej wyrobienie jest procesem względnie prostym w porównaniu do pozwoleń na broń współczesną. Czarny proch może być również dostępny na strzelnicy i mogą go używać osoby nie posiadające dodatkowych dokumentów.

BROŃ BIAŁA

Broń biała to rodzaj broni służących do walki wręcz, a nie do miotania pocisków za pomocą energii chemicznej (broń palna) lub zakumulowanej energii mechanicznej (broń miotająca).

Kontrowersje na temat pałek teleskopowych.

Jako że na forum dość często padają pytania dotyczące legalności pałek teleskopowych postaram się po krótce opisać które są legalne a które nie
.

Art. 4 ust. 1 pkt 4 Ustawy o broni i amunicji, zgodnie z którym za broń białą, na której posiadanie wymagane jest pozwolenie, uznaje się m.in. "pałki posiadające zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału", zaliczając je do tych "narzędzi i urządzeń, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu".
Jedną z instytucji, która negatywnie odnosi się do uznania pałki teleskopowej za broń jest Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji. W opinii nr L-Z2-5185/5090/13 z sierpnia 2013r. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne wprost stwierdza, że typowe pałki teleskopowe nie są bronią:

"[...] Przedmiotowej pałki teleskopowej nie można zaliczyć do ww. urządzeń, ponieważ korek będący jej zakończeniem jest o tej samej średnicy, co tuleja środkowa oraz został wykonany z tego samego materiału, co pozostałe elementy metalowe pałki. Oceniana pałka w stanie rozłożonym może być porównywana z prętem metalowym o zmiennej średnicy. W opinii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego pałki teleskopowe (w tym przedmiotowa pałka teleskopowa) nie podlegają pod przepisy art.4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji."

Natomiast pałkami, które z pewnością zaliczają się do broni białej w rozumieniu aktualnej Ustawy o broni i amunicji, są pałki z takim wypełnieniem lub zakończeniem z ciężkiego i twardego materiału, które wykonano w celu zwiększenia zdolności pałki do powodowania obrażeń. W większości przypadków będą to pałki o konstrukcji innej niż klasyczna, sztywna pałka teleskopowa.

Reasumując - typową pałkę teleskopową (hartowaną lub niehartowaną) możemy legalnie nabywać, posiadać i nosić na co dzień bez pozwolenia, rejestracji czy innych formalności. Pamiętajmy jednak, aby używać jej przeciw człowiekowi jedynie w granicach obrony koniecznej lub w stanie wyższej konieczności. Podobne zastrzeżenia dotyczą ewentualnego użycia palki teleskopowej przeciw zwierzętom.
exceptio jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Przenoszenie broni (odpowiedzi: 20) Witam, jest to mój pierwszy post na tym forum i mam kilka pytań odnośnie broni palnej. Są to dosyć szczegółowe pytania odnośnie posługiwania się...
§ Użycie broni (odpowiedzi: 5) Witam mam w posiadaniu pistolet poniżej 17 J i czy mogę do urzyć w sytuacji zagrożeni życia i zdrowia ? Przykładowo idę ulica i zaczepiają mnie...
§ Reklamowanie broni palnej i innych typów broni, sprzedawanej za zezwoleniem (odpowiedzi: 1) Cześć wszystkim, Czy wolno reklamować w prasie, telewizji, a także w Internecie broń, którą można wytwarzać i wprowadzać do obrotu za zezwoleniem?...
§ Posiadanie broni (odpowiedzi: 7) Witam, mam pytanie odnośnie posiadania broni. Mam do zrealizowania projekt (prywatny, dla rozrywki) polegający na skonstruowaniu broni palnej, jednak...
§ Posiadanie broni (odpowiedzi: 1) WItam, Wujek jest posiadaczem broni gazowej, w 1998 roku wyjechal do USA, broń pozsotawił w polsce, teciowa gdzies zchowała. TEraz nagle policja...
§ Wszystko o broni palmera - co? jak? kiedy? gdzie? (odpowiedzi: 7) Witam Jak temat nie w tym dziale co powinien być to przepraszam i proszę moderację o przeniesienie. Moje pytanie brzmi: Jak w świetle prawa...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:06.