Art. 271&3 kk , wezwanie jako świadek. - Forum Prawne

 

Art. 271&3 kk , wezwanie jako świadek.

Jestem 31letnim mężczyzną chorującym na zaburzenia psychiczne od marca 2002r.Moje diagnozy to zaburzenia obsesyjno komulsyjne i uporczywe zaburzenia urojeniowe. Od maja 2011r. jestem ubezwłasnowolniony częsciowo z powodu zaburzeń psychicznych ; w tym wypadku chodzi o ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne


Odpowiedz
 
09-11-2019, 10:36  
Użytkownik
Gość
Domyślnie Art. 271&3 kk , wezwanie jako świadek.

Jestem 31letnim mężczyzną chorującym na zaburzenia psychiczne od marca 2002r.Moje diagnozy to zaburzenia obsesyjno komulsyjne i uporczywe zaburzenia urojeniowe. Od maja 2011r. jestem ubezwłasnowolniony częsciowo z powodu zaburzeń psychicznych ; w tym wypadku chodzi o patologiczny hazard.Jestem również uzależniony od benzodiazepin.Byłęm karany za znęcanie się psychiczne i fizyczne nad rodziną , groźby karalne , kradzierz i oszustwo.Kuratorem jest mój tata.Wczoraj dostał wezwanie jako świadek odnośnie artykułu napisanego w tytule tematu.Jestem zdenerwowany ponieważ ostatnią złą rzecz jaką zrobiłem która ma jeszcze miejsce w toku postępowania miała miejsce 22.10.2018r.W toku jest równieź kara ograniczenia wolnośći w wymiarze 10 miesięcy które w listopadzie ma rozpatrzyć sędzia z tego powodu że się źle czuję i mam 4 zwolnienie z rzędu.Lęki przed ludźmi , agorafobia , myśli ksobne i prześladowcze.Sprawa z 22.102018r. odnosi się do oszustwa a kara ograniczenia wolnośći w wymiarze 10 miesięcy również.W sumie mam 5 wyroków zakńczonych i te dwa co wymieniłem w toku.
I teraz moje pytanie.

Zdarzało mi się jeszcze w ciągu tego ponad roku zakaładać różne konta na 3 dane ; moje , mojego taty który jest wezwany i mojej mamy.
To dlaczego tylko tata jest wezwany?
Chodzi tu między innymi o założenie konta w krd żebym wiedział czy rodzice nie są do niego wpisali , zakładanie różnych kont w firmach pożyczkowych online , zakąłdanie kont w zakłądach bukmacherskich online.Zaznaczę że ani razu nie uzyskałęm korzyści majątkowych z firm pożyczkowych online ponieważ moje , mamy i taty wnioski pożyczkowe były zawsze oddalone.Kredytu ani razu nie uzyskałem.Jeśli chodzi o zakłądy bukmacherskie dobre kilka miesięcy temu usunąłem wszystkie tz. zablokowałem je że nie ma opcji odzyskania konta.Również na naszą trójkę.
Jest duże prawdopodobieństwo w opini tych wsyzstkich firm że to ja robiłem nie tata i mama.To dlaczego tata jest wezwany który jest niekarany a nie ja ?Dlaczego również nie mama?

Czy może chodzić o coś innego? Dla mnie to trudny art. tzn. czytającna różnych stronach google nie potrafię go w pełni zrozumieć.

Paragraf 3 mówi o korzyści majątkowej lub osobistej.Materialna nie została uzyskana.Osobista nie wiem ; nie znam się na prawie.
W czasie popełnainia przestępstw od 2015r. wielokrotnie podawałem dane mamy , taty i moje i nigdy nikt tego nie zgłosił jako artykół 271&3.

Tata mówi że pit dobrze wypełnił za ostatni rok.
A ja niestety jestem recydywa ; 5 wyrokó zakończonych , dwa w toku.Przy zakładaniu kont w tych różnych stronach podawałem skany paszportów całej naszej trójki ale to czytałęm jest inny art. ; 275kk.

Jeszcze raz zaznaczę , kompletnie nie rozumiem tego artykułu 271&3.

I znów zaznaczę dlaczego tylko tata a nie cała nasza trójka?
Coś związanego z zakłądem pracy?
Jest zaznaczony jako świadek ale podobno policja zawsze tak piszę.Chociaż wyrażnie reszta jest mocno zaznaczona myślnikiem tzn oskarżony itp.
A jeśli najzwyczaniej w świecie jest to poświadczenie nieprawdy przeze mnie?
Mama powiedziała że jeśli wziąłem kredt kolejny na tatę to będzie wnioskować o wyrzucenie mnie z domu ale ja wszystko w internecie ; powtarzam się , usunąłęm.
Jeśli to moja wina przyjmę to na bary , pokora jest ważna , pycha gubi ludzi.Choć boję się

Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi.

Pozdrawiam serdecznie.
 
09-11-2019, 14:30  
rewt
Zbanowany
 
Posty: 3.685
Domyślnie RE: Art. 271&3 kk , wezwanie jako świadek.

ojciec jest funkcjonariuszem publicznym?
rewt jest off-line  
09-11-2019, 14:45  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Art. 271&3 kk , wezwanie jako świadek.

Nie jest.
 
09-11-2019, 17:35  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Art. 271&3 kk , wezwanie jako świadek.

Jest moim kuratorem ponieważ jestem ubezwłasnowolniony częściowo.
 
10-11-2019, 09:33  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Art. 271&3 kk , wezwanie jako świadek.

Proszę Was piszcie , pomóżcie mi.
 
10-11-2019, 11:34  
rewt
Zbanowany
 
Posty: 3.685
Domyślnie RE: Art. 271&3 kk , wezwanie jako świadek.

Ani ty ani twój ojciec nie jesteście funkcjonariuszami publicznymi, więc nie możecie być podejrzanymi w sprawie z art. 271 kk.
rewt jest off-line  
10-11-2019, 14:08  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Art. 271&3 kk , wezwanie jako świadek.

rewt odpisz mi jeszcze na takie pytanie.

Ja napisałem w tytule że tata zostaje wezwany jako świadek czyli oboje nie mamy się o co bać?
 
11-11-2019, 09:22  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Art. 271&3 kk , wezwanie jako świadek.

Art. 271. § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

rewt ctzn. inna uprawniona osoba do wystawiania dokumentu?
 
11-11-2019, 12:33  
rewt
Zbanowany
 
Posty: 3.685
Domyślnie RE: Art. 271&3 kk , wezwanie jako świadek.

Przepis prawny:
Inną osobą uprawnioną do wystawiania dokumentu „jest osoba fizyczna, która na mocy ściśle określonej, szczególnej delegacji o charakterze prawnym, istniejącej już w chwili popełnienia przez nią czynu zabronionego, jest upoważniona do wystawiania określonych dokumentów w imieniu lub na rzecz innej osoby (mocodawcy)” (Zawłocki [w:] Wąsek, Zawłocki II, s. 80. Do kręgu osób uprawnionych należą m.in.: lekarz, pielęgniarka wykonująca zlecenie lekarza pobrania krwi od osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa (uchwała SN z 29.08.1989 r., V KZP 20/89, OSNKW 1989/7–12, poz. 50); prezes spółki (wyrok SN z 24.10.1996 r., V KKN 147/96, OSNKW 1997/1–2, poz. ; biegły sądowy lub rzeczoznawca (wyrok SN z 7.12.2001 r., IV KKN 563/97, OSNKW 2002/3–4, poz. 17). W doktrynie wskazuje się też m.in. na nauczyciela akademickiego, konduktora, księgową, radcę prawnego, adwokata, duchownego, lekarza, maklera (por. Zawłocki [w:] Wąsek, Zawłocki II, s. 808; por. też uchwała SN z 12.03.1996 r., I KZP 39/95, OSNKW 1996/3–4, poz. 17, z glosami: aprobującą Szymańskiego, PiP 1996/10, i krytyczną Mik, OSP 1997/2, poz. 44). „Osobą uprawnioną do wystawienia «zaświadczenia o zatrudnieniu» jest tylko pracodawca, a więc podmiot prawa pracy, którego łączy z konkretnym pracownikiem stosunek pracy. Pracodawca nie ma potencjalnego uprawnienia do wystawiania tego rodzaju dokumentów każdej osobie fizycznej, a wyłącznie pracownikowi w rozumieniu art. 2 k.p. Podjęcie działalności gospodarczej nie jest równoznaczne z uprawnieniem do wystawienia tego rodzaju zaświadczenia, albowiem uprawnienie to wiąże się tylko i wyłącznie z nawiązaniem z konkretną osobą stosunku pracy. Można bowiem prowadzić działalność gospodarczą nie będąc pracodawcą” (wyrok SN z 8.03.2016 r., IV KK 379/15, LEX nr 2019572).

8.
„Uprawnienie «innej osoby» z art. 271 § 1 k.k. powinno stanowić uzupełnienie kompetencji funkcjonariusza publicznego i nie może być utożsamiane z ogólną kompetencją do udziału w obrocie prawnym, zaś dokument przez tę osobę wystawiony ma zawierać w swojej treści poświadczenie, któremu przysługuje cecha zaufania publicznego, a w związku z tym domniemanie prawdziwości” (wyrok SN z 30.08.2011 r., IV KK 190/11, LEX nr 950443).

9.
Jak zauważył Sąd Najwyższy w wyroku z 29.10.1998 r., IV KKN 128/97, Prok. i Pr. 1999/3, poz. 9: „ta «inna osoba» wymieniona obok funkcjonariusza publicznego musi spełniać owe czynności jakby w uzupełnieniu kompetencji tego funkcjonariusza i dlatego musi być do tego upoważniona. Upoważnienie to musi odnosić się do «poświadczania» («zaświadczania», «potwierdzania») jakichś okoliczności, mających znaczenie prawne, a nie do ich oświadczania we własnym interesie”.
rewt jest off-line  
11-11-2019, 13:56  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Art. 271&3 kk , wezwanie jako świadek.

rewt a kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo czyli mój tata zdający coroczne sprawozdanie z pełnionej kurateli do sądu rodzinnego?
 
11-11-2019, 15:14  
rewt
Zbanowany
 
Posty: 3.685
Domyślnie RE: Art. 271&3 kk , wezwanie jako świadek.

W mojej ocenie nie.
rewt jest off-line  
11-11-2019, 17:28  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Art. 271&3 kk , wezwanie jako świadek.

Ok.
 
12-11-2019, 09:51  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Art. 271&3 kk , wezwanie jako świadek.

rewt dziękuję za wszystko.Dowiedziałem się od adwokata że nie jest taką osobą.Masz dobrą intuicję.

Zamykat temat.

Pozdrawiam
 
16-11-2019, 09:45  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Art. 271&3 kk , wezwanie jako świadek.

To jeszcze raz ja .
A pod jakie przestępstwa podchodzi to co napisałem?


Jestem 31letnim mężczyzną chorującym na zaburzenia psychiczne od marca 2002r.Moje diagnozy to zaburzenia obsesyjno komulsyjne i uporczywe zaburzenia urojeniowe. Od maja 2011r. jestem ubezwłasnowolniony częsciowo z powodu zaburzeń psychicznych ; w tym wypadku chodzi o patologiczny hazard.Jestem również uzależniony od benzodiazepin.Byłęm karany za znęcanie się psychiczne i fizyczne nad rodziną , groźby karalne , kradzierz i oszustwo.Kuratorem jest mój tata.Wczoraj dostał wezwanie jako świadek odnośnie artykułu napisanego w tytule tematu.Jestem zdenerwowany ponieważ ostatnią złą rzecz jaką zrobiłem która ma jeszcze miejsce w toku postępowania miała miejsce 22.10.2018r.W toku jest równieź kara ograniczenia wolnośći w wymiarze 10 miesięcy które w listopadzie ma rozpatrzyć sędzia z tego powodu że się źle czuję i mam 4 zwolnienie z rzędu.Lęki przed ludźmi , agorafobia , myśli ksobne i prześladowcze.Sprawa z 22.102018r. odnosi się do oszustwa a kara ograniczenia wolnośći w wymiarze 10 miesięcy również.W sumie mam 5 wyroków zakńczonych i te dwa co wymieniłem w toku.
I teraz moje pytanie.

Zdarzało mi się jeszcze w ciągu tego ponad roku zakaładać różne konta na 3 dane ; moje , mojego taty który jest wezwany i mojej mamy.
To dlaczego tylko tata jest wezwany?
Chodzi tu między innymi o założenie konta w krd żebym wiedział czy rodzice nie są do niego wpisali , zakładanie różnych kont w firmach pożyczkowych online , zakąłdanie kont w zakłądach bukmacherskich online.Zaznaczę że ani razu nie uzyskałęm korzyści majątkowych z firm pożyczkowych online ponieważ moje , mamy i taty wnioski pożyczkowe były zawsze oddalone.Kredytu ani razu nie uzyskałem.Jeśli chodzi o zakłądy bukmacherskie dobre kilka miesięcy temu usunąłem wszystkie tz. zablokowałem je że nie ma opcji odzyskania konta.Również na naszą trójkę.
Jest duże prawdopodobieństwo w opini tych wsyzstkich firm że to ja robiłem nie tata i mama.To dlaczego tata jest wezwany który jest niekarany a nie ja ?Dlaczego również nie mama?

Czy może chodzić o coś innego? Dla mnie to trudny art. tzn. czytającna różnych stronach google nie potrafię go w pełni zrozumieć.

Paragraf 3 mówi o korzyści majątkowej lub osobistej.Materialna nie została uzyskana.Osobista nie wiem ; nie znam się na prawie.
W czasie popełnainia przestępstw od 2015r. wielokrotnie podawałem dane mamy , taty i moje i nigdy nikt tego nie zgłosił jako artykół 271&3.

Tata mówi że pit dobrze wypełnił za ostatni rok.
A ja niestety jestem recydywa ; 5 wyrokó zakończonych , dwa w toku.Przy zakładaniu kont w tych różnych stronach podawałem skany paszportów całej naszej trójki ale to czytałęm jest inny art. ; 275kk.

Jeszcze raz zaznaczę , kompletnie nie rozumiem tego artykułu 271&3.

I znów zaznaczę dlaczego tylko tata a nie cała nasza trójka?
Coś związanego z zakłądem pracy?
Jest zaznaczony jako świadek ale podobno policja zawsze tak piszę.Chociaż wyrażnie reszta jest mocno zaznaczona myślnikiem tzn oskarżony itp.
A jeśli najzwyczaniej w świecie jest to poświadczenie nieprawdy przeze mnie?
Mama powiedziała że jeśli wziąłem kredt kolejny na tatę to będzie wnioskować o wyrzucenie mnie z domu ale ja wszystko w internecie ; powtarzam się , usunąłęm.
Jeśli to moja wina przyjmę to na bary , pokora jest ważna , pycha gubi ludzi.Choć boję się
 
16-11-2019, 13:22  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Art. 271&3 kk , wezwanie jako świadek.

rewt może ty mi odpiszesz? Będę bardzo wdzięczny.
 
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Wezwanie jako świadek (odpowiedzi: 0) Witam.dostalam dzisiaj wezwanie w charakterze świadka na policję. "Artykuły.51 ust.1 UNA." Czy wie ktoś co oznacza skrót UNA?z góry dziękuję za...
§ Wezwanie jako świadek (odpowiedzi: 4) Witam, wczoraj dostałem wezwanie na policje jako świadek w sprawie dotyczącej art.116 (prawo autorskie). Wcześniej dostałem dwa listy z tej...
§ Wezwanie jako świadek, a wychodzę jako podejrzany i z prokuraturą na karku... (odpowiedzi: 6) Od kilku dni walczę z SM... Sprawa wygląda tak. 1. Zdjęcie z fotoradaru. Widać kierowcę podobny do mnie i rozmawia przez telefon. 2. Wzywają...
§ Wezwanie jako świadek (odpowiedzi: 1) witam sprawa ma się tak pewna pełnoletnia dziewczyna wysłała mi pólnagie zdiecia na ktorych widac piersi w akcjie zemsty wstawilem te fotki na fb nk...
§ Wezwanie jako świadek (odpowiedzi: 10) Witam. Jakieś trzy tygodnie temu na dyskotece kolega mnie zawołał, abym wszedł z nim i jego dwoma znajomymi do kabiny w łazience. Ochroniarz widział...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:59.