rozszerzenie wspólności majątkowej a rozpoczęta budowa - Forum Prawne

 

rozszerzenie wspólności majątkowej a rozpoczęta budowa

Witam, Mój mąż przed ślubem nabył działkę, na której już po ślubie rozpoczął budowę domu. Wszystkie pozwolenia, w tym pozwolenie na budowę były wydawane jeszcze przed ślubem. W chwili obecnej na działce znajdują się fundamenty, ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane

Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane - aktualne tematy:


Odpowiedz
 
06-05-2010, 09:49  
mała3
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie rozszerzenie wspólności majątkowej a rozpoczęta budowa

Witam,

Mój mąż przed ślubem nabył działkę, na której już po ślubie rozpoczął budowę domu. Wszystkie pozwolenia, w tym pozwolenie na budowę były wydawane jeszcze przed ślubem. W chwili obecnej na działce znajdują się fundamenty, a my chcemy rozszerzyć wspólność majątkową na tą działkę i dom. Moje pytania są następujące:
1 Czy wystarczy rozszerzenie wspólności majątkowej u notariusza?
2 Czy to my czy notariusz zgłasza zawarcie takiego aktu notarialnego w księgach wieczystych?
3 Czy musimy jeszcze dodatkowo starać się o nowe pozwolenie na budowę, na którym będą nazwiska nas obojga?

Bardzo proszę o pomoc
mała3 jest off-line  
06-05-2010, 10:49  
artisan3D
Przyjaciel forum
 
artisan3D na Forum Prawnym
 
Posty: 1.751
Domyślnie RE: rozszerzenie wspólności majątkowej a rozpoczęta budowa

Jeśli nie uczyniliście intercyzy, to z mocy prawa objęci jesteście wspólnością majątkową małżeńską. Nie obejmuje ona praw do nieruchomości. Proponuję, aby za aktem notarialnym, mąż uczynił Ciebie właścicielką 1/2 praw do tej nieruchomości poprzez darowiznę. Notariusz zawiadomi księgi wieczyste. Z chwilą zawarcia takiego aktu, wystąp z mężem do Starostwa o rozszerzenie pozwolenia na budowę również na Ciebie. To może być istotne np. z uwagi na możliwość uzyskania kredytu na budowę przez Was oboje, na ewentualne ulgi podatkowe. Także porządkuje relacje.
artisan3D jest off-line  
06-05-2010, 11:55  
mała3
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: rozszerzenie wspólności majątkowej a rozpoczęta budowa

Dziękuję bardzo za odpowiedź
mała3 jest off-line  
06-05-2010, 18:55  
silverstone
Użytkownik
 
Posty: 116
Domyślnie RE: rozszerzenie wspólności majątkowej a rozpoczęta budowa

Cytat:
Napisał/a artisan3D Zobacz post
Jeśli nie uczyniliście intercyzy, to z mocy prawa objęci jesteście wspólnością majątkową małżeńską. Nie obejmuje ona praw do nieruchomości. Proponuję, aby za aktem notarialnym, mąż uczynił Ciebie właścicielką 1/2 praw do tej nieruchomości poprzez darowiznę. Notariusz zawiadomi księgi wieczyste. Z chwilą zawarcia takiego aktu, wystąp z mężem do Starostwa o rozszerzenie pozwolenia na budowę również na Ciebie. To może być istotne np. z uwagi na możliwość uzyskania kredytu na budowę przez Was oboje, na ewentualne ulgi podatkowe. Także porządkuje relacje.
Nie potrzebny Ci jest taki akt notarialny, wystąp do Starostwa z wnioskiem o przeniesienie decyzji o pozwolenie na budowę na nowych Inwestorów, z twojego męża na Ciebie i na Męża (w praktyce dopisanie Ciebie do decyzji) nawet i to nie jest Ci potrzebne, ale lepiej mieć na papierze, niz później dociekać w sądzie, a przeniesienie nic nie kosztuje, akt notarialny natomiast tak. Po zakończeniu budowy pozostaje tylko nieprzymusowe (tak mi powiedziała Pani w sądzie) założenie księgi wieczystej dla nieruchomości, koszt 60 zł. Potrzebne np. jak chce się ustanowić hipotekę lub sprzedać, przepisać nieruchomość.
Odnośnie tego aktu notarialnego, to mogłabyś go sporządzić jeżeli zależy Ci na działce, której właścicielem jest mąż. Działka, na której rozpoczęta jest budowa, nawet po jej zakończeniu i wpisaniu do księgi będzie własnością męża. Pamiętaj też, że niemożliwe jest zawieranie umów cywilnoprawnych pomiędzy małżonkami. Np. umowa darowizny, to już zależy od notariusza czy taką umowę sporządzi, sądy jednak respektują je, jak już takowe ktoś im przedstawi.
silverstone jest off-line  
07-05-2010, 08:06  
artisan3D
Przyjaciel forum
 
artisan3D na Forum Prawnym
 
Posty: 1.751
Domyślnie RE: rozszerzenie wspólności majątkowej a rozpoczęta budowa

Ten może budować, kto posiada prawa do nieruchomości.Najczęściej właścicielskie, dzierżawy,itd. Zatem, otrzyma pozwolenie na budowę ta osoba, która posiada prawa do gruntu, na którym realizowana ma być budowa. Co do zasady: właścicielem przedmiotów posadowionych na gruncie jest właściciel gruntu. Mała 3 nie jest współwłaścicielką gruntu-nieruchomości. Cokolwiek tam zostanie wybudowane, nie będzie tego czegoś współwłaścicielką. Nawet, jeśli środki na budowę będą pochodziły ze wspólnego gospodarstwa domowego. " Medycyna zna takie przypadki".
Skoro jest działka, to posiada księgę wieczystą.Zakładam, że urządzono ją. Skoro posiada, to jakaś pani nie musi podpowiadać o nieprzymusowości. Nieprzymusowe jest ujawnianie domu na księgach wieczystych

Mała 3, zrobisz jak uważasz. Urzędnik, który może Ci, z przypadku lub niewiedzy, wydać zmianę Decyzji rozszerzającej pozwolenie na budowę, nie będzie odpowiadał za Twoje decyzje.
artisan3D jest off-line  
07-05-2010, 08:23  
silverstone
Użytkownik
 
Posty: 116
Domyślnie RE: rozszerzenie wspólności majątkowej a rozpoczęta budowa

Cytat:
Napisał/a artisan3D Zobacz post
Ten może budować, kto posiada prawa do nieruchomości.Najczęściej właścicielskie, dzierżawy,itd. Zatem, otrzyma pozwolenie na budowę ta osoba, która posiada prawa do gruntu, na którym realizowana ma być budowa.
Prawo do nieruchomości, to również ZGODA męża na budowę, wypełnia oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zgoda taka może być udzielona ustnie, ale dobrze jest mieć ją w formie pisemnej. W starostwie wymagamy tylko oświadczenia w którym Nowy Inwestor wpisuje datę, kiedy taką zgodę uzyskał.
silverstone jest off-line  
07-05-2010, 08:24  
silverstone
Użytkownik
 
Posty: 116
Domyślnie RE: rozszerzenie wspólności majątkowej a rozpoczęta budowa

Cytat:
Napisał/a artisan3D Zobacz post
Co do zasady: właścicielem przedmiotów posadowionych na gruncie jest właściciel gruntu. Mała 3 nie jest współwłaścicielką gruntu-nieruchomości.
Właścicielem Inwestycji jest Inwestor, nie właściciel działki.
silverstone jest off-line  
07-05-2010, 09:44  
artisan3D
Przyjaciel forum
 
artisan3D na Forum Prawnym
 
Posty: 1.751
Domyślnie RE: rozszerzenie wspólności majątkowej a rozpoczęta budowa

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Ja, niżej podpisany (a)
.................................................. .................................................. ............................................
(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę albo osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej ubiegającej się o pozwolenie na budowę)

legitymujący (a) się
.................................................. .................................................. ............................................
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i organ wydający)

urodzony (a) ................. w ...........................................
(data) (miejsce)

zamieszkały (a) .................................................. .................................................. ............................................
.................................................. .................................................. ............................................

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.) zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy

oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka (i) .................................................. .........................................
w obrębie ewidencyjnym .................................................. ..................w jednostce ewidencyjnej
.................................................. .............na cele budowlane, wynikające z tytułu :
własności
współwłasności .................................................. .................................................. ............
(wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko lub nazwa oraz adres)
oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie robót budowlanych objętych wnioskiem o pozwolenie na budowę z dnia ....................
użytkowania wieczystego....................................... .................................................. .......,
trwałego zarządu1......................................... .................................................. .................,
ograniczonego prawa rzeczowego1....................................... ..........................................,
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowlanych1...................................... .................................................. ...........,
wynikające z następujących dokumentów2 potwierdzających powyższe prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane......................................... ........................

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art.233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej........................................ .....................................
(miejscowość i data) (podpis i pieczęć)__________________________
1 należy wskazać właściciela nieruchomości
2 należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
--------------------------------------------
Proponuję przeczytać OBOWIĄZKOWY załącznik pod wniosek o pozwolenie na budowę.
Wy tam w Starostwie macie wiele racji. Przy tym każde Starostwo inną. Ale , w przypadku sporów, kredytów, podziałów, itp. problemy Starostw nie dotyczą.
Inwestor, jako właściciel inwestycji, w każdej chwili może zostać wezwany przez właściciela terenu do opuszczenia działki gruntowej. Właściciel terenu jest właścicielem budowli wzniesionej, a Inwestor, może sobie pozywać właściciela: o zwrot nakładów, o nieuzasadnione wzbogacanie się, itd. Małej 3 zależy, jak sądzę z postu, nie tylko o druczek pozwolenia na budowę. Intencją jest kompleksowe rozwiązanie.

Nie jest to miejsce do wykazywania sobie wiedzy-niewiedzy. Mała 3 zapytała, a ja odpowiedziałem, co moim zdaniem uczyni ją i bezpieczną z inwestowaniem pieniędzy i spokojną co do ułożenia planów na przyszłość. Zatem najprościej: wejść w prawa własności działki, rozciągnięcie pozwolenia na budowę na oboje.
artisan3D jest off-line  
07-05-2010, 10:10  
silverstone
Użytkownik
 
Posty: 116
Domyślnie RE: rozszerzenie wspólności majątkowej a rozpoczęta budowa

Cytat:
Napisał/a artisan3D Zobacz post


2 należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
--------------------------------------------
Proponuję przeczytać OBOWIĄZKOWY załącznik pod wniosek o pozwolenie na budowę.
Wy tam w Starostwie macie wiele racji. Przy tym każde Starostwo inną. Ale , w przypadku sporów, kredytów, podziałów, itp. problemy Starostw nie dotyczą.
Inwestor, jako właściciel inwestycji, w każdej chwili może zostać wezwany przez właściciela terenu do opuszczenia działki gruntowej. Właściciel terenu jest właścicielem budowli wzniesionej, a Inwestor, może sobie pozywać właściciela: o zwrot nakładów, o nieuzasadnione wzbogacanie się, itd. Małej 3 zależy, jak sądzę z postu, nie tylko o druczek pozwolenia na budowę. Intencją jest kompleksowe rozwiązanie.

Nie jest to miejsce do wykazywania sobie wiedzy-niewiedzy. Mała 3 zapytała, a ja odpowiedziałem, co moim zdaniem uczyni ją i bezpieczną z inwestowaniem pieniędzy i spokojną co do ułożenia planów na przyszłość. Zatem najprościej: wejść w prawa własności działki, rozciągnięcie pozwolenia na budowę na oboje.
Tak punkt drugi dokumentem takim jest zgoda właściciela działki, a nie akt notarialny.

Nieprawdą jest że właściciel terenu jest właścicielem budowli, dojazd regulują przepisy o służebności.

W przypadku rozbudowy/nadbudowy budynku należącego np. do rodziców, nadbudowana część budynku jest własnością Inwestora.
silverstone jest off-line  
07-05-2010, 10:19  
silverstone
Użytkownik
 
Posty: 116
Domyślnie RE: rozszerzenie wspólności majątkowej a rozpoczęta budowa

Nieruchomość budynkowa to trwale związany z gruntem budynek, który na podstawie przepisów szczególnych nie stanowi części składowej nieruchomości gruntowej, lecz jest odrębnym od gruntu przedmiotem własności. Może powstać gdy użytkownik wieczysty wybuduje budynek na gruncie oddanym mu w użytkowanie wieczyste albo gdy użytkownik wieczysty nabędzie budynek przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

Nieruchomość budynkowa zdefiniowana jest w art. 46 §1 oraz art. 235 §1 kodeksu cywilnego.
silverstone jest off-line  
07-05-2010, 12:01  
artisan3D
Przyjaciel forum
 
artisan3D na Forum Prawnym
 
Posty: 1.751
Domyślnie RE: rozszerzenie wspólności majątkowej a rozpoczęta budowa

Oczywiście.
A w art. 48 KC , cytując" ...do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane.."
A także Art. 50 KC. Jak również Art. 51par. 2 " Nie może być przynależnością rzecz nie należąca do właściciela rzeczy głównej. A nie jest nią obecnie Mała 3. Jest Pan Mąż.

A dalej, cytując silverstona : Może powstać gdy użytkownik wieczysty wybuduje budynek na gruncie oddanym mu w użytkowanie wieczyste albo gdy użytkownik wieczysty nabędzie budynek przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste".
Użytkownik wieczysty? Oczywiście Pan Mąż. A nie jego droga żona - mała3 .

Jak małżonkowie układają swoje sprawy to ich i tylko ich rzecz. Państwo Polskie prowadzi księgi wieczyste poprzez Sąd, a w księgach wpisany jest Pan Mąż. Jako właściciel albo dzierżawca wieczysty. Jako żona, po wybudowaniu domu, będzie mała3 miała prawo tam zamieszkać. Nieruchomości nie: sprzeda, zastawi, wynajmie, obciąży, nic nie. Włącznie, że, bez pozwolenia męża, nie zabuduje, nie wyremontuje, nadbuduje, rozbuduje i inne uje.. Dopóki nie wejdzie w prawa własności.

Zatem. Kończę. Nic więcej nie dodam.
artisan3D jest off-line  
09-05-2010, 19:38  
mała3
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: rozszerzenie wspólności majątkowej a rozpoczęta budowa

Po tak burzliwej dyskusji wnioskuję, iż jednak najlepszym rozwiązaniem dla mnie będzie rozszerzenia współwłasności bądź też umowa darowizny. Pozwoli mi to nie tylko spokojnie zamieszkać w tym domu ale również będę mogła decycować o tym co się z nim będzie działo, a właśnie o to mi chodzi, gdyż zamierzam dołożyć dość sporą sumę do tej inwestycji.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję za pomoc.
mała3 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Darowizna a rozszerzenie wspólności majątkowej (odpowiedzi: 1) Małżonek A otrzymał przed ślubem dom w darowiźnie od swoich rodziców. Małżonek B otrzymał przed ślubem mieszkanie w darowiźnie od rodzica. Po...
§ rozszerzenie wspólności majątkowej (odpowiedzi: 3) Witam, mam pytanie Czy mogę rozszerzyć wspólność majątkową o mieszkanie kupione przez mojego męża z jego 1 żoną na kredyt. przy rozwodzie...
§ Rozszerzenie wspólności majątkowej- samochód (odpowiedzi: 1) Dzień dobry, przed zawarciem małżeństwa rodzice przekazali mi w darowiźnie samochód osobowy. Chciałabym go zarejestrować na siebie i męża (ze...
§ Darowizna czy rozszerzenie wspólności majątkowej? (odpowiedzi: 1) Dzień dobry, chciałabym się Państwa poradzić w kwestii tego, co jest lepszym rozwiązaniem w przypadku chęci uczynienia małżonka współwłaścicielem...
§ Rozszerzenie wspólności majątkowej - wątpliwości (odpowiedzi: 1) Witam, Chciałem zapytać o włączenie do majątku wspólnego domu wybudowanego na działce zakupionej przeze mnie jeszcze przed ślubem. Budowa...
§ odziedziczony dom i rozszerzenie wspólnośći majątkowej (odpowiedzi: 1) Witam. Moje pytanie jest następujące Jeśli w trakcie trwania małżeństwa żona odziedziczy dom to wchodzi on do majątku osobistego na mocy art 33...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:34.