Wysokość kary za samowole budowlaną. - Forum Prawne

 

Wysokość kary za samowole budowlaną.

Witam, czy za samowolę budowlaną są nakładane jakieś kary finansowe? Ponieważ gdzieś słyszałem o 10.000zł za użytkowanie budynku lecz nie znajduje potwierdzenia w Prawie Budowlanym. Oczywiście w sytuacji gdy nie chcę legalizować samowoli za 50.000zł ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane

Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane - aktualne tematy:


Odpowiedz
 
23-03-2011, 11:20  
begalb
Użytkownik
 
Posty: 33
Domyślnie Wysokość kary za samowole budowlaną.

Witam, czy za samowolę budowlaną są nakładane jakieś kary finansowe? Ponieważ gdzieś słyszałem o 10.000zł za użytkowanie budynku lecz nie znajduje potwierdzenia w Prawie Budowlanym. Oczywiście w sytuacji gdy nie chcę legalizować samowoli za 50.000zł lecz chcę ją rozebrać.

I drugie pytanie, przy rozbiórce jakie jeszcze mogą wystąpić koszty poza samym rozbieraniem, tzn. jakieś pozwolenia czy inne koszty? Chodzi mi tylko orientacyjnie jak duże są to koszty.

Dziękuję i pozdrawiam!
begalb jest off-line  
23-03-2011, 11:30  
Wiesia 1
Użytkownik
 
Posty: 67
Domyślnie RE: Wysokość kary za samowole budowlaną.

Pozwolenie na rozbiórkę również jest wymagane zgodnie z Prawem Budowlanym.
Art. 31. 1. Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:
1) budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;
2) obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.
2. Rozbiórka obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wymaga uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót. Przepis art. 30 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
Art. 33.4. Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć:
1) zgodę właściciela obiektu;
2) szkic usytuowania obiektu budowlanego;
3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
6) w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.
5. Projekt budowlany i inne dokumenty, o których mowa w ust. 2-4, zawierające informacje niejawne mogą być za zgodą właściwego organu przechowywane przez inwestora.
Wiesia 1 jest off-line  
23-03-2011, 11:33  
Wiesia 1
Użytkownik
 
Posty: 67
Domyślnie RE: Wysokość kary za samowole budowlaną.

Ponieważ na temat Prawa Budowlanego można dużo pisać - proponuję poczytaj sobie cały 4 rozdział tego prawa pn. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
Wiesia 1 jest off-line  
23-03-2011, 11:35  
begalb
Użytkownik
 
Posty: 33
Domyślnie RE: Wysokość kary za samowole budowlaną.

Prawo Budowlane czytałem ale tam na ten temat nic nie jest napisane. Chodzi mi głównie o tę karę w wysokości 10.000zł za używanie budynku. Czy po prostu takiej kary nie ma?
begalb jest off-line  
23-03-2011, 14:48  
Wiesia 1
Użytkownik
 
Posty: 67
Domyślnie RE: Wysokość kary za samowole budowlaną.

Cytat:
Napisał/a begalb Zobacz post
Prawo Budowlane czytałem ale tam na ten temat nic nie jest napisane. Chodzi mi głównie o tę karę w wysokości 10.000zł za używanie budynku. Czy po prostu takiej kary nie ma?

W przypadku stwierdzenia przeprowadzenia robót bez wymaganego pozwolenia inspektor nadzoru budowlanego może wydać nakaz rozbiórki i przywrócenie stanu poprzedniego lub zezwolić na legalizację samowoli budowlanej po wniesieniu opłaty legalizacyjnej - dla domu jednorodzinnego w kwocie 50 000 zł.

Oprócz tego, jeśli obiekt lub jego część jest użytkowana bez zezwolenia może być nałożona kara w wysokości 10 000 zł. Dodatkowo, prowadzenie robót budowlanych bez wymaganych zezwoleń zagrożone jest odpowiedzialnością karną i karą grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do dwóch lat.

Pamiętaj, że inspektor nadzoru budowlanego może, a nie musi....
Wiesia 1 jest off-line  
23-03-2011, 14:51  
Wiesia 1
Użytkownik
 
Posty: 67
Domyślnie RE: Wysokość kary za samowole budowlaną.

Jeszcze coś ciekawego:

Wysokość opłaty legalizacyjnej
Opłata legalizacyjna stanowi iloczyn stawki opłaty (s) podwyższonej 50-krotnie współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu (w). Przy czym: stawka opłaty(s) wynosi 500 zł gdzie kategorie obiektów, współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik wielkości obiektu określa załącznik do ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane. I tak np. w przypadku budynków mieszkalnym jednorodzinnych k= 2,0 w= 1,0, więc opłata legalizacyjna wynosi 50 000 złotych, w przypadku garaży do dwóch stanowisk włącznie k = 1,0 i w = 1,0, czyli opłata wynosi 25 000 złotych, itd. Jedną z najwyższych kar za wybudowanie bez pozwolenia jest wybudowanie pensjonatu, sklepu, restauracji, garażu powyżej dwóch stanowisk o kubaturze do 2500 m3, wynosi ona: 375 000 zł. Wymierzoną karę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia w kasie właściwego urzędu wojewódzkiego lub na rachunek bankowy tego urzędu. W przypadku nieuiszczenia kary w terminie podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a w konsekwencji może prowadzić do rozbiórki budynku.
Wiesia 1 jest off-line  
23-03-2011, 19:22  
artisan3D
Przyjaciel forum
 
artisan3D na Forum Prawnym
 
Posty: 1.751
Domyślnie RE: Wysokość kary za samowole budowlaną.

Opłata legalizacyjna nie jest karą. Jest opłatą, o której PINB nie może dowolnie decydować. PINB MUSI opłatę naliczyć. Kary są czymś innym-środkiem przymusu do wykonywania decyzji, albo karą za uchybienia, itp. i one są zależne od sytuacji, postępowania osób winnych, woli PINB.
Jeśli zaś w wyniku ewentualnej decyzji PINB o rozbiórce samowoli budowlanej, w przypadku jeśli jest ona prawomocna, to jest to równoznaczne z pozwoleniem na rozbiórkę. Jednakże przed przystąpieniem do rozbiórki trzeba uzgodnić projekt rozbiórki oraz zapewnić kierownictwo osoby uprawnionej, jeśli konieczne. Także po rozbiórce operat geodezyjny powykonawczy.
artisan3D jest off-line  
24-03-2011, 13:31  
begalb
Użytkownik
 
Posty: 33
Domyślnie RE: Wysokość kary za samowole budowlaną.

Dziękuję bardzo za wyjaśnienia. Już prawie wszystko jest dla mnie jasne. Jeszcze tylko ta kwestia:

Cytat:
Napisał/a Wiesia 1 Zobacz post
Oprócz tego, jeśli obiekt lub jego część jest użytkowana bez zezwolenia może być nałożona kara w wysokości 10 000 zł.
Jeśli samowolą budowlaną jest ganek przy budynku mieszkalnym to rzeczą oczywistą jest, że jest on użytkowany (bo np. innego wejścia do domu nie ma jak tylko przez ten właśnie ganek). To czy w tym przypadku może być nałożona ta kara w wysokości 10.000zł? Czy taki obiekt nie musi mieć zezwolenia na użytkowanie (a tyczy się to tylko jakiejś działalności)?
Nie wiem czy dobrze to rozumiem.
begalb jest off-line  
24-03-2011, 19:42  
artisan3D
Przyjaciel forum
 
artisan3D na Forum Prawnym
 
Posty: 1.751
Domyślnie RE: Wysokość kary za samowole budowlaną.

Samowolne przystąpienie do użytkowania następuje w warunkach, gdy udzielono pozwolenia na budowę, a użytkownik bez zgłoszenia lub bez pozwolenia na użytkowanie(wg właściwości) przystepuje do użytkowania obiektu lub jego części. Oczywiście, że korzystając z budynku trzeba tam wchodziić, lecz w przypadku zakończenia robót przy tym ganku, albo za przestania prac w warunkach niemal zakończenia - wyczucie sytuacji. Powaga dla prawa obowiązuje obie strony, nie tylko PINB.
artisan3D jest off-line  
22-02-2012, 10:07  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Wysokość kary za samowole budowlaną.

A gdzie zgłosić użytkowanie obiektu bez zgody?
 
05-02-2013, 13:01  
wilkusek
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Wysokość kary za samowole budowlaną.

a mam pytanie czy w jakiejś ustawie jest określona wysokość mandatu np za brak dziennika budowy albo nie zgłoszenie zawiadamienia o rozpoczęciu budowy? czy jest są określone kwoty czy zależy to od " widzimisię" i humoru inspektora?
wilkusek jest off-line  
03-10-2014, 01:22  
poiuytrew
Użytkownik
 
Posty: 139
Domyślnie RE: Wysokość kary za samowole budowlaną.

Przeniesione z innego wątku :


Mój szwagier , kiedyś przed laty , przebudował sobie ganek . W ten sposób, że z okna zrobił drzwi wejściowe , a dotychczasowe okno zamurował .

Dziś szwagier chciałby to uregulować prawnie .

Jak to zrobić ? Czy jest jakiś sposób by to "wyprostować" ?

A może lepiej pozostawić jak jest i udawać , że nic się nie stało ?

Razem ze szwagrem prosimy o pomocWłaściwie - po wnikliwej lekturze - bardzo prosimy o wyliczenie kosztów - legalizacji tej samowoli .

Z góry wielkie dzięki
poiuytrew jest off-line  
04-10-2014, 11:48  
poiuytrew
Użytkownik
 
Posty: 139
Domyślnie RE: Wysokość kary za samowole budowlaną.

Czy jest to bardzo skomplikowana kalkulacja - może choć szacunkowe koszty .

Bardzo proszę
poiuytrew jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Wysokość kary za przestępstwo z art 177 par. 1 KK (odpowiedzi: 16) Postawiono mi zarzuty z art. 177 par. 1 KK. Potrąciłam rowerzystę wjeżdżając na drogę główną. Jechałam bardzo wolno a rowerzysta odniósł obrażenia...
§ Kary za samowole budowlane w 2015 (odpowiedzi: 3) Witam Mam pytanie, ponieważ czytając zmiany jakie wejdą w majau 2015 roku w prawie budowlanym nie jestem do końca pewny w jakiej wysokości są kary...
§ wysokość kary grzywny art 178kk (odpowiedzi: 1) Zostałam oskarżona o prowadzenie samochodu po pijanemu. Poddałam się dobrowolnie karze. Na komendzie uzgodniłam wysokość kary zaproponowanej przez...
§ Wysokość kary w różnych miastach. (odpowiedzi: 2) Szanowni Państwo, chciałbym zapytać czy spotkaliście się z tym że np. w większych miastach stosuje się większe/mniejsze kary? Oczywiście zdaję sobie...
§ Wysokość Kary (odpowiedzi: 2) Niestety nie stać mnie na poradę prawną u prawnika :P a może komuś komu nie zajmie to dużo czasu, a może i nawet przyjemność jest w stanie...
§ Wysokość kary umownej (odpowiedzi: 1) 8 miesięcy temu zawarłem umowę z lokalnym dostawca usług telewizyjnych i internetu. zawierała klauzulę lojalnoścuiową opiewająca na 24 miesiące. ...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:58.