Wstąpienie w stosunek najmu - Forum Prawne

 

Wstąpienie w stosunek najmu

Witam serdecznie Mam taki problem. Od urodzenia zamieszkuje w lokalu komunalnym gdzie głównym najemcą była moja mama, która zmarła w marcu br. Mieszkanie komunalne od zawsze było i jest moim centrum życiowym. Problem polega na ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane


Odpowiedz
 
04-05-2011, 12:06  
ania2512
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie Wstąpienie w stosunek najmu

Witam serdecznie
Mam taki problem. Od urodzenia zamieszkuje w lokalu komunalnym gdzie głównym najemcą była moja mama, która zmarła w marcu br. Mieszkanie komunalne od zawsze było i jest moim centrum życiowym. Problem polega na tym, iż w 2009 roku za namową mojej siostry podeszłam do kredytu hipotecznego jako kredytobiorca aby siostra miała zdolność kredytową (również byłam współwłaścicielem tego mieszkania). W chwili śmierci mamy posiadałam prawo do lokalu, które następnie za zgodą banku zbyłam na siostrę.Na dzień dzisiejszy (w chwili składania wniosku o regulację stanu prawnego lokalu po zgonie najemcy) nie posiadam żadnego prawa do lokalu. Czytając wszystkie ustawy i uchwały, które dotyczą gminy Szczecin nie znalazłam zapisku który
stwierdzałby, że nie można posiadać prawa do lokalu w chwili śmierci głównego najemcy (wszystko dotyczy chwili składania wniosku).
Proszę o pomoc.
ania2512 jest off-line  
04-05-2011, 16:08  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: Wstąpienie w stosunek najmu

A jakie jest pytanie?
voyteg jest off-line  
04-05-2011, 17:18  
ania2512
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Wstąpienie w stosunek najmu

Pytanie brzmi następująco: Czy w takim przypadku jest możliwe aby gmina nie przyznała mi tego lokalu?
ania2512 jest off-line  
04-05-2011, 17:30  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: Wstąpienie w stosunek najmu

normuje to art. 691 KC
Przepis prawny:

§ 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w
stosunek najmu lokalu wstępują: małzonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego
współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz
osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym poŜyciu z najemcą.
§ 2. Osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeŜeli stale zamieszkiwały
z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.
voyteg jest off-line  
05-05-2011, 10:02  
ania2512
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Wstąpienie w stosunek najmu

Zgadzam się z tym , lecz martwi mnie przypadek kobiety ze Szczecina z 2005roku która miała podobną sytuację jak moja i nie przyznali jej tytułu prawnego do lokalu uzasadniając to Art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych oraz o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze. (Dz. U. z dnia 23 września 1997 r.) który ma brzmienie:
„W razie śmierci najemcy jego zstępni, wstępni, pełnoletnie rodzeństwo, osoby przysposabiające albo przysposobione oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu małżeńskim z najemcą, mieszkający z nim stale do chwili jego śmierci, wstępują w stosunek najmu lokalu oraz nabywają jego uprawnienia i obowiązki związane z tym lokalem, chyba że się tego
prawa zrzekną wobec wynajmującego. Nie dotyczy to osób, które w chwili śmierci najemcy miały tytuł prawny do zajmowania innego lokalu mieszkalnego”Może przedstawię w skrócie sytuację tej kobiety:

Kontrola została podjęta na skutek pisemnej skargi złożonej w dniu 23.09.2005 r. przez Pana zamieszkałego w Szczecinie.
Analiza skargi jak i ustne wyjaśnienia skarżącego złożone w dniu 17.10.2005 r., dały podstawy do wyodrębnienia następujących, a wynikających z twierdzeń skarżącego, zarzutów: nieprawidłowe przeprowadzenie przez pracowników Urzędu Miasta postępowania o wstąpienie w stosunek najmu lokalu komunalnego po śmierci dotychczasowego najemcy. Odnosząc się do zarzutu, w trakcie kontroli ustalono, że na podstawie przeprowadzonego przez ówczesny Wydział Budynków i Lokali Komunalnych (WBiLK) Urzędu Miasta Szczecin postępowania wyjaśniającego mającego na celu stwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu po zgonie najemcy lokalu komunalnego, w oparciu o art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 02.07.1994 r. o najmie lokali mieszkalnych o dodatkach mieszkaniowych (j.t. Dz. U. z 1998 r., Nr 120, poz. 787 ze zm.) zwaną dalej – ustawą o najmie, lokal powyższy przyznano Pani - (wstąpienie w stosunek najmu z mocy prawa). Na podstawie zeznań wnioskodawczyni jak i świadków – lokatorów budynku ustalono bowiem fakt pozostawania przez wnioskodawczynię we wspólnym pożyciu ze zmarłym najemcą oraz fakt ich wspólnego zamieszkiwania w przedmiotowym lokalu do chwili śmierci dotychczasowego najemcy. Nieposiadanie przez wnioskodawczynię tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu mieszkalnego stwierdzono natomiast w oparciu o złożone w dniu 29.06.2000 r. oświadczenie wnioskodawczyni.
W toku kontroli ustalono jednakże, że Pani posiadała w chwili śmierci dotychczasowego najemcy tj. w dniu 08.06.2000 r. spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” w Szczecinie (od dnia 14.01.1999) ,które następnie zbyła na dzień przed datą wskazaną we wspomnianym zaświadczeniu, tj. w dniu 28.06.2000 r. Posiadanie przez wnioskodawczynię w chwili śmierci dotychczasowego najemcy innego lokalu mieszkalnego stanowiło przesłankę negatywną do wstąpienia z mocy prawa w stosunek najmu na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o najmie, wg którego - wstąpienie z mocy prawa w stosunek najmu po zmarłym najemcy nie dotyczy osób, które w chwili śmierci najemcy miały tytuł prawny do zajmowania innego lokalu mieszkalnego.
Prowadząc postępowanie wyjaśniające WBiLK nie powziął informacji o posiadaniu przez wnioskodawczynię prawa do innego lokalu mieszkalnego. Jak wynika z wyjaśnień - inspektora referatu ds. regulacji stanów prawnych lokali mieszkalnych WMiLU, prawdziwość ww. oświadczenia podlegała weryfikacji w sytuacji gdy dysponowano informacją z innych źródeł, że wnioskodawca może posiadać na dzień śmierci dotychczasowego najemcy lokalu komunalnego, tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości mieszkalnej. Wydział nie dysponował wówczas jak i nadal nie dysponuje bezpośrednim dostępem do danych – rejestrów lokatorów Spółdzielni Mieszkaniowych na terenie Szczecina.
W ocenie kontroli pośrednią przyczyną braku informacji o posiadaniu przez wnioskodawcę innego lokalu mieszkalnego, był nieprawidłowo sformułowany druk oświadczenia dot. powyższych kwestii, albowiem nie zawarto w nim bezpośrednio stwierdzenia, że nieposiadanie innego tytułu do lokalu mieszkalnego dot. stanu na dzień śmierci dotychczasowego najemcy. Stosowany przez WBiLK druk oświadczenia literalnie dotyczył natomiast jedynie stanu na dzień złożenia takiego oświadczenia.


Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, stosownie do §37 ust. 3 Załącznika nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi WMiLU:

- podjąć czynności prawne mające na celu wydanie na rzecz Gminy Miasto Szczecin lokalu

Czy mnie może również coś takiego spotkać???

ania2512 jest off-line  
05-05-2011, 18:47  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: Wstąpienie w stosunek najmu

Cytat:
Napisał/a ania2512 Zobacz post

Czy mnie może również coś takiego spotkać???

To bardziej pytanie dotyczące predykcji przyszłości.
Tutaj rozważamy aspekty prawne, o ile zaistnieją.
Gdyby organ wystosował pismo, to będzie można się do niego odnieść.
To że dwie sytuacje są podobne, oznacza też że są inne.
voyteg jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Wstąpienie w stosunek najmu (odpowiedzi: 1) Po śmierci głównego najemcy mieszkania komunalnego w mieszkaniu pozostali żona i i jej pasierb (syn zmarłego najemcy). W myśl art. 691 K.c wstąpili w...
§ wstąpienie w stosunek najmu lokalu (odpowiedzi: 5) Witam. Ja i moja mama jesteśmy zameldowane w mieszkaniu komunalnym (ja od urodzenia, mama od momentu wybudowania bloku -53 lata). Do 2 kwietnia 2001...
§ wstąpienie w stosunek najmu (odpowiedzi: 3) Odebrałem wyrok sądu stwierdzający że wstąpiłem w stosunek najmu po zmarłym rodzicu - chodzi o mieszkanie komunalne. 1. Czy będę zmuszony do...
§ wstąpienie w stosunek najmu (WAM) (odpowiedzi: 4) Proszę o pomoc. Niedawno zmarła moja babcia która miała umowę najmu lokalu mieszkalnego w Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Od 6 lat pozostawałem we...
§ Wstąpienie w stosunek najmu art. 691 k.c. (odpowiedzi: 1) Czy ktoś ma namiary na wyrok (najlepiej TK) lub uchwałę SN interpretujące pojęcie osób "wobec których najemca był obowiązany do świadczeń...
§ Wstąpienie w stosunek najmu po dziadkach męża. (odpowiedzi: 11) Kazus: Lokal komunalny Zamieszkuje w nim kobieta wraz z dzieckiem. Tytuł prawny mieli dziadkowie jej męża. Mąż nie żyje. Dziadkowie nie żyją. ...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:44.