Jak wybrnąć z umowy najmu mieszkania - Forum Prawne

 

Jak wybrnąć z umowy najmu mieszkania

Wynajmuje już drugi rok mieszkanie. Niedawno skończyła mi się umowa i podpisałem następna na czas określony. W życiu rożnie bywa i udało mi sie kupić własne M . Nie miałem większych problemów z Wynajmującym mi ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane

Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane - aktualne tematy:

  • § Zabudowa boksu przed powstanie...
    Witam serdecznie. Jakie konsekwencje grożą zabudowaniem boksu garazowego przed powstaniem wspolnoty mieszkaniowej?...
  • § Warunki zabudowy dla samowoli ...
    Witam, mam pytanie czy do legalizacji samowoli budowlanej konieczne jest uzyskanie warunków zabudowy? Plan mpzp...
  • § Zasiew na cudzym gruncie
    Dzień dobry, mam pytanie odnośnie zasiewu na cudzym gruncie. Niebawem chcemy z narzeczonym kupić od starszych...

Odpowiedz
 
22-07-2011, 18:17  
Makid23
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie Jak wybrnąć z umowy najmu mieszkania

Wynajmuje już drugi rok mieszkanie. Niedawno skończyła mi się umowa i podpisałem następna na czas określony. W życiu rożnie bywa i udało mi sie kupić własne M . Nie miałem większych problemów z Wynajmującym mi to mieszkanie, wiec nie chce zachować się jak "świnia" chce się z nim jakoś dogadać. Ale jest to człowiek oporny wiec wiem ze będę miał z tego tytułu problemy i łatwo mi nie pójdzie. Wiec chce się dowiedzieć jak mogę zerwać legalnie poniższa umowę i co mi z tego tytułu grozi. Z góry dziękuję za wszelkie informacje.
Podpisałem umowę następującej treści:

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO
Zawarta dnia .............04.06.2011............. w .................................................. .................... pomiędzy:
.................................................. .................................................. ........................... zamieszkałym .................................................. .................................................. ..................., legitymującym się dowodem osobistym seria .............. numer ......................... PESEL ...........................................
zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM
a
.................................................. .................................................. .......................... zamieszkałym .................................................. .................................................. ..................., legitymującym się dowodem osobistym seria .............. numer ......................... PESEL ...........................................
zwanym dalej NAJEMCĄ
o następującej treści:
§ 1
1. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że przysługuje mu prawo własności lokalu mieszkalnego nr ......... położonego w ................................ przy ul. .................................................. ........... składającego się z .................................................. ................................................ o łącznej powierzchni ......................m2.
2. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że przedmiot najmu nie jest obciążony prawami osób trzecich, które mogłyby utrudniać lub uniemożliwiać Najemcy korzystanie z lokalu.
§ 2
1. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że oddaje przedmiot najmu NAJEMCY na cele mieszkalne.
2. NAJEMCA zobowiązuje się używać przedmiot umowy zgodnie z przeznaczeniem oraz nie oddawać go w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim bez zgody WYNAJMUJĄCEGO.
§ 3
1. STRONY zgodnie ustalają, że z tytułu umowy najmu NAJEMCA zapłaci WYNAJMUJĄCEMU miesięczny czynsz w wysokości ............500......... zł (słownie: .................................................. .................................................. ............... złotych)
2. Czynsz płatny będzie z góry do 1 dnia każdego miesiąca do rak własnych WYNAJMUJĄCEGO lub na konto bankowe wskazane przez WYNAJMUJĄCEGO nr .................................................. .................................................. .................................
3. STRONY ustalają, że wszelkie koszty i świadczenia związane z eksploatacją lokalu przez cały okres najmu ponosić będzie NAJEMCA wedle wskazań dostawców usług i w terminach przez nich wskazanych.
4. W przypadku zwłoki w płatności czynszu i opłat eksploatacyjnych NAJEMCA jest obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za zwłokę oraz odsetek wskazanych przez dostawców mediów.
§ 4
1. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Najemca zalega z należnym czynszem najmu za jeden pełny okres płatności.
2. Wynajmujący może wypowiedzieć Najemcy, bez zachowania terminów wypowiedzenia, umowę również wtedy gdy Najemca przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni uciążliwym korzystanie z innych lokali znajdujących się w jego sąsiedztwie.
3. Wynajmujący może tez wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia jeżeli, stwierdzi ze najemca używa przedmiotów wymienionych w protokole przekazania niezgodnie z ich przeznaczeniem, bądź tez dewastuje je.
§ 5
1. NAJEMCA oświadcza, że stan techniczny lokalu jest mu znany.
2. Wykaz wyposażenia lokalu opisany jest szczegółowo w protokole przekazania przedmiotu najmu, stanowiącym załącznik nr 1 niniejszej umowy.
3. NAJEMCA bez zgody wynajmującego nie może dokonywać żadnych zmian ani przeróbek w przedmiotowym lokalu.
4. Wydanie lokalu NAJEMCY nastąpi w dniu ....................01.07.2011.................... ...........................
5. NAJEMCA zobowiązuje się do zwrócenia przedmiotu najmu wraz z wyposażeniem po zakończeniu umowy w stanie nie pogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji.
§ 6
Najemca dokona we własnym zakresie konserwacji lokalu oraz napraw Bierzycach
§ 7
1. NAJEMCA wpłaca w dniu dzisiejszym WYNAJMUJĄCEMU kaucję w wysokości .....1000....... zł (słownie .................................................. ..................................... złotych) jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu odszkodowania za zniszczenia lokalu ponad jego normalne zużycie oraz zabezpieczenia wszelkich należności finansowych wynikających z tej umowy.
2. Kaucja przechodzi na własność Wynajmującego w przypadku bezterminowego rozwiązania umowy
3.. Kaucja zostanie zwrócona NAJEMCY nie później niż w terminie 30 dni od dnia zwrócenia lokalu WYNAJMUJĄCEMU, po potrąceniu ewentualnych należności.
§ 8
WYNAJMUJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za szkody w ruchomościach NAJEMCY powstałe na skutek włamania, zalania czy kradzieży.
§ 9
Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia .............01.07.2011........................... .... do dnia 30.04.2012....................... i po upływie tego okresu przestaje obowiązywać bez uprzedniego wypowiedzenia.
§10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Makid23 jest off-line  
22-07-2011, 18:19  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 21.904
Domyślnie RE: Jak wybrnąć z umowy najmu mieszkania

grozi Panu płacenie czynszu do zakończenia umowy
Agnieszka3M jest off-line  
22-07-2011, 19:17  
Makid23
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Jak wybrnąć z umowy najmu mieszkania

A nie da się tego jakoś obejść, przecież każdą umowę można wypowiedzieć.
Makid23 jest off-line  
22-07-2011, 20:13  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 21.904
Domyślnie RE: Jak wybrnąć z umowy najmu mieszkania

akurat tej nie
Agnieszka3M jest off-line  
22-07-2011, 22:21  
Makid23
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Jak wybrnąć z umowy najmu mieszkania

Jeżeli nie mogę wypowiedzieć tego normalnie to zachowam się jak "cham" i przestane płacić czynsz wtedy niech wypowie mi umowę właściciel. Co mi wtedy grozi?
Makid23 jest off-line  
22-07-2011, 22:28  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 21.904
Domyślnie RE: Jak wybrnąć z umowy najmu mieszkania

to jego uprawnienie a nie obowiązek
Agnieszka3M jest off-line  
22-07-2011, 22:38  
Makid23
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Jak wybrnąć z umowy najmu mieszkania

Proszę o jakąś rade co mogę zrobić w tej sytuacji? Jak Pani załatwiła by tą sprawę? KC jest mi zupełnie obcy trochę poczytałem ale nie ma tam nic na temat wypowiedzenia umowy na czas określony gdy warunki tego wypowiedzenia nie są zawarte w umowie. Z góry dziękuje.
Makid23 jest off-line  
22-07-2011, 22:41  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 21.904
Domyślnie RE: Jak wybrnąć z umowy najmu mieszkania

zostaje porozumienie stron
Agnieszka3M jest off-line  
22-07-2011, 22:44  
Lewanna
Przyjaciel forum
 
Lewanna na Forum Prawnym
 
Posty: 13.405
Domyślnie RE: Jak wybrnąć z umowy najmu mieszkania

Cytat:
Napisał/a Makid23 Zobacz post
KC jest mi zupełnie obcy trochę poczytałem ale nie ma tam nic na temat wypowiedzenia umowy na czas określony gdy warunki tego wypowiedzenia nie są zawarte w umowie. .

Ależ jest na ten temat.
Art. 673 paragraf 3.
Lewanna jest off-line  
22-07-2011, 22:51  
Makid23
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Jak wybrnąć z umowy najmu mieszkania

Dobrze tylko w KC w tym paragrafie pisze:
§ 3. Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie.

Tylko w mojej umowie nie ma nic na temat wypowiedzenia po stronie najemcy, jest określone tylko kiedy wynajmujący może wypowiedzieć umowę, i oto mi właśnie chodzi czy jeżeli nie jest to określone to regulują to jakieś przepisy?
Makid23 jest off-line  
22-07-2011, 23:13  
Lewanna
Przyjaciel forum
 
Lewanna na Forum Prawnym
 
Posty: 13.405
Domyślnie RE: Jak wybrnąć z umowy najmu mieszkania

No i dlatego nie możesz wypowiedzieć tej umowy przed czasem.
Gdyby zawarte były w umowie przyczyny dla jakich najemca (czyli Ty) możesz wypowiedzieć najem, to problemu by nie było. A tak jedynie porozumienie stron-jak napisała Agnieszka3M.
Lewanna jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania a niezastosowanie się do warunków umowy (odpowiedzi: 7) Witam.Właściciel mieszkania w którym mieszkam wypowiedzial mi umowę najmu i dał mi tydzień na zdanie kluczy.Powodem było niezaplacenie odstepnego na...
§ Zerwanie umowy najmu mieszkania (odpowiedzi: 7) Witam Sprawa wygląda następująco. 28 listopada oglądałem mieszkanie do wynajęcia w którym przebywali jeszcze lokatorzy opuszczający to...
§ wypowiedznei umowy najmu mieszkania (odpowiedzi: 1) Witam, mam pytanie, zawarłem swego czasu umowe wynajecia lokalu mieszkalnego na czas nieokreslony, w umowie nie zachowano terminow wypowiedzenie tak...
§ Wypowiedzieni umowy najmu mieszkania (odpowiedzi: 1) Witam serdecznie, jestem osobą wynajmująca mieszkanie. Osobie najmującej przekazala wypowiedzenie umowy najmu, 2 miesieczne. jednak od...
§ wypowiedzenie umowy najmu mieszkania (odpowiedzi: 11) Witam! Wynajmujemy z mężem i dziećmi mieszkanie od lipca br.Umowa jest na 3 lata,w dniu jej podpisania uzyskaliśmy ustną zgodę na naprawę w naszym...
§ jak wybrnąć z niekorzystnej umowy przedwstępnej (odpowiedzi: 1) bardzo proszę o poradę, bo sprawa jest pilna i zupełnie nie wiem co zrobić. dowiedziałam się o przekręcie. otóż po cichu przed rodziną pewien...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:23.