Budowanie na starych fundamentach - Forum Prawne

 

Budowanie na starych fundamentach

Witam wszystkich Pisze w imieniu mojego ojca, który jest w podeszłym wieku i nie moze sobie poradzić ze swoim sasiadem (budowlancem). Sprawa jest nieco skomplikowana, ale po kolei: Sasiad ma stara komorkę, wybudowaną dawno temu, ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane

Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane - aktualne tematy:

  • § najem śmierć wynajmujacego
    rozumiem iż w przypadku śmierci jednej ze stron (np. wynajmującego) umowa nie wygasa, w miejsce wynajmującego...
  • § Działka
    Witam, moje pytanie zwiazanie jest z działką leżącą na osiedlu, która jest jednocześnie parkingiem i dojazdówką...
  • § Refaktura za wodę. Czyli: źle ...
    Witajcie. Wynajmuję mieszkanie i ostatnio dostałem w fakturze pozycję nazwaną wdzięcznie REFAKTURA ZA...

Odpowiedz
 
23-02-2008, 17:01  
Maki
Użytkownik
 
Posty: 37
Domyślnie Budowanie na starych fundamentach

Witam wszystkich
Pisze w imieniu mojego ojca, który jest w podeszłym wieku i nie moze sobie poradzić ze swoim sasiadem (budowlancem).
Sprawa jest nieco skomplikowana, ale po kolei:
Sasiad ma stara komorkę, wybudowaną dawno temu, bez zezwolenia, projektu itp. Nie potrzebuje tej dokumentacji, ale komórka grozi katastrofa budowlaną (zawaleniem). Jest postawiona w odległości 0,5 m od granicy działki i od ogrodzenia murowanego mojego ojca ze spadkiem dachu jednopałaciowego na stronę działki mojego ojca, bez orynnowania i z popekanymi ścianami nośnymi. byla juz wizja lokalna i prowadzona dokumentacja. Mimo tego, że sprawa ciągnie sie juz dwa lata, bo pan budowlaniec ma znajomości i dobrych doradców, to budynek bedzie prawdopodobnie przeznaczony do rozbiórki. "kargulowa wojna" jednak trwa. Teraz sasiad oznajmił, że jak dostanie nakaz, to i owszem dokona rozbiórki, ale tylko do pewnej wysokości, lub do fundamentów i postawi nową komórkę lub garaż na starych fundamentach i ze spadkiem dachu i orynnowaniem, ale w strone działki mojego ojca. Sasiad ten prowadzi firmę budowlana i razem z architektem i swoimi doradcami podchodzą trochę lekceważąco zarówno do tematu w/w komórki, jak i do mojego ojca w sile wieku. Dlatego z państwa pomocą postanowilem zajać sie ta sprawą i pomóc dziadkowi.

Moje pytania brzmią:
1. Czy w/w komórka (garaż) może być zbudowana po rozbiorce starej na tych własnie starych fundamentach, bez dokumentacji konstrukcyjnej (technicznej), która teraz obowiazuje, lub chociaz analizy, czy zbadania stanu starych fundamentów
2. Czy może być postawiona w odległosci 0,5m od granicy działki i murowanego płotu, bo tak są wylane stare fundamenty
3. Czy nachylenie dachu w tym przypadku może być skierowane na stronę działki sąsiedujacej z budowlą (mojego ojca)

Jezeli jest to mozliwe, poprosze o podanie podstawy prawnej (przyda sie do lektury i pisania dokumentów)

Z gory dziekuję za pomoc
Maki jest off-line  
23-02-2008, 18:57  
marian1
Stały bywalec
 
marian1 na Forum Prawnym
 
Posty: 2.651
Domyślnie Re: Budowanie na starych fundamentach

[cytat:1sol5yr3]Jak powinien być usytuowany garaż?
Czy możliwe jest usytuowanie budynku garażu bez okien i drzwi w odległości 1,5 m od granicy działki, jeśli na sąsiednim terenie istnieje budynek gospodarczy w odległości 2,3 m, jednak nie naprzeciwko, ale z boku i w odległości ok. 7 m? Czy zgoda sąsiada jest wymagana i czy to wystarczy? Czy jednocześnie trzeba występować o odstępstwo od warunków technicznych do ministra?


Odpowiedzi udzielono: 29 maja 2006 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie
Usytuowanie budynku garażu w odległości 1,5 m od granicy działki jest możliwe jeśli, alternatywnie:
1. wynika to z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2. nie jest możliwe zachowanie odległości (w tym wypadku 3 m) ze względu na rozmiary działki,
3. minister wyrazi zgodę na odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych.
Zgoda sąsiada nie jest wymagana, ponieważ przepisy o niej traktujące zostały uchylone.
Uzasadnienie
Wymagane odległości sytuowania budynków względem granicy działki określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). Zgodnie z § 12 rozporządzenia, budynki na działce budowlanej, w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy, sytuuje się od granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości nie mniejszej niż 3 m. Dopuszcza się sytuowanie ściany budynku w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką, jeśli zachodzi jedna z czterech przesłanek:[/cytat:1sol5yr3]
marian1 jest off-line  
23-02-2008, 18:57  
marian1
Stały bywalec
 
marian1 na Forum Prawnym
 
Posty: 2.651
Domyślnie Re: Budowanie na starych fundamentach

[cytat:1bsdrkhu]1. wynika to z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (§ 12 ust. 3 pkt 1),
2. nie jest możliwe zachowanie odległości (w tym wypadku 3 m), ze względu na rozmiary działki (§ 12 ust. 3 pkt 2),
3. w odległości od 1,5 m do 3 m od granicy istnieje budynek ze ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych albo wydano decyzję o pozwoleniu na budowę tak usytuowanego budynku, dopuszcza się sytuowanie ściany budynku bez otworów okiennych lub drzwiowych w takiej samej odległości od tej granicy (§ 12 ust. 4 pkt 1),
4. bezpośrednio przy granicy istnieje budynek ze ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych albo wydano decyzję o pozwoleniu na budowę tak usytuowanego budynku, dopuszcza się sytuowanie ściany budynku bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy tej granicy, przylegającej do istniejącej ściany (§ 12 ust. 4 pkt 2).
Wykładnia literalna § 12 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia wskazuje, że jeśli budynek sąsiedni bez otworów okiennych i drzwiowych umieszczony jest w odległości 2,3 m, to możliwe jest usytuowanie budynku w tej samej odległości od granicy działki. Tak więc, nie jest możliwe w oparciu o tą z przesłanek usytuowanie budynku w odległości 1,5 m.
Możliwość uzyskiwania zgody przez sąsiada zawierał § 12 ust. 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140). Zostało ono jednak uchylone obowiązującym rozporządzeniem z dnia 12 kwietnia 2002 r. o tej samej nazwie. Aprobata sąsiada może mieć charakter pomocniczy w postępowaniu przed ministrem o zgodę na odstąpienie od warunków techniczno-budowlanych.[/cytat:1bsdrkhu]
marian1 jest off-line  
23-02-2008, 18:59  
marian1
Stały bywalec
 
marian1 na Forum Prawnym
 
Posty: 2.651
Domyślnie Re: Budowanie na starych fundamentach

[cytatdxtaz35]budowlanych.
Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych może być wydana w trybie § 9 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo budowlane. Zgody na odstępstwo udziela bądź odmawia, w drodze postanowienia, organ właściwy do wdania pozwolenia na budowę, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane. O upoważnienie to organ powinien się zwrócić, na wniosek inwestora, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
Odstępstwo od powszechnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych może być dopuszczone tylko i wyłącznie w sytuacji gdy zachodzi uzasadniona potrzeba zastosowania odmiennych rozwiązań. Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych powinna zatem znajdować racjonalne uzasadnienie w słusznym interesie inwestora, nienaruszającym przy tym wymogów interesu publicznego (podobnie Sławomir Serafin).[/cytatdxtaz35]
marian1 jest off-line  
23-02-2008, 19:00  
marian1
Stały bywalec
 
marian1 na Forum Prawnym
 
Posty: 2.651
Domyślnie Re: Budowanie na starych fundamentach

[cytat:3b8depy1]Uwagi
Garaży dotyczą również przepisy szczególne określone we wzmiankowanym rozporządzeniu. W myśl § 272 ust. 1 odległość ściany zewnętrznej wznoszonego budynku od granicy sąsiedniej niezabudowanej działki budowlanej powinna wynosić co najmniej połowę odległości określonej w § 271 ust. 1-7, przyjmując, że na działce niezabudowanej będzie usytuowany budynek o przeznaczeniu określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przy czym dla budynków PM należy przyjmować, że będzie on miał gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej Q większą od 1 000 MJ/m2, lecz nie większą niż 4 000 MJ/m2, a w przypadku braku takiego planu - budynek ZL ze ścianą zewnętrzną, o której mowa w § 271 ust. 1. Budynki jednorodzinne, rekreacji indywidualnej oraz budynki mieszkalne zagrodowe i gospodarcze, ze ścianami i dachami nierozprzestrzeniającymi ognia, powinny być sytuowane w odległości nie mniejszej od granicy sąsiedniej, niezabudowanej działki, niż jest to określone w § 12, a więc na zasadach opisanych wyżej.
Zgodnie z § 276 ust. 1 rozporządzenia, usytuowanie garażu zamkniętego i otwartego powinno odpowiadać warunkom określonym w § 271 jak dla budynków PM o gęstości obciążenia ogniowego do 1 000 MJ/m2, z zastrzeżeniem § 19. Przepisu tego również nie stosuje się do garażu o liczbie stanowisk postojowych nie większej niż 3, w zabudowie jednorodzinnej i rekreacji indywidualnej.
Przykłady
Przesłanka z § 12 ust. 3 pkt 2 jest różnie interpretowana. W praktyce reprezentowany jest m. in. pogląd, że sytuowanie ściany budynku w odległości 1,5 m. od granicy z sąsiednią działką jest możliwe ze względu na rozmiary działki, jeśli jej szerokość nie przekracza 15 m.[/cytat:3b8depy1]
marian1 jest off-line  
23-02-2008, 19:07  
marian1
Stały bywalec
 
marian1 na Forum Prawnym
 
Posty: 2.651
Domyślnie Re: Budowanie na starych fundamentach

[cytat:18x0l4ao]1. Nie możesz już stawiać ściany budynku bez otworów w odległości
1,5 m lub bezpośrednio przy granicy działki, jeżeli ze względu na
jej rozmiary nie będzie możliwe zachowanie odległości 3 m.
Będzie natomiast możliwe wyrażenie zgody na takie usytuowanie
w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. Budynek gospodarczy w zabudowie jednorodzinnej możesz stawiać
bezpośrednio przy granicy lub 1,5 m od granicy ścianą bez otworów,
jeżeli ściana ta będzie miała nie więcej niż 5,5 m szerokości
i 3 m wysokości.
3. W zabudowie jednorodzinnej możesz sytuować budynek w odległości
1,5 m lub bezpośrednio przy granicy ze ścianą bez otworów na
działce budowlanej o szerokości frontu mniejszej niż 16 m.
4. W zabudowie jednorodzinnej możesz stawiać budynek bezpośrednio
przy granicy sąsiedniej działki budowlanej, jeśli będzie on przylegał
całą powierzchnią ściany do ściany budynku znajdującego się lub
projektowanego (dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu
na budowę) na działce sąsiedniej.

Warunkiem będzie jednak, aby część budynku leżąca w pasie
o szerokości 3 m wzdłuż granicy działki miała długość
i wysokość nie większą niż długość i wysokość budynku
istniejącego lub projektowanego na sąsiedniej działce.
5. W zabudowie jednorodzinnej będzie mógł rozbudować istniejący
budynek usytuowany od granicy sąsiedniej działki budowlanej
w odległościach mniejszych niż określone w § 12 (a więc zależnie od
sytuacji: 4, 3 lub 1,5 m), pod warunkiem że w pasie o szerokości
3 m wzdłuż tej działki zachowasz dotychczasowe wymiary
istniejącego budynku.

Możesz też nadbudować istniejący budynek o nie więcej niż
1 kondygnację, jeżeli w odległości mniejszej niż 4 m od granicy
sąsiedniej działki budowlanej w nadbudowanej ścianie nie będzie
otworów okiennych lub drzwiowych.[/cytat:18x0l4ao]
marian1 jest off-line  
23-02-2008, 19:19  
zaza2
Stały bywalec
 
Posty: 651
Domyślnie Re: Budowanie na starych fundamentach

Skoro PINB wydał nakaz rozbiórki to tym przypadku musiał uznać,że obiekt jest niezgodny z planem.

Odpowiedż na pytania jest więc : NIE

Z kolei na 3 pytanie - spadek dachu może być w stronę działki sąsiedniej, niedopuszczalne jest odprowadzanie wody na cudzą działkę (czyli konieczne jest orynnowanie)
zaza2 jest off-line  
24-02-2008, 10:52  
Maki
Użytkownik
 
Posty: 37
Domyślnie Re: Budowanie na starych fundamentach

Dziękuję bardzo za szybką i fachową odpowiedz
Nie spodziewałem się tak błyskawicznej reakcji
Podsumowując, jeżeli zostanie wydany nakaz rozbiórki, to nowy obiekt (komórka, garaż)
może być zbudowany w odległości 1,5m od granicy działki (ponieważ szerokość działki nie przekracza 15m). Nie może być postawiony na starych fundamentach, jeżeli PINB wyda decyzję o rozbiórce. Nachylenie dachu może być skierowane na stronę działki sąsiedniej, ale dach musi być orynnowany, żeby nie odprowadzać wody na sąsiednią działkę.
Jeżeli coś przekręciłem, to proszę mnie poprawić.

Podzielę się z Państwem informacjami o podjętych decyzjach w tej sprawie przez PINB

Tymczasem przyłączam się do wsparcia w sprawie dalszego funkcjonowania forum.
Przyłącz się i Ty, naprawdę warto:

wsparcie.html

Pozdrawiam Wszystkich serdecznie!
Maki
Maki jest off-line  
24-02-2008, 11:32  
zaza2
Stały bywalec
 
Posty: 651
Domyślnie Re: Budowanie na starych fundamentach

sprostowanie - nakaz rozbiórki nie oznacza automatycznie zakazu zabudowy.

Ponadto, to tylko rozważania teoretyczne - nie ma jeszcze nakazu PINB więc nie wiadomo jak to się skończy.

Nie napisałeś jeszcze jakie toczy sie postępowanie administracyjne: w sprawie samowoli czy stanu technicznego obiektu ?
zaza2 jest off-line  
24-02-2008, 11:43  
marian1
Stały bywalec
 
marian1 na Forum Prawnym
 
Posty: 2.651
Domyślnie Re: Budowanie na starych fundamentach

[cytat:7ekbbxre]sprostowanie - nakaz rozbiórki nie oznacza automatycznie zakazu zabudowy.

Ponadto, to tylko rozważania teoretyczne - nie ma jeszcze nakazu PINB więc nie wiadomo jak to się skończy.

Nie napisałeś jeszcze jakie toczy sie postępowanie administracyjne: w sprawie samowoli czy stanu technicznego obiektu ?[/cytat:7ekbbxre]
Nowa budowa nie może powstać łamiąc istniejące prawo a sąsiad musi być powiadomiony o takiej inwestycji i może się sprzeciwić
marian1 jest off-line  
24-02-2008, 11:46  
Maki
Użytkownik
 
Posty: 37
Domyślnie Re: Budowanie na starych fundamentach

Postępowanie toczy się w sprawie stanu technicznego obiektu.
Były i są takie pęknięcia ścian, które właściciel chciał ukryć przez tynkowanie, ale do tego nie doszło po interwencji ojca.
Czekamy teraz na opinie w tej sprawie, która jest przekładana po raz kolejny zgodnie z terminami ustawowymi.
Szczególów nie znam, bo nie mam przed sobą dokumentów. Ojciec mieszka na drugim końcu Polski, to co wiem, to informacje uzyskane telefonicznie.
Maki jest off-line  
24-02-2008, 18:19  
zaza2
Stały bywalec
 
Posty: 651
Domyślnie Re: Budowanie na starych fundamentach

W prawie budowlanym nie ma czegoś takiego jak sprzeciw czy zgoda sąsiada.

Skoro postępowanie toczy sie w sprawie stanu technicznego - wydany zostanie nakaz usunięcia nieprawidłowości związanych z tym stanem.

W tym postępowaniu nie jest badana legalność obiektu.
zaza2 jest off-line  
24-02-2008, 18:32  
Maki
Użytkownik
 
Posty: 37
Domyślnie Re: Budowanie na starych fundamentach

[cytat="zaza2":2d1mmliw]W prawie budowlanym nie ma czegoś takiego jak sprzeciw czy zgoda sąsiada.

Skoro postępowanie toczy sie w sprawie stanu technicznego - wydany zostanie nakaz usunięcia nieprawidłowości związanych z tym stanem.

W tym postępowaniu nie jest badana legalność obiektu.[/cytat:2d1mmliw]

Jeżeli stan techniczny jest na tyle naganny, że nie nadaję sie do remontu i grozi katastrofa budowlana (to oczywiscie orzeknie lub nie - komisja PINB) to zostanie wydany nakaz usuniecia (naprawy) nieprawidłowosci, czy rozbiórki
Maki jest off-line  
24-02-2008, 19:23  
marian1
Stały bywalec
 
marian1 na Forum Prawnym
 
Posty: 2.651
Domyślnie Re: Budowanie na starych fundamentach

[cytat:bj2dgjew]Garaż nie ma w prawie budowlanym swojej definicji. Można jednak powiedzieć, że jest to budynek, w którym przechowuje się samochód. Zatem budynki garażowe, bez względu na wielkość, wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Aby je uzyskać należy zlecić wykonanie projektu budowlanego osobie, która ma odpowiednie uprawnienia. Projekt musi być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy. Procedura uzyskania pozwolenia jest taka sama jak dla budynku mieszkalnego.

Wymagania techniczno- budowlane jakie powinien spełniać garaż:
- wysokość w świetle konstrukcji co najmniej 2,2 m, a do spodu przewodów i urządzeń instalacyjnych 2 m
- drzwi o szerokości co najmniej 2,3 m i wysokości 2 m w świetle
- elektryczna instalacja oświetleniowa
- zapewniona wymiana powietrza (wentylacja)

Usytuowanie
Obowiązują takie same przepisy jak przy budowie domów tzn.3m od granicy działki jeśli ściana nie ma otworów lub 4 m gdy ściana ma otwory. Zbliżenie budynku do granicy jest możliwe wtedy, gdy sąsiad wybudował wcześniej budynek przy granicy albo usytuował go w odległości mniejszej niż 3 m. Wtedy można się dobudować do budynku sąsiada lub zbliżyć o taką samą odległość do granicy, ale nie mniejszą niż 1,5 m. Inaczej budowa przy granicy będzie możliwa tylko wówczas, gdy wymiary działki nie pozwalają na zachowanie zasadniczych odległości albo gdy uzyskamy zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Nie ma przepisów które wyznaczałyby odległość pomiędzy budynkami gospodarczymi czy garażami na tej samej działce.[/cytat:bj2dgjew]
marian1 jest off-line  
24-02-2008, 19:35  
zaza2
Stały bywalec
 
Posty: 651
Domyślnie Re: Budowanie na starych fundamentach

Obiekt nienadający sie do remontu to właściwie tylko taki obiekt w stosunku do którego właściciel nie ma zamiaru, środków itp. jego wyremontowania. Z punktu widzenia inżyniera każdy obiekt nadaje sie do remontu - kwestia tylko nakładów.

Wszczęcie postępowania adm. w sprawie stanu technicznego (a więc art. 66 Pb) - przesądza już o rozstrzygnieciu:
1. Albo umorzenie z 105 kpa - gdy nie stwierdzi sie nieprawidłowości
2. Albo nakaz z 66 PB -usuniecie nieprawidłowości + ewentualnie wyłączenie z uzytkowania.
zaza2 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Budowa na starych fundamentach w pasie brzegowym (odpowiedzi: 12) Ostatnio wystąpiłem z wnioskiem o warunki zabudowy na działce Bp,zapoznałem się z analizą gminy w której napisano ,powołując się na uchwałę Sejmiku...
§ Projektowanie, budowanie a patenty (odpowiedzi: 7) Witam, Może ktoś mi odpowie tu na forum na to pytanie, bo w googlach nie mogę znaleźć odpowiedzi. Jeśli posiadałbym firmę która specjalizuje...
§ Budowa szopki na starych fundamentach (odpowiedzi: 4) Witam, Zaraz jak dostaliśmy z dziewczyną działkę z domem, zburzyłem szopkę 5x3 bo była brzydka :), teraz żałuje bo była solidna, a muszę wybudować...
§ Budowanie nieruchomości w gruncie ?;) (odpowiedzi: 4) Chciałbym poruszyć ciekawy temat i chciałbym poznac wasze zdanie. Jak wiadomo budowanie własnego domu wymaga mase pozwoleń, ciągnie to za sobą kupe...
§ Budowanie bez zezwolenia... (odpowiedzi: 6) Witam Proszę o podanie mi przepisów regulujących sprawę budowy bez zezwolenia. Sprawa dotyczy domku jednorodzinnego tzw. "bliźniaka". Jeżeli...
§ Budowanie bez pozwolenia (odpowiedzi: 2) Planuje zrobić przybudówkę do istniejącego domu. Od kwietnia włóczę się od architekta do Urzędu i spowrotem, bo ciągle wynajdują mi jakieś błahe...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:19.