Rozliczenie za co. - Forum Prawne

 

Rozliczenie za co.

Witam i bardzo proszę o poradę.Mieszkam w lokalu Spółdzielni Mieszkaniowej na podst umowy najmu i w niej wprowadzoną nam dodatkową opłatę do czynszu od 1 m2 powierzchni lokalu.Od SM otrzymałam rozliczenie za co.i muszę dopłacić ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane

Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane - aktualne tematy:

  • § Odsetki ustawowe
    Witam, ile wynoszą odsetki ustawowe z tytułu opóźnienia podpisania ostatecznej umowy deweloperskiej? Szukałem w...
  • § Przepisanie mieszkania
    Dzień dobry Wraz żoną przed ślubem wzięliśmy wspólnie kredyt na 20 lat i kupilismy mieszkanie minęło 9 lat...
  • § Własność
    Chciałabym z mężem zakupić mieszkanie, niestety w banku mieliśmy niewystarczający dochód, poradzono nam by kogoś...

Odpowiedz
 
29-09-2011, 21:07  
Róża25
Zbanowany
 
Posty: 131
Domyślnie Rozliczenie za co.

Witam i bardzo proszę o poradę.Mieszkam w lokalu Spółdzielni Mieszkaniowej na podst umowy najmu i w niej wprowadzoną nam dodatkową opłatę do czynszu od 1 m2 powierzchni lokalu.Od SM otrzymałam rozliczenie za co.i muszę dopłacić kwotę,która jest 3 razy większa niż moja renta chorobowa,dlatego zwróciłam się do Zarządu SM z prośbą o obniżenie tej kwoty i w uzasadnieniu pisma podałam wysokość renty oraz wprowadzenie tej dodatkowej opłaty do czynszu,która obciąża mnie dodatkowymi kosztami.SM udzieliła mi na piśmie odpowiedzi odmownej,gdzie powołała się na zawartą umowę i obowiązujący w SM regulamin rozliczania kosztów za co. oraz wyjaśniła działanie i zastosowanie zaworów termostatycznych i podzielników.Biorąc pod uwagę sam fakt,że za ogólna kwotę,którą muszę zapłacić w SM można kupić 5 ton węgla po cenie krajowej i ogrzać za nie powierzchnię dużo większą niż 47 m2 mojego mieszkania złożyłam ponowne pismo w te samej sprawie i obecnie oczekuję odpowiedzi.Mój problem polega na tym,że nie wiem,czy w prawidłowy sposób SM dokonała rozliczenia,bo w umowie napisane mam"Różnice wynikające z rozliczenia opłat wynoszonych w formie zaliczki za co. i zw. podlegają rozliczeniu w terminie określonym przez SM",a w obowiązującym regulaminie SM istnieje taki zapis"Opłaty wpłacane w trakcie sezonu grzewczego przez Najemców zajmujących lokale na zasadzie najmu,ustalane są przez Zarząd Spółdzielni w oparciu o zużyte ciepło(przez budynek lub grupę budynków)za poprzedni okres rozliczeniowy,przewidywane podwyżki cen energii cieplnej,zmiany podatku VAT i innych mających wpływ na poziom ponoszonych przez Spółdzielnię kosztów zakupu energii cieplnej.Jednostką rozliczeniową jest m2 powierzchni lokalu."W odpowiedzi na moje pismo SM nie podaje żadnych poniesionych kosztów za co.,a kwota,którą ja mam dopłacić wynika z różnicy ogólnej kwoty,którą ja poniosłam i jest prawie taka sama jak przedpłaty,które są składnikiem czynszu.Czy końcowy zapis w regulaminie"Jednostką rozliczeniową jest m2 powierzchni lokalu" oznacza,że SM powinna mnie tylko rozliczać na podst. powierzchni lokalu,czy też przy uwzględnieniu podzielników?
Róża25 jest off-line  
01-10-2011, 08:53  
oby_wa_tel
Stały bywalec
 
Posty: 334
Domyślnie re: Rozliczenie za co.

s-nie umieszczją regulamin rozl. c.o. w internecie.
prosze:

1. podać linka - adres strony lub DOKŁADNIE zacytować CAŁY ten regulamin

2. udostepnic pani rozliczenie indywidualne - fotka, skan - zamazujac dane osobowe i adresowe.


------------------ Na marginesie ----------
Nie lekceważ pisemek od organów administracji
Gdy organ milczy
Opcje jakie ma organ ws. udost. inf. publ.
Gdy są wady budowlane
Kto powinien naprawiać samowolę bud.
oby_wa_tel jest off-line  
01-10-2011, 16:52  
Róża25
Zbanowany
 
Posty: 131
Domyślnie re: Rozliczenie za co.

Witam i dziękuję za odpowiedź. O wydanie regulaminu musiałam złożyć pismo do SM, dlatego, że SM nie ma założonej strony internetowej. Myślę, że SM traktuje regulamin jako przepisy wewnętrzne, które obowiązują tylko w SM, dlatego nie wiem, czy cały regulamin mogę ze skanować i podać do publicznej informacji. Postaram się w skrócie podać co w nim jest zamieszczone:
I. Zasady ogólne- dotyczą SM i serwisu sp z.o.o.
§ 1 obowiązuje wszystkich członków SM
§ 2 pkt 1 SM ma obowiązek rozliczenia finansowego c.o.
pkt 2 "Członek Spółdzielni zobowiązany jest uiszczać przedpłaty na poczet kosztów ogrzewania lokalu wg zasad określonych w § 11 niniejszego regulaminu"
II Szczegółowe zasady dokonywania odczytów podzielników kosztów
§ 3 pkt 1 usługi rozliczenia dokonuje firma na podst. odczytów kosztów ogrzewania oraz danych o kosztach poniesionych przez SM i przedpłatach uiszczonych przez Członków.
pkt 2 informacja firmy dotycząca odczytów.
§ 4 pkt 1 do czego zobowiązany jest członek spółdzielni odnośnie odczytów.
pkt 2 nieobecność członka podczas odczytów.
pkt 3 dwukrotna nieobecność członka podczas odczytów
pkt 4 rozliczenie podzielnika podczas trzeciej nieobecności
§ 5 informacja o wpisie w kwicie odczytowym, podpis przez członka SM oraz o protokole w razie czynności kontrolnej
§ 6 informacja dotycząca poprawności odczytów przez firmę oraz możliwość sprawdzenia po odczycie przez członka spółdzielni
§ 7 wymiana ampułek pomiarowych przez firmę
§ 8 informacja odnośnie uszkodzenia plomby podzielnika
§ 9 udostępnienie mieszkań podczas odczytów
III Szczegółowe zasady dokonywania rozliczeń kosztów ogrzewania
§ 10 "Rozliczenia za ciepło dostarczane do ogrzewania lokali, dokonuje się na podst. wskazań ciepłomierza w danym budynku lub grupie budynków oraz wskazań podzielników kosztów c.o. zamontowanych na grzejnikach."
§ 11 "pkt 1 opłata za ciepło dostarczane do lokali mieszkalnych i użytkowych zajmowanych za zasadzie własnościowego prawa do lokalu w okresie rozliczeniowym począwszy od 1 lipca 2002 składa się z:
a) części stałej, stanowiącej 50% kosztów energii cieplnej dostarczonej do budynku lub grupy budynków, rozliczanej proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu. Opłata stała pokrywa koszty pomieszczeń nieopomiarowanych (łazienki) wspólnego użytku (klatki schodowe, pralnie, suszarnie i inne) oraz straty cieplne instalacji c.o. danego budynku lub grupy budynków,
b) części zmiennej, stanowiącej 50% kosztów energii cieplnej dostarczonej do budynku lub grupy budynków rozliczonej na podst. podzielników kosztów,
c) kosztów opomiarowania, odczytów i rozliczania ogrzewania,
pkt 2 Koszt centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych ustala się po odjęciu od globalnej kwoty kosztów centralnego ogrzewania kosztów przypadających na lokale użytkowe.
pkt 3 Opłaty zaliczkowe na c.o. wpłacane przez członków w miesięcznych opłatach za lokale mieszkalne , ustalane są przez Zarząd Spółdzielni, w oparciu o zużyte ciepło (przez budynek lub grupę budynków) za poprzedni okres rozliczeniowy, przewidywane podwyżki can energii cieplnej zmian podatku VAT i innych mających wpływ na poziom ponoszonych przez Spółdzielnię kosztów zakupu energii cieplnej.
pkt 4 Opłaty zaliczkowe za c.o. wpłacane w trakcie sezonu grzewczego przez Członków zajmujących lokale użytkowe na zasadzie własnościowego prawa do lokalu ustalane są przez Zarząd Spółdzielni w oparciu o zużyte ciepło ( przez budynek lub grupę budynków) za poprzedni okres rozliczeniowy, przewidywane podwyżki can energii cieplnej zmian podatku VAT i innych mających wpływ na poziom ponoszonych przez Spółdzielnię kosztów zakupu energii cieplnej.
pkt 5 Opłaty wpłacane w trakcie sezonu grzewczego przez Najemców zajmujących lokale na zasadzie najmu, ustalane są przez Zarząd Spółdzielni w oparciu o zużyte ciepło (przez budynek lub grupę budynków) za poprzedni okres rozliczeniowy, przewidywane podwyżki cen energii cieplnej, zmiany podatku VAT i innych mających wpływ na poziom ponoszonych przez Spółdzielnię kosztów zakupu energii cieplnej. Jednostką rozliczeniową jest m2 powierzchni użytkowej lokalu.

Opłaty o których mowa § 11 pkt 4 i 5 zwiększone będą o 20% w stosunku do lokali mieszkalnych."
§ 12 informacja w przypadku uszkodzenia podzielnika dotyczy punktów 1 , 2
§ 13 pkt 1 informacja o odczytach po zakończeniu sezonu grzewczego
pkt 2 za jaki okres dokonywane są odczyty
§ 14 pkt 1 rozliczenie w przypadku przekazania lokalu przez dotychczasowego członka SM do dyspozycji SM
pkt 2 rozliczanie w przypadku braku danych międzyodczytowych
pkt 3 przekazanie lokalu aktem notarialnym, a rozliczenie
§ 15 informacja dla członka odnośnie oprocentowania z nadpłaty i niedopłaty z c.o.
§ 16 pkt 1 uregulowanie należności z tytułu niedoboru opłat w terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia
pkt 2 nadpłata
pkt 3 możliwość zwrotu nadpłaty
pkt 4 zaleganie z opłatami za lokal, a nadpłata za c.o.
IV Postanowienie końcowe
§ 17 pkt 1 awaria podzielnika
pkt 2 koszt wymiany i naprawy urządzeń pomiarowych
§ 18 reklamacje dotyczące rozliczenia
§ 19 "mąż zaufania" przy odczytach
§ 20 "Sposób rozliczania lokali użytkowanych określa Zarząd Spółdzielni"
§ 21 zatwierdzenie regulaminu

A teraz rozliczenie indywidualne za c.o.
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting

Dodam tylko, że rozliczenie to obejmuje dwa bloki mieszkalne
Róża25 jest off-line  
01-10-2011, 20:53  
oby_wa_tel
Stały bywalec
 
Posty: 334
Domyślnie re: Rozliczenie za co.

ja nie znalazlem błedu rachunkowego.
Masz spory odczyt w pokoju z dużym kaloryferem (chyba ok. 8-10 żeberek).
W sumie podzielniki pokazały że odparowało ci 3 razy więcej niż średnia w budynkach.
Masz więc oszczędnych sąsiadów albo sama zapominasz o ogrzewaniu.
Podobno wskazania podzielników wyparkowych możabyło regulować i kupować.

Moża sprawdzać faktury z ciepłowni czy jest na nich te prawie 160 tys. zł.

Wydaje mi się że powinnaś rozważyć wniosek o dodatek mieszkaniowy od gminy.

------------------ Na marginesie ----------
Nie lekceważ pisemek od organów administracji
Gdy organ milczy
Opcje jakie ma organ ws. udost. inf. publ.
Gdy są wady budowlane
Kto powinien naprawiać samowolę bud.
oby_wa_tel jest off-line  
02-10-2011, 06:30  
Róża25
Zbanowany
 
Posty: 131
Domyślnie re: Rozliczenie za co.

Dziękuję za wypowiedź i to że mam duży odczyt na podzielniku to wiem.Mnie chodziło o sposób rozliczania za co. przez SM ze mną.Na podst.umowy jestem najemcą mieszkania,a nie członkiem.W całym regulaminie( z wyjątkiem pkt.5 )jest mowa o rozliczaniu członka, dlatego z tym problemem zwróciłam się na forum.W mojej umowie też nie mam zaznaczone nigdzie,że powinnam rozliczać się na podst. podzielników.Informuję,że po przeprowadzeniu się do tego lokalu podzielniki już były zamontowane i ja nie miałam tu nic do powiedzenia.Jeżeli chodzi o odparowanie z podzielników pisałam już na ten tema na stronie forum"nieruchomości lokalowe" i tam podpowiadano mi,abym owijała podzielniki,to one wtedy nie wykazują dużo.Ja tak nie zamierzam robić,bo uważam,że jest to oszustwo,bo nie po to są założone,żeby tak robić,tylko po to,aby wskazywały faktyczny stan zużycia ciepła.Dodatek mieszkaniowy już pobieram,ale w sprawie dopłaty nic mi teraz nie pomoże,bo umowa najmu kończy się pod koniec października,a nie mam też możliwości rozłożyć tej kwoty na cały rok,bo napisano mi w piśmie odmownym,że muszę dokonać tej całej kwoty do 30 października,dlatego nie wiem co mam dalej zrobić.
Róża25 jest off-line  
02-10-2011, 07:00  
Róża25
Zbanowany
 
Posty: 131
Domyślnie re: Rozliczenie za co.

Dodam,że na temat podzielników wypowiadałam się na forum
'prawo nieruchomości,lokalowe i budowlane "post "rozliczanie spółdzielnia mieszkaniowa"
Róża25 jest off-line  
02-10-2011, 08:00  
oby_wa_tel
Stały bywalec
 
Posty: 334
Domyślnie re: Rozliczenie za co.

Cytat:
Napisał/a Róża25 Zobacz post
Dziękuję za wypowiedź i to że mam duży odczyt na podzielniku to wiem.
Ale to własnie głównie ten odczyt skutkuje naliczeniami takich oplat.
Podnoszenie że panią nie dotyczy regulamin rozl. c.o. jest jakąś drogą ale do tego trzeba znac dokładnie i pani umowę najmu i dokładnie ww. regulamin.
Poza tym nie można wykluczyć że s-nia podniesie że jeśli tego zapisu nie było (w co bardzo wątpię) to umowy zawiera się nie tylko na piśmie - podzielniki u pani wisiały cały czas i odczyty pani potwierdziła zapewne podpisem wiec...

Przykro mi ale w tej sytuacji nie wiem jak pomóc, może ktoś inny.

------------------ Na marginesie ----------
Nie lekceważ pisemek od organów administracji
Gdy organ milczy
Opcje jakie ma organ ws. udost. inf. publ.
Gdy są wady budowlane
Kto powinien naprawiać samowolę bud.
oby_wa_tel jest off-line  
02-10-2011, 12:10  
Róża25
Zbanowany
 
Posty: 131
Domyślnie re: Rozliczenie za co.

Dziękuję bardzo za wypowiedź,ale podam jeszcze kilka informacji może będą pomocne w tej sprawie.W umowie najmu napisane jest:1.Najemca obowiązany jest płacjć Spółdzielni Mieszkaniowej do końca każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami na wypadek uchybienia temu terminowi:1)miesięczny czynsz/eksploatacja+remonty/w wys......zł
2)opłaty niezależne od Spółdzielni/c.o.+z.w.+śmieci/zgodnie z
z obowiązującymi w Spółdzielni zasadami rozliczeń w wysokości
(tutaj podaje SM sumę:przedpłaty za co i obowiązującą stawkę
za z.w. i śmieci)
3)opłata za najem/....m2/m-c pow.użytk.lokalu mieszkalnego
4)Razem(1+2+3)
oraz pkt.3.Różnice wynikające z rozliczania opłat wnoszonych w formie zaliczki za c.o. i z.w podlegają rozliczeniu w terminie określonym przez Spółdzielnię.
W pozostałej części umowy nie ma nic wspomniane o rozliczaniu na podst.podzielników.Jest jeszcze § 7"Najemca zobowiązany jest utrzymać lokal w należytym stanie,przestrzegać przepisów Statutu i Regulaminów Spółdzielni dotyczących lokatorów oraz wykonywać naprawy,które obciążają Najemcę zgodnie z Ustawą o ochronie praw lokatorów.mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego/tekst jednolity z dnia 7.02.2005r.Dz.U.nr.31 poz 266 z późniejszymi zmianami oraz § 8 W kwestiach nie regulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Statutu Spółdzielni,Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o ochronie praw lokatorów,mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego/tekst jednolity z dnia 7.02.2005r.Dz.U.nr 31,poz.266 z późniejszymi zmianami
Róża25 jest off-line  
04-10-2011, 12:17  
pasiutki
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie re: Rozliczenie za co.

Może uda mi się trochę wyjaśnić Pani sprawę. Otóż w spółdzielniach jest tak, że co miesiąc płaci się zaliczki za ogrzewanie. Ich wysokość jest uzależniona od tego ile ciepła zużyła pani poprzedniej zimy. Na przykład - jeżeli zużyła pani ciepła za 1200 zł (rozliczenia za ogrzewanie spółdzielnia musi przesłać każdemu lokatorowi raz w roku) to od następnego sezonu, czyli zazwyczaj września lub października będzie Pani płacić miesięcznie 100 zł zaliczki. Chodzi o to, aby miesięczne wpłaty za ogrzewanie zawarte w czynszu pokrywały się (oczywiście mniej więcej) z tym ile pani zużyje ciepła. Jeżeli zima jest bardzo sroga to musi się pani liczyć z dopłatą, jeżeli łagodna to ze zwrotem. Wtedy spółdzielnia może obniżyć Pani wysokość miesięcznej zaliczki za ogrzewanie. Problem pojawia się, gdy są podzielniki i kaloryfery na klatkach schodowych. Wtedy za nie Pani też po części płaci, bo blok jest rozliczany z węzła głównego i kwota jest dzielona na wszystkich lokatorów. Proszę też zwrócić uwagę, że jeżeli Pani ma włączone kaloryfery, a sąsiad nie, to po części Pani go ogrzewa i stąd mogą być takie rachunki. No chyba, że ma Pani uszkodzone zawory lub podzielniki, ale wątpie. To tak bardzo ogólnie w tym temacie. Pozdrawiam. P.S. Niestety, takie są uroki mieszkania w bloku z podzielnikami.
pasiutki jest off-line  
16-02-2012, 08:32  
netus14
Użytkownik
 
Posty: 85
Domyślnie re: Rozliczenie za co.

No strasznie wysokie te koszta. Ja mam tak u siebie z tym samym metrażem:

koszta stałe-25%
koszta zuzycia 75%
--------------------------
ilość jednostek w mieszkaniu / 3 podzielniki/ - 21,6=442,09 zł i to sa koszta mego zuzycia
koszta stałe mam 48,6 jednostek = 162,73 zł
razem koszta 604,82 zł
----------------------------
przedpłaty 594,46 zł
niedopłata 10,37 zł
------------------------------------
netus14 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Rozliczenie podatkowe - słub w połowie roku, rozliczenie ulgi na dziecko (odpowiedzi: 2) Witam, Mam pytanie odnośnie rozliczenia podatkowego za 2014 rok, a mianowicie sytuacja wygląda tak w maju 2014 roku zmieniłem stan cywilny i z tego...
§ Rozliczenie opłat (odpowiedzi: 2) Szanowni Państwo, jestem Najemcą lokalu od początku 2014r. W umowie umówiliśmy się, że będę ponosił opłatę czynszową w wysokości 1100PLN oraz...
§ Rozliczenie PIT 40A, PIT 8c i PIT 11 (odpowiedzi: 17) Witam musze rozliczyć pit rodzicom. Tata posiada pit 40a oraz 8c w informacji D poz 34 jest zapis odszkodowanie z tyt... w poz. 35. kwota xxx w 36....
§ Rozliczenie umowy zlecenie. Fałszywe rozliczenie (odpowiedzi: 2) Witam, Przyszedł dzisiaj do mnie list od byłego pracodawcy (podjąłem pracę na wakację). Jestem uczniem, mam 18 lat ukończone (gdy podejmowałem...
§ rozliczenie (odpowiedzi: 1) jestem po rozwodzie płace alimnty na 5 letniego syna jak się rozliczyć ,czy nalerzy mi się jakaś ulga na dziecko prasze o pomoc
§ rozliczenie PIT (odpowiedzi: 5) Witam. Mam pytanie mój tato jest zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny i został skierowany na szkolenie które oczywiscie odbył i za które...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:03.