Różnica powierzchni w księdze wieczystej i w geodezji - Forum Prawne

 

Różnica powierzchni w księdze wieczystej i w geodezji

Witam Jestem na etapie sprzedażya pola i problem wygląda następującą: W księdze wieczystej nieruchomości mamy 69 arów ( i tyle jest faktycznie moje) natomiast w urzędzie powiatowym wydano mi zaświadczenie że jestem właścicielem pola o ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane


Odpowiedz
 
15-08-2012, 18:32  
radek198787
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie Różnica powierzchni w księdze wieczystej i w geodezji

Witam
Jestem na etapie sprzedażya pola i problem wygląda następującą:
W księdze wieczystej nieruchomości mamy 69 arów ( i tyle jest faktycznie moje) natomiast w urzędzie powiatowym wydano mi zaświadczenie że jestem właścicielem pola o powierzchni 57 arów??
Wytłumaczył mi urzędnik że w 2006 r. były robione pomiary geodezyjne i wymierzyli własnie że tam jest tylo 57arów.

Co mam zrobić w takiej sytułacji, bo wiem na 100% że mam 69 arów. Żaden sąsiad nic nie zagarnął bo widac po granicach zachowanych.

Co robić ? Gdzie się udać z problemem?
Z góry dziękuję za każdą pomoc.
Pozdrawiam
radek198787
radek198787 jest off-line  
15-08-2012, 19:28  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Różnica powierzchni w księdze wieczystej i w geodezji

Cytat:
Napisał/a radek198787 Zobacz post
Wytłumaczył mi urzędnik że w 2006 r. były robione pomiary geodezyjne i wymierzyli własnie że tam jest tylo 57arów.
czy był pan poinformowany o tych czynnościach wtedy?
czy wtedy był pan właścicielem?
voyteg jest off-line  
16-08-2012, 06:27  
radek198787
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: Różnica powierzchni w księdze wieczystej i w geodezji

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
czy był pan poinformowany o tych czynnościach wtedy?
czy wtedy był pan właścicielem?


Nie nie byłem poinformowany ani o pomiarach ani o różnicy z nich wynikających.
Tak właścicielem jestem od 1998.
radek198787 jest off-line  
16-08-2012, 11:02  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Różnica powierzchni w księdze wieczystej i w geodezji

zacznijmy zatem od orzeczenia

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/520B2E48BD

Cytat:
Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1297 ze zm.) celem ewidencji gruntów i budynków jest stworzenie jednolitego dla kraju i systematycznie aktualizowanego zbioru informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami. Dane te mają charakter informacyjny, a sam rejestr ewidencji gruntów jest wyłącznie odzwierciedleniem aktualnego stanu prawnego dotyczącego danej nieruchomości. Ma on charakter deklaratoryjny a nie konstytutywny, co oznacza, że nie tworzy nowego stanu prawnego nieruchomości, a jedynie potwierdza stan faktyczny.

W myśl art. 20 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące m. in. gruntów - ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas gleboznawczych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty. W ewidencji gruntów i budynków wskazuje się także właściciela, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych - inne osoby prawne i fizyczne, w których władaniu znajdują się grunty lub ich części (art. 20 ust. 2 pkt 1).

Stosownie do § 46 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454) dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają aktualizacji z urzędu lub na wniosek osób, organów i jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 10 i 11 rozporządzenia (m.in. na wniosek właścicieli nieruchomości).

Jak podkreśla się w orzecznictwie sądów administracyjnych, aktualizacja danych w ewidencji dotyczy naniesienia zmian powstałych już po wprowadzeniu do ewidencji danych kwestionowanych (por. wyrok NSA z dnia 10 lutego 2003 r., II SA 1478/01, Lex nr 156384). Aktualizacja operatu ewidencyjnego następuje przez wprowadzenie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych (§ 45 ust. 1). Przepisy rozporządzenia posługują się pojęciem aktualizacji ewidencji, a nie jej prostowania. Zatem usuwanie ewentualnych błędów lub omyłek w ewidencji w ramach jej "aktualizacji" nie jest wyłączone, jednakże pod warunkiem, że uzasadnia to aktualny stan prawny, który ewidencja gruntów ma odzwierciadlać, a nie tworzyć.

Wprowadzenie zmian danych ewidencyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia może nastąpić w dwojakim trybie, tj. poprzez dokonanie czynności materialno-technicznej polegającej na wprowadzeniu do bazy danych zmiany na podstawie udokumentowanego zgłoszenia zmiany (art. 22 ust. 2-3 ustawy w związku z § 48 ust. 1 i 2 rozporządzenia), o czym organ tylko zawiadamia ( § 49 ust. 1), albo w drodze decyzji (§ 47 ust. 3 rozporządzenia). Drugi ze wskazanych trybów stosuje się w sytuacji, gdy aktualizacja operatu ewidencyjnego wymaga wyjaśnień zainteresowanych lub uzyskania dodatkowych dowodów. Prowadzone wówczas postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.
Proszę zapoznać się z poradnikiem http://forumprawne.org/prawo-adminis...-poradnik.html

w pana sytuacji pismo wszczynające postępowanie administracyjne będzie wygladać tak:

"Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z dnia 9 października 2000 r. - Dz.U. Nr 98, poz. 1071) w związku z § 47 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454) wnoszę o wszczęcie postępowania w sprawie sprostowania w rejestrach gruntów powierzchni działki, dla której sąd rejonowny w <miejscowość> prowadzi KW o nr .... . Zgodnie z danymi z tej księgi wieczystej powierzchnia wynosi... .
Podpis"


Składamy pismo wraz z załącznikami w kancelarii urzędu , a na kopii uzyskujemy potwierdzenie wpływu. Lub wysyłamy listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

Dalej postępujęmy jak w poradniku, czyli w przypadku bezczynności organu - zażalenie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
voyteg jest off-line  
16-08-2012, 13:35  
firondel
Przyjaciel forum
 
Posty: 4.315
Domyślnie RE: Różnica powierzchni w księdze wieczystej i w geodezji

Z tym, że trzeba pamiętać, że w razie niezgodności powierzchni ujawnionej w KW i w ewidencji gruntów, sąd dokonuje sprostowania w KW na podstawie wypisu z ewidencji, a nie odwrotnie. Czyli ta właściwa powierzchnia jest w ewidencji.
firondel jest off-line  
16-08-2012, 15:15  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Różnica powierzchni w księdze wieczystej i w geodezji

Cytat:
Napisał/a firondel Zobacz post
Czyli ta właściwa powierzchnia jest w ewidencji.
1. o ile jest właściwa

2. pytanie gdzie zgineła różnica

i właśnie to zostanie wyjaśnione w postępowaniu
voyteg jest off-line  
17-08-2012, 05:32  
firondel
Przyjaciel forum
 
Posty: 4.315
Domyślnie RE: Różnica powierzchni w księdze wieczystej i w geodezji

1. Tak naprawdę, aby sprawę rozstrzygnąć jednoznacznie, trzeba by wziąć geodetę by pomierzył i przeliczył wszystko jeszcze raz. Bez tego, to tylko spekulowanie w ciemno.
2. Różnica mogła być z powodu samych pomiarów. Kiedyś mierzono z mniejszą dokładnością, geodeci mieli mniej zaawansowane technicznie narzędzia itd.
firondel jest off-line  
17-08-2012, 05:55  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Różnica powierzchni w księdze wieczystej i w geodezji

Cytat:
Napisał/a firondel Zobacz post
2. Różnica mogła być z powodu samych pomiarów.
tu mamy proporcje 57/69 wiec rozbieżność naprawdę duża
voyteg jest off-line  
18-08-2012, 07:51  
firondel
Przyjaciel forum
 
Posty: 4.315
Domyślnie RE: Różnica powierzchni w księdze wieczystej i w geodezji

Bywały i takie, a nawet i większe. Nie mówię, że pomiary z aktualizacji są święte i prawidłowe, dlatego napisałem, że przydałoby się wziąć geodetę, by on rozstrzygnął sprawę jednoznacznie. Powinno to być w miarę proste, zwłaszcza, że nie ma tu jak zrozumiałem wątpliwości co do przebiegu granic.
firondel jest off-line  
18-08-2012, 14:25  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Różnica powierzchni w księdze wieczystej i w geodezji

Cytat:
Napisał/a firondel Zobacz post
że przydałoby się wziąć geodetę,
autor tego wątku powołuje się na słowa urzędnika, że dokonano pomiarów
voyteg jest off-line  
18-08-2012, 19:52  
ravenheart
Użytkownik
 
Posty: 109
Domyślnie RE: Różnica powierzchni w księdze wieczystej i w geodezji

Sporo niewiadomych:

1. Na jakiej podstawie autor wątku twierdzi, że faktycznie użytkuje 69 arów? Czy zlecał dokonanie pomiarów, czy tylko opiera się o wpis w KW ?
2. Czy działka miała ustalone granice ? I w jaki sposób została obliczona powierzchnia 69 arów ?
3. Czy na działce znajdują się obszary, któe na mocy odrębnych przepisów mogły stać się np. własnościa skarbu państwa ?

NIe znam sprawy, ale mogę wskazać kilka potencjalnych przyczyn powstania rozbieżności ...
1. Błędnie obliczona powierzchnia w KW
2. Działka długa i wąska, co przy niewielkich nawet zmianach położenia punktów granicznych może powodować znaczne zmiany w powierzchni
3. Część działki z mocy prawa stała się np. własnością gminy ( o czym nawet poprzedni jej właściciel mógł nie wiedzieć ) i zostało to wykazane w egb, a pominiete w KW.

Poniewaz powierzchnia jest wypadkową granic proponowałbym w pierwszej kolejności sprawdzenie w starostwie właśnie tego. Należy jednak pamietać, że przy zakłądaniu egb działki rolne często nie miały określonych punktów granicznych, a ich powierzchnię obliczano graficznie na podstawie miar z mapy ewidencyjnej, stąd taka powierzchnia nie jest wiarygodna.
ravenheart jest off-line  
19-08-2012, 09:25  
firondel
Przyjaciel forum
 
Posty: 4.315
Domyślnie RE: Różnica powierzchni w księdze wieczystej i w geodezji

Cytat:
autor tego wątku powołuje się na słowa urzędnika, że dokonano pomiarów
Jeśli była aktualizacja ewidencji, to w starostwie powinien być w zasobach stosowny operat sporządzony przez geodetę. Może by od niego zacząć?
firondel jest off-line  
20-08-2012, 07:28  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Różnica powierzchni w księdze wieczystej i w geodezji

Cytat:
Napisał/a firondel Zobacz post
Może by od niego zacząć?
postępowanie administracyjne dokładnie to zweryfikuje i ma jedną zaletę - to nie interestant prosi urzednika, tylko urzednik ma obowiązek wyczerpująco zebrać materiał dowodowy dla interesanta
voyteg jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Księgi wieczyste, zmiana właściciela na podstawie wypisu i wyrysu z geodezji? (odpowiedzi: 2) Działka o numerze AAA opisana w księdze wieczystej XXX, właścicielami są dziadkowie, którzy od dawna nie żyją. Odbyła się sprawa spadkowa, a ponieważ...
§ Dług na księdze wieczystej (odpowiedzi: 6) Dzień dobry, proszę o pomoc w rozwikłaniu wątpliwości. Moja mama za życia narobiła wiele długów. Jednym z nich był u jej sąsiadki. Nikt o tych...
§ Różnica powierzchni w KW (odpowiedzi: 5) Witam. Mam podobny problem, lecz nieco inny. W 2012 roku otrzymałem w formie spadku działkę zabudowaną domem. Według rejestru gruntów działka...
§ Księgi wieczyste a zmiana numeracji i powierzchni (odpowiedzi: 4) Witam Przyjęłam spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Odbył się spis oraz operat szacunkowy przez biegłego sądowego. I tu sprawa stanęła w miejscu....
§ Błąd w księdze wieczystej (odpowiedzi: 1) Witam, Mam dwa pytania/problemy związane z błędnym wpisem do księgi wieczystej. Sytuacja wygląda następująco: Dziadkowie mieli gospodarstwo...
§ Nr księgi wieczystej (odpowiedzi: 1) Witam chciałem przejrzeć pewną księge wieczystą nieruchomości w sądzie ale niestety nieposiadam nr księgi.Mam tylko adres i nr działki budowlanej.Czy...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:07.