Remont mieszkania i Inspekcja Nadzoru Budowlanego - Forum Prawne

 

Remont mieszkania i Inspekcja Nadzoru Budowlanego

Proszę o pomoc ! Mieszkam w lokalu,który znajduje się w bloku komunalnym. Blok jest z lat siedemdziesiątych po tym jak spaliła się instalacja elektryczna sam zmieniłem ją na swój koszt. Podczas wymiany instalacji okazało się, ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane


Odpowiedz
 
01-01-2013, 20:13  
4linux
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie Remont mieszkania i Inspekcja Nadzoru Budowlanego

Proszę o pomoc !
Mieszkam w lokalu,który znajduje się w bloku komunalnym. Blok jest z lat siedemdziesiątych po tym jak spaliła się instalacja elektryczna sam zmieniłem ją na swój koszt. Podczas wymiany instalacji okazało się, że należy zrobić nowe tynki, które też wymieniłem na swój koszt. Ponieważ nie jestem osobą majętną całość procesu wykonywałem etapami i trwało to dwa lata ;(. Sąsiedzi, którzy sami już dawno temu doprowadzili swoje mieszkania do stanu normalności(też trwało to długo i było uciążliwe) złożyli skargę do administracji, która nasłała na mnie inspekcję nadzoru budowlanego. Dostałem takie pismo:
Zgodnie z art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 81 ust. 4, art. 81 a i art. 82b ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 201 Or. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy zawiadamia, że w dniu 15.01.2013 r. o godz. 10 00 przy ul. zostanie przeprowadzone oględziny w sprawie dotyczącej robót budowlanych wykonanych w w/w lokalu.
Strony biorące udział w oględzinach zobowiązane są do udzielenia wyczerpujących wyjaśnień oraz przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących przedmiotowej sprawy.
W przypadku braku możliwości uczestniczenia w czynnościach kontrolnych prosimy o ustanowienie pełnomocnika w celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli.
Proszę o pomoc bo nie wiem czego się spodziewać. Zdziwiony jestem, że inspekcja interesuję się moim remontem ścian nie przestawiałem, zmieniłem jedynie instalację (na którą mam dokumenty odbioru uprawnionego do tego elektryka) i tynki które odpadały ze ścian. Proszę o szybką odpowiedź bo nurtuje mnie ta sprawa i nie wiem jak rozmawiać z w/w komisją i nie czego złego mogę się spodziewać w tej sprawie.
4linux jest off-line  
01-01-2013, 20:54  
gryffinian
Przyjaciel forum
 
gryffinian na Forum Prawnym
 
Posty: 19.730
Domyślnie RE: Remont mieszkania i Inspekcja Nadzoru Budowlanego

Cytat:
Proszę o pomoc bo nie wiem czego się spodziewać.
Wszystko zależy czy uznają wymianę elektryki za remont czy przebudowę (wymaga zgłoszenia). Wymianę tynków na pewno uznają za remont, a to nie wymaga ani pozwolenia ani zgłoszenia.
gryffinian jest off-line  
01-01-2013, 22:30  
LeszsekS
Moderator globalny
 
LeszsekS na Forum Prawnym
 
Posty: 39.339
Domyślnie RE: Remont mieszkania i Inspekcja Nadzoru Budowlanego

Cytat:
Napisał/a gryffinian Zobacz post
... Wymianę tynków na pewno uznają za remont, ....
Przepis prawny:
Art. 30. 1.Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:
1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3 i pkt 5-21;
2) wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1-13;

Art. 29. 1.Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
...
2.Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:
1) remoncie istniejących obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków, jeżeli nie obejmuje on zmiany lub wymiany elementów konstrukcyjnych obiektu i instalacji gazowych, z zastrzeżeniem pkt 2, albo zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej lub powodzią;
LeszsekS jest off-line  
01-01-2013, 23:03  
gryffinian
Przyjaciel forum
 
gryffinian na Forum Prawnym
 
Posty: 19.730
Domyślnie RE: Remont mieszkania i Inspekcja Nadzoru Budowlanego

A zawsze byłem przekonany, że remontu zgłaszać nie trzeba - dzięki za sprostowanie

Przy okazji kiedyś czytałem takie coś (ciekawostka):
W wyroku z 23 stycznia 2006 r. (sygn. VII SA/Wa 1431/2005) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, iż na wyburzenie ścianki działowej, która nie jest ścianą konstrukcyjną, nie jest wymagane nie tylko pozwolenie na budowę, ale nawet i zgłoszenie takich prac budowlanych, gdyż dotyczą one jedynie konkretnego lokalu mieszkalnego, a nie całego budynku, w którym ten lokal jest położony
gryffinian jest off-line  
01-01-2013, 23:16  
LeszsekS
Moderator globalny
 
LeszsekS na Forum Prawnym
 
Posty: 39.339
Domyślnie RE: Remont mieszkania i Inspekcja Nadzoru Budowlanego

Przecież po to są przyjaciele
LeszsekS jest off-line  
02-01-2013, 09:07  
4linux
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: Remont mieszkania i Inspekcja Nadzoru Budowlanego

Reasumując nie musiałem nic nikomu zgłaszać
(Art. 29. 1.Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
...
2.Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:
1) remoncie istniejących obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków)

Czyli inspektor budowlany ma dostać papiery od elektryka i więcej nie ma nic do powiedzenia ?
4linux jest off-line  
02-01-2013, 10:08  
gryffinian
Przyjaciel forum
 
gryffinian na Forum Prawnym
 
Posty: 19.730
Domyślnie RE: Remont mieszkania i Inspekcja Nadzoru Budowlanego

Cytat:
Czyli inspektor budowlany ma dostać papiery od elektryka i więcej nie ma nic do powiedzenia ?
Wychodzi na to, że (najprawdopodobniej) jedno i drugie trzeba było zgłosić do starostwa. Jak nie masz zgłoszenia to może być problem. A co za papiery masz od tego elektryka? Jedyne co mogę jeszcze podpowiedzieć, to próbować chociażby elektrykę podciągnąć pod bieżącą konserwację (chociaż nie gwarantuję, że to przejdzie, bo bieżąca konserwacja to raczej drobne naprawy umożliwiające bezpieczne użytkowanie obiektu i spowalniające zużywanie się elementów).

P.S. Przytoczony wyżej wyrok jest dość kontrowersyjny w świetle obowiązujących przepisów (komentarz do wyroku) dlatego ja zawsze mówię - nigdy nie wiadomo jak zachowa się inspektor, dopiero po jego decyzji można o niej podyskutować, a zawsze ostatnie zdanie ma sąd - jak widać bardzo różne.
gryffinian jest off-line  
02-01-2013, 10:52  
4linux
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: Remont mieszkania i Inspekcja Nadzoru Budowlanego

Od elektryka mam protkół odbioru (wraz z wymaganymi pomiarami)

Czemu miałem zgłaszać remont skoro :
(Art. 29. 1.Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
...
2.Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:
1) remoncie istniejących obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków)
4linux jest off-line  
02-01-2013, 10:57  
gryffinian
Przyjaciel forum
 
gryffinian na Forum Prawnym
 
Posty: 19.730
Domyślnie RE: Remont mieszkania i Inspekcja Nadzoru Budowlanego

Patrz post #3
gryffinian jest off-line  
02-01-2013, 11:31  
LeszsekS
Moderator globalny
 
LeszsekS na Forum Prawnym
 
Posty: 39.339
Domyślnie RE: Remont mieszkania i Inspekcja Nadzoru Budowlanego

Cytat:
Napisał/a 4linux Zobacz post
Reasumując nie musiałem nic nikomu zgłaszać
...
Miałeś obowiązek dokonać zgłoszenia.
Przepis prawny:
Art. 30.
...
5.Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
6.Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli:
1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
2) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy;
3) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.
7.Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, o której mowa w ust. 5, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
4) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.


Cytat:
Napisał/a gryffinian Zobacz post
... w którym ten lokal jest położony
Sam wiesz jak to bywa z orzecznictwem.
LeszsekS jest off-line  
22-01-2013, 06:55  
4linux
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: Remont mieszkania i Inspekcja Nadzoru Budowlanego

Już po komisji. Administrator przyczepił się do paneli boazeryjnych w kuchni oraz wymiany futryny(na identyczną tylko prostą), co się nie spodobało nadzorowi nie wiem. Oświadczyłem, że nie prowadziłem prac budowlanych tylko bieżącą konserwację lokalu. Dostałem takie pismo:

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 201 Or. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy, zawiadamia, że prowadzone jest wszczęte na wniosek strony - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Warszawy z dnia 06.12.2012 r. postępowanie administracyjne w sprawie dotyczącej remontu w lokalu mieszkalnym nr w Warszawie.
W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji złożyć końcowe oświadczenia w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Po upływie tego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o posiadane dowody i materiały. Interesanci przyjmowani są wyłącznie w poniedziałki i w czwartki w godz. 800-1530

1.Co oznacza postępowanie administracyjne
2.Czy coś dodać w oświadczeniu końcowym?
4linux jest off-line  
05-04-2013, 09:47  
bar2ss
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: Remont mieszkania i Inspekcja Nadzoru Budowlanego

napisz jak skończyła się Twoja sprawa. Mam niestety identyczny problem i szukam rozwiązania..
bar2ss jest off-line  
11-04-2013, 18:05  
Inwestorwroclove
Stały bywalec
 
Posty: 968
Domyślnie RE: Remont mieszkania i Inspekcja Nadzoru Budowlanego

Najbardziej pomożecie sobie sami – zastanówcie się co zrobiliście i wrzućcie hasła do przeglądarki – musicie się dobrze przygotować. Bardzo dobra jest wykładnia w postaci wyroków –

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2B93F47C9B

tu przykład w którym Sąd odrzucił i pouczył z czego płynie nauka co jest ważne i z tego wyroku łatwo się cofnąć do okna wyboru wyroków. Warto pójść obejrzeć akta. Warto wszystko to uważnie po kilka razy przeczytać aby z biurokratycznego „bełkotu” wyszło meritum. Warto też przeczytać odnośne przepisy Prawa budowlanego – w gruncie rzeczy jest jasne i układa się w całość – to złe stosowanie je psuje. Wasze sprawy to pestka – to bieżąca konserwacja i jeżeli nie będą się chcieli złośliwie czepiać to po prostu umorzą. Nawet zmiany w zakresie ścian działowych nie wymagają zgłoszeń – są na to wyroki. Ale nie wolno lekceważyć – postępowanie administracyjne może mieć poważne konsekwencje, które może spowodować nawet niewielki pozornie szczegół. Ważna zasada – nie należy mówić na zapas – lepiej powiedzieć, że się nie wie albo nie pamięta i złoży się wyjaśnienia pisemnie. Trzeba się pytać o cel pytań - organ ma obowiązek wyjaśniać. A jak nie wyjasni to wpisać do protokołu!
Inwestorwroclove jest off-line  
11-04-2013, 18:13  
Inwestorwroclove
Stały bywalec
 
Posty: 968
Domyślnie RE: Remont mieszkania i Inspekcja Nadzoru Budowlanego

Cytat:
Napisał/a 4linux Zobacz post
Już po komisji. Administrator przyczepił się do paneli boazeryjnych w kuchni oraz wymiany futryny(na identyczną tylko prostą), co się nie spodobało nadzorowi nie wiem. Oświadczyłem, że nie prowadziłem prac budowlanych tylko bieżącą konserwację lokalu.
No to chyba dobrze - jeśli wolno spytać to czemu się przyczepili do paneli? A do futryny to ze względów na estetykę klatki schodowej?
Inwestorwroclove jest off-line  
13-04-2013, 21:30  
izuniaem
Stały bywalec
 
izuniaem na Forum Prawnym
 
Posty: 653
Domyślnie RE: Remont mieszkania i Inspekcja Nadzoru Budowlanego

Panele są powiedzmy na stałe, to nie mebel, który wyniesiesz, to samo tyczy się tarakoty. 2 lata temu robiłam remont i pisałam o pozwolenia dosłownie na wszystko, również o wymianę stolarki okiennej i drzwi, dopiero po uzyskaniu zgody mogłam robić remont. Musiałam również podać przyblizoną datę zakończenia. Po tym terminie przyszła komisja i wszystko sprawdzali i podpisali odbiór. W naszym kraju papier to rzecz święta
izuniaem jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Łamanie przepisów prawa budowlanego i ignorancja nadzoru budowlanego (odpowiedzi: 5) Dnia 02.marca 2012 wynająłem lokal mieszkalny na prowadzenie fizjoterapii(dwa pomieszczenia ,po 25m2 każde)Umowa na czas określony ,określony umową...
§ Obowiązki nadzoru budowlanego (odpowiedzi: 4) Jestem w dość kłopotliwej sytuacji. Rozpoczęliśmy budowę w 2001 roku. Wszystko legalnie, wzięliśmy nadzór budowlany. Pan wydał na się sympatyczny i...
§ Remont w kamienicy - komisja nadzoru budowlanego (odpowiedzi: 10) Witam, w 2010 roku przeprowadzałam remont mojego mieszkania własnościowego w kamienicy. Nie ubiegałam się o pozwolenie. W wyniku remontu ścianki...
§ Odłączenie sie od wspólnoty, inspekcja z nadzoru. (odpowiedzi: 2) Sprawa wygląda następująco mieszkam w lokalu tzw. byłym domu nauczyciela jest to zabudowanie już ponad 100 letni znajdujący się na wsi. Jest to...
§ kontrola nadzoru budowlanego (odpowiedzi: 1) buduję mieszkanie, oczywiście wg.projektu wszystko legalnie. ale, chodzą mnie słuchy, że ktoś mnie oskarżył do nadzoru budowlanego. Mam takie pytanie...
§ Co może inspekcja nadzoru budowlanego? (odpowiedzi: 6) Co grozi właścicielowi domu, który wykonał roboty remontowe bez zgłoszenia (miał obowiązek zgłosić), co może inspektor nadzoru budowlanego?


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:56.