prawo budowlane droga gminna - Forum Prawne

 

prawo budowlane droga gminna

Witam mam pytanie chciałbym się dowiedzieć jak wygląda sytłacja prawna w kwestji drogi gminnej, problem jaki zaistniał w mojej sytłacji jest taki że sąsiad posiadający działke po drugiej stronie drogi postawił płot na samej granicy ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane

Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane - aktualne tematy:

  • § Zaliczka na wynajem
    Chciałam wynająć mieszkanie. Wpłaciłam 12.09 zaliczkę 500zł z kaucji 2000. Umowa miała być z oświadczeniem...
  • § Kłopotliwy najemca
    Wynajmuję lokal średniej wielkości. Najemca zrobił z niego sklep spożywczy. Na początku współpraca przebiegała...
  • § Podnajem garażu
    Witam, Jestem studentem i wynajmuję mieszkanie wraz z garażem (jedna umowa najmu). Z racji, że nie mam samochodu i...

Odpowiedz
 
23-10-2006, 16:27  
piotrekg28
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie prawo budowlane droga gminna

Witam mam pytanie chciałbym się dowiedzieć jak wygląda sytłacja prawna w kwestji drogi gminnej, problem jaki zaistniał w mojej sytłacji jest taki że sąsiad posiadający działke po drugiej stronie drogi postawił płot na samej granicy i skutkiem czego wszyscy użytkownicy tej drogi chcąc przejechać tak aby nie zniszczyć ogrodzenia sąsiada posówają się na moją dzałke czy ten sąsiad miał prawo zrobić prowizoryczne ogrodzenie na granicy, w obecnej sytłacji niemozliwe jest przejechanie większym samochodem nie naruszając mojej własności jakie jest najlepsze wyjście z tej sytłacji żeby usunięcie lub przesuniecie tego ogrodzenia było jak najszybsze z jego strony, ze swojej strony dodam że ja też mam zamiar odgrodzić swoja działke jeśli nic nie poskutkuje .
piotrekg28 jest off-line  
23-10-2006, 18:22  
Mona
Moderator w spoczynku
 
Mona na Forum Prawnym
 
Posty: 559
Domyślnie

Jeśli wymieniona droga jest zaliczona do kategorii dróg publicznych (gminnych) zgodnie z n/w ustawą, to zarządcą tej drogi jest wójt (burmistrz, prezydent miasta..).
Sąsiad winien był uzyskać zgodę zarządcy drogi na posadowienie ogrodzenia w granicy, biorąc zaś pod uwagę konieczność zabezpieczenia rezerwy gruntu przy pasie drogowym (vide art. 34) zgoda taka byłaby niemożliwa.
Radzę więc udać się do gminy i zasięgnąć języka, jak to było z tym ogrodzeniem i przy okazji uzyskać zgodę na własne ogrodzenie.

Ustawa o drogach publicznych:
[lex:1wabt66q]Art. 4. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą;
2) droga - budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym;
........
Art. 34. Odległość granicy pasa drogowego od zewnętrznej krawędzi wykopu, nasypu, rowu lub od innych urządzeń wymienionych w art. 4 pkt 1 i 2 powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a dla autostrad i dróg ekspresowych - co najmniej 2 m.

[/lex:1wabt66q]
Mona jest off-line  
24-10-2006, 09:41  
Byroon
Ekspert w spoczynku
 
Posty: 204
Domyślnie

Nadir tu się nie zgodzę.
Sąsiad miał pełne prawo postawić sobie ogrodzenie w granicy działki dokładnie tak samo, jakie ma Pan.
Art. 34 w mojej opinii oznacza, że pas drogowy powienien sięgać dalej o te 0,75 m lub 2 dla autostrad niż ostatnie zabudowania drogi. Ten przepis inaczej tłumaczony oznacza nałożenie na wlasciciela gruntów sasiadujących z drogą ograniczeń prawa własności bez odszkodowania. W końcu ten pasek byłby pozostawiony jako jałowy skoro nie mogę tam nic postawić - ergo wywłaszczono mnie z uniknięciem odszkodowania i bez podstawy ustawowej.

To jest tak, że zarzadca drogi budując drogę MUSI wziąć pod uwagę, że pas jaki przeznacza na jej przebieg musi być szerszy o te podane w art. 34 wartości - stąd każdy może postawić w granicy swojej działki płote, a jeżeli droga staje się przez to nie do używania będzie to problmem właściwego zarządcy drogi a nie wlaścicieli gruntów sąsiadujących.

Przyjęcie odmiennego stanowiska, oznaczałoby, że pas drogowy wchodzi na grunty prywatne i w konsekwencji zgodnie z bodajże art. 22 ustawy dający zarządcy prawo trwałego zarządu na gruntach będących w pasie drogowym.
Byroon jest off-line  
26-10-2006, 13:41  
Mona
Moderator w spoczynku
 
Mona na Forum Prawnym
 
Posty: 559
Domyślnie

Może trochę na skróty napisałam, opierając sie jedynie na ustawie o drogach, ale odsyłałam petenta do zarządcy dróg, gdzie sprawa nabrałaby "rumieńców".
Nie zgodzę sie również z powyższymi wywodami.
Niestety, właściciel gruntu nie zawsze może dowolnie wykonywać swoje prawo własności ( ograniczyć znacznie je może plan zagospodarowania przestrzennego).
Budowa ogrodzenia od drogi publicznej i innych miejsc publicznych wymaga zgłoszenia budowlanego i uzyskania uzgodnień od zarządcy drogi.
Brak miejsca i czasu, zatem podaję ciekawy artykuł:

ogrodzenie od drogi

Na domiar "złego", choćby to nie była droga kategorii publicznej, to może być zaliczona do miejsca publicznego zgodnie z poniższym orzeczeniem:

2004.07.02 wyrok NSA W-wa OSK 454/04 LEX nr 173981

[lex:2cjnuy7a]Droga służąca obsłudze pól, jako lokalna droga dojazdowa do gruntów stanowi "miejsce publiczne" w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

[/lex:2cjnuy7a]

i budowa ogrodzenia winna wówczas być zgłoszona i uzgodniona z zarządcą miejsca publicznego.
Mona jest off-line  
31-10-2006, 12:35  
Byroon
Ekspert w spoczynku
 
Posty: 204
Domyślnie

Otóż, owszem plan zagospodarowania może ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości. Niemniej w stanie faktycznym brak jest danych obejmujących wskazanie treści planu. Skoro tak, uznałem, że działki sąsiadów (obu) uwolnione są od celu publicznego.

Nie znajduję podstawy, która nakazywałaby konieczność uzgadniania budowy mojego ogrodzenia na granicy mojej działki z pasem drogowym z zarządcą drogi. Zjazd owszem, urzadzenie znajdujące się w pasie drogowym również - ale ogrodzenie? Nie ma podstawy prawnej dla żądania takich uzgodnień.

Co do artykułu. Autor podaje informację o konieczności dokonania wznowienia granic, ale czy ktoś kupuje działkę bez ujawnienia granicy w terenie?

Co do zarzutu naruszenia bezpieczeństwa. Autor sugeruje, że następuje to w drodze uznania. Starosta stwierdzi to się sprzeciwi - Starosta nie stwierdzi to się nie sprzeciwi. A tymczasem zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z 12.04.2005 r. sygn. akt VII SA/Wa779/04 (LEX nr 169374) "Organ musi wykazać, z jakimi konkretnie zagrożeniami może wiązać się podjęcie realizacji zgłoszonych robót budowlanych oraz powołać konkretne przepisy lub ustalenia planu dające podstawę do przyjęcia prawdopodobieństwa ich wystąpienia."
A to już nie uznanie a dowodzenie - więc nie tak zaraz ten ambaras.

Wybacz Nadir ale dalej uważam, że jeżeli droga biegnie sobie koło mnie to mogę sobie zbudować w granicy ogrodzenie jakie mi się żywnie podoba.
A teraz czekam na kontrę
Byroon jest off-line  
05-11-2006, 12:16  
Mona
Moderator w spoczynku
 
Mona na Forum Prawnym
 
Posty: 559
Domyślnie

[cytat="Byroon"]... dalej uważam, że jeżeli droga biegnie sobie koło mnie to mogę sobie zbudować w granicy ogrodzenie jakie mi się żywnie podoba.
A teraz czekam na kontrę [/cytat]

A gdzieżbym śmiała kontrować :P

Ale- po pierwsze: obojętnie, kto jest właścicielem przyległego gruntu, by postawić ogrodzenie w granicy, powinnam to uzgodnić z sąsiadem, czyż nie ?
Po drugie: właściwie gdybamy o fikcyjnym stanie prawnym, bo nadal nie wiemy, co to za droga (wg usera gminna, ale czy faktycznie skategoryzowana?), czy istnieją jakieś zamierzenia dot. tej drogi w planie zagospodarowania przestrzennego.

Ustawa o drogach publicznych:
[lex:22lu2x3l]Art. 35.
......
2. W planach zagospodarowania przestrzennego województwa i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przeznacza się pod przyszłą budowę dróg pas terenu o szerokości uwzględniającej ochronę użytkowników dróg i terenu przyległego przed wzajemnym niekorzystnym oddziaływaniem.
.....
4. W pasie terenu, o którym mowa w ust. 2, mogą być wznoszone tylko tymczasowe obiekty budowlane oraz urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi. Ich usunięcie w wypadku budowy drogi następuje na koszt właściciela, bez odszkodowania.
[/lex:22lu2x3l]

Po prostu z praktyki znam sytuacje rozbiórki kosztownych ogrodzeń, wybudowanych przy drogach gminnych (niekoniecznie jako samowole budowlane) i znam sytuacje budowy tymczasowych ogrodzeń, właśnie ze względu na perspektywiczne plany poszerzenia gminnej drogi.
Mona jest off-line  
06-11-2006, 13:52  
Byroon
Ekspert w spoczynku
 
Posty: 204
Domyślnie

Jedyne co znalazłem to KC.
[lex]Art.*154.*§*1.*Domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy.
§*2.*Korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania.[lex]

Brak konieczności uzgadniania faktu postawienia. To, że w praktyce między osobami fizycznymi dla zachowania odpowiedniego poziomu stosunków dobrosąsiedzkich takie "dogadanie" rodzaju ogrodzenia i kosztów jego stawiania funkcjonuje, nie oznacza, że zarządca drogi może wymagać jakichkolwiek uzgodnień. Gdybyśmy byli konsekwentni należało by zapytać, czy ktoś słyszał o zarządcy drogi, ponoszącym wspólnie z właścicielami posesji koszt utrzymania ogrodzenia?

Zapis w planie to cel publiczny, pisałem, że skoro user nie podał czy podobny zapis obciąża nieruchomości uznałem, że są od niego wolne :P

Ja z praktyki znam sytuację odwrotną. Nie spotkałem się z wyznaczeniem pasa terenu, o którym mowa w cytacie. Jedyne czym się operuje to linia rozgraniczająca, a i tak tylko o tyle o ile w ogóle jest plan.

No tak, ale my tu sobie gadu, gadu a user uciekł
Byroon jest off-line  
07-11-2006, 11:09  
Mona
Moderator w spoczynku
 
Mona na Forum Prawnym
 
Posty: 559
Domyślnie

Może podsumuję to nasze gadu-gadu, bo user przerażony zrezygnował chyba z "płota"
[cytat="Byroon"]...czy ktoś słyszał o zarządcy drogi, ponoszącym wspólnie z właścicielami posesji koszt utrzymania ogrodzenia? [/cytat]

...no właśnie, bo ogrodzenia nie tkwią w granicy z drogą, a na gruncie własnym sąsiada :P
Odnośnie art. 154 KC jest trochę orzeczeń sądowych, komentarzy, ale nie pora na ich przytaczanie.

Nie neguję Twoich wyjaśnień, związanych z literalną interpretacją prawa.
Również i ja (tak mniemam) nie balansuję na granicy prawa, piszę, to co wiem z praktyki i doświadczenia życiowego, które mi mówi, że lepiej dmuchać na zimne....
Mona jest off-line  
13-09-2007, 11:01  
DRIPOL
Początkujący
 
Posty: 19
Domyślnie

Witam wszystkich mam takie pytanie : mam zamiar postawić płot betonowy wys 1.50-1.70 sprawa dotyczy że jedna część bedzie postawiona od drogi która kończy się w polach (pewien właściciel nie sprzedał działki) droga jest wysypana kamieniem na dł 100mb i moje pytanie brzmi czy musze zgłosić budowe płotu czy nie. odległość do drogi 5m i po srodku rów.
DRIPOL jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ droga gminna a droga konieczna (odpowiedzi: 5) Jest droga dojazdowa do działek rekreacyjnych, która jest własnością gminy. Koniec tej drogi dobiega do granicy jednej z działek (działka X). Działka...
§ droga gminna/droga wewnętrzna (odpowiedzi: 21) Proszę o udzielenie odpowiedzi na bardzo ważne dla mnie pytanie: Jak wygląda finansowanie utworzenia drogi gminnej, która w planie zagosp....
§ Prawo budowlane - stacja benzynowa droga dojazdowa (odpowiedzi: 3) Podobno nie można nic budować w odleglosci 5 m od granicy działki bez mojej zgody jak wlasciciela działki czy tak? Nagle dowiaduje sie w...
§ droga gminna/droga wewnętrzna (odpowiedzi: 1) Witam wszystkich serdecznie.Kupiłam działkę rolną , która została przekształcona w budowlaną,dostałam pozwolenie na budowę domu z...
§ Droga gminna. Mam prawo ją kupić? (odpowiedzi: 4) Witam! Moja sytuacja wyglada następująco. Przy mojej działce jest wytyczona droga gminna - głównym założeniem tej drogi był dojazd do...
§ Droga gminna a prawo? (odpowiedzi: 1) Pomocy! Gmina "zrobiła" drogę obniżając jej poziom o 1 m, w rezultacie my jak i 2 działki obok mamy metr wyzej niż droga gminna.( droga wysypana ...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:26.