umowa najmu bez możliwości wypowiedzenia - Forum Prawne

 

umowa najmu bez możliwości wypowiedzenia

Witam, 30.09.2013r. wynajęłam mieszkanie. Wynajmujący stworzył umowę do podpisania dla mnie i dwóch innych lokatorów. Sprawy tak się potoczył, że jeden z lokatorów robi niesamowite burdy w domu i przez to ciągle mam przyjemność witać ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane

Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane - aktualne tematy:

  • § Centralne ogrzewanie w bloku
    Szanowni Państwo! Proszę o poradę. Wynajmuję mieszkanie od Urzędu Miasta. Urząd zlecił montaż centralnego...
  • § najem śmierć wynajmujacego
    rozumiem iż w przypadku śmierci jednej ze stron (np. wynajmującego) umowa nie wygasa, w miejsce wynajmującego...
  • § Działka
    Witam, moje pytanie zwiazanie jest z działką leżącą na osiedlu, która jest jednocześnie parkingiem i dojazdówką...

Odpowiedz
 
26-01-2014, 19:43  
llacrymosa
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie umowa najmu bez możliwości wypowiedzenia

Witam,

30.09.2013r. wynajęłam mieszkanie. Wynajmujący stworzył umowę do podpisania dla mnie i dwóch innych lokatorów. Sprawy tak się potoczył, że jeden z lokatorów robi niesamowite burdy w domu i przez to ciągle mam przyjemność witać u siebie policję. Właściciele mieszkania o wszystkim wiedzą, chciałabym się jednak wyprowadzić, bo akurat mam gdzie, tylko jest jeden problem: nie doczytałam początkowo, że w umowie nie ma czegoś takiego jak okres wypowiedzenia. Pobrano ode mnie 1800zł kaucji, w umowie jest zapis, że kaucja jest pobierana jednorazowo i będzie zwrotna po rozliczeniu mieszkania na koniec okresu najmu, tj. nie wcześniej niż dnia 30 września 2014r, kolejny podpunkt mówi o tym, że moja wcześniejsza rezygnacja z mieszkania powoduje przepadnięcie kaucji, następnie można wyczytać, że kaucja pobierana jest tylko jako zabezpieczenie ewentualnych należności i zniszczeń. Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia mi umowy, bez jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia.

Moje pytania:
Czy istnieje jakaś możliwość bym mogła wcześniej wyprowadzić się z mieszkania, czy muszę czekać aż do 30 września?

Czy są jakieś przepisy prawne na to, że powinnam mieć możliwość wypowiedzenia mieszkania?

Czy nawet jak zdecyduję się na wyprowadzkę z mieszkania wcześniej to istnieje obowiązek oddania mi kaucji?

W umowie jest jeszcze zapis, iż najemca nie ma prawa do oddawania w podnajem lub w bezpłatne użytkowanie lokalu w całości bez zgody Wynajmującego. Jeden z lokatorów mieszka z osobą, która nie podpisała umowy najmu, właściciele mieszkania nigdy tej osoby nawet nie widzieli, nie płaci za mieszkanie (ja zbieram wszystkie opłaty), czy w związku z tym, że wiem, że z moim lokatorem mieszka bezpłatnie jeszcze jedna osoba, mogę mieć jakieś nieprzyjemności ze strony wynajmującego?

Z góry przepraszam jeżeli jeszcze raz poruszyłam ten sam wątek, niestety na razie nic podobnego nie znalazłam,

dziękuję za odpowiedź
llacrymosa jest off-line  
27-01-2014, 14:00  
Cecylia 1
Użytkownik
 
Posty: 34
Domyślnie RE: umowa najmu bez możliwości wypowiedzenia

Witam! Radziłabym porozmawiać z właścicielem mieszkania nt. wcześniejszego wyprowadzenia, z jakiego powodu i oczywiście zapytać o zwrot kaucji, a także o dodatkowym niepłacącym lokatorze.
Cecylia 1 jest off-line  
27-01-2014, 16:21  
llacrymosa
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: umowa najmu bez możliwości wypowiedzenia

Dziękuję za odpowiedź, niestety właścicielka mieszkania nie chce się zgodzić na moją wyprowadzkę. Co w takim wypadku w ogóle mogę zrobić?
llacrymosa jest off-line  
27-01-2014, 16:39  
gryffinian
Przyjaciel forum
 
gryffinian na Forum Prawnym
 
Posty: 15.192
Domyślnie RE: umowa najmu bez możliwości wypowiedzenia

Cytat:
Dziękuję za odpowiedź, niestety właścicielka mieszkania nie chce się zgodzić na moją wyprowadzkę. Co w takim wypadku w ogóle mogę zrobić?
1. Przepisz tu umowę lub wrzuć skan - wtedy odpowiemy Ci na pytania dokładniej.

2. Nikt nie broni Ci się wyprowadzić - idź gdzie chcesz, ale w myśl umowy trzeba płacić za ten lokal póki umowa nie zostanie rozwiązana, wypowiedziana albo nie wygaśnie.

3. Możesz zażądać wypowiedzenia stosunku prawnego awanturnikowi nawet przez sąd (art 13 Ustawy o ochronie praw lokatorów) jeśli wynajmująca tego nie zrobi.
gryffinian jest off-line  
04-02-2014, 00:26  
llacrymosa
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: umowa najmu bez możliwości wypowiedzenia

UMOWA NAJMU

zawarta w dniu 30 września 2013r. pomiędzy:
(dane właścicielki mieszkania), zwaną dalej Wynajmującym, a
(tutaj po kolei wypisani są najemcy wraz z danymi osobowymi)
zwanymi dalej Najemcami

§ 1
Przedmiotem niniejszej umowy jest najem lokalu mieszkalnego zlokalizowanego ................, zwanego w dalszej części umowy lokalem. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu najmu.
Lokal ma pow. .... i składa się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni oraz łazienki z WC.
Lokal będący przedmiotem niniejszej umowy będzie wynajęty na cele mieszkalne.

§ 2
Z dniem 1 października 2013r. Wynajmujący oddaje a Najemcy biorą w najem lokal. Wynajmujący przekaże Najemcom klucze - w liczbie 3 komplety - do lokalu w dniu 30 września 2013r.

§ 3
Czynsz za najem lokalu wynosi 1250 zł miesięcznie.
Czynsz określony w pkt.1 Najemcy zobowiązują się płacić miesięcznie z góry do 1 każdego miesiąca za dany miesiąc.
Na początku wynajmu jest pobierana jednorazowo kaucja w wysokości 1.800zł, która będzie zwrotna po rozliczeniu mieszkania na koniec okresu najmu, tj. nie wcześniej niż dnia 30 września 2014r.
Kaucja stanowi zabezpieczenie na wypadek:
wcześniejszej rezygnacji Najemców ( w razie wcześniejszego rozwiązania umowy cała wartość kaucji przepada)
nieregulowania kosztów eksploatacji (tj. opłat za gaz, wodę, prąd)
ewentualnych zniszczeń wyposażenia mieszkania (urządzeń, mebli, sprzętu), czy też znacznego pogorszenia stanu mieszkania

Najemcy pokrywają koszty eksploatacji obejmujące:
opłaty za energię elektryczną płatne wg wskazań licznikó
opłaty za gaz płatne według wskazań liczników
opłaty za wodę płatne według wskazań wodomierzy
opłaty za wywóz śmieci

Należności z tytułu opłat eksploatacyjnych Najemcy będą uiszczać na podstawie faktur lub rachunków wystawionych przez dostawców w terminach wskazanych na tych fakturach lub rachunkach.

Wynajmujący ponosi koszty związane z opłatą miesięczną czynszu administracyjnego.

W przypadku zwłoki w płatności czynszu i opłat eksploatacyjnych Najemcy są zobowiązani do zapłaty odsetek za zwłokę w ustawowej wysokości oraz odsetek stosowanych przez dostawców mediów.

Wynajmujący pobiera od Najemców kaucję w wysokości 1.800zł, któa będzie rozliczona na koniec okresu najmu - jednak nie wcześniej niż przed upływem pełnego okresu najmu (tj. 12 miesięcy)

§ 4
Najemcy są zobowiązani do używania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad porządkowych, p/poż., bhp

Najemcy nie mają prawa do oddawania w podnajem lub w bezpłatne używanie lokalu w całości lub części bez zgody Wynajmującego.

Najemcy nie mają prawa dokonywania bez zgody Wynajmującego zmian naruszających funkcjonalność lub konstrukcję lokalu.

Najemcy mogą wprowadzić w lokalu ulepszenia tylko za zgodą Wynajmującego.

§ 5

Niniejsza umowa została zawarta do dnia 30 września 2014r.

§ 6

Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia niniejszej umowy w uzasadnionych przypadkach, gdy np:
- Najemcy wykorzystują lokal w sposób niezgodny z umową i jego przeznaczeniem
- niszczą lokal lub jego wyposażenie, albo
- rażąco naruszają spokój innych mieszkańców kamienicy
- zalegają z płatnościami za okres co najmniej 1 miesiąca, itp.

Najemcy po wygaśnięciu niniejszej umowy mają obowiązek pozostawić lokal w stanie nie pogorszonym oprócz zmian wynikających z naturalnego zużycia

§ 7

Do spraw nieregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o ochronie praw lokatorów.

§ 8

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd, zgodnie z miejscem zamieszkania Wynajmującego.

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają zgodnego oświadczenia stron w formie pisemnej

§ 10

Niniejsza umowa jest sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
llacrymosa jest off-line  
04-02-2014, 12:03  
gryffinian
Przyjaciel forum
 
gryffinian na Forum Prawnym
 
Posty: 15.192
Domyślnie RE: umowa najmu bez możliwości wypowiedzenia

Cytat:
Wynajmujący pobiera od Najemców kaucję w wysokości 1.800zł, któa będzie rozliczona na koniec okresu najmu - jednak nie wcześniej niż przed upływem pełnego okresu najmu (tj. 12 miesięcy)
Zapis sprzeczny z prawem - nieskuteczny. Maksymalnie miesiąc po opróżnieniu lokalu (niezależnie od sposobu zakończenia najmu pod warunkiem, że umowa będzie skutecznie rozwiązana)

Cytat:
zalegają z płatnościami za okres co najmniej 1 miesiąca
Też sprzeczny - nieskuteczny.

Cytat:
Niniejsza umowa została zawarta do dnia 30 września 2014r.
Więc nie można jej wypowiedzieć bez przyczyny wypowiedzenia określonej w umowie. Niestety awanturnik to też nie jest przyczyna, więc albo możesz uporać się z awanturnikiem albo dogadać z osobą wynajmującą.
gryffinian jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Brak możliwości wypowiedzenia umowy najmu na czas określony (odpowiedzi: 2) Witam. W styczniu br. podpisałam umowę najmu na czas określony, tj. do końca września 2015r. W umowie było zastrzeżenie, że nie ma możliwości...
§ Wypowiedzenie umowy najmu bez możliwości wypowiedzenia (odpowiedzi: 2) Ponieważ jest to mój pierwszy post chciałbym się przywitać. Zwracam się z prośbą o pomoc w temacie z którym się borykam już kilka miesięcy....
§ umowa najmu lokalu bez możliwości wypowiedzenia (odpowiedzi: 4) Witam, proszę o poradę chodzi o umowę...chciałabym zrezygnować z lokalu ponieważ nie mam już żadnych środków na opłacenie lokalu. Z prowadzonej...
§ Umowa najmu na czas określony z możliwością wypowiedzenia (odpowiedzi: 5) Wynajmuję mieszkanie na które została podpisana umowa na czas oznaczony: "...Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od xxx do xxx z...
§ Przejście umowy najmu na czas nieoznaczony, a możliwość wypowiedzenia (odpowiedzi: 2) Podpisałem nieco dziwnie skonstruowaną umowę wynajmu lokalu na czas oznaczony. 2 budzące moją wątpliwość paragrafy: § 3. CZAS OBOWIĄZYWANIA...
§ możliwość wypowiedzenia umowy najmu (odpowiedzi: 10) witam Od października ubiegłego roku wynajmuje mieszkanie. Mam w umowie zapis że mogę wypowiedzieć umowę z trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Czy mam...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:27.