Podział pomiędzy współwłaścicielami. - Forum Prawne

 

Podział pomiędzy współwłaścicielami.

Witam serdecznie i proszę o pomoc. Przybliżę trochę sytuację. Jest dwóch współwłaścicieli domu (dom podzielony poziomo). Na część siedliskową jest jedna księga wieczysta, bez podziału fizycznego. Jest jedna brama wjazdowa bez możliwości wybudowania drugiej. Przy ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane

Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane - aktualne tematy:


Odpowiedz
 
10-07-2009, 10:11  
longer1231
Początkujący
 
Posty: 19
Domyślnie Podział pomiędzy współwłaścicielami.

Witam serdecznie i proszę o pomoc.

Przybliżę trochę sytuację. Jest dwóch współwłaścicieli domu (dom podzielony poziomo). Na część siedliskową jest jedna księga wieczysta, bez podziału fizycznego. Jest jedna brama wjazdowa bez możliwości wybudowania drugiej. Przy podziale domu geodeta powiedział że podwórko jest nie podzielne . Teraz gdy drugi współwłaściciel chce sprzedać swoją część udziałów powraca sprawa podwórka. Ja sobie np nie wyobrażam żeby przyjechał geodeta i podzielił je w sposób "to jest twoje a to jest twoje".
Czy mogę prosić o interpretację i ewentualnie artykuły ?

Drugą kwestią jest to, że moja mama (drugi współwłaściciel) nie jest zdolna do podejmowania decyzji (ciężkie uszkodzenie mózgu w wyniku udaru, brak kontaktu z czasem i przestrzenią)

Dziękuję serdecznie za odpowiedzi.
longer1231 jest off-line  
10-07-2009, 18:11  
Trybun_Ludowy
Użytkownik
 
Trybun_Ludowy na Forum Prawnym
 
Posty: 70
Domyślnie RE: Podział pomiędzy współwłaścicielami.

1) Czy w budynku są wyodrębnione samodzielne lokale mieszkalne (czy lokale mają urządzone księgi wieczyste), czy jest to współwłasność w częściach ułamkowych?
2) Czy Pana mama ma pełną zdolność do czynności prawnych czy jest ubezwłasnowolniona?
3) Skoro podwórka nie da się podzielić geodezyjnie współwłaściciele mogą zawrzeć ze sobą umowę quad usum co do wyłącznego sposobu korzystania ze wspólnej części nieruchomości.
Trybun_Ludowy jest off-line  
11-07-2009, 14:02  
longer1231
Początkujący
 
Posty: 19
Domyślnie RE: Podział pomiędzy współwłaścicielami.

1.Tak, dokonano podziału fizycznego, na oba lokale są osobne księgi wieczyste.
2.Nie jest ubezwłasnowolniona (złożyłem wniosek do sądu), jednakowoż jej osobowość się zmieniła, jest podatna na wpływy, ma ubytki (duże) w pamięci, ma brak pamięci krótkotrwałej.
3.Czy mógłbyś to bardziej rozwinąć ?

Serdecznie dziękuję za odpowiedź.
longer1231 jest off-line  
11-07-2009, 16:28  
rafoso
Użytkownik
 
Posty: 162
Domyślnie RE: Podział pomiędzy współwłaścicielami.

z budynku są wyodrębnione dwa samodzielne lokalu,
właściciele każdego z lokali posiadają tzw udział w gruncie, czyli są współwłaścicielami w częściach ułamkowych,
nowy właściciel mieszkania będzie posiadał do podwórka takie samo prawo jak obecny właściciel,
a więc podwórko jest i będzie wspólne,
można ewentualnie umówić się co do sposobu korzystania z podwórza i zapisy umieścić w KW,
rafoso jest off-line  
11-07-2009, 17:50  
Trybun_Ludowy
Użytkownik
 
Trybun_Ludowy na Forum Prawnym
 
Posty: 70
Domyślnie RE: Podział pomiędzy współwłaścicielami.

1) Jeżeli w budynku są wyodrębnione samodzielne lokale mieszkalne każdy z właścicieli może dokonać ich zbycia wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i współwłasności lub współużytkowania wieczystego gruntu.
2) Jeżeli mama nie jest ubezwłasnowolniona to posiada pełną zdolność do czynności prawnych i może rozporządzać rzeczami wchodzącymi w skład jej majątku. Może również ustanowić pełnomocnika do jej reprezentacji. Trzeba jednak pamiętać, że nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Powodem wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli są zwłaszcza: choroby psychiczne, niedorozwój umysłowy albo inne, chociażby nawet przemijające, zaburzenie czynności psychicznych. Jednak choroba psychiczna i niedorozwój umysłowy nie powodują same z siebie nieważności oświadczenia woli. Decydujące jest ustalenie, czy w momencie składania oświadczenia woli dana osoba była w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, oraz ustalenie, czy między tymi czynnikami zachodzi związek przyczynowy. Istnieją okresy zdrowia w przebiegu zaburzeń psychicznych, chwilowe okresy oprzytomnienia z obłędu czy delirium (łac. lucida intervalla - tzw. jasna przerwa lub przebłyski świadomości), w których czynności prawne podjęte przez osoby chore psychicznie można uznać za prawnie skuteczne.
3) W prawie polskim dopuszczalne jest, w ramach współwłasności ułamkowej żądane współwłaściciela wydzielenia mu części nieruchomości do wyłącznego korzystania, jeżeli nie sprzeciwiają się temu charakter lub rodzaj nieruchomości, albo uzasadnione interesy pozostałych współwłaścicieli. Do wydzielenia nieruchomości do wyłącznego korzystania zbędne jest sporządzanie dokumentów geodezyjnych – istotne jest tylko , aby wydzielana część została określona w sposób pozwalający na ustalenie jej w terenie. Z umowy quad usum wynikają roszczenia dotyczące zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych gruntu. Roszczenia te mogą by ć ujawnione w księdze wieczystej. Ponad to roszczenia te uzyskują skuteczność względem praw nabytych przez czynność prawną po ich ujawnieniu.
Trybun_Ludowy jest off-line  
11-07-2009, 18:21  
longer1231
Początkujący
 
Posty: 19
Domyślnie RE: Podział pomiędzy współwłaścicielami.

Słuchajcie, serdecznie dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi.
Proszę jeszcze o jedną poradę.
Chodzi o działkę siedliskową z tyłu domu, która jest współwłasnością. Można ją podzielić pionowo i poziomo. Jednak jeżeli podzieli się ją poziomo to z mojej części działki będzie konieczne wyłączenie miejsca na drogę konieczną do tej drugiej części działki, a ja się na to nie zgadzam. Drugi współwłaściciel forsuje właśnie taki podział tej działki.

Jako że byłbym w takim wypadku poszkodowany to czy mogę się na to nie zgadzać ? Jakoś to blokować ?

Dzięki i Pozdrawiam.
longer1231 jest off-line  
11-07-2009, 20:51  
Trybun_Ludowy
Użytkownik
 
Trybun_Ludowy na Forum Prawnym
 
Posty: 70
Domyślnie RE: Podział pomiędzy współwłaścicielami.

Służebność drogi koniecznej w świetle przepisów kodeksu cywilnego jest ograniczonym prawem rzeczowym, polegającym na umożliwieniu właścicielowi nieruchomości nie mającej odpowiedniego dostępu do drogi publicznej korzystanie z nieruchomości sąsiednich, które takowy dostęp posiadają. Z żądaniem takim może wystąpić właściciel/właściciele/jeden ze współwłaścicieli nieruchomości nie posiadającej odpowiedniego dostępu do drogi publicznej (art. 145 kc).. Powyższe podmioty mogą ubiegać się o ustanowienie służebności przechodzącej na każdoczesnego właściciela. Kodeks cywilny wyraźnie mówi, że wystarczającą przesłanką do wystąpienia z roszczeniem jest brak odpowiedniego dostępu do drogi publicznej. Nie jest konieczny zupełny brak dostępu. Wystarczy, że droga jest zbyt wąska, bardzo okrężna, przebiegająca w trudnym. KC stwierdza, że “jeżeli potrzeba ustanowienia drogi jest następstwem sprzedaży gruntu lub innej czynności prawnej, a między zainteresowanymi nie dojdzie do porozumienia, sąd zarządzi, o ile jest to możliwie, przeprowadzenie drogi przez grunty, które były przedmiotem tej czynności prawnej”. Jeśli zaistnieje taka sytuacja legitymowany prawnie podmiot może wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości z wnioskiem o ustanowienie służebności drogi koniecznej.
Trybun_Ludowy jest off-line  
12-07-2009, 09:48  
women
Użytkownik
 
Posty: 171
Domyślnie RE: Podział pomiędzy współwłaścicielami.

Ja mam podobny temat o wspówłasności.
Mój wniosek o dział spadku polega o przyznanie mi całej nieruchomości z spłatą na rzecz drugiego wspówłaściciela.
Jednak drugi wspówłaściciel przypuszczam że będzie wnioskował o podział nieruchomości na dwie części i napewno będzie utrudniał.
Czy mały dom jednorodzinny który ma pow. 94 m2 może być dzielony na dwie części.
Moim zdaniem powstaną koszty na biegłych geodetów.budynek nie jest przystosowany na takie podziały. Moim zdaniem nawet straci na wartości.
Nie zakładam nowego tematu bo mój temat jest bardzo zbliżony.
Bardzo proszę o odp.
Podane odpowiedzi w tym temacie były również mi pomocne.
Dziękuje bardzo.
women jest off-line  
12-07-2009, 10:12  
Posrednik-Zarzadca
Użytkownik
 
Posty: 96
Domyślnie RE: Podział pomiędzy współwłaścicielami.

Women,
tylko sąd może zasądzić przyznanie całej nieruchomości drugiemu współwłaścicielowi z jednoczesną spłatą Ciebie (tutaj może mieć znaczenie kto ma inne miejsce zamieszkania), może też podzielić działkę nie dzieląc budynku (o ile jest wystarczająco duża), być może jest możliwość wyodrębnienia dwóch lokali w budynku (trudno wykluczyć taką możliwość nie widząc planu budynku).
Jeśli nie możecie się porozumieć bez drogi sądowej, to musicie się liczyć z poniesieniem odpowiednich kosztów, również finansowych.
Posrednik-Zarzadca jest off-line  
12-07-2009, 11:29  
women
Użytkownik
 
Posty: 171
Domyślnie RE: Podział pomiędzy współwłaścicielami.

Dziękuje.
Tylko tak jest że konfliktowy wspówłaściciel nie pracuje, czyli takich dochodów na spłaty nie ma.
Blokuje nieruchomość na dzień dzisiejszy fikcyjnym samym tytułem zamieszkania.
Jest powództwo w sądzie o zachowek na moją rzecz.
Ja licze się z tym że będą wymyślane różne rzeczy.
Czyli również będzie konieczny plan budynku.
Kto taki plan budynku może mi wykonać, jakie są koszty.
Napewno będzie taka konieczność.
Proszę o dalsze wyjaśnienia.
women jest off-line  
13-07-2009, 11:11  
longer1231
Początkujący
 
Posty: 19
Domyślnie RE: Podział pomiędzy współwłaścicielami.

Trybunie Ludowy - dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi.
Jednakowoż dzieląc działkę pionowo dojazd do działki współwłaściciela będzie możliwy od drugiej strony.
Sęk w tym że moja ciotka (współwłaściciel) zrobi wszystko żeby mi zaszkodzić i wyrwać jeszcze te 6 metrów na drogę z mojej części działki. Powtórzę pytanie - czy mogę to jakoś blokować ? Przecież jestem współwłaścicielem i moja zgoda musi być chyba potrzebna. Sąd przecież zauważy że będę jesynym poszkodowanym w tej sytuacji.
longer1231 jest off-line  
18-07-2009, 22:19  
rafoso
Użytkownik
 
Posty: 162
Domyślnie RE: Podział pomiędzy współwłaścicielami.

aby wydzielić nieruchomość zabudowaną i podzielić, niezbędne będzie zaświadczenie o samodzielności lokalu,
do wniosku należy dołączyć rysunki techniczne z rzutami kondygnacji, które muszą być podpisane przez osobę z uprawnieniami budowlanymi,
takie zaświadczenie wydaje starosta, tu możesz doczytać Jak uzyskać zaświadczenie o samodzielności lokalu - Mieszkania - Gmina - Wieszjak.pl
rafoso jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Odmowa odszkodowania z OC, brak ciągłości umów pomiędzy kolejnymi wlaścicielami (odpowiedzi: 2) Zakupiłem samochód z giełdy z Niemiec, a samochód z papierami Duńskimi. Krótko po ocleniu uszkodzono mi stojący samochód na prywatnym terenie....
§ Podział działki wspólnej pomiędzy 3 rodziny- pytań kilka (odpowiedzi: 3) Witam:) Mam pytanie odnośnie podziału wspólnej działki. Otóż sytuacja wygląda tak, że jeden z sąsiadów chce podzielić działkę geodezyjnie pomiędzy...
§ sprawa sądowa o podział współwłasności pomiędzy wspówłaścicielami (odpowiedzi: 3) czy taki podział własności jest możliwy w przypadku gdy jeden ze współwłaścicieli nie wyraża chęci z uczestniczenia w takiej sprawie? dodam że...
§ problem ze współwłaścicielami (odpowiedzi: 3) Jestem wraz z 2 innymi osobami współwłaścicielem gospodarstwa - dom i budynki gospodarcze. Niestety tamte osoby uniemożliwiają mi wstęp zarówno do...
§ podział nieruchomości miedzy współwłaścicielami (odpowiedzi: 7) witam otrzymałem w spadu udział w nieruchomości na który składa się kilka budynków (procentowy udział orzeczony przez sąd ) nieruchomość posiada...
§ Problem z współwłaścicielami!!! (odpowiedzi: 5) Witam:) Mamy w rodzinie konflikt o majątek pozostawiony po dziadkach. Sprawa wygląda tak, że w 1988r. moi dziadkowie przepisali swój majątek (budynki...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:25.