Darowizna, kredyt hipoteczny - Forum Prawne

 

Darowizna, kredyt hipoteczny

Witam, nie wiem czy to dobry dział, więc jeśli nie to proszę o przeniesienie Nie mogłem znaleźć podobnego tematu więc proszę o pomoc Rodzice podarowali małżeństwu mieszkanie na które wzięli kredyt hipoteczny (bank nie został ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane


Odpowiedz
 
26-04-2016, 14:46  
sofronov
Użytkownik
 
Posty: 152
Domyślnie Darowizna, kredyt hipoteczny

Witam,
nie wiem czy to dobry dział, więc jeśli nie to proszę o przeniesienie
Nie mogłem znaleźć podobnego tematu więc proszę o pomoc

Rodzice podarowali małżeństwu mieszkanie na które wzięli kredyt hipoteczny (bank nie został poinformowany). Kredyt spłacają nadal rodzice. W późniejszym terminie zostało zakupione kolejne mieszkanie przez jednego z rodziców ale nie na jego hipotekę ale pod hipotekę pierwszej nieruchomości (zwiększając kredyt o kwotę, która już została spłacona i wydłużając termin spłaty kredytu). Czynność ta została podjęta bez wiedzy i zgody obdarowanych.
1. Czy można było tak zrobić?

Sprawę komplikuje późniejszy rozwód obdarowanych i chęć podzielenia majątku.
2.Czy obdarowani mogą jakoś dochodzić swoich praw w przypadku gdyby darczyńca nie spłacał tego zwiększonego kredytu?

3. Czy darczyńca ma możliwość ponownie zwiększyć kredyt z zabezpieczeniem na nie swojej nieruchomości do wartości wcześniej spłaconej?
sofronov jest off-line  
26-04-2016, 16:11  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Darowizna, kredyt hipoteczny

Zakładam, że w księdze wieczystej nie było podwyższenia kwoty hipoteki, inaczej byłaby potrzebna zgoda obdarowanych, jeżeli byli wpisani do księgi wieczystej. A więc:
1. kredytobiorca zawsze może zawrzeć z bankiem aneks podwyższający kwotę udzielonego kredytu,
2. tylko, jeżeli darczyńca zobowiązał się wobec obdarowanych, że bank nie będzie dochodzić swoich wierzytelności z nieruchomości; ale to odniesie skutek tylko pomiędzy darczyńcą i obdarowanym,
3. tak-patrz pkt. 1
Ogólnie, to obdarowani mieli wiedzę o obciążeniu hipotecznym nieruchomości w dacie umowy darowizny (albo mieć powinni, skoro hipoteka została wpisana do księgi wieczystej) i powinni się liczyć z tym, że wierzyciel może dochodzić wierzytelności do kwoty hipoteki.
 
26-04-2016, 16:41  
sofronov
Użytkownik
 
Posty: 152
Domyślnie RE: Darowizna, kredyt hipoteczny

a czy istnieje możliwość aby właściciel nieruchomości otrzymał informację od banku o wielkości zobowiązania pozostałego do spłaty przez darczyńcę?
sofronov jest off-line  
26-04-2016, 18:10  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Darowizna, kredyt hipoteczny

Cytat:
Napisał/a sofronov Zobacz post
a czy istnieje możliwość aby właściciel nieruchomości otrzymał informację od banku o wielkości zobowiązania pozostałego do spłaty przez darczyńcę?
To są informacje objęte tajemnicą bankową, więc tylko strona umowy kredytowej może takie informacje uzyskać.
 
26-04-2016, 21:58  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Darowizna, kredyt hipoteczny

Dłużnik rzeczowy odpowiada za zobowiązanie solidarnie z dłużnikiem. Jak najbardziej ma prawo dowiedzieć się jaka jest pozostała kwota zadłużenia, ba ma nawet prawo ją spłacić, uwalniając rzecz od zobowiązania i dochodzić tego co spłacił, lub tego co bank z jego majątku (rzeczy) wyegzekwuje od dłużnika.

Jedyną wątpliwą kwestią jest zmiana zobowiązania - od strony teoretycznej aneks jest oczywiście wyłącznie kwestią stron umowy kredytowej, z tym że w braku zgody właściciela jest to wobec niego bezskuteczne. Od strony praktycznej moim zdaniem w razie sporu bez sądu się nie obędzie.
 
27-04-2016, 08:23  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Darowizna, kredyt hipoteczny

pracuję w bankowości ładnych parę lat i pierwszy raz dowiaduję się o czymś takim Solidarnie odpowiadają za zobowiązanie kredytobiorcy, dłużnik rzeczowy odpowiada tylko z przedmiotu zabezpieczenia (tutaj: nieruchomość) i tylko do wysokości zabezpieczenia (tutaj: kwota hipoteki). Aneks do umowy kredytu to wewnętrzna sprawa banku i kredytobiorcy, a zgoda dłużnika rzeczowego ma znaczenie tylko, jeżeli z aneksem wiąże się zmiana kwoty czy waluty hipoteki i tylko o tyle ta zgoda ma znaczenie, że bez niej nie dojdzie do zmiany wpisu hipoteki w księdze wieczystej. Z dowiedzeniem się przez dłużnika rzeczowego o wysokości zadłużenia sprawa nie jest prosta dlatego, że ustawa p. bankowe wprowadza sztywne zasady zwolnienia banku z tajemnicy bankowej (art. 104 i 105 ustawy), ale z drugiej strony dłużnik rzeczowy może zwolnić się z zobowiązania spłacając zobowiązanie zabezpieczone hipoteką nawet bez zgody kredytobiorcy. Tak czy inaczej, pojawia się tu szereg komplikacji.
Tematyka zgody dłużnika rzeczowego-komentarze do art 68(4) ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
 
27-04-2016, 11:10  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Darowizna, kredyt hipoteczny

@Varg80
O czym się pierwszy raz dowiadujesz?

Przepis prawny:
Art. 366 [Solidarność dłużników] § 1. Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników).


O ograniczeniu zaspokojenia do wysokości hipoteki wspomniałem pobieżnie, wydaje mi się, że pytania i wcześniejsze odpowiedzi skupiły się na czy innym, nie było zatem sensu tego tematu rozwijać.

Cytat:
Napisał/a Varg80
2. tylko, jeżeli darczyńca zobowiązał się wobec obdarowanych, że bank nie będzie dochodzić swoich wierzytelności z nieruchomości; ale to odniesie skutek tylko pomiędzy darczyńcą i obdarowanym,
Przepis prawny:
Kc Art. 518. § 1. Osoba trzecia, która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty:

1) jeżeli płaci cudzy dług, za który jest odpowiedzialna osobiście albo pewnymi przedmiotami majątkowymi;

§ 2. W wypadkach powyższych wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia, które jest już wymagalne.


Cytat:
Napisał/a Varg80
Z dowiedzeniem się przez dłużnika rzeczowego o wysokości zadłużenia sprawa nie jest prosta dlatego, że ustawa p. bankowe wprowadza sztywne zasady zwolnienia banku z tajemnicy bankowej (art. 104 i 105 ustawy)
Jest bardzo prosta:
Przepis prawny:
Art. 354 [Sposób wykonania] § 1. Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom.
§ 2. W taki sam sposób powinien współdziałać przy wykonaniu zobowiązania wierzyciel.


Przepis prawny:
Art 104. 3. Banku nie obowiązuje, z zastrzeżeniem ust. 4, zachowanie tajemnicy
bankowej wobec osoby, której dotyczą informacje objęte tajemnicą.(...)


Pytający jako dłużnik rzeczowy ma prawo znać stan wierzytelności do której spłaty jest zobowiązany solidarnie z dłużnikiem osobistym.

Cytat:
Napisał/a Varg80
Aneks do umowy kredytu to wewnętrzna sprawa banku i kredytobiorcy, a zgoda dłużnika rzeczowego ma znaczenie tylko, jeżeli z aneksem wiąże się zmiana kwoty czy waluty hipoteki i tylko o tyle ta zgoda ma znaczenie, że bez niej nie dojdzie do zmiany wpisu hipoteki w księdze wieczystej.
To zależy od tego co jest zmieniane aneksem.

Przepis prawny:
Art. 68(4). 1. Na zmianę waluty zabezpieczonej wierzytelności oraz inne zmiany zabezpieczonej wierzytelności w drodze czynności prawnej zwiększające zakres zaspokojenia z nieruchomości obciążonej wymagana jest zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli nie jest on dłużnikiem osobistym. Oświadczenie właściciela nieruchomości powinno być złożone którejkolwiek ze stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany zabezpieczonej wierzytelności, o których mowa w ust. 1, są bezskuteczne w stosunku do właściciela nieruchomości, dopóki nie wyraził na nie zgody.


Aneksowanie umowy w celu zwiekszenia kwoty kredytu jest zmianą wierzytelności, nawet jeżeli nie jest zmieniana wysokość zabezpieczającej hipoteki.
 
27-04-2016, 12:17  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Darowizna, kredyt hipoteczny

Kub86 zapraszam do lektury komentarzy do art 68(4) ukwih dlatego, że sam przepis jest niejasny. Z punktu widzenia dłużnika rzeczowego, odpowiada on do wysokości ustanowionej hipoteki. Bez jego zgody może zostać dokonana zmiana wpisu hipoteki w części dotyczącej wysokości wierzytelności (wiem, szokujące, ale tak właśnie można robić). Dopiero, gdy zmiana wpisu dotykałaby kwoty hipoteki lub zmiany waluty na jakąkolwiek inną, wymagałoby to zgody dłużnika rzeczowego.
Zapytaj jakiegokolwiek człowieka, który zamierza spłacić cudze zobowiązanie zabezpieczone hipoteką na jego nieruchomości (albo który np. nabył nieruchomość obciążoną hipoteką, zobowiązanie zabezpieczone hipoteką zostało spłacone, ale zbywca uchyla się od doręczenia mu zgody na wykreślenie hipoteki) - zaręczam, że zdecydowana większość odpowiedziałaby, że miała kłopoty z uzyskaniem dokumentu wskazujacego kwotę zobowiązania.
Umowa kredytu jest podpisywana przez kredytobiorców, nigdy przez osobę, która jest tylko dłużnikiem rzeczowym. Rola dłużnika rzeczowego ogranicza się do podpisania zgody na ustanowienie hipoteki i ewentualnie oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Jeżeli dłużnik rzeczowy pojawia się już po ustanowieniu hipoteki, jego rola ogranicza się do "znoszenia" sytuacji, że jego nieruchomość jest obciążona hipoteką (i ewentualnie do wyrażania zgody na zmianę wpisu hipoteki lub podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji). Dłużnik rzeczowy nie jest dłużnikiem solidarnym w żadnym razie.
Art 366 k.c. nie ma tu zastosowania.
Art 518 par. 1 pkt. 1 nie rodzi sam z siebie roszczenia do domagania się dłużnika rzeczowego od banku informacji o wysokości pozostającej do spłaty wierzytelności (jeśli się mylę, popraw mnie, najlepiej jakimś OSN lub komentarzem)
Art. 104 ust. 3 nie ma zastosowania do dłużnika rzeczowego dlatego, że bank odpowiada wobec kredytobiorców, że nie ujawni INNYM osobom danych poufnych dotyczących kredytu. Dane które dotyczą dłużnika rzeczowego, to wpis hipoteki zakreślający jego odpowiedzialność.
Zmiana wierzytelności zabezpieczonej hipoteką, a zmiana kwoty/waluty hipoteki, to dwie sprawy, które nie są tożsame. Wyobraź sobie 2 sytuacje:
1. kredyt w kwocie 200 tys zł, hipoteka do kwoty 300 tys zł; podwyższenie kwoty kredytu do 250 tys zł bez zmiany kwoty/waluty hipoteki- ma to przełożenie na odpowiedzialność dłużnika rzeczowego? Podpisując umowę darowizny wiedział, że hipoteka jest do 300 tys zł i do tej wysokości może odpowiadać za zobowiązanie,
2. kredyt w kwocie 200 tys zł, hipoteka do kwoty 300 tys zł; podwyższenie kwoty kredytu do 350 tys zł bez zmiany kwoty/waluty hipoteki- ma to przełożenie na odpowiedzialność dłużnika rzeczowego? Wydaje mi się, że jest tak samo, jak w punkcie 1.

Świadomość obdarowanego powinna być taka, że:
1. nabył nieruchomość obciążoną hipoteką, ba, nabył ją bezpłatnie,
2. hipoteka zabezpiecza wierzytelności wynikające ze stosunku prawnego, na który nie ma on żadnego wpływu, o ile nie dotknie on tego, co kształtuje jego odpowiedzialność, tj. wpisu hipoteki.


Proste może się nam wydawać wszystko gdy czytamy przepis. Gdy mamy praktykę, wiedzę o orzecznictwie SN i komentarzach (tych wiarygodnych), proste staje się proste inaczej.

Ja oczywiście nie mam monopolu na prawdę, ale wklejenie suchego przepisu, o ile nie jest on jednoznaczny (a mało który przepis prawa prywatnego jest jednoznaczny) to odpowiedź merytorycznie problematyczna.
 
27-04-2016, 12:39  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Darowizna, kredyt hipoteczny

Cytat:
Napisał/a Varg80
Art 366 k.c. nie ma tu zastosowania.
Cytat:
Napisał/a III CKN 331/98 z dnia 10.09.1999
Może do tego dojść w drodze zbycia przez dłużnika osobistego nieruchomości obciążonej hipoteką, bądź też w drodze obciążenia hipoteką nieruchomości przez jej właściciela na zabezpieczenie cudzego długu. Dłużnik osobisty ponosi odpowiedzialność wobec wierzyciela z całego swojego majątku. Odpowiedzialność jego wynika ze stosunku obligacyjnego, który stał się podstawą zaciągnięcia długu. Z kolei dłużnik hipoteczny (rzeczowy) ponosi odpowiedzialność wobec wierzyciela, któremu przysługuje wierzytelność zabezpieczona hipoteką, tylko nieruchomości obciążonej hipoteką. Odpowiedzialność tego dłużnika wynika ze stosunku hipoteki. Obaj ci dłużnicy odpowiadają wobec wierzyciela na podstawie innego stosunku prawnego. Po stronie dłużnika rzeczowego oraz dłużnika osobistego zachodzi - wobec braku w ustawie przepisu, który by przewidywał solidarną odpowiedzialność tych dłużników – tzw. solidarność przypadkowa nieprawidłowa, niewłaściwa, <i>in solidum)</i> do której mają odpowiednie zastosowanie przepisy o solidarności biernej, zwłaszcza przepis <a href="/prawo/kodeks-cywilny/?n=10.09.1999&amp;is_current=True&amp;section=art: 366#art:366" title="Kodeks cywilny">art. 366</a> k.c. Problem rozliczeń (roszczeń zwrotnych) między tymi dłużnikami z reguły reguluje umowa.

Wierzyciel zatem, gdy z nadejściem terminu płatności nie otrzyma zapłaty, a dłużnik hipoteczny nie jest <i>zarazem</i> dłużnikiem osobistym, może – według swego wyboru – albo wytoczyć powództwo na podstawie stosunku hipoteki przeciw dłużnikowi hipotecznemu (temu, kto wpisany jest w księdze wieczystej jako właściciel nieruchomości, obciążonej hipoteką) o zapłatę sumy hipotecznej pod zagrożeniem egzekucji z przedmiotu hipoteki, albo wytoczyć powództwo na podstawie stosunku obligacyjnego przeciw temu, kto zaciągnął dług, albo też wytoczyć powództwo – oparte na obydwu podstawach – przeciwko dłużnikowi hipotecznemu i dłużnikowi osobistemu; w tym wypadku, odwołując się do odpowiedzialności <i>in solidum</i> po stronie pozwanej. Jeżeli zaś dłużnik hipoteczny jest zarazem dłużnikiem osobistym, wierzyciel może wytoczyć powództwo na podstawie stosunku obligacyjnego, a uzyskany wyrok można wykonać z całego majątku dłużnika.
Cytat:
Napisał/a http://orzeczenia.rzeszow.so.gov.pl/content/$N/154010000003027_VI_GC_000457_2013_Uz_2014-02-19_001
Przechodząc do zarzutu pozwanego dotyczącego wspólnej odpowiedzialności dłużnika osobistego i hipotecznego to należy na początku zaaprobować pogląd wyrażony w wyroku z dnia 6.03.1997 r., sygn. akt I CKU 78/96, w którym Sąd Najwyższy jednoznacznie stwierdził, że odpowiedzialność dłużnika osobistego z tytułu zaciągniętego kredytu i odpowiedzialność dłużnika rzeczowego, którego nieruchomość została obciążona hipoteką dla zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy, jest odpowiedzialnością in solidum ( do której stosuje się przepisy o solidarności) zaś egzekucja prowadzona w stosunku do dłużnika rzeczowego może być skierowana wyłącznie do obciążonej hipoteką nieruchomości, co powinno znaleźć wyraz w wyroku. Również w wyroku z 7.07.2005r., sygn. akt V CK 8/5 Sąd Najwyższy stwierdził, że między dłużnikiem hipotecznym ( rzeczowym), nie będącym dłużnikiem osobistym,

a dłużnikiem osobistym nawiązuje się stosunek solidarności nieprawidłowej ( in solidum) ze skutkami przewidzianymi w art. 366 § 1 kc.
Ponadto, twoje przykłady wskazują na nieodróżnianie hipoteki od wierzytelności. Dłużnik rzeczowy nie jest skarbonką, z której można wyciągnąć wartość hipoteki. Dłużnik rzeczowy opowiada za wierzytelność powstałą w wyniku określonej czynności prawnej, a hipoteka jest wyłącznie określeniem maksymalnej kwotą, do jakiej za tą wierzytelność odpowiada (i tylko z tej konkretnej rzeczy). A już mieszanie do tego poręczenia jest wyjątkowo niestosowne, w szczególności, że przepisy o poręczeniu wprost przewidują taką sytuację 879 kc ust 2.

Oczywiście, jeśli zlinkujesz jakieś orzeczenia twierdzące inaczej - chętnie przeczytam. Tak samo odnośnie komentarzy do art 68(4) ukwih.
 
27-04-2016, 13:35  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Darowizna, kredyt hipoteczny

fragment z komentarza do art 104 ustawy Prawo Bankowe Kawulskiego (z 2013 r.):
"
7. Banku nie obowiązuje zachowanie tajemnicy bankowej wobec osoby, której dotyczą informacje objęte tajemnicą (osoba ta jest nazywana beneficjetem tajemnicy bankowej). Osoba ta, z wyłączeniem wypadków określonych w Prawie bankowym, jest beneficjentem tych informacji i to ona ma prawo do decyzji, czy i komu takie informacje mogą być ujawnione. W związku z powyższym osobom trzecim (innym niż osoba, której informacje dotyczą) informacje takie mogą być ujawnione, z zastrzeżeniem wypadków określonych w art. 105, 106a i 106b pr. bank., wyłącznie gdy osoba, której informacje te dotyczą, na piśmie upoważni bank do przekazania określonych informacji wskazanej przez siebie osobie lub jednostce organizacyjnej.
W literaturze pojawiła się koncepcja wąskiego ujęcia kręgu podmiotów będących beneficjentami tajemnicy bankowej (zob. szerzej T. Czech, Beneficjent tajemnicy bankowej, Mon. Pr. Bank. 2011, nr 6, s. 93-99; dominujący w literaturze jest jednak pogląd o szerokim ujęciu beneficjenta - tak np. M. Bączyk, w: Prawo..., s. 535; B. Smykla, Prawo..., s. 343). W koncepcji tej beneficjentem tajemnicy bankowej byłby tylko klient banku, tzn. osoba, która dokonała lub zamierza dokonać z bankiem czynności bankowej. Przyjęcie takiej definicji beneficjenta tajemnicy bankowej oznaczałoby w praktyce istotne zmiany w zakresie zgody na ujawnienie informacji objętych tajemnicą bankową - wówczas wystarczyłaby jedynie zgoda klienta banku (zob. T. Czech, Beneficjent..., s. 9. Przywołana koncepcja oprócz niewątpliwych ułatwień w zakresie przestrzegania tajemnicy ma jednak swoje wady, z których główną wydaje się zbyt niski poziom ochrony innych osób lub podmiotów, których de facto dotyczą informacje objęte tą tajemnicą."

Dłużnik rzeczowy jest osobą trzecią i jego prawo do informacji o stanie kredytu jest ograniczone tajemnicą bankową i dobrą wolą kredytobiorców. Jeżeli tej woli nie ma, to zaczyna się droga przez mękę.

Odpowiedzialność solidarna i in solidum nie są takimi samymi rodzajami odpowiedzialności, do in solidum przepisy o solidarności stosuje się nie wprost, ale przez analogię.
Solidarność na gruncie umowy kredytu: wszyscy kredytobiorcy odpowiadają w całości za zobowiązanie całym swoim majątkiem.
In solidum na gruncie umowy kredytu - odpowiedzialność dłużników solidarnych jest taka sama (jest nadal solidarna), a dłużnika rzeczowego może się kształtować bardzo różnie i wyznacza ją treść wpisu hipoteki. Hipoteka może być na kwotę przewyższającą kwotę kredytu (lub równą jej) i wtedy mamy rzeczywiście zrównanie zakresu kwotowego odpowiedzialności kredytobiorców i dłużnika rzeczowego. Ale hipoteka może być na kwotę niższą niż kwota kredytu i zakresy kwotowe odpowiedzialności rozjeżdżają się.
Oczywiście dłużnik rzeczowy i tak będzie odpowiadać za całość lub część zobowiązania kredytowego, ale jego sytuacji nie można zrównywać z sytuacją kredytobiorców.
Ok, art 366 kc będzie miał zastosowanie analogiczne, moje słowa o tym, że nie ma zastosowania, są błędne.
Jeżeli uważasz, że dłużnik rzeczowy łatwo i prosto może uzyskać informację od banku o wysokości kwoty pozostającej do spłaty, zadzwoń z takim pytaniem na infolinię jakiegoś banku
Teraz końcówka:
- hipoteka wynika z wierzytelności, ja jedynie odróżniam zmiany wierzytelności wpływające na hipotekę i nie wypływające na hipotekę
- dłużnik rzeczowy owszem może być skarbonką, z której bank może otrzymać maksymalnie tyle, ile wynosi kwota hipoteki,
- słowo poręczenie padło dotychczas tylko raz, w twoim akurat poście.
Porównywanie poręczenia do odpowiedzialności dłużnika rzeczowego to jak porównanie krzesła i krzesła elektrycznego.
W temacie komentarzy, zajrzyj do komentarza Czecha do art 68(4) ukwih, on tam bardzo dobrze wyjaśnia brzmienie przepisu. Na marginesie, jest to świetny autor z zakresu ksiąg wieczystych.
 
27-04-2016, 16:16  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Darowizna, kredyt hipoteczny

Cytat:
W literaturze pojawiła się koncepcja wąskiego ujęcia kręgu podmiotów będących beneficjentami tajemnicy bankowej (zob. szerzej T. Czech, Beneficjent tajemnicy bankowej, Mon. Pr. Bank. 2011, nr 6, s. 93-99; dominujący w literaturze jest jednak pogląd o szerokim ujęciu beneficjenta - tak np. M. Bączyk, w: Prawo..., s. 535; B. Smykla, Prawo..., s. 343). W koncepcji tej [wąskiego ujęcia - przyp. kub86] beneficjentem tajemnicy bankowej byłby tylko klient banku, tzn.
Nawet z Twojego cytatu wprost wynika, że dominującym poglądem w literaturze jest, że beneficjentem jest nie tylko klient banku.

Cytat:
Odpowiedzialność solidarna i in solidum nie są takimi samymi rodzajami odpowiedzialności, do in solidum przepisy o solidarności stosuje się nie wprost, ale przez analogię.
Możemy oczywiście kłócić się kto co napisał i jak to nazwał, nie widzę w tym jednak większego sensu, gdyż od strony praktycznej skutki są oceniane podobnie. Jak sam zauważasz, wierzyciel może dochodzić spłaty od dłużnika rzeczowego a dłużnik może spłacić cały dług, czyli także ponad jego zobowiązanie wynikające z hipoteki. Uniwersalnych reguł na następujące po tym rozliczenie pomiędzy dłużnikami w przypadku solidarności niewłaściwej nie ma, w tym konkretnym przypadku należy wskazać (ponownie) art 518 kc.

Pozostaje kwestia interpretacji art 68(4) ukwih. Być może wypowie się jeszcze ktoś inny.

EDIT: Przeglądając dostępne fragmenty Hipoteka. Komentarz, Tomasz Czech, 978-83-7620-828-2 można przeczytać, między innymi:

Cytat:
Jeżeli dochodzi do przejścia nieruchomości lub hipoteki na inną osobę, osoba ta staje się automatycznie stroną wspomnianych relacji, a* poprzedni właściciel lub wierzyciel (administrator) traci prawa i*obowiązki z*tego tytułu. Do omawianych relacji w*drodze analogii można stosować przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące stosunków obligacyjnych (część ogólna zobowiązań – art.*353 i*n. k.c.; por. P. Machnikowski, w: System prawa prywatnego, t. 3, s.*62; S. Wójcik, Stosowanie…,s.*327 i*n.).
(...)
Jeżeli spłaty dokonuje właściciel będący osobą trzecią, z* mocy prawa nabywa on zabezpieczoną wierzytelność wobec dłużnika osobistego (art.*518 §*1 pkt 1 k.c.). Zob. też komentarz do art.*79, tezy 69 i*n.
Czyli również potwierdza się, że należy stosować wobec wierzyciela art 354 kc, a także o nabyciu wierzytelności.
 
27-04-2016, 16:40  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Darowizna, kredyt hipoteczny

no to ja Ci piszę, że banki kierują się wąskim ujęciem beneficjenta dlatego, że naruszenie tajemnicy bankowej jest dla banków bardzo bolesne. Wytłumacz pracownikowi i jego przełożonemu, że w piśmiennictwie są wahania czy ujęcie powinno być wąskie czy szerokie. Da się wysłać wiadomość z załącznikiem? Wysłałbym Ci fragment komentarza
 
27-04-2016, 16:49  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Darowizna, kredyt hipoteczny

Na to, że strony robią co tylko mogą, w szczególności z wygody, nie potrzebuję żadnego wytłumaczenia . To jest oczywiste samo przez się. Mnie i zapewne pytającego interesują oba poglądy, a w szczególności dominujący.

Komentarza nie musisz wysyłać, przejdę się w wolnej chwili do biblioteki, dokształcę się a co tam .

EDIT: Z komentarza do projektu nowelizacji:

Cytat:
Napisał/a http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/projekty/1562_p.htm
Odmienne rozwiązanie niż w przypadku zastąpienia zabezpieczonej wierzytelności inną przyjęto w art. 684 u.k.w.h. w odniesieniu do innych zmian dotyczących treści zabezpieczonej wierzytelności. Strony stosunku prawnego, z którego wynika zabezpieczona wierzytelność, mogą bowiem dokonywać zmian dotyczących tej wierzytelności, które mogą jednak godzić w interesy właściciela nieruchomości niebędącego dłużnikiem osobistym. Dotyczy to zmiany waluty zabezpieczonej wierzytelności (bez zmiany waluty hipoteki), gdyż może ona prowadzić – na skutek ruchu kursów walut obcych – do zwiększenia wysokości wierzytelności hipotecznej oraz innych zmian zwiększających zakres odpowiedzialności właściciela (np. podwyższenia odsetek czy podwyższenia wysokości wierzytelności, tzw. kapitału). Z tego powodu w projekcie przewidziano w tych przypadkach wymóg zgody właściciela obciążonej nieruchomości (por. także art. 879 § 2 K.c. dotyczący poręczenia). Ponieważ zmiany te nie stanowią zmiany treści hipoteki, nie ma tutaj zastosowania art. 248 § 1 K.c. in fine, z którego wynika wymóg konstytutywnego wpisu wspomnianych zmian do księgi wieczystej. Na mocy projektowanego art. 684 u.k.w.h. do skuteczności tych zmian będzie wymagana pisemna zgoda właściciela nieruchomości. Do chwili udzielenia takiej zgody zmiany te nie będą skuteczne wobec właściciela nieruchomości, niebędącego dłużnikiem osobistym. Gdyby zmiana waluty zabezpieczonej wierzytelności lub inne zmiany dotyczące treści tej wierzytelności miały być połączone ze zmienioną wysokością sumy hipoteki, to do skuteczności takiej zmiany nadal byłoby konieczne zawarcie umowy zmieniającej treść hipoteki oraz dokonanie wpisu w księdze wieczystej. Zgodnie z art. 248 § 2 K.c. zmiana wierzytelności hipotecznej połączona z podwyższeniem sumy hipoteki określonej we wpisie wymaga także zgody innych osób, którym przysługują prawa z pierwszeństwem równym lub niższym od hipoteki.
Teraz wypadałoby tylko znaleźć potwierdzenie w doktrynie, że ustawodawca nie zrobił głupoty, ale powyższy komentarz potwierdza to co napisałem wcześniej - zmiana wierzytelności wymaga zgody właściciela nieruchomości obciążonej. I znów ponownie, strona praktyczna rozwiązania ewentualnego sporu będzie zapewne wymagała sądu.
 
27-04-2016, 20:34  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Darowizna, kredyt hipoteczny

Nadal odsyłam do Czecha Uzasadnienie nowelizacji i sama nowelizacja były jednym wielkim nieporozumieniem. Gdy 20 lutego 2011 miała wejść w życie ta cała "rewolucyjna" zmiana w hipotece, argumentowano np. że jedna hipoteka przyczyni się do zmniejszenia kosztów. Wiadomo, że przed w/w datą można było wierzytelność zabezpieczyć trojako:
- tylko hipoteką zwykłą albo kaucyjną,
- dwoma hipotekami: zwykłą i kaucyjną.
Ewentualna różnica 200 zł -wszystko super, tylko w razie wpisu "wyżej" innej hipoteki umownej nowy wierzyciel musi się zabezpieczyć wpisem roszczenia o przeniesienie na opróżnione miejsce hipoteczne, więc są nowe koszty, później w wielu sądach musi składać wniosek o "realizację" tego roszczenia, gdy hipoteka "wyżej" zostanie wykreślona,więc znów są koszty. Jedyne co wyszło w nowelizacji, to możliwość zabezpieczenia jedną hipoteką kilku wierzytelności. Ok, tutaj może rzeczywiście będą jakieś mniejsze koszty. Opróżnione miejsce hipoteczne - pole do nadużyć dla cwaniaków, wiele wadliwie wpisanych hipotek (początkowo po nowelizacji sądy w wielu przypadkach nie wiedziały jak się zachować), niedograne pomiędzy ukwih i kc przepisy o zamianie pierwszeństwa hipotek... i kilka innych bubli. Czyste szaleństwo Odbiegam od głównego wątku, ale przypomniało mi się, gdy czytałem zamieszczony przez Ciebie fragment uzasadnienia. Musiałem to z siebie wyrzucić
 
27-04-2016, 21:15  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Darowizna, kredyt hipoteczny

Rozumiem - dlatego też napisałem, że intencje ustawodawcy nie zawsze się sprawdzają.
 
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Darowizna - kredyt hipoteczny 50/50 ? (odpowiedzi: 1) Witam, Panowie i Panie, mam takie szybkie pytanie, kupujemy z dziewczyną mieszkanie (już jest zadatkowane), oczywiście pojawił się jakiś problem...
§ Darowizna a kredyt hipoteczny. (odpowiedzi: 5) Witam! Mam pytanie, które dla niektórych osób wyda się banalne, ale ja chciałbym uzyskać na nie odpowiedź. Mam nadzieję, że znajdzie się ktoś, kto mi...
§ kredyt hipoteczny a darowizna (odpowiedzi: 9) Witam! Mam pytanie... mój tata wziął kredyt jakieś 6 lat temu na mieszkanie... zabezpieczeniem tego kredytu było gospodarstwo rolne składające się z...
§ darowizna a kredyt hipoteczny (odpowiedzi: 2) Witam, Kupiłem dom na kredyt jakiś czas temu dom (jako kawaler). Chciałbym spisać akt darowizny z prawem do 1/3 własności dla mojej...
§ Darowizna a kredyt hipoteczny (odpowiedzi: 10) Witam, mam pytanie. Może ktos miał podobny problem. Czy matka może przepisać cześć domu (dokładnie chodzi o garaż z przeznaczeniem na część...
§ darowizna a kredyt hipoteczny (odpowiedzi: 1) Mam pytanie. Moja partnerka otrzymała spadek : mieszkanie ,po połowie z bratem. Czy Ona może mi przekazać w formie darowizny swoją część ?....


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.