Wydanie warunków zabudowy bez oceny oddziaływania na środowisko - Forum Prawne

 

Wydanie warunków zabudowy bez oceny oddziaływania na środowisko

Za moim domem deweloper nabył duży teren około 24 hektarów. Są to pola, tereny rolne na skraju miasta. Nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Pierwsza działka na powierzchnię 5ha. Deweloper wystąpił o warunki zabudowy ale ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane


Odpowiedz
 
06-11-2018, 07:36  
woski
Użytkownik
 
Posty: 36
Domyślnie Wydanie warunków zabudowy bez oceny oddziaływania na środowisko

Za moim domem deweloper nabył duży teren około 24 hektarów. Są to pola, tereny rolne na skraju miasta. Nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Pierwsza działka na powierzchnię 5ha. Deweloper wystąpił o warunki zabudowy ale dostał odmowę z uwagi na brak oceny oddziaływania na środowisko.
Teraz kilka spółek wystąpiło o warunki zabudowy na części działki poniżej 2ha, a 2ha to obszar powyżej którego obowiązkowe jest uzyskanie oceny oddziaływania na środowisko. TO OCZYWISTE OBEJŚĆIE PRAWA.

Czy są jakiej interpretacje prawne, wyroki NSA czy SN pokazujące, że tak prawa nie można omijać i deweloper powinien zrobić ocenę oddziaływania na środowisko dla swojego terenu a nie występować przez formalnie obce spółki o warunki zabudowy na części terenu? Co powinienem zrobić?
woski jest off-line  
07-11-2018, 06:52  
rentier1
Stały bywalec
 
Posty: 1.203
Domyślnie RE: Wydanie warunków zabudowy bez oceny oddziaływania na środowisko

Cytat:
Napisał/a woski Zobacz post
Co powinienem zrobić?
Na tym etapie prawdopodobnie nic. Prawdopodobnie, bo nie wiem jak zareagowałoby SKO, na odwołanie od decyzji WZ, złożone przez sąsiadów. SN uznał, że sąsiad, jeśli nie jest stroną i niema interesu prawnego, to w sprawie WZ " nie ma nic do powiedzenia ". Odpuściłbym oddziaływanie na środowisko, a skoncentrowałbym się na braku mpzp. Decyzja o warunkach zabudowy dopuszczająca realizację obiektów, nie związanych z prod. rolniczą na gruntach rolnych, wydana zostanie z obejściem prawa i rażącym naruszeniem przepisów, choćby ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Co prawda deweloper może wystąpić o opracowanie i uchwalenie mpzp dla tego terenu, ale wtedy jako sąsiad będziesz mógł niestety zająć skutecznie stanowisko.
Grunty można wykorzystywać tylko zgodnie z przeznaczeniem w mpzp albo w dotychczasowy sposób. Zmiany przeznaczenia można dokonać tylko w mpzp.
rentier1 jest off-line  
07-11-2018, 09:41  
woski
Użytkownik
 
Posty: 36
Domyślnie

Jestem sasiadem graniczącym z terenem mającym być objętym WZ. Urząd miasta uznał mnie za stronę i zawiadomił. CZy w tej sytuacji mogę coś zrobić?
woski jest off-line  
07-11-2018, 17:20  
rentier1
Stały bywalec
 
Posty: 1.203
Domyślnie RE: Wydanie warunków zabudowy bez oceny oddziaływania na środowisko

Naczelny Sąd Administracyjny - 17 stycznia 2017 r. sygn. akt II OSK 1048/15
rentier1 jest off-line  
07-11-2018, 18:53  
woski
Użytkownik
 
Posty: 36
Domyślnie RE: Wydanie warunków zabudowy bez oceny oddziaływania na środowisko

To jest inny stan prawny.
Jestem stroną.

Moje pytanie:

W jaki sposób zaskarżyć obejście prawa polegające na występowaniu przez dewelopera o zabudowę poniżej 2ha i unikaniu decyzji o oddziaływaniu na środowisko? On chce zabudować 24 hektary w ten sposób. Kawałek po kawałku
woski jest off-line  
08-11-2018, 08:32  
Łukasz_SM
Stały bywalec
 
Posty: 1.275
Domyślnie RE: Wydanie warunków zabudowy bez oceny oddziaływania na środowisko

Ale tu nie ma obejścia prawa, tylko działanie zgodnie z prawem. Jeżeli inwestor wystąpi o kolejne decyzje o warunkach zabudowy będzie można spróbować podciągnąć to pod paragraf 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, aby zsumować oddziaływanie na środowisko. Aczkolwiek problematyczne może być uznanie, że będzie to przedsięwzięcie tego samego rodzaju znajdujące się na terenie jednego zakładu lub obiektu .
Łukasz_SM jest off-line  
08-11-2018, 21:58  
rentier1
Stały bywalec
 
Posty: 1.203
Domyślnie RE: Wydanie warunków zabudowy bez oceny oddziaływania na środowisko

Cytat:
Napisał/a Łukasz_SM Zobacz post
tu nie ma obejścia prawa
Cytat:
Napisał/a woski Zobacz post
tereny rolne na skraju miasta. Nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla tego terenu dla inwestycji innych niż związane z produkcją rolną, jest właśnie obejściem przepisów prawa z rażącym ich naruszeniem. Grunty można wykorzystać zgodnie z ich przeznaczeniem w mpzp, a w sytuacji braku mpzp zgodnie z dotychczasowym wykorzystaniem. Organ I instancji może wydać WZ tylko na budowę zagrodową ( tzn związaną z prod. rolną ). W innych przypadkach, na wniosek i koszt zainteresowanego wszczyna postępowanie, którego finałem jest uchwalenie mpzp. Na każdym etapie tego postępowania każdy może zgłaszać wnioski i zastrzeżenia.
Cytat:
Napisał/a Łukasz_SM Zobacz post
W jaki sposób zaskarżyć obejście prawa
Nie znam w tej sytuacji skutecznego sposobu przeciwdziałania zapędom dewelopera, na etapie postępowania w sprawie WZ, jeśli organ administracji samorządowej I stopnia nie zna przepisów lub albo "czymś zmotywowany" świadomie wydaje WZ, które w obiegu prawnym są świstkiem papieru z jego pieczątką i podpisem, wprowadzającym w błąd inne organy biorące udział w procesie inwestycyjnym, w tym wydział architektury i budownictwa. NSA potwierdził, że wszystkie decyzje, które wydane zostały w oparciu o wyżej opisane WZ są również nieważne.
rentier1 jest off-line  
08-11-2018, 23:01  
woski
Użytkownik
 
Posty: 36
Domyślnie

Poprosze o numery sygnatur orzeczeń NSA w tym zakresie.
woski jest off-line  
08-11-2018, 23:19  
rentier1
Stały bywalec
 
Posty: 1.203
Domyślnie RE: Wydanie warunków zabudowy bez oceny oddziaływania na środowisko

Życie nie jest takie łatwe. Zasygnalizowałem czego szukać. Wujek Google da odpowiedź na wszystkie pytania darmo.
rentier1 jest off-line  
09-11-2018, 00:21  
honefoss
Przyjaciel forum
 
Posty: 4.705
Domyślnie RE: Wydanie warunków zabudowy bez oceny oddziaływania na środowisko

Cytat:
Napisał/a woski Zobacz post
Poprosze o numery sygnatur orzeczeń NSA w tym zakresie.
Nie wszystko co ludzie piszą na forum to prawda. Nie dostaniesz tych sygnatur, bo takie orzeczenia nie istnieją
honefoss jest off-line  
09-11-2018, 06:39  
rentier1
Stały bywalec
 
Posty: 1.203
Domyślnie RE: Wydanie warunków zabudowy bez oceny oddziaływania na środowisko

Cytat:
Napisał/a honefoss Zobacz post
takie orzeczenia nie istnieją
Nie do końca prawda. -" Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 stycznia 2017 roku o sygn. akt II OSK 1048/15 rozstrzygnął kwestię dotyczącą ustalenia warunków zabudowy jako etapu wstępnego realizacji inwestycji.
W przedmiotowej sprawie odmówiono uchylenia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo-biurowo-handlowego o powierzchni sprzedaży poniżej 2.000 m2 z dwiema kondygnacjami zarzucając wnioskodawcom, iż nie posiadają statusu strony postępowania w rozumieniu art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej jako: K.p.a.):

„Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Na decyzję o odmowie uchylenia decyzji o warunkach zabudowy wniesiono środek zaskarżenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego uzasadniając m.in., że niedopuszczalne jest ograniczanie liczby stron postępowania, szczególnie w przypadku dużych inwestycji w zabudowie miejskiej, albowiem wywierają one wpływ również na nieruchomości niegraniczące z nimi bezpośrednio.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji, a sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (dalej jako: WSA).

WSA w wyroku wskazał, że realizacja planowanej inwestycji ze względu na jej rozmiar i gabaryty (dwie kondygnacje podziemne) znacząco wpłynie na sąsiadujące nieruchomości, w tym również na nieruchomości znajdujące się w pobliżu. Zdaniem WSA realizacja inwestycji może doprowadzić do ograniczenia możliwości korzystania z pobliskich nieruchomości, w szczególności z ich zagospodarowania lub zabudowy, obniżenia wartości nieruchomości, zwiększenia hałasu, zanieczyszczeń, ograniczenia dostępu do światła.

Naczelny Sąd Administracyjny (dalej jako: NSA) w wyroku z 17 stycznia 2017 roku podkreślił, iż etapem wstępnym realizacji inwestycji jest ustalenie warunków zabudowy, które stwierdza, czy planowana inwestycja może być realizowana na danym obszarze, z uwzględnieniem przepisów szczególnych określających sposób zagospodarowania terenu i porządek urbanistyczny, dlatego też niedopuszczalne i przedwczesne na tym etapie są zarzuty nawiązujące do ograniczenia dostępu do światła, zwiększonego poziomu hałasu i zanieczyszczeń, obniżenia wartości sąsiednich nieruchomości.
Jednocześnie NSA zaznaczył, że wskazane zarzuty mogą być podniesione dopiero na etapie postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę ".- (na zasadzie kopiuj wklej, więc co do słowa z blogu prawniczego).
rentier1 jest off-line  
09-11-2018, 08:09  
woski
Użytkownik
 
Posty: 36
Domyślnie RE: Wydanie warunków zabudowy bez oceny oddziaływania na środowisko

To orzeczenie nie jest na temat. Inny stan prawny i nie dotyczy zagadnień ochrony środowiska
woski jest off-line  
09-11-2018, 08:22  
Łukasz_SM
Stały bywalec
 
Posty: 1.275
Domyślnie RE: Wydanie warunków zabudowy bez oceny oddziaływania na środowisko

Akurat planowanie przestrzenne nie jest moją domeną, ale skąd bierzesz tezy takie jak poniższa??
Cytat:
Napisał/a rentier1 Zobacz post
Grunty można wykorzystać zgodnie z ich przeznaczeniem w mpzp, a w sytuacji braku mpzp zgodnie z dotychczasowym wykorzystaniem. Organ I instancji może wydać WZ tylko na budowę zagrodową ( tzn związaną z prod. rolną ). W innych przypadkach, na wniosek i koszt zainteresowanego wszczyna postępowanie, którego finałem jest uchwalenie mpzp.
Czytając dość pobieżnie ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym można znaleźc zapisy:

Art. 4 ust. 2 W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Art. 59 ust. 1 Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, z zastrzeżeniem art. 50 ust. 1 i art. 86, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. Przepis art. 50 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Coś przeoczyłem?? Mieszkam na terenie gminy, gdzie jakieś 10% jest objęte mpzp. Naprawdę większość decyzji o warunkach zabudowy wydanych jest z rażącym naruszeniem prawa??
Łukasz_SM jest off-line  
09-11-2018, 08:38  
honefoss
Przyjaciel forum
 
Posty: 4.705
Domyślnie RE: Wydanie warunków zabudowy bez oceny oddziaływania na środowisko

Cytat:
Napisał/a rentier1 Zobacz post
Nie do końca prawda. -" Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 stycznia 2017 roku o sygn. akt II OSK 1048/15 .
A co to ma do rzeczy? Miałeś podać orzeczenia dowodzące tej twojej tezy:

Cytat:
"Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla tego terenu dla inwestycji innych niż związane z produkcją rolną, jest właśnie obejściem przepisów prawa z rażącym ich naruszeniem. Grunty można wykorzystać zgodnie z ich przeznaczeniem w mpzp, a w sytuacji braku mpzp zgodnie z dotychczasowym wykorzystaniem. Organ I instancji może wydać WZ tylko na budowę zagrodową ( tzn związaną z prod. rolną ). W innych przypadkach, na wniosek i koszt zainteresowanego wszczyna postępowanie, którego finałem jest uchwalenie mpzp. Na każdym etapie tego postępowania każdy może zgłaszać wnioski i zastrzeżenia."
Ta teza jest w oczywisty sposób nieprawdziwa i nie jesteś w stanie podać żadnych orzeczeń które potwierdzają jej słuszność. Dla jasności - pisząc to nie oczekuję polemiki ani nawet odpowiedzi, znam twoje wypowiedzi z innych wątków, znam ich wartość merytoryczną więc odzywam się tylko po to, by ktoś przypadkiem nie potraktował tych opowieści dziwnej treści na poważnie.
honefoss jest off-line  
09-11-2018, 22:35  
rentier1
Stały bywalec
 
Posty: 1.203
Domyślnie RE: Wydanie warunków zabudowy bez oceny oddziaływania na środowisko

Cytat:
Napisał/a Łukasz_SM Zobacz post
skąd bierzesz tezy takie jak poniższa??
Cytat:
Napisał/a Łukasz_SM Zobacz post
Czytając dość pobieżnie ustawę
Właśnie z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, czytając nie "dość pobieżnie" można znaleźć również zapis Art. 4 ust. 1 Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. I zadać sobie trochę trudu by prawidłowo zrozumieć różnicę pomiędzy " ustaleniem przeznaczenia terenu " w mpzp, a " określeniem sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy " w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania.
Ustalanie, w tym zmiana ( art. 4 ust. 1 ) - konstytutywny charakter mpzp - aktu prawa miejscowego,
Określenie sposobu ( art. 4 ust. 2 )- odtwórczy charakter pisma informacyjnego, nie wiadomo dlaczego nazwanego decyzją.
Cytat:
Napisał/a Łukasz_SM Zobacz post
Coś przeoczyłem??
Jeżeli pozostałe 90 % gruntów w gminie to grunty rolne, a wydano WZ dla budowy obiektów nie związanych z produkcją rolniczą, to tak.
Cytat:
Napisał/a honefoss Zobacz post
treści na poważnie.
Cytat:
Napisał/a honefoss Zobacz post
Nie, jego problem skutecznie rozwiąże uzyskanie warunków zabudowy. Na ich podstawie będzie mógł wydzielić działki takie jakie chce a następnie je zabudować albo sprzedać jako budowlane. A tylko o to przecież chodzi.
__________________
Nie wszystko co dozwolone jest uczciwe.
No właśnie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 24 listopada 2011 r., IV SA/Po 573/11wprost uznał, iż "zmiana przeznaczenia gruntu rolnego na cele nierolnicze dokonana w inny sposób niż w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stanowi rażące naruszenie art. 7 ustawy z 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dodam, że art. 4 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu też.
rentier1 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Wydanie warunków zabudowy. (odpowiedzi: 7) Witam!! Bardzo proszę o pomoc! razem z żoną zamierzamy kupić działkę. na dzien dzisiejszy jest to działka rolna dość dużych rozmiarów. oczywiście...
§ Wydanie warunków zabudowy (odpowiedzi: 7) Pod koniec stycznia br. złożyłem wniosek o warunki zabudowy. 24 lutego UM wystosował do mnie pismo o uzupełnienie o uzupełnienie wniosku (umowa na...
§ Ocena oddziaływania na środowisko (odpowiedzi: 10) Sprawa wygląda tak - człowiek złożył wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji zmieniającej charakter dotychczasowej działalności z...
§ raport oddziaływania na środowisko (odpowiedzi: 3) Czy urzędnik gminy (nie zyczliwy) musi sie skontaktowac z firmą wykonującą raporty oddziaływania na środowisko w celu zapytania sie o zezwolenie na...
§ Nowa ustawa o ocenach oddziaływania na środowisko (odpowiedzi: 1) Czy ktoś z was widział już projekt nowej ustawy o uprawnieniach społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:27.