klauzule niedozwolone w umowie deweloperskiej / akcie notarialnym - Forum Prawne

 

klauzule niedozwolone w umowie deweloperskiej / akcie notarialnym

Dzień dobry, negocjuję z deweloperem zapisy w akcie notarialnym. Wg mnie te dwa zapisy można określić jako tożsame z klauzulami niedozwolonymi: Cytat: 1. Rozpoczęcie robót w ramach Inwestycji o charakterze przygotowawczym nastąpiło w dniu 09.09.2013 ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane


Odpowiedz
 
10-01-2019, 08:53  
anylady
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie klauzule niedozwolone w umowie deweloperskiej / akcie notarialnym

Dzień dobry,
negocjuję z deweloperem zapisy w akcie notarialnym.
Wg mnie te dwa zapisy można określić jako tożsame z klauzulami niedozwolonymi:

Cytat:
1. Rozpoczęcie robót w ramach Inwestycji o charakterze przygotowawczym nastąpiło w dniu 09.09.2013 roku, natomiast rozpoczęcie robót w zakresie budowy Budynków nastąpiło w dniu 26.09.2018 roku. Planowany Dzień Zakończenia Budowy to 30.06.2020 roku.
2. Deweloper będzie uprawniony do zmiany Dnia Zakończenia Budowy:
a) jeżeli Nabywca opóźni się z wpłatą którejkolwiek raty Ceny - o czas opóźnienia wpłaty, przy czym Deweloper nie traci możliwości dochodzenia innych roszczeń przysługujących mu w takim przypadku na mocy niniejszej Umowy lub przepisów prawa, w szczególności do żądania zapłaty odsetek ustawowych za czas opóźnienia;
b) innych przyczyn leżących po stronie Nabywcy, uniemożliwiających bądź utrudniających wykonanie robót w przewidzianym terminie – o czas trwania tych przeszkód;
c) w razie zaistnienia siły wyższej, zmian przepisów prawnych lub wydania decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądów, uniemożliwiających, istotnie utrudniających lub wstrzymujących prowadzenie prac budowlanych, jeśli wydanie powyższych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądów zostało spowodowane działaniami osób trzecich lub Nabywcy niezależnych od Dewelopera i z przyczyn nie leżących po stronie Dewelopera - o czas trwania tych przeszkód;
d) w razie wystąpienia w trakcie prowadzenia robót budowlanych konieczności wykonania dodatkowych robót, których w chwili podpisywania niniejszej Umowy nie można było przewidzieć, chyba że nie zachowano należytej staranności – o czas wykonywania tych robót;
3. Opóźnienia w zawarciu Umowy Przyrzeczonej powstałe z przyczyn, o których mowa w § 7.2 powyżej, nie będą skutkować powstaniem po stronie Dewelopera odpowiedzialności odszkodowawczej, a w szczególności obowiązku zapłaty kary umownej lub jakichkolwiek kwot na rzecz Nabywcy.
Zapis ten może być tożsamy z zapisem wpisanym do rejestru klauzul niedozwolonych: Sygn. akt XVII AmC 126/05, numer wpisu 1382:

Cytat:
" Termin, o którym mowa w ust. 1 może ulec przesunięciu tylko na skutek okoliczności zewnętrznych, na które Edbud, pomimo zachowania należytej staranności nie ma wpływu, a w szczególności: siły wyższej, działań organów administracji samorządowej i państwowej oraz podmiotów, od których zależy możliwość prowadzenia robót budowlanych, a w szczególności dostawców mediów i urządzeń infrastruktury technicznej, związanych z EDBUD-em stosownymi porozumieniami lub umowami, warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych, wystąpienia w trakcie prowadzenia robót budowlanych konieczności wykonania dodatkowych robót, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, których w chwili podpisywania niniejszej umowy nie można było przewidzieć."
jak również:
Cytat:
zarząd Nieruchomością Wspólną zostanie początkowo powierzony wybranemu przez Dewelopera lub Dewelopera i właścicieli, odnośnie których do tego czasu nastąpi przeniesie prawa własności lokali - Zarządcy bądź też będzie wykonywany przez Dewelopera, przy czym wynagrodzenie z tytułu wykonywania tego zarządu będzie odpowiadało stawkom rynkowym. Podmiot sprawujący zarząd Nieruchomością Wspólną będzie dalej zwany „Zarządcą”. Zarządcy na podobnych zasadach zostanie powierzony również zarząd Halą Garażową.
Zapis ten może być tożsamy z zapisem wpisanym do rejestru klauzul niedozwolonych: Sygn. akt XVII AmC 107/07, numer wpisu 1480:

Cytat:
„ Kupujący wyraża zgodę na to, aby Zarząd nieruchomością wspólną m.in. Budynkiem, powierzony był do 31.12.2012 r. TBS Południe Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie albo innej osobie prawnej lub fizycznej, wskazanej przez Activ Investment.”
Oczywiście deweloper ręce umywa, to znaczy nie ma najmniejszego zamiaru zmienić powyższym zapisów. Co byście radzili w tej sprawie?
anylady jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Klauzule niedozwolone w umowie kredytu hipotecznego (odpowiedzi: 1) Szanowni Państwo, Chciałabym aby ktoś z Was wyjaśnił mi o co chodzi z tymi klauzulami niedozwolonymi w umowach o kredyt hipoteczny. Wiem, że w...
§ Klauzule w akcie notarialnym (odpowiedzi: 5) Mój ojciec nosi się z zamiarem dokonania darowizny mieszkania na mnie i siostrę. Mieszkanie jest własnościowe, ma założoną k.w. , nie obciążone...
§ Klauzule niedozwolone w umowie o dzieło (odpowiedzi: 1) Witam, Jak wygląda sprawa klauzul niedozwolonych w umowie o dzieło między spółką a osobą fizyczną? Czy jest to odpowiednia sprawa dla UOKiK czy może...
§ Klauzule niedozwolone w umowie (odpowiedzi: 12) Zwracam sie z prośbą o pomoc.Zawarłem z pośrednikiem nieruchomości umowę w której są klauzule niedozwolone Numer wpisu: 1662 Data wpisu:...
§ Klauzule niedozwolone w akcie notarialnym (odpowiedzi: 2) Witam, Kupiłem w 2009 roku mieszkanie od dewelopera. Umowa przedwstępna zawarta została w formie aktu notarialnego. Za mieszkanie zapłaciłem,...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:13.