Wydział Architektury zatwierdziił projekt budowlany niezgodny z obowiązującym prawem - Forum Prawne

 

Wydział Architektury zatwierdziił projekt budowlany niezgodny z obowiązującym prawem

Projekt budowlany dotyczy wymiany i przebudowy instalacji gazowej w kamienicy z1939r zgodnie z którym moje mieszkanie zostało odłączone od sieci gazowej..Inwestorem i stroną postępowania jest wspólnota mieszkaniowa. Ja nie jestem stroną, choć moje mieszkanie jest ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane


Zamknięty temat
 
08-04-2019, 10:34  
pawelec47
Użytkownik
 
Posty: 47
Domyślnie Wydział Architektury zatwierdziił projekt budowlany niezgodny z obowiązującym prawem

Projekt budowlany dotyczy wymiany i przebudowy instalacji gazowej w kamienicy z1939r zgodnie z którym moje mieszkanie zostało odłączone od sieci gazowej..Inwestorem i stroną postępowania jest wspólnota mieszkaniowa. Ja nie jestem stroną, choć moje mieszkanie jest wlasnością prywatną i jako takie oraz jego nienaruszalność jest chroniona przepisami Konstytucji.CO mam robić? czy wystąpićdo wydziału arch. o zmianę decyzji w części dotyczącej mojego mieszkania?Instalacja gazowa w kamienicy została już wymieniona i funkcjonuje już nowa,tylko ja nie mam dostępu do gazu co robiić?
pawelec47 jest off-line  
08-04-2019, 20:48  
wostal
Użytkownik
 
Posty: 177
Domyślnie RE: Wydział Architektury zatwierdziił projekt budowlany niezgodny z obowiązującym pr

Na czym pańskim zdaniem polega niezgodność z prawem, proszę wskazać naruszony przepis.
wostal jest off-line  
18-04-2019, 10:37  
pawelec47
Użytkownik
 
Posty: 47
Domyślnie RE: Wydział Architektury zatwierdziił projekt budowlany niezgodny z obowiązującym pr

Na naruszeniu art.2 Rozporządzenia w/s WT budynków z 2002r przez zastosowanie przepisów Rozporządzenia dotyczących min.kubatury kuchni 8m3 i wysokości 2,20m poza określonym w art.2 zakresem ich stosowania w w budynkach projektowanych,nowowybudowanych i przebudowywanych oraz do urządzeń budowlanych w tych budynkach. Zastosowanie tych przepisów wstecz/ tak jakby nie było zasady lex retro non agit/ w kamienicy z 1929 roku jest absurdalne i niczemu nie służy. W każdym mieście są tysiące mieszkań ,których kuchnie nie spełniają norm z 2002r i mimo to funkcjonuje tam instalacja gazowa. Dlatego jest wyrok NSA z 4marca 2015r ograniczający zakres stosowania tych przepisów w starych budynkach do przepisów przeciwpożarowych.To tyle.
pawelec47 jest off-line  
18-04-2019, 12:07  
Latanabosaka
Stały bywalec
 
Posty: 2.645
Domyślnie RE: Wydział Architektury zatwierdziił projekt budowlany niezgodny z obowiązującym pr

A skąd pomysł, że wydział architektury ma sprawdzać zgodność projektu z prawem?
Cytat:
Napisał/a Prawo budowlane
Art. 35. 1. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza:
1) zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska;
2) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
Inspektor sprawdzający projekt odnośnie jego rozwiązań ma sprawdzić zgodność z prawem projektu zagospodarowania terenu, natomiast do projektu budowlanego może nie zaglądać, o ile jest zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego i wymogami ochrony środowiska. Za zgodność projektu z prawem odpowiada projektant.
Latanabosaka jest off-line  
23-04-2019, 11:28  
pawelec47
Użytkownik
 
Posty: 47
Domyślnie RE: Wydział Architektury zatwierdziił projekt budowlany niezgodny z obowiązującym pr

Wydział Arch to jest w końcu urząd administracji państwowej /samorządowej/ czyli organ władzy publicznej .. Zgodnie z art.7 Konstytucji RP organy te działają na podstawie i w granicach prawa.
Zgoda ,że za przygotowanie projektu budowlanego odpowiada projektant. Ale to jest przecież tylko osoba fizyczna,może więc się mylić odnośnie zastosowania wyżej podanych przepisów. Może też świadomie złamać prawo,czyli dopuścić się przestępstwa.Dlatego na Wydziale Arch spoczywa obowiązek weryfikacji przedłożonego projektu budowlanego z obowiązującym prawem.Ponadto projekt dotyczy także mojego mieszkania, własności prywatnej ,a ja nawet nie jestem stroną tego postępowania mimo ,że mam oczywisty interes prawny z ochrony własności nieruchomości,.
pawelec47 jest off-line  
24-04-2019, 10:47  
Latanabosaka
Stały bywalec
 
Posty: 2.645
Domyślnie RE: Wydział Architektury zatwierdziił projekt budowlany niezgodny z obowiązującym pr

Cytat:
Napisał/a pawelec47 Zobacz post
Dlatego na Wydziale Arch spoczywa obowiązek weryfikacji przedłożonego projektu budowlanego z obowiązującym prawem.
No to zacytuj ten przepis mówiący, że na "Wydziale Arch" spoczywa taki obowiązek. Śmiało.
Latanabosaka jest off-line  
24-04-2019, 15:56  
pawelec47
Użytkownik
 
Posty: 47
Domyślnie RE: Wydział Architektury zatwierdziił projekt budowlany niezgodny z obowiązującym pr

No właśnie to zrobiłem,bo obowiązek działania zgodnie z obowiązującym prawem państwowego/ samorządowego urzędu ,jakim jest wydział architektury- wynika z cytowanego przepisu konstytucji..Przepisy konstytucji stosuje się bezpośrednio /art8/ to znaczy odnośnie do tej sytuacji właśnie oznacza to obowiązek weryfikacji zgodności z obowiązującym prawem projektu budowlanego przedkładanego urządowi do zatwierdzenia.Bez tego funkcja kontrolna urzędu nie ma sensu ,a cała procedura jest zbędna.
pawelec47 jest off-line  
25-04-2019, 08:06  
Latanabosaka
Stały bywalec
 
Posty: 2.645
Domyślnie RE: Wydział Architektury zatwierdziił projekt budowlany niezgodny z obowiązującym pr

Cytat:
Napisał/a pawelec47 Zobacz post
Zgodnie z art.7 Konstytucji RP organy te działają na podstawie i w granicach prawa.
Dokładnie o to prawo mi chodzi. Zacytuj przepis prawa, na podstawie którego i w granicach którego architektura ma sprawdzać projekt.

Bo według mojej wiedzy - nie ma takiego. A skoro nie ma, to art.7 konstytucji zabrania architekturze wymyślać sobie pozaprawne działania - czyli w tym przypadku sprawdzać projekt. Ale może się mylę - więc zacytuj przepis pozwalający/nakazujący to robić.
Latanabosaka jest off-line  
25-04-2019, 14:00  
pawelec47
Użytkownik
 
Posty: 47
Domyślnie RE: Wydział Architektury zatwierdziił projekt budowlany niezgodny z obowiązującym pr

Po prostu nie rozumiesz że przepisy konstytucji to jest prawo i to prawo nadrzędne w stosunku do szczegółowych przepisów ustaw.Jeszcze raz wyjaśniam że sens procedury zatwierdzenia projektu budowlanego do realizacji przez wydział architektury polega właśnie
na sprawdzeniu także jego zgodności z obowiązującym prawem.Urząd jest do tego zobowiązany właśnie podanymi przepisami konstytucji.Trudno sobie zresztą wyobrazić urząd działający wbrew prawu czyli bezprawnie.Jeszcze raz się zgadzam że zasadniczo obowiązek ten spoczywa na projektancie.Ale człowiek jest tylko człowiekiem i może się pomylić .Dlatego zatwierdzenie projektu do realizacji polega także na sprawdzeniu projektu pod względem zgodności z obowiązującym prawem. W moim przypadku na sprawdzeniu zgodności z prawem zasad stosowania przepisów Rozporządzenia w/s WT budynków.
pawelec47 jest off-line  
26-04-2019, 11:01  
Latanabosaka
Stały bywalec
 
Posty: 2.645
Domyślnie RE: Wydział Architektury zatwierdziił projekt budowlany niezgodny z obowiązującym pr

Jedno co zrozumiałem, to fakt, że obecnie sprowadziliśmy dyskusje do poziomu argumentacji typu: moje zdanie jest mojsze, niż twoje twojsze. Nie potrafię wytłumaczyć co to znaczy, że "organ działa w granicach prawa" tak, żebyś zrozumiał. Może ktoś inny się zgłosi na ochotnika?
Latanabosaka jest off-line  
26-04-2019, 12:50  
pawelec47
Użytkownik
 
Posty: 47
Domyślnie RE: Wydział Architektury zatwierdziił projekt budowlany niezgodny z obowiązującym pr

Również jestem zmęczony i znudzony jałową dyskusją z tobą , tym bardziej, że nie potrafisz odpowiedzieć na argumenty. Co się stanie w sytuacji kiedy projektant świadomie lub w wyniku błędu zaplanuje projekt budowlany niezgodny z obowiązującym prawem? Czy w tej sytuacji wydział architektury jest bezradny i nie może nic zrobić? Czy jeśli wykryje niezgodność powinien wezwać inwestora do jej usunięcia?Co jeśli w wyniku niezgodności prawa osób trzecich zostały naruszone.?W tej sytuacji moje prawo do ochrony własności nieruchomości , czy prawo do bycia stroną postępowania administracyjnego w sprawie ,której skutkiem jest odłączenie mojego mieszkania od sieci gazowej , czyli mój interes prawny jest tutaj oczywisty. W/g twojej koncepcji urząd jest bezradny ,bo nie ma takiego szczegółowego przepisu. W/g mnie urząd na mocy przepisów konstytucji powinien udzielić ochrony moim prawom do ochrony własności prywatnej i nienaruszalności mieszkania przez odmowę zatwierdzenia projektu budowlanego niezgodnego z obowiązującym prawem.
pawelec47 jest off-line  
26-04-2019, 13:59  
honefoss
Przyjaciel forum
 
Posty: 5.108
Domyślnie RE: Wydział Architektury zatwierdziił projekt budowlany niezgodny z obowiązującym pr

A wziąłeś pod uwagę to, że interpretacji zgodności z prawem na tak ogólnym poziomie dokonują sądy a nie urzędnicy? Realizacja twoich pomysłów w praktyce prowadziłaby do paraliżu decyzyjnego w urzędach, bo każdą wątpliwość musiałby rozstrzygać sąd i praktycznie żadnej decyzji nie dałoby się wydać bez postępowania sądowego.
honefoss jest off-line  
26-04-2019, 17:40  
pawelec47
Użytkownik
 
Posty: 47
Domyślnie RE: Wydział Architektury zatwierdziił projekt budowlany niezgodny z obowiązującym pr

Zgodnie z przepisami konstytucji od każdej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do niezawisłego sądu. Jeżeli więc nie zgadzasz się z decyzją urzędu o niezgodności projektu budowlanego z obowiązującym prawem to możesz się odwołać, naturalnie jeśli masz interes prawny. Przypominam że decyzja urzędu jest wyjątkiem wobec stwierdzenia błędu projektanta. Właśnie ta wyjątkowa procedura służy zapobieganiu paraliżowi decyzyjnemu w sytuacji gdy w wyniku błędu projektanta .którego urząd / wydział architektury nie wyłapał/ został naruszony interes prawny osób trzecich. Konkretnie mój ,bo moje mieszkanie zostało bezprawnie odłączne od sieci gazowej przez wspólnotę mieszkaniową, a urzędy się na mnie wypięły i muszę iść do sądu. Gdyby urzędy dobrze pracowały to powinny udzielić mi ochrony konstytucyjnej .Moje mieszkanie jest własnością prywatną ,jego nienaruszalność jest chroniona konstytucją ,i co z tego skoro zła praca urzędów sprawia ,że przepisy te są martwe. Paraliż decyzyjny to jest teraz , bo od 9 miesięcy w prostej sprawie wymagającej jedynie interpretacji przepisów Rozporządzenia w/s WT budynków zarówno PINB ,jak i wydział architektury nie wiedzą co robić mimo ,że powołuję się także na przepisy prawa budowlanego. Gdyby urzędy poprawnie stosowałyby przepisy konstytucji moja sprawa byłaby dawno załatwiona.
pawelec47 jest off-line  
29-04-2019, 12:42  
Łukasz_SM
Stały bywalec
 
Posty: 1.366
Domyślnie RE: Wydział Architektury zatwierdziił projekt budowlany niezgodny z obowiązującym pr

Tylko Ty ciągle nie rozumiesz (lub nie chcesz przyjąć do wiadomości) jakie są obowiązki organu architektoniczno-budowlanego, wydającego pozwolenie na budowę. A urząd całkowicie poprawnie stosuje "przepisy konstytucji".
Łukasz_SM jest off-line  
29-04-2019, 17:05  
pawelec47
Użytkownik
 
Posty: 47
Domyślnie RE: Wydział Architektury zatwierdziił projekt budowlany niezgodny z obowiązującym pr

Czy obowiązkiem organu arch-bud. jest wobec tego zatwierdzenie projektu budowlanego niezgodnego z obowiązującym prawem i naruszającego interes prawny osób trzecich.czyli mój/ ??? Sprowadziłem twoje rozumowanie do absurdu . żeby ci pokazać, że sam nie rozumiesz,że obowiązkiem urzędu jest przede wszystkim przestrzeganie prawa zaczynając od norm konstytucji ,zapewniających mojemu mieszkaniu nienaruszalność.Dlatego urząd powinien projekt budowlany naruszający nietykalność mojego mieszkania nakazać poprawić.Jestem coraz bardziej zmęczony tą dyskusją , ale dziękuję za udział ,bo niedługo stanę w ogniu w sądzie i nawet najbardziej niedorzeczne wypowiedzi są cenne,
pawelec47 jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Projekt niezgodny z prawem budowlanym (odpowiedzi: 0) Witam serdecznie, może ktoś będzie w stanie mi pomóc (mimo, iż wybieram się ze sprawą do prawnika). W 2010 r uzyskałam pozwolenie na przebudowę i...
§ Zgodność zarządzenia dyrekcji z obowiązującym prawem oświatowym. (odpowiedzi: 0) Witam. W ubiegłym tygodniu podano do wiadomości i podpisania (podpis jest równoznaczny z zaakceptowaniem treści zarządzenia) zarządzenie dotyczące...
§ projekt budowlany? (odpowiedzi: 1) Witam moim celem jest prowadzenie własnego pubu(bez kuchni) znalazłam już lokal który muszę przekształcić z lokalu użytkowego na gastronomiczny....
§ pozwolenie na budowę a projekt niezgodny z prawem (odpowiedzi: 12) Witam, proszę o pomoc w następującej sprawie. W październiku 2010 r. sąsiad otrzymał pozwolenie na rozbudowę gabinetu lekarskiego będącego częścią...
§ Projekt budowlany niezgodny z przepisami prawa (odpowiedzi: 3) Witam, otóż mam taki problem. Sąsiad mój złożył projekt budowlany rozbudowy domu do urzędu. Po oglądnieciu, wiem iż projekt nie jest zgodny z...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:56.