Rozliczenie opłat w wynajmowanym mieszkaniu - Forum Prawne

 

Rozliczenie opłat w wynajmowanym mieszkaniu

Dzień dobry, od października 2022 do końca czerwca 2023 r. wynajmowałam wraz z partnerem mieszkanie od osoby fizycznej. Przytoczę zapisy z umowy dotyczące rozliczeń finansowych: " 1. Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu czynsz najmu w ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane


Odpowiedz
 
02-01-2024, 12:59  
JustiT
Początkujący
 
Posty: 21
Domyślnie Rozliczenie opłat w wynajmowanym mieszkaniu

Dzień dobry,
od października 2022 do końca czerwca 2023 r. wynajmowałam wraz z partnerem mieszkanie od osoby fizycznej. Przytoczę zapisy z umowy dotyczące rozliczeń finansowych:
" 1. Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu czynsz najmu w kwocie 2,860 zł (słownie: dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych) miesięcznie z góry w terminie do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca na wskazany przez Wynajmującego rachunek bankowy.
2. Poza czynszem określonym w §7 pkt. 1 Najemcę obciążają opłaty eksploatacyjne oraz opłaty za koszty energii elektrycznej, gazu, ogrzewania, ciepłej i zimnej wody oraz ewentualne opłaty za usługi telekomunikacyjne w zakresie umów zawartych przez Najemcę ze stroną trzecią. Na żądanie Wynajmującego, Najemca okaże Wynajmującemu dowody wpłat. Kwoty na pokrycie opłat eksploatacyjnych (czynsz dla spółdzielni mieszkaniowej) Najemca zobowiązuje się przekazywać do rąk Wynajmującego w celu dokonania wpłaty na rachunek bankowy spółdzielni. Strony zgodnie oświadczają, że w dniu podpisania umowy, wysokość opłat eksploatacyjnych wynosi 540 zł (słownie: pięćset czterdzieści złotych) i będzie przekazywana przez Najemcę Wynajmującemu wraz z zapłatą czynszu najmu (razem 3400 zł – trzy tysiące czterysta złotych), o którym mowa w §7 pkt. 1.
4. Na konto przyszłych opłat eksploatacyjnych Najemca zobowiązuje się płacić dodatkowo Wynajmującemu miesięczne zaliczki na koszty energii elektrycznej, gazu, ogrzewania, ciepłej i zimnej wody w wysokości 200 zł. Rozliczenie zaliczek i opłat następować będzie według rzeczywistych rachunków otrzymywanych przez Wynajmującego.
5. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Wynajmującego związanych z wykonaniem niniejszej umowy, Najemca zobowiązuje się uiścić do rąk Wynajmującego gotówką kaucję w kwocie 3400 zł, (trzy tysiące czterysta złotych) w momencie podpisania niniejszej umowy. Kaucja zabezpiecza pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez Najemcę w Lokalu lub opłat eksploatacyjnych.
6. Kaucja określona w §7 pkt. 5 niniejszej umowy zostanie zwrócona do rąk Najemcy gotówką w przypadku okresu najmu dłuższego niż 5 miesięcy najpóźniej 14 dni od ostatniego dnia obowiązywania niniejszej umowy, o ile nie zostanie zaliczona na poczet roszczeń Wynajmującego po uzgodnieniu z Najemcą."

Z tego co widać płaciliśmy co miesiąc 2860 zł odstępnego plus 540 zł "czynszu", plus dodatkowo 200 zł na poczet pozostałych opłat eksploatacyjnych. Poprosiłam właściciela o przedłożenie szczegółowego rozliczenia opłat i okazało się, że on zupełnie inaczej niż ja interpretuje zapisy umowy odnośnie opłat. Otóż w kwocie 540 zł, którą płacę poza odstępnym, tak naprawdę czynsz dla spółdzielni stanowi niecałe 106 zł, pozostała kwota to zaliczki na ciepłą i zimną wodę oraz na centralne ogrzewanie, co daje ponad 350 zł. Właściciel twierdzi, że w umowie nie było mowy o zaliczkach i w związku z tym tego, co mu płaciliśmy nie powinniśmy traktować jako zaliczki tylko przy końcowym rozliczeniu zapłacić pełne kwoty za ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę. Budzi to we mnie duży sprzeciw, ponieważ faktycznie ja już raz poniosłam te koszty, a na przedstawionych przez niego rachunkach widać, że musiał dopłacić niewielkie kwoty ponieważ na bieżąco były opłacane zaliczki. Dodam, że nie oddał mi również części kaucji, potrącając ją na "pokrycie opłat eksploatacyjnych".
Łącznie różnica pomiędzy jego a moimi obliczeniami wynosi ponad 4000 zł i jestem gotowa z tym iść do sądu, tylko chciałabym najpierw zasięgnąć opinii czy mam szansę na wygranie sprawy.
JustiT jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Pożar w wynajmowanym mieszkaniu (odpowiedzi: 3) Witam mama ma problem jest najemcą mieszkania wraz z braćmi w, którym doszło do pożaru w miejscu w okolicy gniazdka w którym była sama ładowarka pod...
§ Rozliczenie energii elektrycznej w wynajmowanym mieszkaniu (odpowiedzi: 4) Witam, W umowie najmu widnieje zapis iż energia elektryczna i woda są rozliczane wg faktycznego zużycia. Sytuacja jest następująca: Pod jeden...
§ Rozliczenie ogrzewania w wynajmowanym mieszkaniu (odpowiedzi: 3) Witam Wynajmuje mieszkanie od 1 czerwca 2018. Niestety przyszła niedopłata za ogrzewanie za cały 2018 rok. Gdy się wprowadziłem spisałem podzielnik...
§ Rozliczenie ogrzewania w wynajmowanym mieszkaniu (odpowiedzi: 7) Witam, mam pytanie odnośnie rozliczenia kosztów ogrzewania. Od 01.10.2014 do 28.02.2015 wynajmowałem mieszkanie od osoby prywatnej. W dniu kiedy się...
§ Rozliczenie wody, gazu itp. w wynajmowanym mieszkaniu (odpowiedzi: 2) Jak rozliczać wodę , gaz , prąd itp. w wynajmowanym mieszkaniu. Np. cena energii elektrycznej składa się z kilku pozycji jak opłata stała ,opłata za...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:24.